EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 123, 2018 m. balandžio 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. balandžio 9d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 123/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 123/02

Byla C-304/16: 2018 m. vasario 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (ES) 2015/751 — Tarpbankiniai mokesčiai už mokėjimo kortele grindžiamas operacijas — 1 straipsnio 5 dalis — Trišalės mokėjimo kortelių schemos prilyginimas keturšalei mokėjimo kortelių schemai — Sąlygos — Trišalės mokėjimo kortelių schemos kortele grindžiamų mokėjimo priemonių išleidimas „kartu su kelių prekių ženklų naudojimo partneriu arba per agentą“ — 2 straipsnio 18 punktas — Sąvoka „trišalė mokėjimo kortelių schema“ — Galiojimas)

2

2018/C 123/03

Byla C-359/16: 2018 m. vasario 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Hof van Cassatie (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Darbuotojai migrantai — Socialinė apsauga — Taikytini teisės aktai — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 14 straipsnio 1 punkto a papunktis — Komandiruotieji darbuotojai — Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 — 11 straipsnio 1 dalies a punktas — E 101 formos pažyma — Įrodomoji galia — Pažyma, kuri gauta sukčiaujant arba kuria remiamasi sukčiaujant)

3

2018/C 123/04

Byla C-380/16: 2018 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 73 straipsnis — Apmokestinamoji vertė — 306 – 310 straipsniai — Speciali schema kelionių organizatoriams — Šios schemos netaikymas pardavimams apmokestinamosioms įmonėms — Bendras atitinkamo laikotarpio apmokestinamosios vertės nustatymas — Nesuderinamumas)

3

2018/C 123/05

Byla C-590/16: 2018 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2008/118/ES — 7 straipsnis — Bendra akcizų tvarka — Aprūpinimas naftos produktais neapmokestinant akcizais — Prie Graikijos Respublikos sienos su trečiosiomis šalimis esančios degalinės — Prievolė apskaičiuoti akcizus — Sąvoka „akcizais apmokestinamų prekių „išleidimas vartoti“ — Sąvoka „išleidimas iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo)

4

2018/C 123/06

Byla C-643/16: 2018 m. vasario 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva (ES) 2015/2366 — Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje — 35 straipsnio 1 dalis — Reikalavimai dėl leidimą turinčių arba registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų teisių naudotis mokėjimo sistemomis suteikimo srityje — 35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas — Šių reikalavimų netaikymas mokėjimo sistemoms, kurias išimtinai sudaro grupei priklausantys mokėjimo paslaugų teikėjai — Minėtų reikalavimų taikymas trišalėms mokėjimo kortelių schemoms, kurios sudarė kelių prekių ženklų naudojimo arba tarpininkavimo sutartis — Galiojimas)

5

2018/C 123/07

Byla C-144/17: 2018 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lloyd's of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — SESV 49 ir 56 straipsniai — Direktyva 2004/18/EB — Pašalinimo iš konkurso pagrindai — Draudimo paslaugos — Kelių Lloyd’s of London sindikatų dalyvavimas tame pačiame konkurse — Lloyd’s of London generalinio atstovo atitinkamai valstybei pasirašyti pasiūlymai — Skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai — Proporcingumas)

6

2018/C 123/08

Byla C-181/17: 2018 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Transporto politika — Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 — Kelių transporto veiklos vykdytojas — Viešojo transporto leidimas — Suteikimo sąlygos — 3 straipsnio 1 ir 2 dalys — 5 straipsnio b punktas — Būtinas transporto priemonių skaičius — Nacionalinės teisės aktai — Griežtesnės suteikimo sąlygos — Didesnis minimalus transporto priemonių skaičius)

6

2018/C 123/09

Byla C-508/17 P: 2017 m. rugpjūčio 19 d.CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Europos Komisija

7

2018/C 123/10

Byla C-703/17: 2017 m. gruodžio 15 d.Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adelheid Krah / Universität Wien

7

2018/C 123/11

Byla C-713/17: 2017 m. gruodžio 21 d.Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Byla C-721/17: 2017 m. gruodžio 27 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Byla C-4/18: 2018 m. sausio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Michael Winterhoff, DIREKTexpress Holding AG bankroto administratorius / Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Byla C-5/18: 2018 m. sausio 3 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jochen Eisenbeis, JUREX GmbH bankroto administratorius / Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Byla C-16/18: 2018 m. sausio 9 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Byla C-17/18: 2018 m. sausio 9 d.Tribunalul Mureş (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Byla C-22/18: 2018 m. sausio 11 d.Amtsgericht Darmstadt (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Byla C-31/18: 2018 m. sausio 17 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Byla C-122/18: 2018 m. vasario 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

13

 

Bendrasis Teismas

2018/C 123/20

Byla T-731/15: 2018 m. vasario 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Faktinis pagrindas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Nuosavybės teisė — Teisė į gerą reputaciją — Proporcingumas — Pagrindinių teisių apsauga, lygiavertė užtikrinamai Sąjungoje — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

15

2018/C 123/21

Byla T-118/16: 2018 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Post / EUIPO – bpost (BEPOST) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo BEPOST paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „ePost“ ir žodinis nacionalinis prekių ženklas POST — Neregistruoto prekių ženklo ar žymens naudojimas POST prekyboje — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis) — Žalos žinomumui nebuvimas ir susilpninimo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) — Įrodymai, pirmą kartą pateikti Bendrajame Teisme)

16

2018/C 123/22

Byla T-445/16: 2018 m. vasario 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schniga / OCVV (Gala Schnico) (Augalų veislės — Paraiška dėl augalų veislių teisinės apsaugos suteikimo Bendrijoje augalo veislei „Gala Schnico“ — Techninė ekspertizė — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 2100/94 75 straipsnio pirmas sakinys — Vienodumas — Reglamento Nr. 2100/94 8 straipsnis — Papildoma ekspertizė — Reglamento Nr. 2100/94 57 straipsnio 3 dalis — Vienodas požiūris — BAVT „ex officio“ atliekamas faktų tyrimas — Reglamento Nr. 2100/94 76 straipsnis)

17

2018/C 123/23

Byla T-727/16: 2018 m. vasario 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Repower / EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Apeliacinės tarybos sprendimas, kuriuo atšaukiamas ankstesnis sprendimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 80 straipsnis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnis) — Bendrasis teisės principas, pagal kurį galima atšaukti neteisėtą administracinį aktą)

17

2018/C 123/24

Byla T-45/17: 2018 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kwang Yang Motor / EUIPO – Schmidt (CK1) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CK1 paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CK — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

18

2018/C 123/25

Byla T-179/17: 2018 m. vasario 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratoire Nuxe / EUIPO – Camille ir Tariot (NYouX) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „NY ouX“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas NUXE — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas sakinys (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys) — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Žymenų panašumas — Skiriamasis požymis — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

19

2018/C 123/26

Byla T-210/17: 2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje International Gaming Projects / EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TRIPLE TURBO paraiška — Ankstesnis Europos Sąjungos vaizdinis prekių ženklas TURBO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvima — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

19

2018/C 123/27

Byla T-711/14: 2018 m. vasario 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arcofin ir kt. / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pagalba, kurią Belgija suteikė ARCO grupės finansinėms kooperatinėms bendrovėms — Garantijų sistema, pagal kurią apsaugomos fizinių asmenų, turinčių šių bendrovių narių statusą, akcijos — Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka — Atrankusis pranašumas — Priemonė, galinti iškraipyti konkurenciją arba kelti jos iškraipymo grėsmę ir paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą — Priemonė, skirta dideliems valstybės narės ekonominiams sutrikimams pašalinti — Teisėti lūkesčiai — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

20

2018/C 123/28

Byla T-436/16: 2018 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje AEIM ir Kazenas / Komisija (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Senatis — Patirtos žalos įrodymų nebuvimas — Akivaizdžiai atmestinas ieškinys)

21

2018/C 123/29

Byla T-919/16: 2018 m. vasario 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Collins / Parlamentas (Privilegijos ir imunitetai — Europos Parlamento narys — Sprendimas neginti privilegijų ir imunitetų — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys — Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

21

2018/C 123/30

Byla T-786/16: 2017 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje PV / Komisija

22

2018/C 123/31

Byla T-47/18: 2018 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje UZ / Parlamentas

24

2018/C 123/32

Byla T-54/18: 2018 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Fashion Energy / EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Byla T-62/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Aeris Invest / BPV

25

2018/C 123/34

Byla T-204/17: 2018 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) / Komisija

27


LT

 

Top