Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 134, 2018 m. balandžio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 134

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. balandžio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 134/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 134/02

Byla C-518/15: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/88/EB — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — 2 straipsnis — Sąvokos „darbo laikas“ ir „poilsio laikas“ — 17 straipsnis — Nukrypti leidžiančios nuostatos — Ugniagesiai gelbėtojai — Budėjimo laikas — Budėjimas namuose)

2

2018/C 134/03

Byla C-16/16 P: 2018 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Belgijos Karalystė / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Vartotojų apsauga — Internetinių lošimų paslaugos — Vartotojų ir lošėjų apsauga, taip pat nepilnamečių dalyvavimo šiuose lošimuose prevencija — Komisijos rekomendacija 2014/478/ES — Teisiškai neįpareigojantis Sąjungos aktas — SESV 263 straipsnis)

3

2018/C 134/04

Byla C-103/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jessica Porras Guisado / Bankia SA ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 92/85/EEB — Priemonės, skirtos skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų darbo sauga ir sveikatos apsauga — 2 straipsnio a punktas — 10 straipsnio 1 – 3 punktai — Draudimas atleisti darbuotoją iš darbo nuo nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos — Taikymo sritis — Išskirtiniai atvejai, nesusiję su aptariamos darbuotojos būkle — Direktyva 98/59/EB — Kolektyviniai atleidimai iš darbo — 1 straipsnio 1 dalies a punktas — Su darbuotojo asmeniu nesusijusios priežastys — Nėščios darbuotojos atleidimas iš darbo taikant kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūrą — Atleidimo iš darbo motyvai — Darbuotojos pirmenybė likti įmonėje — Pirmenybė keisti darbo vietą)

3

2018/C 134/05

Byla C-326/16 P: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje LL / Europos Parlamentas (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — SESV 263 straipsnio šešta pastraipa — Priimtinumas — Ieškinio pareiškimo terminas — Skaičiavimas — Buvęs Europos Parlamento narys — Sprendimas dėl Parlamento nario padėjėjams skirtos išmokos susigrąžinimo — Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės — 72 straipsnis — Apskundimo procedūra Parlamente — Pranešimas apie asmens nenaudai priimtą sprendimą — Registruota pašto siunta, kurios gavėjas neatvyko atsiimti)

4

2018/C 134/06

Byla C-328/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/271/EEB — Miesto nuotekų valymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas — Nevykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Vienkartinė suma — Periodinė bauda)

5

2018/C 134/07

Byla C-336/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2008/50/EB — Aplinkos oro kokybė — 13 straipsnio 1 dalis — 22 straipsnio 3 dalis — XI priedas — Kietųjų dalelių KD10 koncentracija aplinkos ore — Ribinių verčių viršijimas tam tikrose zonose ir aglomeracijose — 23 straipsnio 1 dalis — Oro kokybės planai — „Kuo trumpesnis“ viršijimo laikotarpis — Tinkamų veiksmų nebuvimas aplinkos oro kokybės apsaugos programose — Neteisingas perkėlimas)

6

2018/C 134/08

Byla C-396/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite) / Republika Slovenija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 184 ir 185 straipsniai — Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas — Veiksnių, kuriais remiantis apskaičiuota atskaitytina suma, pasikeitimas — Sąvoka „visiškai ar iš dalies neapmokėti sandoriai“ — Sprendimo, patvirtinančio susitarimą su kreditoriais, turinčio „res judicata“ galią, poveikis)

7

2018/C 134/09

Sujungtos bylos C-398/16 ir C-399/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 ir 54 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Mokesčių teisės aktai — Pelno mokestis — Su vieno apmokestinamojo vieneto sudarymu susijusios lengvatos — Netaikymas tarpvalstybinėms grupėms)

7

2018/C 134/10

Byla C-545/16: 201801841 Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinės pozicijos — Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti — Subpozicijos 8704 10 10 ir 8704 21 91 — Reglamentas (ES) 2015/221 — Galiojimas)

8

2018/C 134/11

Byla C-572/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) INEOS Köln GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Sprendimas 2011/278/ES — Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo — 2013 – 2020 m. laikotarpis — Paraiška dėl leidimų suteikimo — Klaidingi duomenys — Koregavimas — Naikinamasis terminas)

9

2018/C 134/12

Byla C-628/16: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Vienas po kito einantys tų pačių prekių tiekimo sandoriai — Antro tiekimo vieta — Pirmo tiekėjo pateikta informacija — PVM mokėtojo kodas — Teisė į atskaitą — Apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai, kad įgyvendintos teisės į atskaitą sąlygos)

9

2018/C 134/13

Byla C-132/17: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2010/13/ES — Apibrėžtys — Sąvoka „audiovizualinės žiniasklaidos paslauga“ — Taikymo sritis — Reklaminių vaizdo įrašų apie naujų lengvųjų automobilių modelius YouTube kanale)

10

2018/C 134/14

Byla C-182/17: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis — Neapmokestinimas — Sąvoka „viešosios teisės reguliuojama įstaiga“ — Komercinė bendrovė, kurios 100 % kapitalo turi savivaldybė ir kuri vykdo tam tikras šiai savivaldybei tenkančias viešąsias užduotis — Šių užduočių ir atlygio nustatymas šios bendrovės ir minėtos savivaldybės sudarytoje sutartyje)

11

2018/C 134/15

Byla C-185/17: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mitnitsa Varna / „SAKSA“ ООD (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Prekių klasifikavimas — Suderintas Europos standartas EN 590:2013 — Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 43 subpozicija — Kriterijai, taikytini norint klasifikuoti prekę kaip gazolį)

11

2018/C 134/16

Byla C-658/17: 2017 m. lapkričio 24 d.Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WB

12

2018/C 134/17

Byla C-698/17 P: 2017 m. gruodžio 13 d.Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 RENV Toni Klement / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Byla C-711/17: 2017 m. gruodžio 19 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anke Hartog / British Airways plc

14

2018/C 134/19

Byla C-727/17: 2017 m. gruodžio 29 d.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Byla C-9/18: 2018 m. sausio 4 d.Oberlandesgericht Karlsruhe (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Strafverfahren / Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Byla C-71/18: 2018 m. vasario 2 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet / KPC Herning

16

2018/C 134/22

Byla C-90/18: 2018 m. vasario 8 d.Visoki upravni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Byla C-129/18: 2018 m. vasario 19 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Bendrasis Teismas

2018/C 134/24

Byla T-166/15: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gramberg / EUIPO –Mahdavi Sabet (Mobiliojo telefono dėklas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos mobiliojo telefono dėklo dizainas — Dizaino atskleidimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 7 straipsnio 1 dalis — Bendrajam Teismui pirmą kartą pateikti įrodymai)

18

2018/C 134/25

Byla T-222/16: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansen Medical / EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MAGELLAN — Naudojimas iš tikrųjų — Įrodinėjimo pareiga — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas) — Anuliavimo skyriaus padarytas procedūrinis pažeidimas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis) — Žodinė proceso dalis — Reglamento Nr. 207/2009 77 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 96 straipsnis))

19

2018/C 134/26

Byla T-307/16: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CEE Bankwatch Network / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu dėl Euratomo paskolos, siekiant paremti Ukrainos branduolinių jėgainių saugos didinimo programą, suteikimo — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų — Visuomenės intereso, susijusio su tarptautiniais santykiais, apsauga pagrįsta išimtis — Komercinių interesų apsauga pagrįsta išimtis — Viršesnis viešasis interesas — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Taikymas dokumentams, susijusiems su sprendimais, priimtais pagal EAEB sutartį)

19

2018/C 134/27

Byla T-338/16 P: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zink / Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Darbo užmokestis — Ekspatriacijos išmoka — Ekspatriacijos išmokos nemokėjimas daug metų dėl administracijos klaidos — Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis — Protingas terminas)

20

2018/C 134/28

Byla T-260/15 R: 2018 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Iberdrola / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Ispanijos mokesčių teisės aktuose numatyta pagalbos schema — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

21

2018/C 134/29

Byla T-764/17: 2017 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Autoridad Portuaria de Vigo / Komisija

21

2018/C 134/30

Byla T-50/18: 2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Tassi / Teisingumo Teismas

22

2018/C 134/31

Byla T-51/18: 2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Kleani / Teisingumo Teismas

22

2018/C 134/32

Byla T-61/18: 2018 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Rodriguez Prieto / Komisija

23

2018/C 134/33

Byla T-63/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Torro Entertainment / EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Byla T-65/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Venesuela / Taryba

24

2018/C 134/35

Byla T-66/18: 2018 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Tsapakidou / Teisingumo Teismas

25

2018/C 134/36

Byla T-76/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CN / Parlamentas

25

2018/C 134/37

Byla T-77/18: 2018 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje VE / ESMA

26

2018/C 134/38

Byla T-79/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Bekat / EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Byla T-82/18: 2018 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Husky CZ / EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Byla T-83/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CH / Parlamentas

28

2018/C 134/41

Byla T-88/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Byla T-89/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Byla T-90/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Byla T-91/18: 2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Byla T-94/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Byla T-96/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cabell / EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Byla T-97/18: 2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje DeepMind Technologies / EUIPO ( STREAMS)

33

2018/C 134/48

Byla T-98/18: 2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Byla T-99/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stamatopoulos / ENISA

34

2018/C 134/50

Byla T-102/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Knauf / EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Byla T-103/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje S & V Technologies / EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Byla T-104/18: 2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

36

2018/C 134/53

Byla T-105/18: 2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Deray / EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Byla T-107/18: 2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aytekin / EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Byla T-116/07: 2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prancūzija / Komisija

39

2018/C 134/56

Byla T-288/07: 2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alcan France / Komisija

39


LT

 

Top