Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 200, 2018 m. birželio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 11d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 200/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 200/02

Byla C-191/16: 2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąjungos pilietybė — SESV 18 ir 21 straipsniai — Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms — Europos Sąjungos ir šios trečiosios valstybės susitarimas dėl ekstradicijos — Sąjungos teisės taikymo sritis — Draudimas išduoti, taikomas tik valstybės narės piliečiams — Judėjimo laisvės apribojimas — Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas — Proporcingumas — Pranešimas Sąjungos piliečio kilmės valstybei narei)

2

2018/C 200/03

Byla C-258/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro transportas — Monrealio konvencija — 31 straipsnis — Oro vežėjų atsakomybė už įregistruotą bagažą — Oro vežėjui teikiamo rašytinio skundo formos ir turinio reikalavimai — Elektroniniu būdu paduotas ir oro vežėjo informacinėje sistemoje užregistruotas skundas — Skundas, kurį gavėjo vardu paduoda oro vežėjo darbuotojas)

3

2018/C 200/04

Sujungtos bylos C-316/16 ir C-424/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom (Vokietija, Jungtinė Karalystė) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — Teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje — Direktyva 2004/38/EB — 28 straipsnio 3 dalies a punktas — Didesnė apsauga nuo išsiuntimo iš šalies — Sąlygos — Teisė nuolat gyventi šalyje — Gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų iki sprendimo išsiųsti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos priėmimo — Įkalinimo laikotarpis — Padariniai dešimties metų gyvenimo šalyje tęstinumui — Sąsaja su bendru integracinių ryšių vertinimu — Momentas, kada toks vertinimas atliekamas, ir kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti)

4

2018/C 200/05

Byla C-320/16: 2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Tribunal de grande instance de Lille (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Uber France SAS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Paslaugos transporto srityje — Direktyva 2006/123/EB — Paslaugos vidaus rinkoje — Direktyva 98/34/EB — Informacinės visuomenės paslaugos — Informacinės visuomenės paslaugų taisyklė — Sąvoka — Tarpininkavimo paslauga, leidžianti nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams, naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle, už mokestį užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais važiuoti mieste — Baudžiamosios sankcijos)

5

2018/C 200/06

Byla C-414/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris — Skirtingas požiūris dėl religijos ar įsitikinimų — Bažnyčių ar kitų organizacijų, kurių veiklos normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, profesinė veikla — Religijos ar įsitikinimų pripažinimas esminiais, teisėtais ir pateisinamais profesiniais reikalavimais atsižvelgiant į organizacijos veiklos normas — Sąvoka — Veiklos pobūdis ir jos vykdymo sąlygos — SESV 17 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 21 ir 47 straipsniai)

6

2018/C 200/07

Byla C-478/16 P: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo žymens savininko protestas — Apeliacinės tarybos vertinimas — Nauji arba papildomi įrodymai — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 76 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 — 50 taisyklės 1 dalies trečia pastraipa)

7

2018/C 200/08

Byla C-525/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — SESV 102 straipsnio antros pastraipos c punktas — Sąvoka „konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis“ — Diskriminacinės kainos žemesnės pakopos rinkoje — Autorių teisėms gretutinių teisių administravimo organizacija — Mokestis, kurį turi mokėti televizijos signalo ir jo turinio perdavimo mokamos paslaugos nacionaliniai tiekėjai)

7

2018/C 200/09

Byla C-532/16: 2018 m. balandžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / AB SEB bankas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) — Teisės į pirkimo mokesčio atskaitą ribojimas — Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas — Žemės tiekimas — Klaidingas „apmokestinamos veiklos“ kvalifikavimas — Mokesčio nurodymas pirminėje sąskaitoje faktūroje — Tiekėjo atliktas tokio nurodymo pakeitimas)

8

2018/C 200/10

Byla C-541/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Danijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 — 2 straipsnio 6 punktas — 8 straipsnis — Kabotažo operacijos — Sąvoka — Europos Komisijos parengtame dokumente „Klausimai ir atsakymai“ pateikta apibrėžtis — Teisinė galia — Nacionalinės įgyvendinimo priemonės, ribojančios pakrovimo ir iškrovimo vietų skaičių vykdant vieną kabotažo operaciją — Diskrecija — Apribojimas — Proporcingumas)

9

2018/C 200/11

Byla C-550/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisė į šeimos susijungimą — Direktyva 2003/86/EB — 2 straipsnio pradžia ir f punktas — Sąvoka „nelydimas nepilnametis“ — 10 straipsnio 3 dalies a punktas — Pabėgėlio teisė į susijungimą su tėvais — Pabėgėlis, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo padavimo momentu neturi 18 metų, bet kuris yra pilnametis sprendimo suteikti jam prieglobstį priėmimo ir jo prašymo dėl šeimos susijungimo momentu — Lemiama data nustatant, ar suinteresuotasis asmuo turi „nepilnamečio“ statusą“)

9

2018/C 200/12

Byla C-565/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas (Eirinodikeio Lerou Leros (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina pradėta byla) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Valstybės narės teismas, kuriam nepilnamečio vaiko vardu buvo pateiktas prašymas leisti atsisakyti priimti palikimą — Jurisdikcija tėvų pareigų srityje — Jurisdikcijos prorogacija — 12 straipsnio 3 dalies b punktas — Pritarimas jurisdikcijai — Sąlygos)

10

2018/C 200/13

Byla C-580/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — Įsigijimo Bendrijos viduje vieta — 42 straipsnis — Prekių įsigijimas Bendrijos viduje, vėliau dėl jų sudarant kitą tiekimo sandorį — 141 straipsnis — Neapmokestinimas — Trišalis sandoris — Supaprastinimo priemonės — 265 straipsnis — Sumuojamosios ataskaitos tikslinimas)

11

2018/C 200/14

Byla C-645/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Savarankiškai dirbantys prekybos agentai — Direktyva 86/653/EEB — Prekybos agento teisė į kompensaciją arba nuostolių atlyginimą nutraukus komercinio atstovavimo sutartį — 17 straipsnis — Teisės į kompensaciją nutraukus komercinio atstovavimo sutartį per šioje sutartyje nustatytą bandomąjį laikotarpį netaikymas)

12

2018/C 200/15

Byla C-8/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Biosafe – Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso – Pavimentos SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ir 219 straipsniai — Mokesčių neutralumo principas — Teisė į PVM atskaitą — Nacionalinės teisės aktuose numatytas terminas pasinaudoti šia teise — Po mokesčių perskaičiavimo valstybei sumokėto papildomo PVM, dėl kurio išduoti pirmines sąskaitas faktūras ištaisantys dokumentai, atskaita — Data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas)

12

2018/C 200/16

Byla C-13/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anksčiau – Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Kosmetikos gaminiai — Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 — 10 straipsnio 2 dalis — Kosmetikos gaminio saugos įvertinimas — Už šį vertinimą atsakingo asmens kvalifikacija — Studijų lygiavertiškumo pripažinimas — Į farmaciją, toksikologiją ar mediciną panašios disciplinos — Valstybių narių diskrecija)

13

2018/C 200/17

Byla C-65/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešasis paslaugų pirkimas — Socialinės ir sveikatos paslaugos — Sutarčių sudarymas ne pagal viešųjų pirkimų taisykles — Būtinumas laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų — „Aiškaus tarptautinio susidomėjimo“ sąvoka — Direktyva 92/50/EEB — 27 straipsnis)

14

2018/C 200/18

Byla C-75/17 P: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Fiesta Hotels & Resorts, SL / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 4 dalis — 65 straipsnis — Neregistruotas komercinis pavadinimas GRAND HOTEL PALLADIUM — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ — Pagal nacionalinę teisę įgyta ankstesne teise grindžiamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia — Sąlygos — Žymuo, kuris nėra tik vietinės reikšmės — Teisė uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą)

14

2018/C 200/19

Byla C-110/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — SESV 63 straipsnis — EEE susitarimo 40 straipsnis — Belgijos gyventojams taikomas pajamų mokestis — Pajamų iš nekilnojamojo turto nustatymas — Dviejų skirtingų apskaičiavimo metodų taikymas, nelygu, kur yra nekilnojamasis turtas — Apskaičiavimas remiantis kadastrine verte, kiek tai susiję su Belgijoje esančiu nekilnojamuoju turtu — Apskaičiavimas remiantis realia nuomos verte, kiek tai susiję su kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje narėje esančiu nekilnojamuoju turtu — Skirtingas požiūris — Laisvo kapitalo judėjimo apribojimas)

15

2018/C 200/20

Byla C-148/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklų teisė — Direktyva 2008/95/EB — 14 straipsnis — Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia arba jo savininko teisių panaikinimas „a posteriori“ — Data, kurią turi būti įvykdytos panaikinimo arba registracijos pripažinimo negaliojančia sąlygos — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Europos Sąjungos prekių ženklas — 34 straipsnio 2 dalis — Prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę — Šio prašymo poveikis ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui)

16

2018/C 200/21

Byla C-152/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka — Direktyva 2004/17/EB — Pareiga peržiūrėti kainą sudarius sutartį — Tokios pareigos nebuvimas Direktyvoje 2004/17/EB ir nekildinimas iš bendrųjų principų, kuriais grindžiamas SESV 56 straipsnis ir Direktyva 2004/17/EB — Su geležinkelių veikla susijusios valymo ir priežiūros paslaugos — ESS 3 straipsnio 3 dalis — SESV 26, 57, 58 ir 101 straipsniai — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas — Nepriimtinumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis — Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis neįgyvendinama Sąjungos teisė — Kompetencijos nebuvimas)

16

2018/C 200/22

Sujungtos bylos C-195/17 C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ir C-290/17–C-292/17: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Helga Krüsemann ir kt. (C-195/17), Thomas Neufeldt ir kt. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe ir kt. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce ir kt. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer ir kt. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke ir kt. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell ir kt. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe ir kt. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 3 dalis — 7 straipsnio 1 dalis — Teisė į kompensaciją — Atleidimas — Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ — „Laukinis streikas“)

17

2018/C 200/23

Byla C-227/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Subpozicijos 9021 10 10, 9021 10 90 ir 9021 90 90 — Stuburo fiksavimo sistema — Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Byla C-302/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský súd v Bratislave (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema — Tikslai — Leidimų skyrimas nemokamai — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias perleistiems ir nepanaudotiems leidimams taikomas mokestis)

19

2018/C 200/25

Byla C-323/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Specialios saugomos teritorijos — 6 straipsnio 3 dalis — Išankstinis vertinimas siekiant nustatyti, ar būtina vertinti plano arba projekto poveikį specialiai saugomai teritorijai — Priemonės, į kurias šiuo tikslu gali būti atsižvelgiama)

19

2018/C 200/26

Byla C-441/17: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — 6 straipsnio 1 ir 3 dalys — 12 straipsnio 1 dalis — Direktyva 2009/147/EB — Laukinių paukščių apsauga — 4 ir 5 straipsniai — Teritorija Natura 2000 Puszcza Białowieska — Miškų tvarkymo plano pakeitimas — Eksploatuotinos medienos kiekio padidinimas — Planas ar projektas, kurie tiesiogiai nebūtini teritorijai tvarkyti, bet gali ją reikšmingai paveikti — Tinkamas poveikio teritorijai vertinimas — Pavojus teritorijos vientisumui — Veiksmingas apsaugos priemonių įgyvendinimas — Poveikis saugomų rūšių perėjimo ir poilsio vietoms)

20

2018/C 200/27

Byla C-124/18 P: 2018 m. vasario 15 d.Red Bull GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-101/15 ir T-102/15, Red Bull GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

21

2018/C 200/28

Byla C-207/18: 2018 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

22

2018/C 200/29

Byla C-208/18: 2018 m. kovo 23 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

23

2018/C 200/30

Byla C-250/18: 2018 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

24

 

Bendrasis Teismas

2018/C 200/31

Byla T-554/14: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Messi Cuccittini / EUIPO – J M.-E.V. e hijos (MESSI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MESSI paraiška — Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai MASSI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

26

2018/C 200/32

Byla T-561/14: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje One of Us ir kt. / Komisija (Institucinė teisė — Europos piliečių iniciatyva — Tyrimų politika — Visuomenės sveikata — Vystomasis bendradarbiavimas — Veiklos, kurią vykdant naikinami žmogaus embrionai, finansavimas iš Sąjungos lėšų — Komisijos komunikatas pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies c punktą — Ieškinys dėl panaikinimo — Procesinis veiksnumas — Aktas, kurį galima ginčyti — Nepriimtinumas iš dalies — Teisminė kontrolė — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

26

2018/C 200/33

Byla T-43/15: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CRM/ Komisija (Saugoma geografinė nuoroda — Piadina Romagnola arba Piada Romagnola — Registracijos procedūra — Kompetencijos pasidalijimas tarp Komisijos ir nacionalinės valdžios institucijų — Produkto gero vardo ir jo geografinės kilmės sąsaja — Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 2 dalies b punktas — Komisijos atliekamos registracijos paraiškos kontrolės apimtis — Reglamento Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis, 8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis ir 50 straipsnio 1 dalis — Nacionalinio teismo atlikto specifikacijos panaikinimo padariniai procedūrai Komisijoje — Komisijos pareiga atlikti tyrimą — Gero administravimo principas — Veiksminga teisminė gynyba)

27

2018/C 200/34

Byla T-251/15: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Espírito Santo Financial (Portugal) / ECB (Galimybė susipažinti su dokumentais — Sprendimas 2004/258/EB — Dokumentai, susiję su 2014 m. rugpjūčio 1 d. ECB sprendimu dėl Banco Espírito Santo SA — Implicitinis atsisakymas leisti susipažinti — Eksplicitinis atsisakymas leisti susipažinti — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi informacijos — Išimtis, susijusi su ECB sprendimą priėmusių organų pasitarimo konfidencialumu — Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansine, monetarine ar ekonomine politika — Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansinės sistemos stabilumu — Išimtis, susijusi su komercinių interesų apsauga — Išimtis, susijusi su vidaus naudojimui skirtomis nuomonėmis — Pareiga motyvuoti)

28

2018/C 200/35

Sujungtos bylos T-554/15 ir T-555/15: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vengrija / Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta pagal 2014 m. Vengrijos įstatymą Nr. XCIV dėl tabako pramonės įmonių mokamo sveikatos priežiūros mokesčio — Pagalba, suteikta dėl 2014 m. padaryto 2008 m. Vengrijos įstatymo dėl maisto grandinės ir jos oficialios priežiūros pakeitimo — Metinės apyvartos progresiniai mokesčiai — Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą — Tuo pačiu metu paskelbtas įsakymas sustabdyti priemonės taikymą — Ieškinys dėl panaikinimo — Įsakymo sustabdyti priemonės taikymą atskyrimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Teisė į gynybą — Lojalaus bendradarbiavimo principas — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 11 straipsnio 1 dalis)

29

2018/C 200/36

Byla T-752/15: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Pagalbos ir konsultavimo paslaugos techniniam personalui ir IT darbuotojams IV (STIS IV) — Pareiškėjo pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos vertės pasiūlymas — Sutarties sudarymo kriterijai — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Deliktinė atsakomybė)

29

2018/C 200/37

Sujungtos bylos T-133/16–T-136/16: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ir kt. / ECB (Ekonominė ir pinigų politika — Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra — Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 3 dalis — Asmuo, faktiškai vadovaujantis kredito įstaigos veiklai — Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalis ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13 straipsnio antra pastraipa — Principas, pagal kurį kredito įstaigos valdymo organo vadovas negali tuo pačiu metu vykdyti priežiūros ir tos pačios įstaigos generalinio direktoriaus funkcijų — Direktyvos 2013/36 88 straipsnio 1 dalies e punktas ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-58 straipsnis)

30

2018/C 200/38

Byla T-190/16: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Teisė į gynybą — Gero administravimo principas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Nuosavybės teisė — Laisvė užsiimti verslu — Akivaizdi vertinimo klaida)

31

2018/C 200/39

Byla T-248/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CHATKA — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 64 straipsnio 2 ir 3 dalys))

32

2018/C 200/40

Byla T-288/16: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Convivo / EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas „M’Cooky“ — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „MR.COOK“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Galimybė supainioti)

32

2018/C 200/41

Byla T-312/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas CHATKA — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys))

33

2018/C 200/42

Byla T-426/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Perfumes y Aromas Artesanales / EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdino Europos Sąjungos prekių ženklo „Aa AROMAS artesanales“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Paslaugų tapatumas arba panašumas — Žymenų panašumas — Atitinkama visuomenė — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

34

2018/C 200/43

Byla T-468/16: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verein Deutsche Sprache/ Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu pakeisti Berlaymont pastato spaudos centro vaizdą dėl nuorodų pateikimo tik prancūzų ir anglų kalbomis — Dalinis atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Komisijos pareiškimas, susijęs su dokumentų neegzistavimu — Teisėtumo prezumpcija — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

34

2018/C 200/44

Byla T-747/16: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vincenti / EUIPO (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Invalidumo komisijos nuomonė — Paskyrimų tarnybos diskrecija — Pareigūnų tarnybos nuostatų 53 ir 78 straipsniai — Vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti)

35

2018/C 200/45

Byla T-756/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro Castor Green / EUIPO – Netlon France (Nepermatomas treliažas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis treliažą — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Negaliojimo pagrindas — Ankstesnio dizaino atskleidimas — Naujumo nebuvimas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 5, 6 straipsniai ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2018/C 200/46

Byla T-763/16: 2018 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PY / EUCAP Sahel Niger (Arbitražinė išlyga — Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas — Ginčai dėl darbo sutarčių — Vidaus tyrimo procedūros — Nukentėjusiųjų apsauga pranešus apie priekabiavimo atvejį — Sutartinė atsakomybė)

36

2018/C 200/47

Byla T-831/16: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ZOOM paraiška — Ankstesnis vaizdinis ir žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ZOOM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

37

2018/C 200/48

Byla T-183/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Menta y Limón Decoración / EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Vyro tautiniais regiono rūbais atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame atvaizduojamas vyras tautiniais regiono rūbais — Ankstesnis nacionalinis pramoninis dizainas — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies d punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punktas) — Draudimas naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą pagal nacionalinę teisę — EUIPO taikoma nacionalinė teisė)

38

2018/C 200/49

Byla T-207/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „hp“ — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

38

2018/C 200/50

Byla T-208/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas HP — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

39

2018/C 200/51

Byla T-213/17: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ROMANTIK — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis))

40

2018/C 200/52

Byla T-220/17: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100 % Pfalz) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „100 % Pfalz“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis))

40

2018/C 200/53

Byla T-221/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mémora Servicios Funerarios / EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MEMORAME paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „mémora“ ir ankstesni nacionaliniai žodiniai prekių ženklai MÉMORA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

41

2018/C 200/54

Byla T-297/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VSM / EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo WE KNOW ABRASIVES paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Apeliacinės tarybos jurisdikcija, kai apeliacija susijusi tik su dalimi paslaugų, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti — Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis) — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo pobūdžio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

42

2018/C 200/55

Byla T-354/17: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Genomic Health / EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Vienodas požiūris)

42

2018/C 200/56

Byla T-212/18: 2018 m. kovo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Romańska / Frontex

43

2018/C 200/57

Byla T-226/18: 2018 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Global Silicones Council ir kt. / Komisija

44

2018/C 200/58

Byla T-231/18: 2018 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam / EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Byla T-240/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Polskie Linie Lotnicze „LOT“ / Komisija

46

2018/C 200/60

Byla T-245/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Benavides Torres / Taryba

47

2018/C 200/61

Byla T-246/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Moreno Pérez / Taryba

48

2018/C 200/62

Byla T-247/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lucena Ramírez / Taryba

48

2018/C 200/63

Byla T-248/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cabello Rondón / Taryba

49

2018/C 200/64

Byla T-249/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Saab Halabi / Taryba

50


LT

 

Top