EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:429:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 429, 2020 m. gruodžio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 429

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. gruodžio 11d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

554-oji Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinė sesija, 2020 9 16–2020 9 18

2020/C 429/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Bendroji skaitmeninė rinka. Tendencijos ir perspektyvos MVĮ“ (nuomonė savo iniciatyva)

1

2020/C 429/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Veiksmingos ir koordinuotos ES kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu, pinigų plovimu ir mokesčių rojais priemonės (nuomonė savo iniciatyva)

6

2020/C 429/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Teisinė valstybė ir jos poveikis ekonomikos augimui (nuomonė savo iniciatyva)

16

2020/C 429/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Nelydimų nepilnamečių migrantų apsauga Europoje (nuomonė savo iniciatyva)

24

2020/C 429/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Viešieji pirkimai kaip priemonė sukurti vertę ir užtikrinti orumą darbe teikiant valymo ir infrastruktūros paslaugas“ (nuomonė savo iniciatyva)

30

2020/C 429/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Skaitmeninė kasyba Europoje. Nauji tvarios žaliavų gamybos sprendimai“ (nuomonė savo iniciatyva)

37

2020/C 429/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Struktūruoto jaunimo dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese klimato ir tvarumo klausimais skatinimas (nuomonė savo iniciatyva)

44

2020/C 429/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „ES tvaraus vartojimo strategijos kūrimo“ (nuomonė savo iniciatyva)

51

2020/C 429/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Integruoto požiūrio į ES kaimo vietoves, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems regionams“ (nuomonė savo iniciatyva)

60

2020/C 429/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. ES prekybos politikos suderinamumas su Europos žaliuoju kursu (nuomonė savo iniciatyva)

66

2020/C 429/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Energetika. Moterys – lygiavertės veikėjos XXI-ajame amžiuje“ (nuomonė savo iniciatyva)

77

2020/C 429/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Tarp transeuropinio supertinklo ir vietos energetinių salų – tinkamas decentralizuotų sprendimų ir centralizuotų struktūrų derinys siekiant ekonomiškai, socialiai ir ekologiškai tvarios energetikos pertvarkos“ (nuomonė savo iniciatyva)

85

2020/C 429/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Visuotinės galimybės gauti deramą, tvarų ir prieinamą būstą ilguoju laikotarpiu“ (nuomonė savo iniciatyva)

93

2020/C 429/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. ES oro transporto ateitis koronaviruso krizės metu ir po jos (nuomonė savo iniciatyva)

99

2020/C 429/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „ES ir Afrika. Siekti, kad lygiavertė vystymosi partnerystė taptų tikrove, grindžiama tvarumu ir bendromis vertybėmis“ (nuomonė savo iniciatyva)

105

2020/C 429/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Pilietinės visuomenės indėlis į Vakarų Balkanų žaliąją darbotvarkę ir darnų vystymąsi – stojimo į ES proceso dalis“ (nuomonė savo iniciatyva)

114

2020/C 429/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Anglies dioksido rinkos. Formavimas, struktūravimas ir iššūkiai Europos pramonei“ (nuomonė savo iniciatyva)

122

2020/C 429/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Ne pelno socialinių įmonių, kaip esminio socialiai teisingos Europos ramsčio, stiprinimas“ (tiriamoji nuomonė)

131

2020/C 429/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Privalomas išsamus patikrinimas (tiriamoji nuomonė)

136

2020/C 429/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „ES teritorinės darbotvarkės, Leipcigo chartijos ir ES miestų darbotvarkės peržiūra“ (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančios Vokietijos prašymu)

145

2020/C 429/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „ES struktūrinės ir sanglaudos politikos vaidmuo inovatyviai ir pažangiai skatinant ekonomikos pertvarką“ (tiriamoji nuomonė)

153

2020/C 429/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Deramas minimalusis darbo užmokestis visoje Europoje“ (tiriamoji nuomonė Europos Parlamento ir Tarybos prašymu)

159

2020/C 429/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Deramas darbas platformų ekonomikoje (Tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos prašymu)

173

2020/C 429/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Skaitmeninimas ir tvarumas – esama padėtis ir būtinybė imtis veiksmų pilietinės visuomenės požiūriu (tiriamoji nuomonė)

187

2020/C 429/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Tvarios tiekimo grandinės ir deramas darbas tarptautinės prekybos srityje (tiriamoji nuomonė)

197


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

554-oji Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinė sesija, 2020 9 16–2020 9 18

2020/C 429/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija“(COM(2020) 103 final)

210

2020/C 429/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau“(COM(2020) 550 final)

219

2020/C 429/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos valdymo peržiūra. Reglamentų (ES) Nr. 1173/2011, (ES) Nr. 11174/2011, (ES) Nr. 11175/2011, (ES) Nr. 11176/2011, (ES) Nr. 11177/2011, (ES) Nr. 1472/2013 ir(ES) Nr. 1 473/2013 taikymo ir Tarybos direktyvos 2011/85/ES tinkamumo ataskaita“(COM(2020) 55 final)

227

2020/C 429/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)]) Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD))

236

2020/C 429/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą (COM(2020) 453 final – 2020/0100 (COD)) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020) 460 final – 2020/0006 (COD))

240

2020/C 429/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) (COM(2020) 447 – 2018-206-COD)

245

2020/C 429/32

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD))

251

2020/C 429/33

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“(COM(2020) 380 final)

259

2020/C 429/34

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo““(COM(2020) 381)

268

2020/C 429/35

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD))

276

2020/C 429/36

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (COM(2020) 215 final – 2020/95(COD))

279

2020/C 429/37

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Saugaus 5G ryšio diegimas ES. ES priemonių rinkinio įgyvendinimas“(COM(2020) 50 final)

281

2020/C 429/38

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos duomenų strategija“(COM(2020) 66 final)

290

2020/C 429/39

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai derėtis dėl susitarimo, kuriuo papildoma galiojanti dvišalė jos sutartis su Jungtine Karalyste dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (COM(2020) 622 final - 2020/0160 (COD))

296

2020/C 429/40

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/798 nuostatos (COM(2020) 623 final – 2020/0161 (COD))

297


LT

 

Top