Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:352:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 352, 2018 m. spalio 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 352

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. spalio 1d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 352/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 352/02

Sujungtos bylos C-96/16 ir C-94/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Santander, SA / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell SA (C-94/17) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Nesąžiningos sąlygos — Taikymo sritis — Skolinio reikalavimo perleidimas — Paskolos sutartis, sudaryta su vartotoju — Šios delspinigius nustatančios sutarties sąlygos nesąžiningumo vertinimo kriterijai — Šio nesąžiningumo pasekmės)

2

2018/C 352/03

Byla C-472/16: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2001/23/EB — Taikymo sritis — 1 straipsnio 1 dalis — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių išlaikymas — Paslaugų sutartis dėl savivaldybės muzikos mokyklos valdymo — Pirmojo koncesininko veiklos nutraukimas prieš pasibaigiant einamiesiems mokslo metams ir naujo koncesininko išrinkimas mokslo metų pradžioje — 4 straipsnio 1 dalis — Draudimas atleisti iš darbo dėl perdavimo — Išimtis — Atleidimas iš darbo dėl ekonominių, techninių arba organizacinių priežasčių, susijusių su darbo jėgos pasikeitimais — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis)

3

2018/C 352/04

Byla C-561/16: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Saras Energía SA / Administración del Estado (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2012/27/ES — 7 straipsnio 1, 4 ir 9 dalys — 20 straipsnio 4 ir 6 dalys — Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas — Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema — Kitos politikos priemonės — Nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo fondas — Tokio fondo sukūrimas kaip pagrindinė energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų vykdymo priemonė — Pareiga mokėti įmokas — Įpareigotųjų šalių paskyrimas — Įpareigotieji energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonės)

4

2018/C 352/05

Byla C-16/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Pirkimo mokesčio atskaita — Teisės į atskaitą atsiradimas ir apimtis)

4

2018/C 352/06

Byla C-52/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Direktyva 2013/36/ES — 64, 65 ir 67 straipsniai — Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 — 395 straipsnio 1 ir 5 dalys — Kredito įstaigų priežiūra — Priežiūros ir sankcijų taikymo įgaliojimai — Didelių pozicijų ribos — Valstybės narės teisės aktai, kuriuose numatyta taikyti palūkanas šių ribų viršijimo atveju — Reglamentas (ES) Nr. 468/2014 — 48 straipsnis — Kompetencijos paskirstymas tarp Europos Centrinio Banko (ECB) ir nacionalinių valdžios institucijų — Formaliai pradėta rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros procedūra)

5

2018/C 352/07

Byla C-59/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Vyno rinka — Reglamentas (EB) Nr. 555/2008 — Vynuogynų ūkio restruktūrizavimas ir pertvarkymas — Nepranešus atliekami patikrinimai vietoje — Kontrolės pareigūnų įgaliojimai — Galimybė pareigūnams patekti į žemės ūkio valdą be jos naudotojo sutikimo)

6

2018/C 352/08

Sujungtos bylos C-61/17, C-62/17 ir C-72/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Kolektyvinis atleidimas iš darbo – Direktyva 98/59/EB — 2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa — Darbdavį kontroliuojančios įmonės sąvoka — Konsultavimosi su darbuotojais procedūros — Įrodinėjimo pareiga)

6

2018/C 352/09

Byla C-115/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 1964/82 — Neteisingos deklaracijos ar apgaulingi veiksmai, kuriais siekiama gauti specialias eksporto grąžinamąsias išmokas už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų — Reglamento Nr. 1964/82 pakeitimas, kuriuo išplečiama teisės į specialias eksporto grąžinamąsias išmokas apimtis — Švelnesnio baudžiamojo įstatymo taikymo atgaline data principas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 1 dalies trečias sakinys)

7

2018/C 352/10

Byla C-120/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Satversmes tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Parama kaimo plėtrai — Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 — 10 – 12 straipsniai — Ankstyvo išėjimo į pensiją parama — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos galima paveldėti ankstyvo išėjimo į pensiją paramą — Europos Komisijos patvirtinti teisės aktai — Paskesnis pozicijos pakeitimas — Teisėtų lūkesčių apsauga)

8

2018/C 352/11

Byla C-122/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Trečioji direktyva 90/232/EEB — 1 straipsnis — Atsakomybė, kai visiems keleiviams, išskyrus vairuotoją, padaryti kūno sužalojimai — Privalomasis draudimas — Direktyvų tiesioginis veikimas — Pareiga netaikyti direktyvai prieštaraujančios nacionalinės teisės akto nuostatos — Direktyvai prieštaraujančios sutarties nuostatos netaikymas)

8

2018/C 352/12

Byla C-123/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EEB ir Turkijos asociacija — Sprendimas Nr. 2/76 — 7 straipsnis — „Standstill“ išlyga — Darbuotojo turko šeimos narių teisė gyventi šalyje — Reikalavimas gauti vizą siekiant atvykti į valstybės narės teritoriją)

9

2018/C 352/13

Byla C-161/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Informacinė visuomenė — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Be apribojimų ir su autoriaus teisių turėtojo leidimu interneto svetainėje viešai paskelbtos fotografijos patalpinimas be autorių teisių turėtojo leidimo kitoje interneto svetainėje — Nauja visuomenė)

10

2018/C 352/14

Byla C-300/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Peržiūros procedūros — Direktyva 89/665/EB — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — 2 straipsnio 6 dalis — Nacionalinės teisės normos, pagal kurias bet koks ieškinys dėl žalos atlyginimo gali būti pripažintas priimtinu tik jeigu prieš tai galutinai konstatuota, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, dėl kurio tariamai padaryta žala, yra neteisėtas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga visų pirma pateikti skundą arbitražo komisijai — Arbitražo komisijos sprendimų teisminė kontrolė — Nacionalinės teisės normos, pagal kurias negalima nurodyti arbitražo komisijai nenurodytų pagrindų — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai)

11

2018/C 352/15

Byla C-329/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gerhard Prenninger ir kt. / Oberösterreichische Landesregierung (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2011/92/ES — Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas — II priedas — 1 punkto d papunktis — Sąvoka „miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį“ — Miško proskynos iškirtimas, susijęs su antžeminės elektros energijos perdavimo linijos įrengimu ir eksploatavimu)

12

2018/C 352/16

Byla C-435/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tartu Halduskohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žemės ūkio politika — Tiesioginiai mokėjimai — Reglamentas (EB) Nr. 1306/2013 — 93 ir 94 straipsniai — II priedas — Kompleksinė parama — Agrarinė ir aplinkosaugos būklė — Minimalūs reikalavimai — Valstybės narės vykdomas įgyvendinimas — Pareiga prižiūrėti „kapų paminklus“ — Apimtis)

12

2018/C 352/17

Byla C-475/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Riigikohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viking Motors AS ir kt. / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 401 straipsnis — Apyvartos mokesčio požymių turintys nacionaliniai mokesčiai — Draudimas — Sąvoka „apyvartos mokestis“ — Vietos pardavimo mokestis — Esminiai PVM požymiai — Nebuvimas)

13

2018/C 352/18

Byla C-485/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Direktyva 2011/83/ES — 2 straipsnio 9 punktas — Sąvoka „prekybai skirtos patalpos“ — Kriterijai — Pardavimo sutartis, sudaryta prekiautojo stende mugėje)

14

2018/C 352/19

Byla C-521/17: 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tallinna Ringkonnakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2004/48/EB — 4 straipsnis — Prekių ženklų savininkų kolektyvinio atstovavimo institucijos teisė kreiptis į teismą — Direktyva 2000/31/EB — 12 – 14 straipsniai — IP adresų nuomos ir įregistravimo paslaugų, leidžiančių anonimiškai naudoti domenų vardus ir interneto svetaines, teikėjo atsakomybė)

15

2018/C 352/20

Byla C-396/18: 2018 m. birželio 15 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gennaro Cafaro / DQ

15

2018/C 352/21

Byla C-417/18: 2018 m. birželio 26 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AW, BV, CU ir DT prieš Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Bendrojo pagalbos centro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

16

2018/C 352/22

Byla C-430/18: 2018 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

17

2018/C 352/23

Byla C-433/18: 2018 m. liepos 2 d.Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ML / OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

Byla C-435/18: 2018 m. birželio 29 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Otis Gesellschaft m.b.H. ir kt. / Land Oberösterreich ir kt.

19

2018/C 352/25

Byla C-454/18: 2018 m. liepos 12 d.Förvaltningsrätten i Linköping (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

Byla C-467/18: 2018 m. liepos 17 d.Rayonen sad Lukovit (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš EP

20

2018/C 352/27

Byla C-476/18: 2018 m. liepos 23 d.Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

22

2018/C 352/28

Byla C-482/18: 2018 m. liepos 24 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

Byla C-484/18: 2018 m. liepos 20 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

Byla C-485/18: 2018 m. liepos 24 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

Byla C-486/18: 2018 m. liepos 23 d Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RE / Praxair MRC

26

2018/C 352/32

Byla C-495/18: 2018 m. liepos 30 d.Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YX

26

 

Bendrasis Teismas

2018/C 352/33

Byla T-680/13: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje K. Chrysostomides & Co. ir kt. / Taryba ir kt. (Deliktinė atsakomybė — Ekonominė ir pinigų politika — Kipro stabilumo programa — ECB valdančiosios tarybos sprendimas dėl skubios paramos likvidumui padidinti Kipro Centriniam Bankui pateikus prašymą — 2013 m. kovo 25 d., balandžio 12 d. , gegužės 13 d. ir rugsėjo 13 d. Euro grupės deklaracijų dėl Kipro — Sprendimas 2013/236/ES — 2013 m. balandžio 26 d. Kipro ir Europos stabilumo mechanizmo susitarimo protokolas dėl ekonominės politikos specialiųjų sąlygų — Bendrojo Teismo kompetencija — Priimtinumas — Formos reikalavimai — Vidaus teisių gynimo priemonių išnaudojimas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Nuosavybės teisė — Teisėti lūkesčiai — Vienodas požiūris)

28

2018/C 352/34

Byla T-786/14: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bourdouvali ir kt. / Taryba ir kt. (Deliktinė atsakomybė — Ekonominė ir pinigų politika — Paramos Kipro stabilumui programa — ECB valdančiosios tarybos sprendimas dėl skubios paramos likvidumui padidinti reaguojant į Kipro Centrinio Banko prašymą — 2013 m. kovo 25 d., balandžio 12 d., gegužės 13 d. ir rugsėjo 13 d. Euro grupės pareiškimai dėl Kipro — Sprendimas 2013/236/ES — 2013 m. balandžio 26 d. Kipro ir Europos stabilumo mechanizmo sudarytas Susitarimas memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priimtinumas — Formos reikalavimai — Vidaus teisių gynimo priemonių išnaudojimas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Nuosavybės teisė — Teisėti lūkesčiai — Vienodas požiūris)

29

2018/C 352/35

Byla T-733/16: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banque postale / ECB (Ekonominė ir pinigų politika — Riziką ribojanti kredito įstaigų priežiūra — Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 3 dalis — Sverto koeficiento apskaičiavimas — ECB atsisakymas leisti ieškovui į sverto koeficiento apskaičiavimą neįtraukti tam tikras sąlygas atitinkančių veiksnių — Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalis — ECB diskrecija — Teisės klaidos — Akivaizdi vertinimo klaida)

30

2018/C 352/36

Byla T-751/16: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Confédération nationale du Crédit mutuel / ECB (Ekonominė ir pinigų politika — Riziką ribojanti kredito įstaigų priežiūra — Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 3 dalis — Sverto koeficiento apskaičiavimas — ECB atsisakymas leisti ieškovui į sverto koeficiento apskaičiavimą neįtraukti tam tikras sąlygas atitinkančių veiksnių — Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalis — ECB diskrecija — Teisės klaidos — Akivaizdi vertinimo klaida)

31

2018/C 352/37

Byla T-768/16: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BNP Paribas / ECB (Ekonominė ir pinigų politika — Riziką ribojanti kredito įstaigų priežiūra — Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktas ir 3 dalis — Sverto koeficiento apskaičiavimas — ECB atsisakymas leisti ieškovui į sverto koeficiento apskaičiavimą neįtraukti tam tikras sąlygas atitinkančių veiksnių — Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalis — ECB diskrecija — Teisės klaidos — Akivaizdi vertinimo klaida)

32

2018/C 352/38

Byla T-825/16: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kipras / EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Pallas Halloumi“ paraiška — Ankstesnis žodinis Jungtinės Karalystės sertifikavimo prekių ženklas HALLOUMI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

32

2018/C 352/39

Byla T-847/16: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kipras / EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo COWBOYS HALLOUMI paraiška — Ankstesnis Jungtinės Karalystės sertifikavimo ženklas HALLOUMI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001) 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

33

2018/C 352/40

Byla T-797/17: 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Star Television Productions / EUIPO – Marc Dorcel (STAR) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas STAR — Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas))

34

2018/C 352/41

Byla T-388/18: 2018 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje WV / EIVT

34

2018/C 352/42

Byla T-391/18: 2018 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Riesco García / Parlamentas

36

2018/C 352/43

Byla T-396/18: 2018 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ITSA / Komisija

36

2018/C 352/44

Byla T-436/18: 2018 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Prigent / Komisija

37

2018/C 352/45

Byla T-453/18: 2018 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Biasotto / EUIPO – OOFOS (OOF)

38

2018/C 352/46

Byla T-454/18: 2018 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Biasotto / EUIPO – OOFOS (OO)

39

2018/C 352/47

Byla T-463/18: 2018 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis AG / EUIPO (SMARTSURFACE)

40

2018/C 352/48

Byla T-473/18: 2018 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Getsmarter Online / EUIPO (getsmarter)

40

2018/C 352/49

Byla T-474/18: 2018 m. rugpjūčio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Veit / ECB

41

2018/C 352/50

Byla T-481/18: 2018 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Electroquímica Onubense / ECHA

42

2018/C 352/51

Byla T-487/18: 2018 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)

42

2018/C 352/52

Byla T-491/18: 2018 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Vafo Praha / EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

43

2018/C 352/53

Byla T-492/18: 2018 m. rugpjūčio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)

44

2018/C 352/54

Byla T-495/18: 2018 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Dermatest / EUIPO (DERMATEST)

44

2018/C 352/55

Byla T-496/18: 2018 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje OCU / BPV

45

2018/C 352/56

Byla T-497/18: 2018 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje IAK GmbH – Forum International / EUIPO – Schwalb (IAK)

46

2018/C 352/57

Byla T-498/18: 2018 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZPC Flis / EUIPO – Aldi Einkauf (Happy moreno choco)

47


LT

 

Top