EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:366:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 366, 2020 m. spalio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 366

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. spalio 30d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2020/C 366/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta, (Byla M.9927 — MVM/iCR) ( 1 )

1

2020/C 366/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta, (Byla M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) ( 1 )

2

2020/C 366/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta, (Byla M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) ( 1 )

3


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

2020/C 366/04

2020 m. rugsėjo 18 d. Europos Centrinio Banko nuomonė, dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011, (CON/2020/20)

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2020/C 366/05

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1763 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1585, ir Tarybos reglamente (ES) 2015/1755, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1578, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

8

2020/C 366/06

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1763 ir Tarybos reglamente (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

10

 

Europos Komisija

2020/C 366/07

2020 m. spalio 29 d. Euro kursas

11


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2020/C 366/08

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

12

2020/C 366/09

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės acesulfamo kaliui (Ace-K), galiojimo termino peržiūros inicijavimą

13

2020/C 366/10

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

24

2020/C 366/11

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (KLR), Japonijos, Korėjos Respublikos, Rusijos Federacijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kilmės orientuoto grūdėtumo plokštiems valcavimo produktams iš silicinio elektrotechninio plieno, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

25

2020/C 366/12

Pranešimas apie tarifinių kvotų, taikomų dėl tam tikriems plieno produktams nustatytų apsaugos priemonių, dydžio koregavimą, nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos Pranešimas apie tarifinių kvotų, taikomų dėl tam tikriems plieno produktams nustatytų apsaugos priemonių, dydžio koregavimą, nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos

36

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2020/C 366/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją, (Byla M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic), Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

53


 

Klaidų ištaisymas

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/681 dėl Keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais 7 straipsnyje minimų kompetentingų valdžios institucijų sąrašo klaidų ištaisymas ( OL C 194, 2018 6 6 )

55


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top