EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 211, 2018 m. birželio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 211

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 18d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 211/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 211/02

Byla C-233/16: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Didiesiems prekybos centrams taikomas regioninis mokestis — Įsisteigimo laisvė — Aplinkos apsauga ir teritorijos planavimas — Valstybės pagalba — Atrankinė priemonė — Komisijos raštas, kuriuo informuojama, kad skundo nagrinėjimas nutrauktas — Esama pagalba)

2

2018/C 211/03

Sujungtos bylos C-234/16 ir C-235/16: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Didiesiems prekybos centrams taikomas regioninis mokestis — Įsisteigimo laisvė — Aplinkos apsauga ir teritorijos planavimas — Valstybės pagalba — Atrankinė priemonė)

3

2018/C 211/04

Sujungtos bylos C-236/16 ir C-237/16: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Didiesiems prekybos centrams taikomas regioninis mokestis — Įsisteigimo laisvė — Aplinkos apsauga ir teritorijos planavimas — Valstybės pagalba — Atrankinė priemonė)

4

2018/C 211/05

Byla C-353/16: 2018 m. balandžio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MP / Secretary of State for the Home Department (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prieglobsčio politika — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 4 straipsnis — Direktyva 2004/83/EB — 2 straipsnio e punktas — Papildomos apsaugos suteikimo sąlygos — 15 straipsnio b punktas — Realus pavojus, kad prašytojui grįžus į kilmės šalį jo psichologinei sveikatai bus padaryta didelės žalos — Asmuo, kuris buvo kankinamas savo kilmės šalyje)

4

2018/C 211/06

Byla C-34/17: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Savitarpio pagalba vykdant reikalavimus — Direktyva 2010/24/ES — 14 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Institucijos, į kurią kreipiamasi, galimybė atsisakyti teikti pagalbą vykdant reikalavimą, motyvuojant tuo, kad jis nėra tinkamai pagrįstas)

5

2018/C 211/07

Byla C-81/17: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Suceava (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zabrus Siret SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Direktyva 2006/112/EB — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Pirkimo mokesčio atskaita — Teisė susigrąžinti PVM — Sandoriai, įvykdyti per mokestinį laikotarpį, dėl kurio jau buvo atliktas mokestinis patikrinimas — Nacionalinės teisės aktai — Apmokestinamojo asmens galimybė ištaisyti mokesčių deklaracijas, dėl kurių jau buvo atliktas mokestinis patikrinimas — Nebuvimas — Veiksmingumo principas — Mokesčių neutralumas — Teisinis saugumas)

6

2018/C 211/08

Sujungtos bylos C-91/17 P ir C-92/17 P: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Cellnex Telecom SA, buvusi Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Europos Komisija, SES Astra (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Valstybės pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiose ir mažiau urbanizuotose Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Kastilijos-La Mančos autonominė sritis) regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

6

2018/C 211/09

Byla C-97/17: 2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Gamtos apsauga — Direktyva 2009/147/EB — Laukinių paukščių apsauga — Speciali apsaugos teritorija (SAT) — SAT įsteigimas Direktyvos 2009/147 I priede paminėtų paukščių rūšių apsaugai pagal kiekį ir dydį tinkamiausiose teritorijose — Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) — PAST „Rila“ — SAT įsteigimas PAST „Rila“ dalyje)

7

2018/C 211/10

Byla C-66/18: 2018 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

7

2018/C 211/11

Byla C-78/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

8

2018/C 211/12

Byla C-139/18 P: 2018 m. vasario 21 d. CJ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-602/16 CJ / Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

9

2018/C 211/13

Byla C-167/18: 2018 m. kovo 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Byla C-176/18: 2018 m. kovo 7 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Byla C-177/18: 2018 m. kovo 7 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Byla C-186/18: 2018 m. kovo 9 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Byla C-193/18: 2018 m. kovo 19 d.Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google LLC / Vokietijos Federacinė Respublika

14

2018/C 211/18

Byla C-205/18: 2018 m. kovo 20 d.Curtea de Apel Piteşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Byla C-233/18: 2018 m. kovo 29 d.Arbeidshof te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Byla C-242/18: 2018 m. balandžio 5 d.Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „UniCredit Leasing“ EAD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Byla C-254/18: 2018 m. balandžio 12 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Byla C-270/18: 2018 m. balandžio 19 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Bendrasis Teismas

2018/C 211/23

Byla T-47/16: 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sigma Orionis / REA (Arbitražinė išlyga — Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ — Mokėjimų pagal dotacijos sutartį sustabdymas atlikus finansinį auditą — Prašymas sumokėti sumas, kurias REA turi mokėti pagal dotacijos sutartį)

19

2018/C 211/24

Byla T-48/16: 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sigma Orionis / Komisija (Arbitražinė išlyga — Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007 – 2013 m.) ir Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ — Mokėjimų sustabdymas ir dotacijos sutarčių nutraukimas atlikus finansinį auditą — Prašymas sumokėti sumas, kurias Komisija turi mokėti pagal dotacijos sutartis — Deliktinė atsakomybė)

19

2018/C 211/25

Byla T-168/16: 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grizzly Tools / Komisija (Vartotojų ir darbuotojų sveikatos ir saugos apsauga — Direktyva 2006/42/EB — Apsaugos sąlyga — Nacionalinė priemonė, pagal kurią draudžiama pateikti rinkai aukšto slėgio plautuvus — Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai — Komisijos sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad priemonė yra pateisinama — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris)

20

2018/C 211/26

Byla T-428/17: 2018 m. gegužės 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alpine Welten Die Bergführer / EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „ALPINEWELTEN Die Bergführer“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

21

2018/C 211/27

Byla T-429/17: 2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratoires Majorelle / EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo LABORATOIRES MAJORELLE paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MAJORELLE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesni prekių ženklai — Prekių ženklo paraiškos dalijimas — Reglamento Nr. 207/2009 44 straipsnio 6 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 50 straipsnio 6 dalis))

21

2018/C 211/28

Byla T-195/18: 2018 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Talanton / Komisija

22

2018/C 211/29

Byla T-200/18: 2018 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Fersher Developments ir Lisin / Komisija ir ECB

23

2018/C 211/30

Byla T-208/18: 2018 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Nessim Daoud ir kt. / Taryba ir kt.

23

2018/C 211/31

Byla T-214/18: 2018 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Briois / Parlamentas

24

2018/C 211/32

Byla T-215/18: 2018 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje QB / ECB

25

2018/C 211/33

Byla T-216/18: 2018 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Pozza / Parlamentas

26

2018/C 211/34

Byla T-217/18: 2018 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje DK / EIVT

27

2018/C 211/35

Byla T-254/18: 2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ir kt. / Komisija

28

2018/C 211/36

Byla T-676/17: 2018 m. balandžio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje UN / Komisija

29


LT

 

Top