EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 298, 2018 m. rugpjūčio 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 298

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. rugpjūčio 23d.


Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2017–2018 m. SESIJA
2017 m. balandžio 3–6 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 17, 2018 1 18 .
PRIIMTI TEKSTAI
2017 m. balandžio 26–27 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 28, 2018 1 25 .
2017 m. balandžio 27 d. priimti tekstai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, susijusio su 2015 m. vykdymu, buvo paskelbti OL L 252, 2017 9 29 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2017 m. balandžio 4 d., antradienis

2018/C 298/01

2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse (2016/2204(INI))

14

 

2017 m. balandžio 5 d., trečiadienis

2018/C 298/03

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D049280 – 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“ (2015/2342(INI))

39

 

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

2018/C 298/07

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos solidarumo korpuso (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2016/3018(RSP))

73

 

2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

2018/C 298/12

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atokiausių regionų žvejybos laivynų valdymo (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija „Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme“ (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo direktyvos (2006/21/EB) įgyvendinimo (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2017/2651(RSP))

137

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2017 m. balandžio 4 d., antradienis

2018/C 298/19

2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai ir Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP))

140


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

2018/C 298/20

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (2016/2294(IMM))

151


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2017 m. balandžio 4 d., antradienis

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Žvejybinių laivų charakteristikos ***I
2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/…, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

154

2018/C 298/22

2017 m. balandžio 4 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

156

 

2017 m. balandžio 5 d., trečiadienis

2018/C 298/23

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I
2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/… dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija)

282

2018/C 298/25

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Pinigų rinkos fondai ***I
2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/… dėl pinigų rinkos fondų

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I
2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/… dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB

290

2018/C 298/32

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje, ir kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2014/911/ES, projekto (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje, Belgijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES, projekto (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES ir 2013/792/ES, projekto (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES ir 2014/264/ES, projekto (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES, projekto (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

318

 

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I
2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 531/2012, kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I
2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina)

320

 

2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
ES prekių ženklas ***I
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/… dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)

321

2018/C 298/46

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Ildikó Gáll-Pelcz Audito Rūmų nare (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)
P8_TC1-COD(2015)0263
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/… dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Europos kultūros paveldo metai ***I
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/… dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programa ***I
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Sąjungos programa, skirta konkrečiai veiklai finansinių paslaugų srityje remti ***I
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/… dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo

350


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top