EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:452:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 452, 2021 m. lapkričio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 452

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. lapkričio 8d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2021/C 452/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 452/02

Byla C-331/21: 2021 m. gegužės 26 d.Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoridade da Concorrência, EDP – Energias de Portugal, SA ir kt.

2

2021/C 452/03

Byla C-411/21: 2021 m. liepos 5 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. / NOWO Communications, S.A.

4

2021/C 452/04

Byla C-427/21: 2021 m. liepos 14 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LD / ALB FILS KLINIKEN GmbH

5

2021/C 452/05

Byla C-432/21: 2021 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

5

2021/C 452/06

Byla C-436/21: 2021 m. liepos 15 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje flightright GmbH / American Airlines, Inc.

6

2021/C 452/07

Byla C-443/21: 2021 m. liepos 19 d.Curtea de Apel Piteşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea

7

2021/C 452/08

Byla C-448/21: 2021 m. liepos 21 d.Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Portugália – Administração de Patrimónios, SGPS, SA / Banco BPI

8

2021/C 452/09

Byla C-449/21: 2021 m. liepos 21 d.Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Towercast / Autorité de la concurrence, Ministère de l’Économie

9

2021/C 452/10

Byla C-455/21: 2021 m. liepos 23 d.Tribunalul Olt (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OZ / Lyoness Europe AG

9

2021/C 452/11

Byla C-457/21 P: 2021 m. liepos 22 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-816/17 ir T-318/18, Liuksemburgas ir Amazon / Komisija

10

2021/C 452/12

Byla C-461/21: 2021 m. liepos 27 d.Tribunalul Prahova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Cartrans Preda SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

12

2021/C 452/13

Byla C-501/21 P: 2021 m. rugpjūčio 13 d. Harry Shindler ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. birželio 8 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-198/20, Shindler ir kt. / Taryba

13

2021/C 452/14

Byla C-502/21 P: 2021 m. rugpjūčio 13 d. David Price pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. birželio 8 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-231/20, Price / Taryba

14

2021/C 452/15

Byla C-545/21: 2021 m. rugpjūčio 31 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ANAS SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

16

 

Bendrasis Teismas

2021/C 452/16

Byla T-364/15: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ADR Center / Komisija (Finansinė parama – 2007 – 2013 m. bendroji programa „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ – Specialioji programa „Civilinis teisingumas“ – Ieškinys dėl panaikinimo – Privaloma tvarka vykdomas sprendimas – Dotacijų susitarimai – Dalies sumokėto finansinio įnašo išieškojimas – Ieškinys dėl pripažinimo – Arbitražinė išlyga – „Force majeure“ – Reikalavimus atitinkančios išlaidos – Proporcingumas – Pareiga motyvuoti)

18

2021/C 452/17

Sujungtos bylos T-337/18 ir T-347/18: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratoire Pareva ir Biotech3D / Komisija (Biocidiniai produktai – Veiklioji medžiaga PHMB (1415; 4.7) – Atsisakymas patvirtinti 1, 5 ir 6 tipo produktus – Sąlyginis 2 ir 4 tipo produktų patvirtinimas – Rizika žmonių sveikatai ir aplinkai – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 – Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 6 straipsnio 7 dalies a ir b punktai – Suderintas veikliosios medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 – Išankstinė konsultacija su ECHA – Akivaizdi vertinimo klaida – Kryžminės analogijos – Teisė būti išklausytam)

18

2021/C 452/18

Byla T-24/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje INC ir Consorzio Stabile Sis / Komisija (Valstybės pagalba – Italijos greitkeliai – Koncesijų pratęsimas darbams atlikti – Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – Rinkliavų dydžio ribojimas – Sprendimas nepateikti prieštaravimų – SESV 106 straipsnio 2 dalis – Pagalbos gavėjo konkurentų pareikšti ieškiniai – Valstybės narės atsisakymas suteikti pagalbą – Projektas, negalintis būti įgyvendintas, kaip patvirtinta – Ieškovams naudos nesuteikiantis panaikinimas – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį išnykimas – Nereikalingumas priimti sprendimą)

19

2021/C 452/19

Byla T-193/19: 2021 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Achema ir Achema Gas Trade / Komisija (Valstybės pagalba – Pagalba bendrovei Litgas dėl minimalaus SGD kiekio tiekimo į Klaipėdos jūrų uoste esantį SGD terminalą – Sprendimas nereikšti prieštaravimų – Procesinių teisių apsauga – Sąjungos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma – Visuotinės ekonominės svarbos paslauga – Kompensacija už visuotinės ekonominės svarbos paslaugą – Su garavimu susijusios išlaidos – Balansavimo sąnaudos – Tiekimo saugumas – Direktyvos 2004/18/EB 14 straipsnis – Nuoseklių požymių visuma)

20

2021/C 452/20

Byla T-359/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Daimler / Komisija (Aplinka – Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011 – Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/158 – Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/583 – Išmetamieji anglies dioksido teršalai – Bandymo metodika – Keleiviniai automobiliai)

21

2021/C 452/21

Byla T-700/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ghaoud / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėti Libijoje – Lėšų įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas – Atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją ir vykimo per ją tranzitu apribojimai – Asmenų, kuriems nustatyti atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją ir vykimo per ją tranzitu apribojimai, sąrašas – Ieškovo pavardės palikimas sąrašuose – Pareiga motyvuoti – Vertinimo klaida – Ieškovo mirtis)

21

2021/C 452/22

Sujungtos bylos T-720/19–T-725/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ashworth ir kt. / Parlamentas (Institucinė teisė – Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai – Papildomo savanoriško pensijų kaupimo sistemos pakeitimas – Pranešimas dėl teisių į papildomą savanoriškai sukauptą pensiją nustatymo – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Parlamento biuro kompetencija – Turimos ir turėsimos teisės – Proporcingumas – Vienodas požiūris – Teisinis saugumas)

22

2021/C 452/23

Byla T-852/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Albéa Services / EUIPO – dm drogerie markt (ALBÉA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Vaizdinis prekių ženklas ALBÉA – Ankstesnė Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas „Balea“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Ankstesnė Europos Sąjungoje galiojančios tarptautinės registracijos skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

23

2021/C 452/24

Byla T-85/20: 2021 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Qx World / EUIPO – Mandelay (EDUCTOR) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas EDUCTOR – Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas EDUCTOR – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies b punktas) – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 3 dalis) – Reglamento 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis – Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 1 dalis – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 16 straipsnio 1 dalis – Paryžiaus konvencijos 6a straipsnis)

24

2021/C 452/25

Byla T-86/20: 2021 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Qx World / EUIPO – Mandelay (SCIO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas SCIO – Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas SCIO – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies b punktas) – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 3 dalis) – Reglamento 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis – Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 1 dalis – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 16 straipsnio 1 dalis – Paryžiaus konvencijos 6a straipsnis)

24

2021/C 452/26

Byla T-95/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kazembe Musonda / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

25

2021/C 452/27

Byla T-97/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kande Mupompa / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

26

2021/C 452/28

Byla T-101/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ilunga Luyoyo / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

26

2021/C 452/29

Byla T-102/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kampete / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

27

2021/C 452/30

Byla T-103/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mutondo / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

28

2021/C 452/31

Byla T-104/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ramazani Shadary / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

28

2021/C 452/32

Byla T-105/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ruhorimbere / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

29

2021/C 452/33

Byla T-106/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Amisi Kumba / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

30

2021/C 452/34

Byla T-107/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Boshab / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

30

2021/C 452/35

Byla T-109/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Numbi / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

31

2021/C 452/36

Byla T-110/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kanyama / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo pavardės palikimas asmenų, kuriems taikomos priemonės, sąraše – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Įrašymo į sąrašą ir palikimo jame pagrįstumo įrodymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis nustatytos ribojamosios priemonės, tęsimasis – Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą – Nekaltumo prezumpcija – Proporcingumas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

32

2021/C 452/37

Byla T-127/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija / ECHA (REACH – Medžiagų vertinimas – Aliuminio chloridas – Bazinis aliuminio chloridas – Aliuminio sulfatas – ECHA sprendimai, kuriuose prašoma pateikti papildomos informacijos – Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 46 straipsnio 1 dalis – Apeliacinei komisijai pateikta apeliacija – Motyvų, pagrindžiančių apeliacinės komisijos sprendimą, daugis – Motyvai, kurie gali pateisinti priimtą sprendimą – Ieškinio pagrindų, nukreiptų prieš kitus motyvus, neveiksmingumas)

32

2021/C 452/38

Byla T-207/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Residencial Palladium / EUIPO – Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia priimtinumo sąlygos – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 4 dalis (dabar Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 4 dalis) – Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 3 dalis (dabar Reglamento 2017/1001 63 straipsnio 3 dalis))

33

2021/C 452/39

Bylos T-240/20–T-245/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arnaoutakis ir kt. / Parlamentas (Institucinė teisė – Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai – Papildomo savanoriško pensijų kaupimo sistemos pakeitimas – Atsisakymas skirti papildomą savanoriškai sukauptą pensiją – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Parlamento biuro kompetencija – Turimos ir turėsimos teisės – Proporcingumas – Vienodas požiūris – Teisinis saugumas)

34

2021/C 452/40

Byla T-274/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MHCS / EUIPO – Lidl Stiftung (Oranžinės spalvos atspalvis) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas vaizduojantis oranžinės spalvos atspalvį – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis – Prekių ženklo pobūdis – Spalvinis prekių ženklas – Teisė būti išklausytam – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis)

34

2021/C 452/41

Byla T-331/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratorios Ern / EUIPO – Le-Vel Brands (Le-Vel) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Le-Vel“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas LEVEL – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Prekių ir paslaugų panašumo nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

35

2021/C 452/42

Byla T-377/20: 2021 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje KN / EESRK (Institucinė teisė – EESRK narys – OLAF tyrimas dėl pranešimų apie psichologinį priekabiavimą – Sprendimas nušalinti narį nuo vadovaujamų ir personalo valdymo pareigų – Ieškinys dėl panaikinimo – Aktas, kurį galima ginčyti – Priimtinumas – Tarnybos interesais priimta priemonė – Teisinis pagrindas – Teisė į gynybą – Atsisakymas leisti susipažinti su OLAF ataskaitos priedais – Parodymų turinio atskleidimas pateikiant santrauką – Atsakomybė)

36

2021/C 452/43

Byla T-466/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LF / Komisija (Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Darbo užmokestis – Ekspatriacijos išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktas – Atsisakymas skirti ekspatriacijos išmoką – Nuolatinė gyvenamoji vieta – Darbas, dirbamas tarptautinėje organizacijoje, kuri įsikūrusi darbo vietos valstybėje)

36

2021/C 452/44

Byla T-673/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Celler Lagravera / EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Cíclic“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CYCLIC – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2021/C 452/45

Byla T-688/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Freshly Cosmetics / EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo IDENTY BEAUTY paraiška – Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas IDENTITY THE IMAGE CLUB – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2021/C 452/46

Byla T-702/20: 2021 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Beelow / EUIPO (made of wood) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo „made of wood“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

38

2021/C 452/47

Byla T-881/19: 2021 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje GABO:mi / Komisija (Arbitražinė išlyga – Šeštoji ir septintoji bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos (2002-2006 ir 2007-2013) – Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014-2020) – Dotacijų susitarimai – Įskaitymas – Atsakovo nustatymas – Formos reikalavimų nesilaikymas – Procedūros reglamento 76 straipsnio d punktas – Akivaizdus nepriimtinumas)

38

2021/C 452/48

Byla T-277/20: 2021 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MKB Multifunds / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Valstybės pagalba – privataus kapitalo fondas – Skundas – Priemonės, kurios tariamai sudaro valstybės pagalbą „Dutch Venture Initiative“ – Po pirminės tyrimo procedūros priimtas sprendimas – Sprendimas, pripažįstantis valstybės pagalbos nebuvimą – Suinteresuotojo asmens savybė – Procedūrinių teisių išsaugojimas – Nepriimtinumas)

39

2021/C 452/49

Byla T-387/20: 2021 m. rugpjūčio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje DK Company / EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Registracijos paraiškos atsiėmimas – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

40

2021/C 452/50

Byla T-691/20: 2021 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kühne / Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo – Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Mobilumo tvarka – Su mobilumu susijęs prašymas – Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio – Nepriimtinumas)

40

2021/C 452/51

Byla T-187/21 R: 2021 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Firearms United Network ir kt. / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – REACH – Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo pakeitimas – Švinui ir jo junginiams taikomi apribojimai – Švininių šratų naudojimas medžioklei – Šlapžemių apsauga – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas)

41

2021/C 452/52

Byla T-427/21: 2021 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Trasta Komercbanka / ECB

41

2021/C 452/53

Byla T-428/21: 2021 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Fursin ir kt. / ECB

42

2021/C 452/54

Byla T-493/21: 2021 m. rugpjūčio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Komisija

43

2021/C 452/55

Byla T-558/21: 2021 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO – Papouis Dairies (fino)

44

2021/C 452/56

Byla T-565/21: 2021 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

44

2021/C 452/57

Byla T-598/21: 2021 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Euranimi / Komisija

45

2021/C 452/58

Byla T-599/21: 2021 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje bett1.de / EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star)

46

2021/C 452/59

Byla T-604/21: 2021 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje WP ir kt. / Komisija

46

2021/C 452/60

Byla T-475/19: 2021 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bunzl ir kt. / Komisija

47

2021/C 452/61

Byla T-482/19: 2021 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BT Group ir Communications Global Network Services / Komisija

47

2021/C 452/62

Byla T-754/19: 2021 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stagecoach Group / Komisija

47


LT

 

Top