Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 168, 2017 m. gegužės 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 168

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. gegužės 29d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 168/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

Teisingumo Teismas

2017/C 168/02

Teisingumo Teismo sprendimas 2017 m. kovo 7 d. dėl oficialiųjų švenčių ir Teismo atostogų

2

 

Bendrasis Teismas

2017/C 168/03

Bendrojo Teismo sprendimas 2017 m. balandžio 5 d. dėl Teismo atostogų

4


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 168/04

Byla C-598/14 P: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 4 dalis — 65 straipsnio 1 ir 2 dalys — Žodinis prekių ženklas LAGUIOLE — Pagal nacionalinę teisę įgyta ankstesne teise grindžiamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia — EUIPO taikoma nacionalinė teisė — Sąjungos teismo vaidmuo)

5

2017/C 168/05

Sujungtos bylos C-217/15 ir C-350/15: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš Massimo Orsi, Luciano Baldetti (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 2 ir 273 straipsniai — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta administracinė ir baudžiamoji sankcijos už tas pačias veikas, susijusias su nesumokėtu pridėtinės vertės mokesčiu — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 50 straipsnis — Ne bis in idem principas — Kaltinamojo arba asmens, kuriam paskirta sankcija, tapatumas — Nebuvimas)

5

2017/C 168/06

Byla C-298/15: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB „Borta“/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/17/EB — Sutartis, kurios vertė nesiekia šioje direktyvoje numatytos ribos — SESV 49 ir 56 straipsniai — Subrangovų pasitelkimo ribojimas — Bendro pasiūlymo pateikimas — Dalyvių profesinis pajėgumas — Konkurso sąlygų keitimas)

6

2017/C 168/07

Byla C-336/15: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Arbetsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2001/23/EB — 3 straipsnis — Darbuotojų teisių apsauga įmonių perdavimo atveju — Kolektyvinės sutartys, taikomos perėmėjui ir perdavėjui — Papildomas įspėjimo terminas atleistiems darbuotojams — Atsižvelgimas į darbo stažą, įgytą dirbant pas perdavėją)

7

2017/C 168/08

Byla C-337/15 P: 2017 m. balandžio 4 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos ombudsmenas/Claire Staelen (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė — Europos ombudsmeno atliktas skundo, susijusio su po atviro konkurso sudaryto tinkamų kandidatų sąrašo tvarkymu, nagrinėjimas — Rūpestingumo pareigos pažeidimai — Sąjungos teisės normos „pakankamai akivaizdaus pažeidimo“ sąvoka — Neturtinė žala — Pasitikėjimo Europos ombudsmeno tarnyba praradimas)

8

2017/C 168/09

Sujungtos bylos C-376/15 P ir C-377/15 P: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Apeliacinis skundas — Dempingas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 924/2012 — Tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių importas — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 2 straipsnio 10 ir 11 dalys — Neatsižvelgimas į kai kuriuos eksporto sandorius apskaičiuojant dempingo skirtumą — Teisingas eksporto kainų ir normaliosios vertės palyginimas, jeigu importuojama iš ne rinkos ekonomikos valstybės)

8

2017/C 168/10

Byla C-391/15: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marina del Mediterráneo SL ir kt./Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Peržiūros procedūros — Direktyva 89/665/EEB — 1 straipsnio 1 dalis — 2 straipsnio 1 dalis — Perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo ūkio subjektui leidžiama teikti pasiūlymą — Pagal nacionalinę teisę neskundžiamas sprendimas)

9

2017/C 168/11

Sujungtos bylos C-435/15 ir C-666/15: 2017 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija), Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinės pozicijos — Prekių klasifikavimas — Vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu — Kombinuotoji nomenklatūra — 8525 80 30, 8525 80 91 ir 8525 80 99 subpozicijos — Paaiškinimai — Aiškinimas — Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1249/2011 ir 876/2014 — Aiškinimas — Galiojimas)

10

2017/C 168/12

Byla C-488/15: 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2008/50/EB — Aplinkos oro kokybė — 13 straipsnio 1 dalis — XI priedas — Dienos ir metinės KD10 koncentracijos ribinės vertės — Sistemingas ir nuolatinis ribinių verčių viršijimas — 22 straipsnis — Terminų, nustatytų tam tikroms ribinėms vertėms pasiekti, atidėjimas — Taikymo sąlygos — 23 straipsnio 1 dalis — Oro kokybės planai — „Kuo trumpesnis“ viršijimo laikotarpis — Tinkamos priemonės — Vertinimo kriterijai)

11

2017/C 168/13

Sujungtos bylos C-497/15 ir C-498/15: 2017 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Kelių transportas — Mokesčių nuostatos — Direktyva 1999/62/EB — Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra — Kelių rinkliava — Valstybių narių pareiga taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas — Fiksuoto dydžio bauda — Proporcingumas)

12

2017/C 168/14

Byla C-544/15: 2017 m. balandžio 4 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2004/114/EB — 6 straipsnio 1 dalies d punktas — Trečiųjų šalių piliečių įleidimo sąlygos — Atsisakymas įleisti asmenį — Sąvoka „grėsmė visuomenės saugumui“ — Diskrecija)

12

2017/C 168/15

Byla C-638/15: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2011/64/ES — 2 straipsnio 1 dalies c punktas — 5 straipsnio 1 dalies a punktas — Sąvokos „rūkomasis tabakas“, „tabakas, kuris buvo supjaustytas arba kitaip susmulkintas“ ir „pramoninis apdorojimas)

13

2017/C 168/16

Byla C-665/15: 2017 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Transportas — Vairuotojo pažymėjimas — Europos Sąjungos vairuotojo pažymėjimų tinklas — Sąjungos tinklo naudojimas ir prisijungimas prie jo)

14

2017/C 168/17

Byla C-668/15: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, veikianti Ismar Huskic vardu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vienodas požiūris į asmenis neatsižvelgiant į jų rasę arba etninę kilmę — Direktyva 2000/43/EB — 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktai — Kredito įstaiga, iš asmenų, prašančių išduoti paskolą automobiliui įsigyti ir kaip tapatybės įrodymą pateikiančių vairuotojo pažymėjimą su nurodyta gimimo šalimi, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, reikalaujanti papildomo tapatybės įrodymo pateikiant paso ar leidimo gyventi kopiją)

14

2017/C 168/18

Byla C-58/16: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Uosto apsaugos stiprinimas — Direktyva 2005/65/EB — 2 straipsnio 3 dalis, 6, 7 ir 9 straipsniai — Pažeidimas — Uosto apsaugos vertinimo nebuvimas — Uosto ribos, uosto apsaugos planas ir uosto apsaugos pareigūnas — Apibrėžties nebuvimas)

15

2017/C 168/19

Sujungtos bylos C-124/16, C-188/16 ir C-213/16: 2017 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht München, Landgericht München I (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Direktyva 2012/13/ES — Teisė į informaciją baudžiamajame procese — Teisė būti informuotam apie pareikštus kaltinimus — Baudžiamojo įsakymo įteikimas — Būdai — Privalomas įgaliotinio skyrimas — Nuolatinės ar laikinos gyvenamosios vietos neturintis kaltinamasis — Prieštaravimo pateikimo terminas, skaičiuojamas nuo dokumentų įteikimo įgaliotiniui)

15

2017/C 168/20

Byla C-153/16: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Slovėnijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Netinkamas didelio panaudotų padangų kiekio saugojimas — Šalinimas nesilaikant direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB nustatytų reikalavimų — Nepertraukiamas ir nuolatinis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai)

16

2017/C 168/21

Byla C-83/16: 2017 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 99 straipsnis — Muitinės kodeksas — Atgaline data pateikta eksporto deklaracija — Sąvoka „pakankamas įrodymas“ — Įrodymų pakankamumo vertinimas)

17

2017/C 168/22

Byla C-232/16 P: 2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Simet SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Valstybės pagalba — Transporto sektorius — Tarpregioninės vežimo autobusais paslaugos — Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 — Teisė į išlaidų, susijusių su pareiga teikti viešąsias paslaugas, atlyginimą — Nacionalinio teismo sprendimas — Pagalba, nesuderinama su vidaus rinka)

17

2017/C 168/23

Byla C-497/16: 2017 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis (Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Juraj Sokáč (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) — Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 — 2 straipsnio a punktas — Sąvoka „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ — Vaistų neįtraukimas — Direktyva 2001/83/EB — 1 straipsnio 2 punktas — Sąvoka „vaistas“ — Vaistas, kurio sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino — Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 — 2 straipsnio a punktas — Sąvoka „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ — Priedas — Vaistų, kurių sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino, įtraukimas — Reikšmės Reglamento (EB) Nr. 273/2004 taikymo sričiai nebuvimas)

18

2017/C 168/24

Byla C-515/16: 2017 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Cour d'appel de Versailles (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — SESV 107 ir 108 straipsniai — Valstybės pagalba — Sąvoka „valstybės arba iš valstybės išteklių suteikta pagalba“ — Iš saulės energijos pagaminama elektros energija — Pareiga pirkti už didesnę nei rinkos kainą — Visiškas kompensavimas — Išankstinio pranešimo nepateikimas)

19

2017/C 168/25

Byla C-14/17: 2017 m. sausio 11 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Byla C-83/17: 2017 m. vasario 15 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KP, atstovaujama motinos/LO

20

2017/C 168/27

Byla C-99/17 P: 2017 m. vasario 24 d.Infineon Technologies AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-758/14 Infineon Technologies AG/Europos Komisija

20

2017/C 168/28

Byla C-100/17 P: 2017 m. vasario 24 d.Gul Ahmed Textile Mills Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-199/04 Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Europos Sąjungos Taryba

21

2017/C 168/29

Byla C-104/17: 2017 m. vasario 27 d.Curtea de Apel Pitești (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Byla C-113/17: 2017 m. kovo 6 d.Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Byla C-120/17: 2017 m. kovo 7 d.Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Byla C-131/17: 2017 m. kovo 13 d.Tribunal da Relação do Porto (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Byla C-136/17: 2017 m. kovo 15 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Byla C-156/17: 2017 m. kovo 27 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Byla C-157/17: 2017 m. kovo 27 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Byla C-172/17 P: 2017 m. balandžio 5 d.ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-768/14 ANKO/Europos Komisija

27

2017/C 168/37

Byla C-173/17 P: 2017 m. balandžio 5 d.ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-771/14 ANKO/Europos Komisija

28

2017/C 168/38

Byla C-184/17 P: 2017 m. balandžio 11 d.International Management Group (IMG) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-381/15 IMG/Komisija

29

 

Bendrasis Teismas

2017/C 168/39

Byla T-201/17: 2017 m. kovo 31 d. pareikštas ieškinys byloje Printeos/Komisija

30

2017/C 168/40

Byla T-207/17: 2017 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Byla T-208/17: 2017 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Byla T-209/17: 2017 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Byla T-213/17: 2017 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Byla T-215/17: 2017 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

33


LT

 

Top