Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:228:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 228, 2019 m. liepos 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 228

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. liepos 5d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2019/C 228/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Skaitmeninis raštingumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros paslaugų pritaikymas prie Europos piliečių poreikių demografinių pokyčių laikais (nuomonė savo iniciatyva)

1

 

NUOMONĖS

2019/C 228/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Ekonomiškai neaktyvių žmonių galimybės įsidarbinti (nuomonė savo iniciatyva)

7

2019/C 228/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Švietimo sistemos, padedančios išvengti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties. Kokio perėjimo reikia? (nuomonė savo iniciatyva)

16

2019/C 228/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Atspari demokratija pasitelkiant tvirtą ir įvairialypę pilietinę visuomenę“  (nuomonė savo iniciatyva)

24

2019/C 228/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Baltojo balandžio kelias – pasiūlymas dėl ES vadovaujamos pasaulinės taikos stiprinimo strategijos“  (nuomonė savo iniciatyva)

31

2019/C 228/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Europos piliečių išklausymas darnios ateities labui (aukščiausiojo lygio susitikimas Sibiu ir tolesni veiksmai)“

37

2019/C 228/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Sanglaudos politikos ateitis po 2020 m.“  (tiriamoji nuomonė)

50

2019/C 228/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „ES ateitis. Nauda piliečiams ir pagarba Europos vertybėms“  (tiriamoji nuomonė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prašymu)

57

2019/C 228/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dokumento „Švietimas Europos Sąjungos klausimais“  (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prašymu)

68


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2019/C 228/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2019 m. Sąjungos Europos standartizacijos darbo programa“  (COM(2018) 686 final)

74

2019/C 228/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Darnieji standartai: skaidrumo ir teisinio tikrumo didinimas kuriant visapusiškai veikiančią bendrąją rinką“  (COM(2018) 764 final)

78

2019/C 228/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“(COM(2018) 734 final)

83

2019/C 228/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl bendro komunikato Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kovos su dezinformacija veiksmų planas“(JOIN(2018) 36 final)

89

2019/C 228/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl bendro komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“  (JOIN(2018) 31 final)

95

2019/C 228/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013  (COM(2019) 55 final – 2019/0027 COD)

103


LT

 

Top