EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:373:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 373, 2019 m. lapkričio 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 373

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. lapkričio 5d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 373/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9462 – Emil Frey Group / Autocommerce / Avto Triglav / AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

 

Europos Centrinis Bankas

2019/C 373/02

2019 m. spalio 23 d. Europos Centrinis Bankas Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/35)

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2019/C 373/03

0,00 % 2019 m. lapkričio 1 d. Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: — Euro kursas

3

2019/C 373/04

2019 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas dėl pranešimo Ekvadoro Respublikai, kad ji gali būti pripažinta trečiąja šalimi, nebendradarbiaujančia kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba

4

2019/C 373/05

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

11


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2019/C 373/06

2020 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A02/2019 Programa „Erasmus+“

12

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 373/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9576 – Blackstone/Dream Global REIT) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

16

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2019/C 373/08

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

18


 

Klaidų ištaisymas

 

2018 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2018/C 100/09 dėl vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (Chianti Classico (SKVN)) klaidų ištaisymas ( OL C 100, 2018 3 16 )

26


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top