EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:251:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 251, 2018 m. liepos 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 251

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. liepos 18d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 251/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8906 – Goodyear / Bridgestone / TireHub)  (1 )

1

2018/C 251/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8910 – Bouygues / Alpiq InTec and Kraftanlagen München)  (1 )

1


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2018/C 251/03 CON/2018/26

2018 m. gegužės 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26)

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 251/04

2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas vienas Europos lyčių lygybės instituto Valdymo tarybos Graikijai atstovaujantis pakaitinis narys

5

2018/C 251/05

Pranešimas asmeniui ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2018/1016, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1009, numatytos ribojamosios priemonės

7

 

Europos Komisija

2018/C 251/06

Euro kursas

8

2018/C 251/07

2018 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos ekspertų grupė – Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė – ir panaikinamas sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė, bei sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupė  (1 )

9


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top