EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:095:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 95, 2020 m. kovo 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. kovo 23d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2020/C 95/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

Teisingumo Teismas

2020/C 95/02

Teisingumo teismo sprendimas. 2020 m. vasario 11 d. dėl oficialiųjų švenčių ir Teismo atostogų

2

 

Bendrasis Teismas

2020/C 95/03

Bendrojo teismo sprendimas. 2020 m. vasario 12 d. dėl Teismo atostogų

4


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2020/C 95/04

Byla C-428/19: 2019 m. birželio 4 d.Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OL ir kt. / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Byla C-564/19: 2019 m. liepos 24 d.Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš IS

6

2020/C 95/06

Byla C-610/19: 2019 m. rugpjūčio 13 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Byla C-611/19: 2019 m. rugpjūčio 13 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Byla C-631/19: 2019 m. rugpjūčio 23 d. Sigrid Dickmanns pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-538/18 Sigrid Dickmanns / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

10

2020/C 95/09

Byla C-656/19: 2019 m. rugsėjo 4 d.Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Byla C-717/19: 2019 m. rugsėjo 27 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Byla C-740/19: 2019 m. lapkričio 9 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Byla C-819/19: 2019 m. lapkričio 6 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ir kt.

13

2020/C 95/13

Byla C-867/19 P: 2019 m. lapkričio 25 d.Confédération nationale du Crédit Mutuel pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-13/18 Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

13

2020/C 95/14

Byla C-887/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d.Susanne Rutzinger-Kurpas pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-491/18 Vafo Praha / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba – Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Byla C-910/19: 2019 m. gruodžio 12 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Byla C-912/19: 2019 m. gruodžio 13 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Byla C-915/19: 2019 m. gruodžio 12 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa ir kt.

15

2020/C 95/18

Byla C-916/19: 2019 m. gruodžio 12 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alpha Trading SpA unipersonale / Ministero dell’Economia e delle Finanze ir kt.

16

2020/C 95/19

Byla C-917/19: 2019 m. gruodžio 12 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novaol Srl / Ministero dell’Economia e delle Finanze ir kt.

17

2020/C 95/20

Byla C-918/19: 2019 m. gruodžio 16 d.Landgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Byla C-937/19: 2019 m. gruodžio 23 d.Amtsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KA

18

2020/C 95/22

Byla C-20/20: 2020 m. sausio 17 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. M. T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

19

2020/C 95/23

Byla C-21/20: 2020 m. sausio 17 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Balgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

19

2020/C 95/24

Byla C-23/20: 2020 m. sausio 17 d.Klagenævnet for Udbud (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland ir Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Byla C-27/20: 2020 m. sausio 21 d.Tribunal de grande instance de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Byla C-28/20: 2020 m. sausio 21 d.Attunda Tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Bendrasis Teismas

2020/C 95/27

Byla T-320/18: 2020 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje WD / EFSA (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Terminuota sutartis – Sprendimas nepriskirti prie kito lygio – Vertinimo ataskaitų neparengimas – Taškų skyrimas už priskyrimą prie kito lygio su atidėjimu – Akivaizdi vertinimo klaida – Sprendimas nepratęsti sutarties – Rūpestingumo pareiga – Akivaizdi vertinimo klaida – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Teisėti lūkesčiai – Pareiga motyvuoti – Teisė būti išklausytam – Atsakomybė)

23

2020/C 95/28

Byla T-485/18: 2020 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Compañía de Tranvías de la Coruña / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Komisijos dokumentai, susiję su Sąjungos teisės nuostatos išaiškinimu – Trečiojo asmens parengti dokumentai – Valstybės narės parengti dokumentai – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Dalinis atsisakymas leisti susipažinti – Visiškas atsisakymas leisti susipažinti – Pareiga motyvuoti – Išimtis, susijusi su teismo proceso apsauga – Viršesnis viešasis interesas)

23

2020/C 95/29

Byla T-487/18: 2020 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „ViruProtect“ paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Pareiga motyvuoti)

24

2020/C 95/30

Byla T-505/18: 2020 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vengrija / Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Parama kaimo plėtrai – Gamintojų grupėms suteikta pagalba – Vengrijos patirtos išlaidos – Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 35 straipsnis – Pripažinimas tam tikromims sąlygomis – Pagalbos gavėjo teisė gauti pagalbą – Apskaičiuota finansinė korekcija – Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnio 2 dalis – Lojalus bendradarbiavimas – Teisėtų lūkesčių apsauga – Proporcingumas – Teisinis saugumas – Reikalavimų neatitinkančios finansavimo sumos)

25

2020/C 95/31

Byla T-573/18: 2020 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hickies / EUIPO (Batraiščio forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška – Batraiščio forma – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Su ankstesniu dizainu susijusios teisės apsauga – Pirmą kartą Bendrajame Teisme pateikti įrodymai)

25

2020/C 95/32

Byla T-732/18: 2020 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dalasa / EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „charantea“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CHARITÉ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2020/C 95/33

Byla T-733/18: 2020 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dalasa / EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „charantea“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CHARITÉ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2020/C 95/34

Byla T-44/19: 2020 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Globalia Corporación Empresarial / EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „TC Touring Club“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas TOURING CLUB ITALIANO – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 dalis – Papildomi įrodymai, pirmą kartą pateikti Apeliacinėje taryboje – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 2 dalis – Priešpriešinis ieškinys)

28

2020/C 95/35

Byla T-135/19: 2020 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO – Dalmat (LaTV3D) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „LaTV3D“ paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas TV3 – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Paslaugų panašumas – Žymenų panašumas – Skiriamasis požymis – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2020/C 95/36

Byla T-248/19: 2020 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bilde / Parlamentas (Privilegijos ir imunitetai – Parlamento narys – Sprendimas atšaukti parlamento nario imunitetą – Akivaizdi vertinimo klaida – „Electa una via“ – „Non bis in idem“ principas – Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

29

2020/C 95/37

Byla T-262/19: 2020 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jakober / EUIPO (Puodelio forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška – Puodelio forma – Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos nepriimtinumas)

30

2020/C 95/38

Byla T-331/19: 2020 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pierre Balmain / EUIPO (Liūto galvos, apsuptos žiedais, sudarančiais grandinę, vaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio liūto galvą, apsuptą žiedais, sudarančiais grandinę, paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2020/C 95/39

Byla T-332/19: 2020 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pierre Balmain / EUIPO (Liūto galvos, apsuptos žiedais, sudarančiais grandinę, vaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio liūto galvą, apsuptą žiedais, sudarančiais grandinę, paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2020/C 95/40

Byla T-293/18: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Latvija / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Bendra žuvininkystės politika – Paryžiaus sutartis dėl Špicbergeno salyno (Norvegija) – Galimybės žvejoti snieginius krabus aplink Svalbardo žvejybos zoną (Norvegija) – Reglamentas (ES) 2017/127 – Sąjungoje registruoti laivai, kuriems leista žvejoti – Latvijos laivo sulaikymas – SESV 265 straipsnis – Raginimas imtis veiksmų – Komisijos pozicijos pareiškimas – Aktas, nesukeliantis privalomų teisinių padarinių – Nepriimtinumas)

31

2020/C 95/41

Byla T-541/19: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Schindler ir kt. / Taryba (Ieškinys dėl neveikimo – Institucinė teisė – Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos – Jungtinės Karalystės piliečiai, gyvenantys kitoje Sąjungos valstybėje narėje – 2019 m. Europos Parlamento rinkimai – Prašymas atidėti Europos Parlamento rinkimus – Teisės pareikšti ieškinį neturėjimas – Nepriimtinumas)

32

2020/C 95/42

Byla T-627/19 R: 2020 m. sausio 31 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Schindler ir kt. / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos – Jungtinės Karalystės piliečiai, gyvenantys kitoje Sąjungos valstybėje narėje – Sąjungos pilietybės netekimas – Ieškinys dėl neveikimo – Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepriimtinumas)

33

2020/C 95/43

Byla T-808/19 R: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Silgan International ir Silgan Closures / Komisija (Laikinosios apsaugos priemonės – Konkurencija – Prašymas suteikti informaciją – Reglamento (EB) Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalis – Prašymas atidėti vykdymą – Skubos nebuvimas)

33

2020/C 95/44

Byla T-13/20: 2020 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Valiante / Komisija

34

2020/C 95/45

Byla T-14/20: 2020 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Tratkowski / Komisija

35

2020/C 95/46

Byla T-20/20: 2020 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamentas

35

2020/C 95/47

Byla T-28/20: 2020 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ID / EIVT

37

2020/C 95/48

Byla T-37/20: 2020 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Karalystė / Komisija

38

2020/C 95/49

Byla T-52/20: 2020 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje CX / Komisija

39

2020/C 95/50

Byla T-58/20: 2020 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje NetCologne / Komisija

41

2020/C 95/51

Byla T-64/20: 2020 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Telekom / Komisija

42

2020/C 95/52

Byla T-66/20: 2020 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Byla T-67/20: 2020 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Byla T-68/20: 2020 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Byla T-69/20: 2020 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Tele Columbus / Komisija

45


LT

 

Top