Help Print this page 

Document C:2018:095:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 95, 2018 m. kovo 13 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. kovo 13d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 95/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 95/02

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/392, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/388, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2

2018/C 95/03

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/388, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

3

 

Europos Komisija

2018/C 95/04

Euro kursas

4

2018/C 95/05

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

5


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 95/06

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

6

2018/C 95/07

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antisubsidijų priemonių galiojimo pabaigą

7

2018/C 95/08

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai ritiniais, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 95/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8771 – Total / Engie (Suskystintų gamtinių dujų verslo segmentas)) ( 1 )

21

2018/C 95/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey) ( 1 )

22

2018/C 95/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8809 – Prime Credit 3 / Oxalis Holding / Lennon / Tavani / Lo Giudice / Phoenix Asset Management). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

23

2018/C 95/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8839 – GIP / NTV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

25

2018/C 95/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8834 – Brookfield / Saeta). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

26

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2018/C 95/14

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

27


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top