EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:171:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 171, 2021 m. gegužės 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. gegužės 6d.


Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2019–2020 M. SESIJA
2019 m. gegužės 16–19 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 107, 2021 3 26 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

2021/C 171/01

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dabartinės padėties (2019/2817(RSP))

2

 

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

2021/C 171/02

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Turkijoje nuo pareigų nušalinus išrinktus merus (2019/2821(RSP))

8

2021/C 171/03

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija „Mianmaras, ypač rohinjų padėtis“ (2019/2822(RSP))

12

2021/C 171/04

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėties (2019/2823(RSP))

17

2021/C 171/05

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (2019/2800(RSP))

22

2021/C 171/06

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019/2819(RSP))

25

2021/C 171/07

2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąjungos kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties (2019/2820(RSP))

30


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

2021/C 171/08

2019 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

34

2021/C 171/09

2019 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

35

2021/C 171/10

2019 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios projekto (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

36

 

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

2021/C 171/11

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

37

2021/C 171/12

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

39

2021/C 171/13

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

41

2021/C 171/14

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

43

2021/C 171/15

2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

45


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top