Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 276, 2018 m. rugpjūčio 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 276

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. rugpjūčio 6d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 276/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 276/02

Byla C-163/16: 2018 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas / van Haren Schoenen BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Absoliutūs atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai — Žymuo, sudarytas tik iš prekės formos — „Formos“ sąvoka — Spalva — Pozicija ant dalies prekės — Direktyva 2008/95/EB — 2 straipsnis — 3 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis)

2

2018/C 276/03

Byla C-530/16: 2018 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Geležinkelio saugumas — Direktyva 2004/49/EB — Nuostatų, būtinų užtikrinti tyrimo įstaigos nepriklausomybei, nepriėmimas)

2

2018/C 276/04

Byla C-650/16: 2018 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Pelno mokestis — Įsisteigimo laisvė — Bendrovė rezidentė — Apmokestinamasis pelnas — Mokesčių lengvata — Nuolatinių buveinių rezidenčių patirtų nuostolių atskaitymas — Leidimas — Nuolatinių buveinių nerezidenčių patirtų nuostolių atskaitymas — Neįtraukimas — Išimtis — Pasirenkama bendro tarptautinio apmokestinimo tvarka)

3

2018/C 276/05

Byla C-665/16: 2018 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister Finansów / Gmina Wrocław (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių tiekimas už atlygį — 14 straipsnio 1 dalis — Teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas — 14 straipsnio 2 dalies a punktas — Savivaldybės turto perdavimas valstybės iždo nuosavybėn už atlyginimą, siekiant nutiesti krašto kelią — Sąvoka „atlyginimas“ — PVM apmokestinamas sandoris)

4

2018/C 276/06

Byla C-683/16: 2018 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žuvininkystės politika — Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 — 11 straipsnis — Gyvųjų jūros išteklių išsaugojimas — Aplinkos apsauga — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — Išimtinė Europos Sąjungos kompetencija)

4

2018/C 276/07

Byla C-39/17: 2018 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas prekių judėjimas — SESV 28 ir 30 straipsniai — Lygiaverčio poveikio mokėjimai — SESV 110 straipsnis — Vidaus mokesčiai — Bendrovių socialinė solidarumo įmoka — Mokėjimas — Bazė — Bendrovių bendroji metinė apyvarta — Direktyva 2006/112/EB — 17 straipsnis — Prekių pervežimas į kitą valstybę narę — Pervežtų prekių vertė — Įtraukimas į bendrąją metinę apyvartą)

5

2018/C 276/08

Byla C-169/17: 2018 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 34 ir 35 straipsniai — Laisvas prekių judėjimas — Kiekybiniai apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Kiaulių apsauga — Ispanijoje pagaminti arba parduodami gaminiai — Iš Iberijos veislės kiaulių gaminamos mėsos, kumpio, mentės ir nugarinės kokybės standartai — Pavadinimo „de cebo“ vartojimo reikalavimai — Produktų kokybės gerinimas — Direktyva 2008/120/EB — Taikymo sritis)

6

2018/C 276/09

Byla C-223/17 P: 2018 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Lubrizol France SAS / Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendrasis muitų tarifas — Autonominių muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams — Prašymai sustabdyti muitų tarifo taikymą — Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 — Muito tarifo taikymo sustabdymas — Prieštaravimas — Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 — Ginčijamų sustabdymų panaikinimas — Pakankamo panašių produktų kiekio buvimas Sąjungos rinkoje)

7

2018/C 276/10

Byla C-421/17: 2018 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies a punktas — Taikymo sritis — Apmokestinamieji sandoriai — Prekių tiekimas už atlygį — Akcinės bendrovės atliekamas nekilnojamojo turto perdavimas akcininkui, kaip atlygis už akcijų išpirkimą)

8

2018/C 276/11

Byla C-458/17 P: 2018 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Rami Makhlouf / Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijos Arabų Respublikai — Priemonės, taikomos Sirijoje veiklą vykdantiems įtakingiems verslininkams ir įtakingiems Assad bei Makhlouf šeimų nariams — Teisė į gynybą — Įrašymo į sąrašus pagrįstumo įrodymas)

8

2018/C 276/12

Byla C-589/16: 2018 m. birželio 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mario Alexander Filippi ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes ir motyvų, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas — Akivaizdus nepriimtinumas)

9

2018/C 276/13

Byla C-402/17 P: 2018 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje JYSK sp. z o.o. / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Atsisakymas skirti finansinę paramą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) dideliam projektui „Bendrasis Europos paslaugų centras“ — Ieškinys dėl panaikinimo — Už projekto įgyvendinimą atsakinga įmonė — Priimtinumo sąlygos — Tiesioginės sąsajos nebuvimas)

9

2018/C 276/14

Byla C-481/17: 2018 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Europos Komisijos patvirtinta pagalbos schema — Pagalba investicijoms į žemės ūkį — Atleidimas nuo mokesčio — Atleidimas nuo pelno mokesčio — Sąlygos — Atsisakymas suteikti individualią pagalbą pagal šią pagalbos schemą)

10

2018/C 276/15

Byla C-190/18: 2018 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Juge de paix du premier canton de Schaerbeek (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes ir priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinius klausimus, nenurodymas — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2018/C 276/16

Byla C-166/18: 2018 m. kovo 1 d.Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Idroenergia Scrl / Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Byla C-249/18: 2018 m. balandžio 11 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Byla C-251/18: 2018 m. balandžio 12 d.Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Byla C-257/18: 2018 m. balandžio 13 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Byla C-258/18: 2018 m. balandžio 13 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Byla C-263/18: 2018 m. balandžio 16 d.Rechtbank te 's Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Byla C-264/18: 2018 m. balandžio 13 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. / Ministerraad

15

2018/C 276/23

Byla C-265/18: 2018 m. balandžio 17 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prieš Akvilę Jarmuškienę

16

2018/C 276/24

Byla C-269/18: 2018 m. balandžio 19 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Byla C-285/18: 2018 m. balandžio 25 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Byla C-288/18: 2018 m. balandžio 25 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X BV / Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Byla C-298/18: 2018 m. gegužės 2 d.Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reiner Grafe ir Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ir OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Byla C-302/18: 2018 m. gegužės 4 d.Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Belgische Staat (Belgijos valstybė)

20

2018/C 276/29

Byla C-314/18: 2018 m. gegužės 8 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie / SF

21

2018/C 276/30

Byla C-329/18: 2018 m gegužės 17 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests / SIA Altic

21

2018/C 276/31

Byla C-335/18: 2018 m. gegužės 23 d.Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš AK

22

2018/C 276/32

Byla C-336/18: 2018 m. gegužės 23 d.Apelativen sad Sofia (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš EP

23

2018/C 276/33

Byla C-342/18 P: 2018 m. gegužės 24 d.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) nutarties byloje T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. / Komisija

24

2018/C 276/34

Byla C-358/18 P: 2018 m. birželio 1 d. Lenkijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-507/15, Lenkijos Respublika / Komisija

25

2018/C 276/35

Byla C-363/18: 2018 m. birželio 4 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Byla C-371/18: 2018 m. birželio 6 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Byla C-379/18: 2018 m. birželio 8 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

28

2018/C 276/38

Byla C-393/18: 2018 m. birželio 14 d.High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UD / XB

29

2018/C 276/39

Byla C-432/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carolina Minayo Luque / Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Byla C-538/16: 2018 m. gegužės 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Byla C-631/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Byla C-686/16 P: 2018 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Meissen Keramik GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Byla C-71/17: 2018 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David Vicente Fernandes / Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Byla C-141/17: 2018 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Luis Cabana Carballo / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Byla C-303/17: 2018 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Headlong Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Byla C-371/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Uber BV / Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Byla C-381/17: 2018 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika, palaikoma Prancūzijos Respublikos

32

2018/C 276/48

Byla C-382/17: 2018 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

32

2018/C 276/49

Byla C-415/17: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika, palaikoma Prancūzijos Respublikos

32

2018/C 276/50

Byla C-491/17: 2018 m. gegužės 28 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hoteles Pinero Canarias SL / Keefe, kaip neveiksnus pilnametis, procese atstovaujamas Eyton

32

2018/C 276/51

Byla C-615/17: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Byla C-645/17: 2018 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Emirates Airlines – Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Byla C-711/17: 2018 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anke Hartog / British Airways plc

33

2018/C 276/54

Byla C-721/17: 2018 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Hannover (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Byla C-7/18: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Modesto Jardón Lama / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Byla C-27/18: 2018 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika, palaikoma Prancūzijos Respublikos

34

2018/C 276/57

Byla C-57/18: 2018 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AX / BW

34

2018/C 276/58

Byla C-87/18: 2018 m. gegužės 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

34

2018/C 276/59

Byla C-88/18: 2018 m. gegužės 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

35

2018/C 276/60

Byla C-196/18: 2018 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Bendrasis Teismas

2018/C 276/61

Byla T-259/13 RENV: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija / Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių — Fiksuoto dydžio finansinė korekcija — Prancūzijos patirtos išlaidos — Apkrovos kriterijus — Patikrinimai vietoje)

36

2018/C 276/62

Byla T-104/15: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje KV / Komisija (Susitarimai dėl dotacijų, sudaryti įgyvendinant veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (2007 – 2013 m.) — Projektai „Green Business is Smart Business“ ir „LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT“ — Netinkamos finansuoti išlaidos — Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos kompetencijos nebuvimas)

36

2018/C 276/63

Sujungtos bylos T-306/15 ir T-484/15: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje KV / EACEA (Arbitražinė išlyga — Susitarimai dėl dotacijų, sudaryti įgyvendinant veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (2007 – 2013 m.) — Projektai NEST ir „This is IT“ — Netinkamos finansuoti išlaidos — Ieškinio perkvalifikavimas)

37

2018/C 276/64

Byla T-537/15: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Post / EUIPO – Verbis Alfa ir EasyPack (InPost) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo„InPost“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai INFOPOST ir „ePOST“ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas POST — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Žalos žinomumui nebuvimas ir susilpninimo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) — Pirmą kartą Bendrajame Teisme pateikti įrodymai)

38

2018/C 276/65

Byla T-227/16: 2018 m. birželio 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (kilimas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Registruotasis Bendrijos dizainas, vaizduojantis kilimą — Ankstesnis dizainas — Negaliojimo pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Informuotas vartotojas — Dizainerio laisvės mastas — Autentiškumo įrodymas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Reglamento Nr. 6/2002 63 straipsnio 1 dalis)

39

2018/C 276/66

Byla T-228/16: 2018 m. birželio 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Haverkamp IP / EUIPO – Sissel (Gargždo paplūdimio paviršiaus motyvas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis gargždo paplūdimio paviršiaus motyvą — Ankstesnis dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Naujumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 5 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

39

2018/C 276/67

Byla T-325/16: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje České dráhy / Komisija (Konkurencija — Administracinė procedūra — Sprendimas, kuriame nurodoma atlikti patikrinimą — Proporcingumas — Savavališkumo nebuvimas — Pareiga motyvuoti — Pakankamai svarūs įrodymai — Teisinis saugumas — Teisėti lūkesčiai — Teisė į privataus gyvenimo gerbimą — Teisė į gynybą)

40

2018/C 276/68

Byla T-619/16: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sicignano / EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri „a giacchett’e capri“) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „GiCapri „a giacchett’e capri“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CAPRI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

41

2018/C 276/69

Byla T-621/16: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje České dráhy / Komisija (Konkurencija — Administracinė procedūra — Sprendimas, kuriame nurodoma atlikti patikrinimą — Patikrinimas, kurį atlikti nurodyta remiantis per kitą patikrinimą gauta informacija — Proporcingumas — Pareiga motyvuoti — Teisė į privataus gyvenimo gerbimą — Teisė į gynybą)

41

2018/C 276/70

Byla T-739/16: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Akant Monika i Zbigniew Harasym / EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklas COSIMO paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas COSIFLOR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 dalis))

42

2018/C 276/71

Byla T-71/17: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje France.com / EUIPO – France (FRANCE.com) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „FRANCE.com“ paraiška — Ankstesnis tarptautinis vaizdinis prekių ženklas „France“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

43

2018/C 276/72

Byla T-78/17: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jumbo Africa / EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUMBO — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies (dabar – Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 3 dalis) — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis (dabar – Reglamento Nr. 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis))

43

2018/C 276/73

Byla T-211/17: 2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Amplexor Luxembourg / Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Konkurso dalyvių suskirstymas pagal pakopinį mechanizmą — „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio“ priede publikuoti skirtų skelbimų tvarkymas — Vienodas požiūris į dalyvius — Esamo kontrahento privalumų neutralizavimas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

44

2018/C 276/74

Byla T-362/17: 2018 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NCL / EUIPO (FEEL FREE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo FEEL FREE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis))

45

2018/C 276/75

Byla T-556/17: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Staropilsen / EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas STAROPILSEN; STAROPLZEN — Ankstesni Europos Sąjungos ir nacionaliniai prekių ženklai STAROPRAMEN — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 60 straipsnio 1 dalies a punktas)

45

2018/C 276/76

Byla T-657/17: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anabi Blanga / EUIPO – Polo / Lauren (HPC POLO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo HPC POLO paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas POLO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

46

2018/C 276/77

Byla T-691/17: 2018 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje hoechstmass Balzer / EUIPO (Matavimo juostos forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška — Matavimo juostos forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

46

2018/C 276/78

Byla T-156/17: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje L / Parlamentas (Viešoji tarnyba — Akredituotas Parlamento nario padėjėjas — Sutarties nutraukimas — Lis pendens — Nepriimtinumas)

47

2018/C 276/79

Byla T-587/17: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Unigroup / EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „nailicin“ paraiška — Ankstesnis žodinis Beniliukso prekių ženklas NAILCLIN — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo registracijos pažymėjimo kopija — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktis (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1430 7 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis) — Atsižvelgimas į dokumentą, pateiktą kartu su protesto aktu — Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 4 dalis (dabar – Reglamento Nr. 2017/1430 7 straipsnio 5 dalis) — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

48

2018/C 276/80

Byla T-258/18: 2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Brunke / Komisija

48

2018/C 276/81

Byla T-316/18: 2018 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje Mediaservis / Komisija

49

2018/C 276/82

Byla T-318/18: 2018 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje Amazon EU ir Amazon.com / Komisija

51

2018/C 276/83

Byla T-358/18: 2018 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje J. García Carrión / EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Byla T-359/18: 2018 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Unifarco / EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Byla T-361/18: 2018 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje APEDA / EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Byla T-366/18: 2018 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Pet King Brands / EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Byla T-367/18: 2018 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Sixsigma Networks Mexico / EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Byla T-368/18: 2018 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Byla T-369/18: 2018 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Napolitano / Komisija

57

2018/C 276/90

Byla T-371/18: 2018 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Reiner Stemme Utility Air Systems / EASA

58

2018/C 276/91

Byla T-378/18: 2018 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NHS / EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Byla T-381/18: 2018 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Engel / EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Byla T-487/17: 2018 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ES / Komisija

61

2018/C 276/94

Byla T-620/17: 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Teollisuuden Voima / Komisija

61

2018/C 276/95

Byla T-148/18: 2018 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ES / Komisija

61


LT

 

Top