Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 340, 2018 m. rugsėjo 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. rugsėjo 24d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 340/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8896 – Macquarie Group / The Goldman Sachs Group / HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Komisijos komunikatas. Duomenų, naudojamų apskaičiuojant vienkartines sumas ir baudas, kurias Komisija siūlo taikyti Teisingumo Teismui vykdant pažeidimo tyrimo procedūrą, atnaujinimas

2

2018/C 340/03

Komisijos pranešimas. Rekomendacinio dokumento naudojimas ir jo nuostatų taikymas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.5 ir 3.8.2 punktų reikalavimus dėl endokrininės sistemos ardomųjų savybių ( 1 )

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 340/04

Euro kursas

6

2018/C 340/05

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. liepos 10 d. posėdyje dėl sprendimo Byloje AT.40181 – Philips projekto. Pranešėjo valstybė narė – Švedija

7

2018/C 340/06

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita. Byla AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

2018 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimo santrauka, Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį santrauka (Byla AT.40181 – Philips (vertikalieji apribojimai)) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4797 final)

10

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2018/C 340/08

Likvidavimo procedūra. Sprendimas pradėti „TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a.“ likvidavimo procedūrą (Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 280 straipsnį)

12


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 340/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9060 – HP / Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top