EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:155:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 155, 2019 m. gegužės 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 155

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. gegužės 6d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 155/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

CDJ

2019/C 155/02

Byla C-118/17: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais — Direktyva 93/13/EEB — 1 straipsnio 2 dalis — 6 straipsnio 1 dalis — Paskolos užsienio valiuta sutartis — Valiutos keitimo skirtumas — Įstatymo nuostatos taikymas vietoj negaliojančia pripažintos nesąžiningos sąlygos — Valiutos keitimo rizika — Sutarties išlikimas panaikinus nesąžiningą sąlygą — Nacionalinė vienodo teisės aiškinimo sistema)

2

2019/C 155/03

Byla C-128/17: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Lenkijos Respublika/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva (ES) 2016/2284 — Tam tikrų į atmosferą išmetamų nacionalinių teršalų sumažinimas — Sąjungos teisės aktų priėmimas — Teisėkūros procedūros eiga — ESS 4 straipsnio 3 dalis — Lojalaus bendradarbiavimo principas — Sąjungos teisės aktų leidėjo faktinis naudojimasis diskrecija — Poveikio analizė — Ginčijamo akto poveikio pakankamas įvertinimas — ESS 5 straipsnio 4 dalis — Proporcingumo principas — ESS 4 straipsnio 2 dalis — Valstybių narių lygybė Sutarčių atžvilgiu — SESV 191 straipsnio 2 dalis — Sąjungos politika aplinkosaugos srityje — Atsižvelgimas į Europos Sąjungos regionų įvairovę — Teisminė kontrolė)

3

2019/C 155/04

Byla C-221/17: 2019 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M. G. Tjebbes ir kt./Minister van Buitenlandse Zaken (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — SESV 20 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 24 straipsniai — Valstybės narės ir trečiosios valstybės pilietybė — Valstybės narės pilietybės ir Sąjungos pilietybės netekimas — Pasekmės — Proporcingumas)

4

2019/C 155/05

Byla C-399/17: 2019 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Čekijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 — Atliekų vežimas — Čekijos Respublikos atsisakymas atsiimti TPS NOLO (Geobal) mišinį, išvežtą iš šios valstybės narės į Lenkiją — Atliekų egzistavimas — Įrodinėjimo pareiga — Įrodymas)

5

2019/C 155/06

Byla C-428/17 P: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Meta Group Srl/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Arbitražinė išlyga — Dotacijų sutartys, sudarytos pagal šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programą (2002 — 2006) — Dotacijų sutartys, sudarytos pagal bendrąją inovacijų ir konkurencingumo programą (2007-2013) — Europos Komisijos tariamai mokėtinos sumos pagal sutartis — Apeliantei skirtos visos finansinės paramos mokėtinas likutis — Sutartinė atsakomybė)

5

2019/C 155/07

Byla C-437/17: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — SESV 45 straipsnis — Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 — 7 straipsnio 1 dalis — Diskriminacijos dėl pilietybės draudimas — Teisės į kasmetines mokamas atostogas atsižvelgiant į darbuotojo darbo esamam darbdaviui stažą — Ankstesnių darbo kitiems darbdaviams laikotarpių įskaitymas tik iš dalies — Socialinės apsaugos teisė — Valstybių narių sistemų ir teisės aktų skirtumai)

6

2019/C 155/08

Byla C-449/17: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 132 straipsnio 1 dalies i ir j punktai — Tam tikros su visuomenės interesais susijusios veiklos neapmokestinimas PVM — Mokyklinis ar universitetinis švietimas — Sąvoka — Vairavimo kursai, kuriuos rengia vairavimo mokykla)

7

2019/C 155/09

Byla C-557/17: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisė į šeimos susijungimą — Direktyva 2003/86/EB — 16 straipsnio 2 dalies a punktas — 17 straipsnis — Trečiosios šalies piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje panaikinimas — Trečiosios šalies piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas — Direktyva 2003/109/EB — 9 straipsnio 1 dalies a punktas — Šio statuso praradimas — Sukčiavimas — Nežinojimas apie sukčiavimą)

7

2019/C 155/10

Byla C-635/17: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Imigracijos politika — Teisė į šeimos susijungimą — Direktyva 2003/86/EB — Neįtraukimas į direktyvos taikymo sritį — 3 straipsnio 2 dalies c punktas — Netaikymas asmenims, kuriems taikoma papildoma apsauga — Teisės į šeimos susijungimą išplėtimas minėtiems asmenims pagal nacionalinę teisę — Teisingumo Teismo jurisdikcija — 11 straipsnio 2 dalis — Oficialių dokumentinių įrodymų, patvirtinančių šeimos santykius, nebuvimas — Nepakankamai įtikimi paaiškinimai — Valstybių narių tarnyboms tenkančios pareigos imtis papildomų veiksmų — Ribos)

8

2019/C 155/11

Byla C-647/17: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteverket/Srf konsulterna AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 53 straipsnis — Paslaugų teikimas, kurį sudaro teisės įeiti į švietimo renginius suteikimas — Apmokestinamųjų sandorių vieta)

9

2019/C 155/12

Byla C-666/17 P: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AlzChem AG/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — 4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka — Bendra dokumentų, susijusių su tyrimų valstybės pagalbos srityje procedūra, konfidencialumo prezumpcija — Apimtis)

10

2019/C 155/13

Byla C-695/17: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Helsingin käräjäoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Metirato Oy, likviduojama bendrovė/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2010/24/ES — Savitarpio pagalba vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis — 13 straipsnio 1 dalis — 14 straipsnio 2 dalis — Prašančiosios valstybės narės reikalavimų priverstinis vykdymas, kurio imasi valstybės narės, į kurią kreipiamasi, institucijos — Procesas dėl prašymo grąžinti šiuos reikalaujamus mokėjimus į bankrutuojančios bendrovės, įsteigtos valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, turtą — Atsakovas šiame procese — Nustatymas)

11

2019/C 155/14

Byla C-724/17: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — SESV 101 straipsnis — Žalos, padarytos dėl šiame straipsnyje draudžiamo kartelio, atlyginimas — Už žalos atlyginimą atsakingų ūkio subjektų nustatymas — Juridinių subjektų perėmimas — Sąvoka „įmonė“ — Ekonominio tęstinumo kriterijus)

11

2019/C 155/15

Byla C-21/18: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Svea hovrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos prekių ženklas — Sąvoka „forma“ — Forma, kuri prekei suteikia esminę vertę — Dvimatis prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas, kuris yra ir kūrinys pagal autorių teisę — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis — Reglamentas (ES) 2015/2424)

12

2019/C 155/16

Byla C-134/18: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinės apsaugos sistemos — Invalidumo išmokos — SESV 45 ir 48 straipsniai — Laisvas darbuotojų judėjimas — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — Skirtingos valstybių narių išmokų sistemos — „Laukimo laikotarpis esant nedarbingam“ — Trukmė — Nedarbingumo išmokos skyrimas — Nepalanki darbuotojų migrantų padėtis)

13

2019/C 155/17

Byla C-174/18: 2019 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — Vienodas vertinimas — Pajamų mokestis — Teisės aktai dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo — Pensija, gauta kitoje nei rezidavimo valstybėje narėje — Neapmokestinamos sumos apskaičiavimo tvarka rezidavimo valstybėje narėje — Tam tikrų mokesčių lengvatų dalies netekimas)

14

2019/C 155/18

Byla C-195/18: 2019 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš B. S. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Akcizai už alkoholį ir alkoholinius gėrimus — Direktyva 92/83/EEB — 2 straipsnis — „Alaus“ sąvoka — Gėrimas, pagamintas iš misos, gautos iš mišinio, kuriame yra daugiau gliukozės nei salyklo — Kombinuotoji nomenklatūra — 2203 (salyklinis alus) arba 2206 (kiti fermentuoti gėrimai) pozicija)

14

2019/C 155/19

Byla C-372/18: 2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Cour administrative d'appel de Nancy (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministre de l'Action et des Comptes publics/sutuoktiniai Dreyer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinis draudimas — Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 3 straipsnis — Materialinė taikymo sritis — Prancūzijos gyventojo, priklausančio Šveicarijos socialinio draudimo sistemai, įmokos nuo pajamų iš turto — Įmokos, kuriomis finansuojamos dvi Prancūzijos nacionalinio solidarumo dėl savarankiškumo fondo administruojamos išmokos — Tiesioginis ir pakankamai svarbus ryšys su tam tikromis socialinio draudimo sritimis — „Socialinio draudimo išmokos“ apibrėžtis — Individualus pareiškėjo asmeninių poreikių vertinimas — Atsižvelgimas į pareiškėjo materialinius išteklius apskaičiuojant išmokų dydį)

15

2019/C 155/20

Byla C-510/18 P: 2018 m. rugpjūčio 3 d. Prada SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/16, Prada/EUIPO

16

2019/C 155/21

Byla C-631/18: 2018 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Slovėnijos Respublika

16

2019/C 155/22

Byla C-733/18 P: 2018 m. lapkričio 23 d. Sevenfriday AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-449/17 Sevenfriday/EUIPO

17

2019/C 155/23

Byla C-734/18 P: 2019 m. lapkričio 23 d. Sevenfriday AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-448/17, Sevenfriday/EUIPO

17

2019/C 155/24

Byla C-808/18: 2018 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vengrija

18

2019/C 155/25

Byla C-20/19: 2019 m. sausio 15 d. Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

19

2019/C 155/26

Byla C-41/19: 2019 m. sausio 23 d. Amtsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FX/GZ, pagal įstatymą atstovaujama motinos

20

2019/C 155/27

Byla C-44/19: 2019 m. sausio 24 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

20

2019/C 155/28

Byla C-45/19: 2019 m. sausio 24 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

21

2019/C 155/29

Byla C-59/19: 2019 m. sausio 29 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

22

2019/C 155/30

Byla C-72/19 P: 2019 m. sausio 30 d. Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-274/16 ir T-275/16 Saleh Thabet ir kt./Taryba

23

2019/C 155/31

Byla C-76/19: 2019 m. sausio 31 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi“ pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan“ EOOD

24

2019/C 155/32

Byla C-87/19: 2019 m. vasario 7 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TV Play Baltic AS prieš Lietuvos radijo ir televizijos komisija

26

2019/C 155/33

Byla C-93/19 P: 2019 m. vasario 6 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-315/17, Hebberecht/EIVT

27

2019/C 155/34

Byla C-104/19: 2019 m. vasario 11 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Donex Shipping and Forwarding B.V., kita šalis: Staatssecretaris van Financiën

28

2019/C 155/35

Byla C-120/19: 2019 m. vasario 15 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

28

2019/C 155/36

Byla C-177/19 P: 2019 m. sausio 22 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid/Europos Komisija

29

2019/C 155/37

Byla C-178/19 P: 2019 m. vasario 22 d. Vengrijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid/Komisija

31

2019/C 155/38

Byla C-179/19 P: 2019 m. vasario 23 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid/Europos Komisija

32

2019/C 155/39

Byla C-186/19: 2019 m. vasario 26 d. Hooge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

33

2019/C 155/40

Byla C-193/19: 2019 m. vasario 27 d. Förvaltningsrätten i Malmö (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A/Migrationsverket

34

2019/C 155/41

Byla C-206/19: 2019 m. kovo 5 d. Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „KOB“/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

34

 

GCEU

2019/C 155/42

Sujungtos bylos T-98/16, T-196/16 ir T-198/16: 2019 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagal privatinę teisę reglamentuojamo bankų konsorciumo intervencija vieno iš savo narių naudai — Valstybės narės centrinio banko leidimas taikyti intervenciją — Sprendimas, kuriuo valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalbos sąvoka — Priskyrimas valstybei — Valstybiniai ištekliai)

36

2019/C 155/43

Byla T-220/16: 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PRO PLAYER paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

37

2019/C 155/44

Sujungtos bylos T-282/16 ir T-283/16: 2019 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inpost Paczkomaty ir Inpost/Europos Komisija (Valstybės pagalba — Pašto sektorius — Grynųjų sąnaudų, patirtų vykdant universaliosios paslaugos įsipareigojimus, kompensavimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta suderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris — Proporcingumas — Nuosavybės teisė — Laisvė užsiimti verslu)

37

2019/C 155/45

Byla T-310/16: 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Foshan Lihua Ceramic/Komisija (Dempingas — Kinijos kilmės keraminių plytelių importas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 17 straipsnis (dabar — Reglamento (ES) Nr. 2016/1036 11 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 17 straipsnis) — Atsisakymas suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 917/2011 3 straipsnį — Įmonių atranka — Individualus režimas — Konfidencialumas)

38

2019/C 155/46

Byla T-138/17: 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas PRIMED — Ankstesni nacionaliniai vaizdiniai ženklai PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS ir GRUPO PRiM — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 2 ir 3 dalys) — Teisė būti išklausytam — Reglamento 207/2009 75 straipsnio antras sakinys (dabar — Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalies antras sakinys) — Apeliacinėje taryboje pirmą kartą pateikti įrodymai — Apeliacinės tarybos diskrecija — Įrodymų pripažinimas naujais arba papildomais — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 2 dalis))

39

2019/C 155/47

Byla T-237/17: 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Ispanijos patirtos išlaidos — Gamintojų organizacijos pripažinimo kriterijus — Reglamento (EB) Nr. 2200/96 11 straipsnis — Finansinė korekcija)

40

2019/C 155/48

Byla T-760/17: 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Triotherm+“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Teisė būti išklausytam)

41

2019/C 155/49

Byla T-762/17: 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grammer/EUIPO (Formos atvaizdavimas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio formą, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

41

2019/C 155/50

Byla T-777/17: 2019 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas TOBBIA — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Peppa Pig“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 60 straipsnio 1 dalies a punktas))

42

2019/C 155/51

Byla T-133/18: 2019 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje IQ Group Holdings Bhd/EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Vaizdinis prekių ženklas „Lumiqs“ — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai „Lumix“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2019/C 155/52

Byla T-784/17: 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Strabag Belgium/Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Konkurso procedūra — Generalinio rangovo darbai Europos Parlamento pastatuose Briuselyje — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitais konkurso dalyviais — Ginčijamo akto pakeitimas vykstant teismo procesui — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

43

2019/C 155/53

Byla T-156/18: 2019 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Legutko ir Poręba/Parlamentas (Ieškinys dėl neveikimo — Institucinė teisė — Parlamento darbo tvarkos taisyklės — 130 straipsnis — II priedas — Klausimas, į kurį atsakoma raštu — Prašymas perduoti Tarybai — Pranešimas apie sprendimą, kuriuo konstatuojamas klausimo nepriimtinumas — Raginimas imtis atitinkamų veiksmų — Parlamento pozicijos priėmimas — Prašymas uždrausti — Nepriimtinumas)

44

2019/C 155/54

Byla T-129/19: 2019 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Necci/Komisija

45

2019/C 155/55

Byla T-134/19: 2019 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje AM/EIB

46

2019/C 155/56

Byla T-140/19: 2019 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZU/Komisija

47

2019/C 155/57

Byla T-145/19: 2019 m. kovo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Jap Energéticas y Medioambientales/Komisija

47

2019/C 155/58

Byla T-149/19: 2019 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Société des produits Nestlé/EUIPO — Jumbo Africa (Virš herbo esančios žmogaus figūros atvaizdas)

48

2019/C 155/59

Byla T-152/19: 2019 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Brunswick Bowling Products/Komisija

49

2019/C 155/60

Byla T-153/19: 2019 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje European Union Copper Task Force/Komisija

51

2019/C 155/61

Byla T-154/19: 2019 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZU/EIVT

52

2019/C 155/62

Byla T-155/19: 2019 m. kovo 12 d. pareikštas ieškinys byloje AP/EIF

53

2019/C 155/63

Byla T-159/19: 2019 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli „Forte“ (Baldai)

54

2019/C 155/64

Byla T-160/19: 2019 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje LTTE/Taryba

54

2019/C 155/65

Byla T-167/19: 2019 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Tempus Energy Germany ir T Energy Sweden/Komisija

55

2019/C 155/66

Byla T-169/19: 2019 m. kovo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Polo žaidėjo vaizdas)

56

2019/C 155/67

Byla T-170/19: 2019 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)

57

2019/C 155/68

Byla T-311/18: 2019 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK)

58


LT

 

Top