Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:231:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 231, 2017 m. liepos 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 231

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. liepos 17d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 231/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 231/02

Byla C-10/17 P: 2017 m. sausio 11 d.Polo Club pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-67/15 Polo Club/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2

2017/C 231/03

Byla C-50/17 P: 2017 m. sausio 31 d.Universidad Internacional de la Rioja, S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-561/15 Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Byla C-147/17: 2017 m. kovo 23 d.Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sindicatul Familia Constanța ir kt./Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Byla C-148/17: 2017 m. kovo 24 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Byla C-161/17: 2017 m. kovo 31 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Byla C-171/17: 2017 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/Vengrija

5

2017/C 231/08

Byla C-179/17: 2017 m. balandžio 7 d.Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza ir Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Byla C-192/17: 2017 m. balandžio 13 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Byla C-196/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Byla C-197/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Neufeldt ir kt./TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Byla C-198/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Byla C-200/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Byla C-201/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Holger Schlosser ir Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Byla C-202/17: 2017 m. balandžio 13 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Byla C-208/17 P: 2017 m. balandžio 21 d. NF pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-192/16, NF/Europos Vadovų Taryba

12

2017/C 231/17

Byla C-209/17 P: 2017 m. balandžio 21 d. NG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-193/16, NG/Europos Vadovų Taryba

13

2017/C 231/18

Byla C-210/17 P: 2017 m. balandžio 21 d. NM pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-257/16, NM/Europos Vadovų Taryba

14

2017/C 231/19

Byla C-212/17: 2017 m. balandžio 24 d.Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Byla C-225/17 P: 2017 m. balandžio 27 d.Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-14/14 ir T-87/14 Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt./Europos Sąjungos Taryba

15

2017/C 231/21

Byla C-226/17: 2017 m. balandžio 28 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Byla C-228/17: 2017 m. balandžio 28 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Byla C-238/17: 2017 gegužės 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Renerga“ prieš AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Lietuvos energijos gamyba“

18

2017/C 231/24

Byla C-246/17: 2017 m. gegužės 10 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ibrahima Diallo/Belgijos valstybė

19

2017/C 231/25

Byla C-265/17 P: 2017 m. gegužės 16 d.Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-194/13 United Parcel Service/Europos Komisija

21

 

Bendrasis Teismas

2017/C 231/26

Byla T-637/15: 2017 m. kovo 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas VIÑA SOL — Santykinis atmetimo pagrindas — Kenkimas skiriamajam požymiui — Žymenų nepanašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

22

2017/C 231/27

Byla T-519/16: 2017 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Piessevaux/Taryba (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Pensinių teisių pervedimas į Sąjungos pensijų sistemą — Pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo — Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis — Naujos bendrosios įgyvendinimo nuostatos — Vienodas požiūris — Įgytos teisės — Teisėti lūkesčiai)

22

2017/C 231/28

Byla T-164/16: 2017 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo THE TRAVEL EPISODES paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Prašymas pakeisti sprendimą — Aktas, kurio negali priimti Apeliacinė taryba — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

23

2017/C 231/29

Byla T-207/16 R: 2017 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji pirkimai — Pranešimas apie uždraustą subjektą — Perspėjimas apie tikrinimą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

23

2017/C 231/30

Byla T-285/16: 2017 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas DREAMLINE — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalis — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas skundas — Procedūros reglamento 126 straipsnis)

24

2017/C 231/31

Byla T-481/16 RENV: 2017 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cuallado Martorell/Komisija (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Neleidimas laikyti egzamino žodžiu — Egzamino raštu vertinimas — Sprendimas neįrašyti ieškovės vardo ir pavardės į rezervo sąrašą — Atrankos komisijos galimybė patikėti vienam iš savo narių ištaisyti egzamino raštu darbus — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

25

2017/C 231/32

Byla T-785/16: 2017 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Ufesa“ paraiška — Draugiškas ginčo sprendimas — Ieškovės įsigytas prekių ženklas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

25

2017/C 231/33

Byla T-170/17 R: 2017 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje RW/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Išleidimas atostogų ir į pensiją — Pensinis amžius — Pareigūnų tarnybos nuostatų 42c straipsnis — Prašymas sustabdyti vykdymą — „Fumus boni juris“ — Skuba — Interesų palyginimas)

26

2017/C 231/34

Byla T-113/17: 2017 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit Agricole ir Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisija

27

2017/C 231/35

Byla T-242/17: 2017 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Byla T-244/17: 2017 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje António Conde & Companhia/Komisija

29

2017/C 231/37

Byla T-254/17: 2017 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Intermarché Casino Achats/Komisija

29

2017/C 231/38

Byla T-255/17: 2017 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Les Mousquetaires ir ITM Entreprises/Komisija

30

2017/C 231/39

Byla T-268/17: 2017 m. gegužės 8 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Byla T-269/17: 2017 m. gegužės 8 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Byla T-270/17: 2017 m. gegužės 8 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Byla T-271/17: 2017 m. gegužės 8 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Byla T-272/17: 2017 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Byla T-283/17: 2017 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje SH/Komisija

35

2017/C 231/45

Byla T-284/17: 2017 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Le Pen/Parlamentas

36

2017/C 231/46

Byla T-285/17: 2017 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

37

2017/C 231/47

Byla T-286/17: 2017 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych/Taryba

38

2017/C 231/48

Byla T-288/17: 2017 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Byla T-290/17: 2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Stavytskyi/Taryba

40

2017/C 231/50

Byla T-291/17: 2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Transdev ir kt./Komisija

41

2017/C 231/51

Byla T-292/17: 2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Région Île-de-France/Komisija

41

2017/C 231/52

Byla T-294/17: 2017 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Byla T-297/17: 2017 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Byla T-299/17: 2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Byla T-300/17: 2017 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Byla T-301/17: 2017 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Byla T-302/17: 2017 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Byla T-303/17: 2017 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Byla T-304/17: 2017 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Byla T-305/17: 2017 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Red Bull/EUIPO (Iš dviejų skirtingų spalvų plokštumų sudaryto lygiagretainio pavaizdavimas)

47

2017/C 231/61

Byla T-307/17: 2017 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Trijų lygiagrečių juostelių pavaizdavimas)

48

2017/C 231/62

Byla T-310/17: 2017 m. gegužės 15 d. pareikštas ieškinys byloje Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION'S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Byla T-311/17: 2017 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stips/Komisija

49

2017/C 231/64

Byla T-313/17: 2017 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wajos/EUIPO (butelio forma)

50

2017/C 231/65

Byla T-314/17: 2017 m. gegužės 23d. pareikštas ieškinys byloje Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Byla T-318/17: 2017 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Byla T-330/17: 2017 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ceobus ir kt./Komisija

52

2017/C 231/68

Byla T-331/17: 2017 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Steifer/EESRK

53

2017/C 231/69

Byla T-757/15: 2017 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Byla T-84/17: 2017 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Consorzio IB Innovation/Komisija

54

2017/C 231/71

Byla T-95/17: 2017 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje King.com/EUIPO – TeamLava (Ekrano vaizdai ir piktogramos)

54

2017/C 231/72

Byla T-126/17: 2017 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Consorzio IB Innovation/Komisija

54


 

Klaidų ištaisymas

2017/C 231/73

Pranešimo apie bylą T-86/17 Oficialiajame leidinyje klaidų ištaisymas ( OL C 104, 2017 4 3 )

55

2017/C 231/74

Pranešimo apie bylą T-161/17 Oficialiajame leidinyje klaidų ištaisymas ( OL C 151, 2017 5 15 )

57


LT

 

Top