EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 367, 2018 m. spalio 10 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 367

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

61 metai

2018m. spalio 10d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Naujos anglies dioksido neišskiriančios, decentralizuotos ir skaitmeninės energijos tiekimo struktūros poveikis darbo vietoms ir regionų ekonomikai (nuomonė savo iniciatyva)

1


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Transporto vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir tolesnio poveikio ES politikos formavimui (Nuomonė savo iniciatyva)

9


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. ES perėjimo prie skaitmeninės darbo aplinkos valdymo koncepcijos – svarbus indėlis į baltąją knygą dėl darbo ateities (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Austrijos prašymu)

15


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Neįgalių moterų padėtis (tiriamoji nuomonė Europos Parlamento prašymu)

20


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas


 

III Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD))

28


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuononė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD))

32


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD))

35


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD))

39


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)), ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD))

43


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl taikytinos teisės, kai vertybinių popierių sandoriai daro poveikį nuosavybės klausimams (COM(2018) 89 final), dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)), dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)), ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD))

50


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)), ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD))

56


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „FinTech“ srities veiksmų planas: konkurencingesnis ir novatoriškesnis Europos finansų sektorius (COM(2018) 109 final)

61


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)), ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD))

65


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu (COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)), ir dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos (COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS))

73


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD))

78


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD))

84


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD)). Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės (COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD))

88


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD))

93


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemos (COM(2018) 29 final)

97


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD))

103


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (COM(2017) 753 final – 2017/0332(COD))

107


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD))

112


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį (COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS))

117


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu (COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS))

118


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (COM(2018) 199 final – 2018/0097 (COD))

119


 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2018/C 367/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD))

120

LT

Top