Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 72, 2018 m. vasario 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 72

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. vasario 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 72/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 72/02

Byla C-434/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 straipsnis — SESV 58 straipsnio 1 dalis — Paslaugos transporto srityje — Direktyva 2006/123/EB — Paslaugos vidaus rinkoje — Direktyva 2000/31/EB — Direktyva 98/34/EB — Informacinės visuomenės paslaugos — Tarpininkavimo paslauga, leidžianti naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle už mokestį nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais keliauti mieste — Reikalavimas turėti leidimą)

2

2018/C 72/03

Byla C-521/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1289 — Baudos skyrimas valstybei narei euro zonoje vykdant ekonomikos ir biudžeto priežiūrą — Manipuliavimas statistikos duomenimis apie konkrečios valstybės narės deficitą — Jurisdikcija — Reglamentas (ES) Nr. 1173/2011 — 8 straipsnio 1 ir 3 dalys — Deleguotasis sprendimas 2012/678/ES — 2 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 14 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 479/2009 — 3 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 11 ir 11a straipsniai — Teisė į gynybą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 41 straipsnio 1 dalis — Teisė į gerą administravimą — SESV 121, 126 ir 136 straipsniai — Protokolas Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros — Pažeidimo buvimas — Klaidingas duomenų pateikimas — Baudos nustatymas — Baudžiamųjų nuostatų negaliojimo atgal principas)

3

2018/C 72/04

Byla C-664/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2000/60/EB — Europos Sąjungos politika vandens politikos srityje — 4 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis — Pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei ir skatinti visų susijusių šalių dalyvavimą įgyvendinant direktyvą — Orhuso konvencija — Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais — 6 straipsnis ir 9 straipsnio 3 ir 4 dalys — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Projektas, galintis turėti poveikio vandens būklei — Administracinė leidimo suteikimo procedūra — Aplinkos apsaugos organizacija — Prašymas pripažinti administracinės procedūros šalies statusą — Galimybė remtis iš Direktyvos 2000/60/EB kylančiomis teisėmis — Administracinės procedūros šalies statuso ir teisės apskųsti praradimas, jeigu vykstant šiai procedūrai laiku nepasiremiama tomis teisėmis)

4

2018/C 72/05

Byla C-677/15 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Apeliacinis skundas — Viešieji paslaugų pirkimai — Išorės paslaugų dėl programų ir projektų valdymo ir techninių konsultacijų informacijos technologijų srityje teikimas — Pakopinis mechanizmas — Laimėtojo nustatymo kriterijus sudarančių subkriterijų lyginamasis svoris — Lygių galimybių ir skaidrumo principai — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Motyvų trūkumas — Galimybės praradimas — Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė — Prašymas atlyginti žalą)

5

2018/C 72/06

Sujungtos bylos C-66/16 P–C-69/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anksčiau – Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Europos Komisija, SES Astra SA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

6

2018/C 72/07

Byla C-70/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Europos Komisija, SES Astra SA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Sąvoka „valstybės pagalba“ — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

6

2018/C 72/08

Byla C-81/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

7

2018/C 72/09

Byla C-102/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vaditrans BVBA / Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Kelių transportas — Vairuotojo poilsio laikotarpiai — Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 — 8 straipsnio 6 ir 8 dalys — Galimybė kasdienio poilsio laikotarpiais ir sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais pasinaudoti ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje ir būnant transporto priemonėje — Draudimas pasinaudoti reguliariais kassavaitinio poilsio laikotarpiais)

8

2018/C 72/10

Byla C-158/16: 2017 m. gruodžio 20 d Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — 4 punktas — Nediskriminavimo principas — Sąvoka „darbo sąlygos“ — Specialiųjų atostogų kaip tam tikro administracinio statuso suteikimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad asmeniui, išrinktam vykdyti viešosios valdžios funkcijas, specialiosios atostogos suteikiamos tik tuo atveju, jeigu jis yra statutinis valstybės tarnautojas, ir jomis negali pasinaudoti asmuo, kuris yra nestatutinis valstybės tarnautojas)

8

2018/C 72/11

Byla C-178/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 2004/18/EB — 45 straipsnio 2 ir 3 dalys — Pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros sąlygos — Deklaracija apie tai, kad dėl konkurse dalyvaujančios bendrovės ankstesnių direktorių nėra priimta galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių — Ankstesnio direktoriaus neteisėti veiksmai — Teistumas — Konkurse dalyvaujančios įmonės visiškas ir faktinis atsiribojimas nuo šio direktoriaus — Įrodymas — Perkančiosios organizacijos atliekamas su šia pareiga susijusių reikalavimų vertinimas)

9

2018/C 72/12

Byla C-226/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Energija — Dujų sektorius — Dujų tiekimo saugumas — Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 — Gamtinių dujų įmonių pareiga imtis priemonių užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams — 2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas — „Saugomų vartotojų“ sąvoka — 8 straipsnio 2 dalis — Papildoma pareiga — 8 straipsnio 5 dalis — Gamtinių dujų įmonių galimybė jų pareigas vykdyti regioniniu arba Sąjungos lygmeniu — Nacionalinės teisės normos, kuriose dujų tiekėjams nustatyta papildoma dujų laikymo pareiga, kurios taikymo sritis apima vartotojus, nepriskirtus prie saugomų vartotojų, kaip jie suprantami pagal Reglamentą Nr. 994/2010 — Pareiga, susijusi su 80 % laikomų dujų, kuri turi būti vykdoma atitinkamos valstybės narės teritorijoje)

10

2018/C 72/13

Byla C-255/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Københavns Byret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarka — Nacionalinės teisės aktai, kuriais patikslinamas arba nustatomas draudimas neturint leidimo siūlyti žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas ir draudžiama reklamuoti neturint leidimo siūlomas žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas)

11

2018/C 72/14

Byla C-268/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Binca Seafoods GmbH / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 — Ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimas — Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1358/2014 — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Sąvoka „asmeninė nauda“)

11

2018/C 72/15

Byla C-276/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės į gynybą paisymo principas — Teisė būti išklausytam — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — Bendrijos muitinės kodeksas — 244 straipsnis — Skolos muitinei išieškojimas — Adresato neišklausymas prieš priimant patikslintą pranešimą apie mokėtinus mokesčius — Adresato teisė, kad patikslinto pranešimo vykdymas būtų sustabdytas — Savaiminio sustabdymo pateikus administracinį skundą nebuvimas — Nuoroda į sąlygas, nustatytas Muitinės kodekso 244 straipsnyje)

12

2018/C 72/16

Byla C-277/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendroji reguliavimo sistema — Direktyva 2002/21/EB — 8 ir 16 straipsniai — Direktyva 2002/19/EB — 8 ir 13 straipsniai — Operatorius, pripažintas turinčiu didelę įtaką rinkoje — Kainų kontrolė — Nacionalinių reguliavimo institucijų nustatyti įpareigojimai — Įpareigojimas nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas — Nustatymas tarifų, kurie yra mažesni už atitinkamo operatoriaus teikiant balso skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugas patiriamas sąnaudas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 16 straipsnis — Laisvė užsiimti verslu — Proporcingumas)

13

2018/C 72/17

Byla C-291/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anksčiau – Carbòniques Montaner SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 7 straipsnio 1 dalis — Prekių ženklo suteiktos teisės pasibaigimas — Lygiagretūs prekių ženklai — Prekių ženklų perleidimas Europos ekonominės erdvės (EEE) dalyje — Komercinė strategija, kuria po perleidimo sąmoningai skatinamas vienas bendras prekių ženklo įvaizdis — Nepriklausomi savininkai, kuriuos sieja glaudūs komerciniai ir ekonominiai ryšiai)

14

2018/C 72/18

Byla C-322/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas, įsisteigimo laisvė, laisvas kapitalo judėjimas ir laisvė užsiimti verslu — Apribojimai — Naujų žaidimų nuotolinio valdymo koncesijų suteikimas — Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai — Konstitucinio Teismo sprendimas — Nacionaliniam teismui tenkanti (arba ne) pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą)

15

2018/C 72/19

Byla C-334/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Albacete (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, buvusi Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas — Direktyva 2009/103/EB — 3 straipsnio 1 pastraipa — Sąvoka „transporto priemonių eismas“ — Nacionalinės teisės aktų netaikymas motorinių transporto priemonių vairavimui keliuose ir teritorijose, kurios nėra „pritaikytos eismui“, išskyrus transporto priemones, kurios, nors nepritaikytos, vis dėlto tam „įprastai naudojamos“)

15

2018/C 72/20

Byla C-364/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Trioplast Industrier AB / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Pramoninių plastikinių maišų rinka — Europos Komisijos apeliantei adresuotas oficialus pranešimas, kuriuo ji įpareigojama sumokėti delspinigius, skaičiuojamus nuo paskirtos baudos — Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

16

2018/C 72/21

Byla C-372/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Soha Sahyouni / Raja Mamisch (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 — Tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje — Privataus santuokos nutraukimo, religinės institucijos užregistruoto trečiojoje šalyje, pripažinimas — Minėto reglamento taikymo sritis)

16

2018/C 72/22

Byla C-393/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, atstovaujama Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, buvusios Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 — 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai — Taikymo sritis — Naudojimasis SKVN reputacija — SKVN netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas — Melaginga ar klaidinanti nuoroda — SKVN „Champagne“, naudojama maisto produkto pavadinime — Pavadinimas „Champagner Sorbet“ — Maisto produktas, kurio sudėtyje yra šampano — Sudedamoji dalis, suteikianti maisto produktui pagrindinę savybę)

17

2018/C 72/23

Sujungtos bylos C-397/16 ir C-435/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas sujungtose bylose (Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof (Italija, Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Acacia Srl / bankrutuojanti Pneusgarda Srl, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — Bendrijos dizainas — 110 straipsnio 1 dalis — Apsaugos nebuvimas — Vadinamoji taisymo išlyga — Sąvoka „sudėtinio gaminio sudedamoji dalis“ — Sudėtinio gaminio taisymas, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą — Priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad galėtų remtis vadinamąja taisymo išlyga — Automobilio ratlankio kopija, tapati originalaus ratlankio dizainui)

18

2018/C 72/24

Byla C-419/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Bolzano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įsisteigimo laisvė ir laisvas darbuotojų judėjimas — SESV 45 ir 49 straipsniai — Abipusis gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų pripažinimas — Direktyvos 75/363/EEB ir 93/16/EEB — Atlyginimas gydytojams rezidentams)

19

2018/C 72/25

Byla C-434/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Nowak / Data Protection Commissioner (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Direktyva 95/46/EB — 2 straipsnio a punktas — „Asmens duomenų“ sąvoka — Egzaminuojamojo profesinio egzamino metu pateikti raštiški atsakymai — Egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos pastabos — 12 straipsnio a ir b punktai — Atitinkamo asmens teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save apimtis)

20

2018/C 72/26

Byla C-442/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Florea Gusa / Minister for Social Protection, Airija, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — Savarankiškai dirbančio asmens veiklą nutraukęs asmuo — Savarankiškai dirbančio asmens statuso išlaikymas — Teisė gyventi šalyje — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos nedarbo išmoka skiriama tik asmenims, turintiems teisę gyventi šios valstybės narės teritorijoje)

20

2018/C 72/27

Byla C-462/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 90 straipsnio 1 dalis — Kainos sumažinimas valstybių narių nustatytomis sąlygomis — Apmokestinamosios vertės sumažinimas — 1996 m. spalio 24 d. Sprendime Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) nustatyti principai — Nuolaidos, taikomos privačioms sveikatos draudimo kasoms)

21

2018/C 72/28

Byla C-467/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Lugano II konvencija — „Lis pendens“ — Sąvoka „teismas“ — Išankstinę taikinimo procedūrą pagrindinėje byloje vykdanti taikinimo institucija pagal Šveicarijos teisę)

22

2018/C 72/29

Byla C-492/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Patentų teisė — Žmonėms skirti vaistai — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — 18 straipsnis — Augalų apsaugos produktai — Reglamentas (EB) Nr. 1610/96 — 17 straipsnio 2 dalis — Papildomos apsaugos liudijimas — Galiojimo trukmė — Galiojimo pabaigos datos nustatymas — Teisingumo Teismo sprendimo poveikis — Galimybė ar pareiga ištaisyti galiojimo pabaigos datą)

22

2018/C 72/30

Byla C-500/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 135 straipsnio 1 dalies a punktas — Neapmokestinimas — Pažeidžiant Sąjungos teisę surinkti mokesčiai — PVM permokos grąžinimo kliūtys — ESS 4 straipsnio 3 dalis — Lygiavertiškumo, veiksmingumo ir lojalaus bendradarbiavimo principai — Subjektams suteiktos teisės — Mokestinės prievolės senaties termino pasibaigimas — Teisingumo Teismo sprendimo poveikis — Teisinio saugumo principas)

23

2018/C 72/31

Sujungtos bylos C-504/16 ir C-613/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deister Holding AG, buvusi Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) / Bundeszentralamt für Steuern (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tiesioginiai mokesčiai — Įsisteigimo laisvė — Direktyva 90/435/EBB — 1 straipsnio 2 dalis — 5 straipsnis — Patronuojančioji bendrovė — Kontroliuojančioji bendrovė — Mokestis prie šaltinio už kontroliuojančiajai patronuojančiajai bendrovei nerezidentei paskirstytą pelną — Atleidimas nuo mokesčio — Sukčiavimas, vengimas ir piktnaudžiavimas mokesčių srityje — Prezumpcija)

24

2018/C 72/32

Byla C-516/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Veiklos programa vaisių ir daržovių sektoriuje — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 361/2008 — 103b, 103d ir 103 g straipsniai — Europos Sąjungos finansinė pagalba — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 — 60 straipsnis ir IX priedo 23 punktas — Investicijos į gamintojų organizacijos ūkius ir (arba) patalpas — Sąvoka — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas)

24

2018/C 72/33

Byla C-529/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Muitinės kodeksas — 29 straipsnis — Muitinės vertės nustatymas — Tarpvalstybiniai susijusių bendrovių sandoriai — Išankstinis sandorių kainodaros susitarimas — Sutarta sandorių kainodara, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje nurodyta suma ir pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui taikoma bendra koregavimo suma)

25

2018/C 72/34

Byla C-649/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Valach ir kt. / Waldviertler Sparkasse Bank AG ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — Taikymo sritis — Ieškinys dėl deliktinės atsakomybės, pareikštas kreditorių komiteto nariams, nepritarusiems restruktūrizavimo planui nemokumo byloje)

26

2018/C 72/35

Byla C-571/17 PPU: 2017 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dėl Samet Ardic išduoto Europos arešto orderio vykdymas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — Perdavimo tarp valstybių narių procedūros — Vykdymo sąlygos — Neprivalomo nevykdymo pagrindai — Pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR įterpto 4a straipsnio 1 dalis — Orderis, išduotas siekiant įvykdyti laisvės atėmimo bausmę — Sąvoka „teisminis nagrinėjimas, per kurį priimtas sprendimas“ — Apimtis — Asmuo, kuris per procesą, kuris vyko jam dalyvaujant, galutinai nuteistas atimant laisvę — Bausmė, kurios dalies vykdymas vėliau buvo atidėtas taikant tam tikras sąlygas — Vėlesnis procesas, per kurį buvo atšauktas vykdymo atidėjimas dėl šių sąlygų nesilaikymo — Procesas dėl atšaukimo, įvykęs nedalyvaujant suinteresuotajam asmeniui)

27

2018/C 72/36

Byla C-648/17: 2017 m. lapkričio 20 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Balcia Insurance“ SE

27

2018/C 72/37

Byla C-696/17 P: 2017 m. gruodžio 8 d.Alex SCI pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-841/16, Alex / Komisija

28

2018/C 72/38

Byla C-14/18 P: 2018 m. sausio 5 d.Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-831/14 Alfamicro / Komisija

29

 

Bendrasis Teismas

2018/C 72/39

Byla T-76/15: 2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kenup Foundation ir kt. / EIT (Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra — EIT — Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ — Kvietimas teikti pasiūlymus siekiant paskirti žinių ir inovacijos bendriją — Ieškovų pasiūlymo atmetimas — Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 — Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013 — Neteisėtas įgaliojimų delegavimas)

31

2018/C 72/40

Byla T-747/15: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EDF / Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos valdžios institucijų EDF suteikta pagalba — Pagrindiniam tiekimo tinklui atnaujinti skirtų į apskaitą įtrauktų neapmokestintų atidėjinių perklasifikavimas į kapitalo injekciją — Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka — „Res judicata“ galia — Privataus investuotojo kriterijus)

32

2018/C 72/41

Byla T-68/16: 2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deichmann / EUIPO – Munich (Kryžiaus vaizdas sportbačio šone) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis kryžių sportbačio šone — Pozicinis prekių ženklas — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio 1 dalis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas)

32

2018/C 72/42

Byla T-204/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METABOX paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai META4 ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai „meta4“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

33

2018/C 72/43

Byla T-273/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METAPORN paraiška — Ankstesni Europos Sąjungos ir nacionaliniai žodiniai prekių ženklai META4 ir vaizdiniai prekių ženklai „meta4“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Paslaugų panašumas — Vienos kitas papildančių paslaugų sąvoka — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

34

2018/C 72/44

Byla T-398/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Starbucks / EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo COFFEE ROCKS paraiška — Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai STARBUCKS COFFEE — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis))

34

2018/C 72/45

Byla T-630/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dehtochema Bitumat / ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Rekomendacija 2003/361/EB — Susijusios įmonės sąvoka — „Pareiškimo dėl neteisingo įmonės dydžio“ pateikimas — Taikomo administracinio mokesčio sumažinimas 50 % — ECHA kompetencija — Medžiagos gamybos nutraukimas)

35

2018/C 72/46

Byla T-804/16: 2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Electronics / EUIPO (Dual Edge) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dual Edge“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

36

2018/C 72/47

Byla T-231/17: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SE / Taryba (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Darbo užmokestis — Šeimos išmokos — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa — „Išlaikomo vaiko“ sąvoka — „Vaiko, kurį pareigūnas teismo sprendimu, paremtu valstybės narės teisės aktais dėl nepilnamečių apsaugos, yra įpareigotas išlaikyti“ sąvoka — Atsisakymas suteikti pareigūno anūkei išlaikomo vaiko statusą)

36

2018/C 72/48

Byla T-809/17: 2017 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Intercontact Budapest / CdT

37

2018/C 72/49

Byla T-816/17: 2017 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas / Komisija

38

2018/C 72/50

Byla T-819/17: 2017 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sierra / EUIPO

39

2018/C 72/51

Byla T-823/17: 2017 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Etnia Dreams / EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Byla T-834/17: 2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje United Parcel Service / Komisija

41

2018/C 72/53

Byla T-835/17: 2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Eurofer / Komisija

42

2018/C 72/54

Byla T-837/17: 2017 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Negru / EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Byla T-3/18: 2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Byla T-4/18: 2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Byla T-5/18: 2018 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Byla T-6/18: 2018 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Byla T-7/18: 2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje inforsacom Informationssysteme / EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Byla T-9/18: 2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Byla T-12/18: 2018 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Zweirad-Center Stadler / EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


LT

 

Top