EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:406:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 406, 2019 m. gruodžio 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 406

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. gruodžio 2d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 406/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

Teisingumo Teismas

2019/C 406/02

Pirmojo generalinio advokato paskyrimas

2

2019/C 406/03

Kolegijų, kurioms pavesta nagrinėti Teisingumo Teismo procedūros reglamento 107 straipsnyje nurodytas bylas (prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra), paskyrimas

2

2019/C 406/04

Kolegijos, kuriai pavesta nagrinėti Teisingumo Teismo procedūros reglamento 193 straipsnyje nurodytas bylas (dėl apeliacinio skundo priimtų sprendimų ir nutarčių peržiūra), paskyrimas

2

2019/C 406/05

Trijų teisėjų kolegijų pirmininkų išrinkimas

2

2019/C 406/06

Teisingumo Teismo naujų narių priesaika

3

2019/C 406/07

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

3

2019/C 406/08

Sąrašai, skirti nustatyti Teisingumo Teismo kolegijų sudėtį

3

 

Bendrasis Teismas

2019/C 406/09

Bendrojo Teismo naujų narių priesaika

6


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2019/C 406/10

Byla C-228/19 P: 2019 m. kovo 13 d. ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-368/18 ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

7

2019/C 406/11

Byla C-278/19 P: 2019 m. balandžio 3 d. Mas Que Vinos Global, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-576/17 Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

7

2019/C 406/12

Byla C-295/19 P: 2019 m. balandžio 10 d. Apple Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 31 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-215/17, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

8

2019/C 406/13

Byla C-585/19: 2019 m. rugpjūčio 2 d. Tribunalul București (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

8

2019/C 406/14

Byla C-619/19: 2019 m. rugpjūčio 19 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Baden-Württemberg/D. R.

9

2019/C 406/15

Byla C-635/19: 2019 m. rugpjūčio 26 d. Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

10

2019/C 406/16

Byla C-644/19: 2019 m. rugpjūčio 28 d. Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FT/Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS ir kiti, Ministerul Educației Naționale

10

2019/C 406/17

Byla C-645/19: 2019 m. rugpjūčio 30 d. Hof van beroep te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

11

2019/C 406/18

Byla C-654/19: 2019 m. rugsėjo 3 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

12

2019/C 406/19

Byla C-657/19: 2019 m. rugsėjo 4 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt D/E

13

2019/C 406/20

Byla C-661/19: 2019 m. rugsėjo 6 d. Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje flightright GmbH/Austrian Airlines AG

13

2019/C 406/21

Byla C-667/19: 2019 m. rugsėjo 9 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A.M./E.M.

14

2019/C 406/22

Byla C-695/19: 2019 m. rugsėjo 20 d. Tribunal Arbitral Tributário (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

15

2019/C 406/23

Byla C-699/19 P: 2019 m. rugsėjo 20 d. Quanta Storage, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-772/15 Quanta Storage, Inc./Europos Komisija

16

2019/C 406/24

Byla C-701/19 P: 2019 m. rugsėjo 20 d. Pilatus Bank plc pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-687/18, Pilatus Bank/Europos Centrinis Bankas (ECB)

17

2019/C 406/25

Byla C-711/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Admiral Sportwetten GmbH ir kt.

18

 

Bendrasis Teismas

2019/C 406/26

Byla T-615/15 RENV: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LL/Parlamentas (Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai – Parlamento nario padėjėjo išmoka – Nepagrįstai pervestų sumų susigrąžinimas – Senatis)

19

2019/C 406/27

Byla T-125/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BASF Grenzach/ECHA (REACH – Cheminių medžiagų vertinimas – TRICLOSAN – ECHA sprendimas, kuriame prašoma papildomos informacijos – Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsnio 6 dalis – Apeliacinei komisijai pateiktas skundas – Apeliacinės komisijos uždaviniai – Rungimosi principu pagrįsta procedūra – Kontrolės apimtis – Kontrolės intensyvumas – Apeliacinės komisijos kompetencija – Reglamento Nr. 1907/2006 93 straipsnio 3 dalis – Reglamento Nr. 1907/2006 47 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys – Reikšminga informacija – Proporcingumas – Reglamento Nr. 1907/2006 25 straipsnis – Reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedas – Atitinkamomis sąlygomis gauti duomenys – Patvarumas – Neurotoksiškumas – Toksinis poveikis reprodukcijai – Reglamento (EB) Nr. 771/2008 12 straipsnio 1 dalis – Vėlavimas teikiant mokslo nuomonę)

20

2019/C 406/28

Byla T-467/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Barata/Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo – Viešoji tarnyba – Sutartininkų atrankos procedūra – Įdarbinimas – Kvietimas pareikšti susidomėjimą EP/CAST/S/16/2016 – Vairuotojai – Praktiniai ir teoriniai egzaminai, surengti sukūrus duomenų bazę – Neišlaikytas teorinis egzaminas – Kvietimo pareikšti susidomėjimą ir duomenų bazės panaikinimas – Ginčo dalyko išnykimas – Išlikęs suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Dalinis pagrindo priimti sprendimą nebuvimas – Dalinis nepriimtinumas)

21

2019/C 406/29

Byla T-610/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ICL-IP Terneuzen ir ICL Europe Coöperatief/Komisija (REACH – Cheminės medžiagos, dėl kurių reikia autorizacijos – 1-brompropano (nPB) įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą – Kiekis – Registracijos dokumentacija – Duomenys – Cheminių medžiagų grupavimas – Gero administravimo principas – Teisė užsiimti verslu ir laisvai prekiauti – Pareiga motyvuoti – Teisėti lūkesčiai – Proporcingumas – Vienodas požiūris)

22

2019/C 406/30

Byla T-636/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PlasticsEurope/ECHA (REACH – Kandidatinio sąrašo, kuriame esančios cheminės medžiagos galiausiai bus įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą, sudarymas – Įrašo apie cheminės medžiagos bisfenolio A įtraukimą į šį sąrašą papildymas – Reglamento Nr. 1907/2006 57 ir 59 straipsniai – Akivaizdi vertinimo klaida – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai – Proporcingumas)

22

2019/C 406/31

Byla T-650/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jinan Meide Casting/Komisija (Dempingas – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2017/1146 – Kinijos kilmės bendrovės Jinan Meide Castings Co., Ltd. pagamintų kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių su sriegiais importas – Galutinis antidempingo muitas – Tyrimo atnaujinimas iš dalies panaikinus Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 430/2013 – Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktas, 10 ir 11 dalys (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalies a punktas, 10 ir 11 dalys) – Normalioji vertė – Teisingas palyginimas – Neatitinkančios produkto rūšys – Reglamento Nr. 1225/2009 3 straipsnio 1 – 3 dalys ir 9 straipsnio 4 ir 5 dalys (dabar – Reglamento 2016/1036 3 straipsnio 1 – 3 dalys ir 9 straipsnio 4 ir 5 dalys) – Žalos nustatymas)

23

2019/C 406/32

Byla T-673/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Port autonome du Centre et de l’Ouest ir kt./Komisija (Valstybės pagalba – Belgijoje uostams taikomas atleidimas nuo pelno mokesčio – Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažinta nesuderinama su vidaus rinka – Ekonominės veiklos sąvoka – Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – Neekonominė veikla – Atskiriamumas – Atrankumas – SESV 93 straipsnis ir 106 straipsnio 2 dalis)

24

2019/C 406/33

Byla T-674/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Le Port de Bruxelles ir Région de Bruxelles-Capitale/Komisija (Valstybės pagalba – Belgijoje uostams taikomas atleidimas nuo pelno mokesčio – Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažinta nesuderinama su vidaus rinka – Ekonominės veiklos sąvoka – Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – Neekonominė veikla – Atskiriamumas – Atrankumas – SESV 93 straipsnis ir 106 straipsnio 2 dalis)

25

2019/C 406/34

Byla T-696/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Havenbedrijf Antwerpen ir Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Komisija (Valstybės pagalba – Belgijoje uostams taikomas atleidimas nuo pelno mokesčio – Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažinta nesuderinama su vidaus rinka – Ekonominės veiklos sąvoka – Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – Neekonominė veikla – Atskiriamumas – Atrankumas – Prašymas nustatyti pereinamąjį laikotarpį)

26

2019/C 406/35

Byla T-755/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija/ECHA (REACH – Cheminių medžiagų vertinimas – 1,4-benzendiaminas, N,N‘-fenilo ir benzilo mišinių derivatai (BENPAT) – Patvarumas – ECHA sprendimas, kuriame prašoma papildomos informacijos – Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsnio 6 dalis – Apeliacinei komisijai pateiktas skundas – Apeliacinės komisijos uždaviniai – Rungimosi principu pagrįsta procedūra – Kontrolės pobūdis – Kontrolės intensyvumas – Apeliacinės komisijos kompetencija – Reglamento Nr. 1907/2006 93 straipsnio 3 dalis – Kompetencijos suteikimas Sąjungos agentūroms – Suteikimo principas – Subsidiarumo principas – Proporcingumas – Pareiga motyvuoti)

27

2019/C 406/36

Byla T-783/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje GE Healthcare/Komisija (Žmonėms skirti vaistai – Gadolinio turinčių kontrastinių medžiagų rinkodaros leidimo galiojimo sustabdymas – Direktyvos 2001/83/EB 31 ir 116 straipsniai – Atsargumo principas – Vienodas požiūris – Proporcingumas – Nešališkumas)

28

2019/C 406/37

Byla T-47/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje UZ/Parlamentas (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Drausminė procedūra – Psichologinis priekabiavimas – Drausminė nuobauda – Pareigų lygio pažeminimas ir paaukštinimo balų prilyginimas nuliui – Ieškovės pagalbos prašymo atmetimas – Administracinio tyrimo vykdymo tvarka – Nešališkumo reikalavimas – Teisė būti išklausytam – Procedūros pažeidimas – Procedūros pažeidimo pasekmės)

28

2019/C 406/38

Byla T-287/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Nature’s Variety Instinct“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

29

2019/C 406/39

Byla T-288/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo NATURE’S VARIETY INSTINCT paraiška – Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2019/C 406/40

Byla T-367/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo UKIO paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame pavaizduotos dvi pakreiptos linijos, toliau vertikali linija ir apskritimas – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2019/C 406/41

Byla T-378/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CRUZADE paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SANTA CRUZ – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis)

31

2019/C 406/42

Byla T-716/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Idealogistic Compass Greatest care in getting it there“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis tarptautinis prekių ženklas IDÉA – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

32

2019/C 406/43

Byla T-67/19: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas DOKKIO – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis dvi įstrižas linijas, vertikalią liniją ir apskritimą – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

33

2019/C 406/44

Byla T-632/19: 2019 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje DD/FRA

34

2019/C 406/45

Byla T-640/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Sasol Germany ir kt./ECHA

35

2019/C 406/46

Byla T-661/19: 2019 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Sasol Germany ir kt./Komisija

36

2019/C 406/47

Byla T-684/19: 2019 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER

37

2019/C 406/48

Byla T-695/19: 2019 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Falqui/Parlamentas

39

2019/C 406/49

Byla T-698/19: 2019 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje FJ/EIVT

39

2019/C 406/50

Byla T-699/19: 2019 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje FT ir kt./Komisija

40

2019/C 406/51

Byla T-700/19: 2019 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Al-Gaoud/Taryba

41

2019/C 406/52

Byla T-704/19: 2019 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje FGSZ/ACER

42


 

Klaidų ištaisymas

2019/C 406/53

Pranešimo Oficialiajame leidinyje apie bylą T-279/19 klaidų ištaisymas (OL C 220, 2019m. liepos 1d.)

44


LT

 

Top