Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 172, 2019 m. gegužės 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. gegužės 20d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

CDJ

2019/C 172/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Didžiosios kolegijos sudėtis

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

CDJ

2019/C 172/03

Byla C-54/18: 2019 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Peržiūros procedūros — Direktyva 89/665/EEB — 1 ir 2c straipsniai — Skundas dėl sprendimų leisti arba neleisti dalyvauti konkurse — Apskundimo terminai — 30 dienų naikinamasis terminas — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos nesuteikiama galimybė pareikšti sprendimo leisti dalyvauti konkurse neteisėtumu grindžiamo prieštaravimo paduodant skundą dėl vėlesnių aktų — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą)

3

2019/C 172/04

Byla C-373/18: 2019 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Netiesioginiai pritraukto kapitalo mokesčiai — Direktyva 69/335/EEB — 4 ir 7 straipsniai — Kapitalo bendrovės įsteigimas — 1984 m. liepos 1 d. galiojantis žyminis mokestis — Vėlesnis šio mokesčio panaikinimas ir nustatymas iš naujo)

4

2019/C 172/05

Byla C-489/18: 2019 m. sausio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis — Žemės ūkis — Tiesioginės paramos schemos — Bendrosios išmokos schema — Vienkartinės išmokos už plotą paraiška — Kriterijai — Žemės ūkio paskirties žemės teisėtas naudotojas)

5

2019/C 172/06

Byla C-689/18: 2019 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XT/Elliniko Dimosio (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Vidaus mokesčiai — Diskrimanacinio pobūdžio mokesčių draudimas — Prabangos prekių mokestis — Variklinės transporto priemonės — Atleidimas nuo mokesčio atsižvelgiant į pirmojo eksploatavimo apmokestinančioje valstybėje narėje datą — Neatsižvelgimas į pirmojo eksploatavimo kitoje valstybėje narėje datą)

5

2019/C 172/07

Byla C-8/19 PPU: 2019 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) nutartis (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — baudžiamoji byla prieš RH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Direktyva (ES) 2016/343 — 4 straipsnis — Vieši pareiškimai dėl kaltės — Sprendimas dėl kardomojo kalinimo — Teisių gynimo priemonės — Šio sprendimo teisėtumo patikrinimo procedūra — Nekaltumo prezumpcijos užtikrinimas — SESV 267 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa — Teisė būti išklausytam per protingą terminą — Nacionalinės teisės norma, apribojanti nacionalinių teismų galimybę kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą arba įpareigojanti juos priimti sprendimą nelaukiant atsakymo į šį prašymą — Drausminės nuobaudos šios teisės normos nesilaikymo atveju)

6

2019/C 172/08

Byla C-755/18: 2018 m. lapkričio 30 d. Harry Shindler ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-458/17 Shindler ir kt./Taryba

7

2019/C 172/09

Byla C-88/19: 2019 m. vasario 7 d. Judecătoria Zărnești (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor“/TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Byla C-96/19: 2019 m. vasario 8 d. Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Byla C-101/19: 2019 m. vasario 11 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Vokietijos Federacinė Respublika

9

2019/C 172/12

Byla C-102/19: 2019 m. vasario 11 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Vokietijos Federacinė Respublika

10

2019/C 172/13

Byla C-108/19: 2019 m. vasario 11 d. Curtea de Apel București (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Byla C-112/19: 2019 m. vasario 12 d. Verwaltungsgericht Aachen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marvin M./Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Byla C-118/19: 2019 m. vasario 15 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZS/PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Byla C-134/19 P: 2019 m. vasario 18 d. Bank Refah Kargaran pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-552/15 Bank Refah Kargaran/Taryba

12

2019/C 172/17

Byla C-135/19: 2019 m. vasario 20 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pensionsversicherungsanstalt/CW

14

2019/C 172/18

Byla C-157/19 P: 2019 m. vasario 21 d. Ehab Makhlouf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-409/16 Makhlouf/Taryba

15

2019/C 172/19

Byla C-158/19 P: 2019 m. vasario 21 d. Razan Othman pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-416/16 Othman/Taryba

16

2019/C 172/20

Byla C-159/19 P: 2019 m. vasario 21 d. Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-411/16 Syriatel Mobile Telecom/Taryba

17

2019/C 172/21

Byla C-182/19: 2019 m. vasario 26 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Byla C-208/19: 2019 m. kovo 4 d. Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NK/MS ir AS

19

2019/C 172/23

Byla C-217/19: 2019 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Suomijos Respublika

20

2019/C 172/24

Byla C-231/19: 2019 m. kovo 15 d. Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Byla C-235/19: 2019 m. kovo 18 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Byla C-239/19: 2019 m. kovo 20 d. High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Byla C-510/17: 2019 m. sausio 24 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Okresný súd Bratislava (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ML

23

2019/C 172/28

Byla C-564/17: 2019 m. vasario 4 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Belgijos Karalystė, palaikoma Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos

23

2019/C 172/29

Byla C-596/17: 2019 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Byla C-657/17: 2019 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hussein Mohamad Hussein, dalyvaujant: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Byla C-277/18: 2019 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Byla C-368/18: 2019 m. sausio 30 d. Teisingumo Teismo devintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frank Casteels/Ryanair DAC, buvusi Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Byla C-399/18: 2019 m. sausio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, dalyvaujant Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Byla C-498/18: 2019 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZW/Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Byla C-614/18: 2019 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Slovakijos Respublika

26

2019/C 172/36

Byla C-660/18: 2019 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Byla C-701/18: 2019 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

Byla C-750/18: 2019 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A, B/C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Bylos T-251/17 ir T–252/17: 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Paraiškos įregistruoti vaizdinius Europos Sąjungos prekių ženklus „Simply. Connected.“ — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apeliacinės tarybos atliktino vertinimo apimtis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnis (dabar — Reglamento 2017/1001 71 straipsnis))

28

2019/C 172/40

Byla T-480/17: 2019 m. kovo 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Graikijos patirtos išlaidos — Vienkartinės ir fiksuoto dydžio finansinės korekcijos — Kompleksinė parama — Teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų kontrolė — Rizikos analizė — Finansinės žalos vertinimas — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas)

29

2019/C 172/41

Byla T-492/17: 2019 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fleig/EIVT (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Neterminuota sutartis — KTĮS 47 straipsnio c punkto i papunktis — Sutarties nutraukimas įspėjus — Nutraukimo motyvai — Pasitikėjimo praradimas — Tarnybos interesas — Akivaizdi vertinimo klaida — Rūpestingumo pareiga — Gero administravimo principas — Pagrindinių teisių chartijos 30 ir 41 straipsniai — Procedūrinis klausimas — Prie Bendrojo Teismo nagrinėjamos bylos medžiagos pridėtų dokumentų paskelbimas internete — Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsnis)

29

2019/C 172/42

Byla T-562/17: 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Vaizdinis prekių ženklas ALBÉA — Ankstesnė Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas „Balea“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

30

2019/C 172/43

Byla T-611/17: 2019 m. kovo 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Bato pado forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Erdvinis Europos Sąjungos prekių ženklas — Bato pado forma — Plačiai žinomi faktai — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio 1 dalis) — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis ir 52 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 3 dalis ir 59 straipsnio 2 dalis) — Prašymo surengti posėdį apeliacinėje taryboje atmetimas — Reglamento Nr. 207/2009 77 straipsnis (dabar — Reglamento 2017/1001 96 straipsnio 1 dalis))

31

2019/C 172/44

Byla T-779/17: 2019 m. balandžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo VIÑA ALARDE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas ALARDE — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys) — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas — Žymenų panašumas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

32

2019/C 172/45

Byla T-804/17: 2019 m. balandžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stada Arzneimittel/EUIPO (Dviejų vienas prieš kitą esančių lankų atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio du vienas prieš kitą esančius lankus, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

33

2019/C 172/46

Byla T-259/18: 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Unifoska“ paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas NITROFOSKA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

33

2019/C 172/47

Byla T-186/18: 2019 m. kovo 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Abaco Energy ir kt./Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pagalbos schema atsinaujinančiai energijai — Pirminio patikrinimo procedūra — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Pagalbos gavėjų pareikštas ieškinys — Suinteresuotumo kreiptis į teismą nebuvimas — Nepriimtinumas)

34

2019/C 172/48

Byla T-190/18: 2019 m. kovo 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Solwindet las Lomas/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pagalbos schema atsinaujinančiai energijai — Pirminio patikrinimo procedūra — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Pagalbos gavėjų pareikštas ieškinys — Suinteresuotumo kreiptis į teismą nebuvimas — Nepriimtinumas)

35

2019/C 172/49

Byla T-631/18: 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Herholz/EUIPO (#) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo # paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Prašymas pakeisti sprendimą — Akivaizdus nepriimtinumas)

36

2019/C 172/50

Byla T-157/19: 2019 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Șanli/Taryba

36

2019/C 172/51

Byla T-161/19: 2019 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Telekom/Parlamentas ir Taryba

37

2019/C 172/52

Byla T-162/19: 2019 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Telefónica ir Telefónica de España/Parlamentas ir Taryba

38

2019/C 172/53

Byla T-171/19: 2019 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Hebberecht/EIVT

39

2019/C 172/54

Byla T-173/19: 2019 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje AV ir AW/Parlamentas

40

2019/C 172/55

Byla T-176/19: 2019 m. kovo 25 d. pareikštas ieškinys byloje 3V Sigma/ECHA

41

2019/C 172/56

Byla T-182/19: 2019 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Byla T-184/19: 2019 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Byla T-185/19: 2019 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Public.Resource.Org ir Right to Know/Komisija

44

2019/C 172/59

Byla T-187/19: 2019 m. kovo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Glaxo Group/EUIPO (spalvinis prekių ženklas violetinis)

45

2019/C 172/60

Byla T-188/19: 2019 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Karalystė/Komisija

46


LT

 

Top