Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:459:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 459, 2018 m. gruodžio 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 459

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. gruodžio 20d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 459/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9070 – Eurocar / Vicentini) ( 1 )

1

2018/C 459/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / JV) ( 1 )

1

2018/C 459/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran) ( 1 )

2

2018/C 459/04

Proceso pradžia (Byla M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets) ( 1 )

2

2018/C 459/05

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / Monet Technologies JV) ( 1 )

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 459/06

Ekspertams, komandiruojamiems į Europos Sąjungos Tarybos generalinį sekretoriatą, mokamų išmokų atnaujinimas 2019 m.

4

 

Europos Komisija

2018/C 459/07

Euro kursas

5

2018/C 459/08

Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. kovo 9 d. posėdyje dėl sprendimo byloje M.8084 – Bayer / Monsanto projekto. Pranešėjo valstybė narė – Latvija

6

2018/C 459/09

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita. Byla M.8084 – Bayer / Monsanto

9

2018/C 459/10

2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla M.8084 – Bayer / Monsanto) (pranešta dokumentu Nr. C(2018)1709)  ( 1 )

10

2018/C 459/11

2018 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje„Gönci kajszibarack“ (SGN)

24

 

Audito Rūmai

2018/C 459/12

Specialioji ataskaita Nr. 33/2018 „Kova su dykumėjimu ES: didėjanti grėsmė, kuriai sumažinti reikia imtis daugiau veiksmų“

37

2018/C 459/13

Specialioji ataskaita Nr. 35/2018 „Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: būtina daugiau pastangų“

37

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2018/C 459/14

Atnaujinta informacija apie kertančiųjų išorės sienas turėtinas orientacines sumas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 4 dalyje, sąrašas

38

2018/C 459/15

Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/366 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas

40


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

ELPA Teismas

2018/C 459/16

2018 m. rugsėjo 17 d. Teismo sprendimas byloje E-10/17 Nye Kystlink AS prieš Color Group AS ir Color Line AS (EEE susitarimo 53 straipsnis – EEE susitarimo 54 straipsnis – Lygiavertiškumo principas – Veiksmingumo principas – Nacionalinės taisyklės dėl reikalavimų atlyginti žalą senaties termino)

47

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 459/17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9094 – Amcor / Bemis) ( 1 )

48


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top