EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:460:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 460, 2018 m. gruodžio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 460

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. gruodžio 21d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2018/C 460/01

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos rekomendacija dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo Rumunijoje

1

2018/C 460/02

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos rekomendacija dėl didelio pastebėto nukrypimo nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, ištaisymo Vengrijoje

4


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 460/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8963 – Eurocar / Bonaldi) ( 1 )

6

2018/C 460/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV) ( 1 )

6

2018/C 460/05

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9160 – Centerbridge / Hospital Topco) ( 1 )

7

2018/C 460/06

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9032 – E.ON / Helen / Virta) ( 1 )

7

2018/C 460/07

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9189 – Cerberus Group / Staples UK Limited / Marke Creative Merchandise) ( 1 )

8


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 460/08

2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos trys Bulgarijai, Kroatijai ir Italijai atstovaujantys nariai

9

2018/C 460/09

2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas vienas Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos narys

11

2018/C 460/10

Tarybos išvados dėl 2019–2022 m. darbo plano kultūros srityje

12

 

Europos Komisija

2018/C 460/11

Euro kursas

26

2018/C 460/12

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

27

2018/C 460/13

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

28

2018/C 460/14

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/200664 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

29

2018/C 460/15

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

30

2018/C 460/16

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį) ( 1 )

31

2018/C 460/17

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį, byloje AT.40023 – Tarpvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos turinio

32

2018/C 460/18

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį, byloje AT.40023 – Tarpvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos turinio

35

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2018/C 460/19

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

38

2018/C 460/20

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

38

2018/C 460/21

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

39

2018/C 460/22

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

39


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 460/23

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9178 – Cargill / ADM / Grainbridge JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

40

2018/C 460/24

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9214 – MUFG HD / Akamai / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

42

2018/C 460/25

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9174 – Aunde / Brose / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

43


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top