EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:053:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 53, 2017 m. vasario 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. vasario 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 53/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 53/02

Byla C-503/14: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 21, 45 ir 49 straipsniai — Europos ekonominės erdvės susitarimo 28 ir 31 straipsniai — Laisvas asmenų judėjimas — Laisvas darbuotojų judėjimas — Įsisteigimo laisvė — Fizinių asmenų iš keitimosi akcijomis gauto kapitalo prieaugio apmokestinimas — Fizinių asmenų perdavus visą turtą, susijusį su ūkinės ir profesinės veiklos vykdymu, gauto kapitalo prieaugio apmokestinimas — Privačių asmenų persikėlimo mokestis — Mokesčio išieškojimas nedelsiant — Skirtingas fizinių asmenų, kurie keičiasi akcijomis ir išlaiko gyvenamąją vietą nacionalinėje teritorijoje, ir fizinių asmenų, kurie vykdo tokį keitimąsi ir perkelia savo gyvenamąją vietą į kitos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės teritoriją, vertinimas — Skirtingas fizinių asmenų, perdavusių visą turtą, susijusį su individualios ūkinės veiklos vykdymu, bendrovei, turinčiai buveinę ar faktinę administraciją Portugalijos teritorijoje, ir fizinių asmenų, kurie tokį turtą perduoda bendrovei, turinčiai buveinę ar faktinę administraciją kitos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės teritorijoje, vertinimas — Proporcingumas)

2

2017/C 53/03

Byla C-524/14 P: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Hansestadt Lübeck, Flughafen Lübeck GmbH teisių perėmėjas (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Oro uosto mokesčiai — SESV 108 straipsnio 2 dalis — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Sprendimas pradėti formalią tyrimo procedūrą — Ieškinio dėl panaikinimo priimtinumas — Konkrečiai susijęs asmuo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — SESV 107 straipsnio 1 dalis — Atrankumo sąlyga)

3

2017/C 53/04

Byla C-593/14: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įsisteigimo laisvė — Mokesčių teisės aktai dėl patronuojamųjų bendrovių plonosios kapitalizacijos — Patronuojamosios bendrovės nerezidentės, paskolos gavėjos, išmokėtų palūkanų už paskolą įtraukimas į bendrovės, paskolos davėjos, apmokestinamąjį pelną — Patronuojamosios bendrovės rezidentės, paskolos gavėjos, išmokėtų palūkanų atleidimas nuo mokesčio — Kompetencijos apmokestinti darnus paskirstymas tarp valstybių narių — Būtinybė užkirsti kelią mokesčių vengimo pavojui)

3

2017/C 53/05

Sujungtos bylos C-20/15 P ir C-21/15 P: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/World Duty Free Group SA, buvusi Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — SESV 107 straipsnio 1 dalis — Mokesčių sistema — Pelno mokestis — Atskaitymas — Prestižo, gauto įmonėms, Ispanijos rezidentėms mokesčių tikslais, įsigijus bent 5 % įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, amortizacija — Sąvoka „valstybės pagalba“ — Atrankinio pobūdžio sąlyga)

4

2017/C 53/06

Byla C-51/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Celle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) : Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — ESS 4 straipsnio 2 dalis — Pagarba valstybių narių nacionaliniam savitumui, neatsiejamam nuo pagrindinių politinių ir konstitucinių jų struktūrų, įskaitant vietos ir regionų savivaldą — Valstybių narių vidaus organizavimas — Vietos ir regionų valdžios institucijos — Teisinė priemonė, kuria įsteigiamas naujas viešosios teisės subjektas ir organizuojamas įgaliojimų ir pareigų viešųjų funkcijų vykdymo srityje perdavimas — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — 1 straipsnio 2 dalies a punktas — Sąvoka „viešojo pirkimo sutartis)

5

2017/C 53/07

Byla C-76/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Grondwettelijk Hof (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Paul Vervloet ir kt./Ministerraad (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Valstybės pagalba — Pagalba, kurią Belgijos Karalystė suteikė ARCO grupės finansiniams kooperatyvams — Indėlių garantijų sistemos — Direktyva 94/19/EB — Taikymo sritis — Garantijų sistema, pagal kurią apsaugomi finansų sektoriuje veikiančių kooperatyvų narių – fizinių asmenų – pajai — Neįtraukimas — SESV 107 ir 108 straipsniai — Komisijos sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka)

6

2017/C 53/08

Byla C-119/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Biuro podróży „Partner“ sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Direktyva 2009/22/EB — Vartotojų apsauga — Į viešą registrą įtrauktų nesąžiningų sąlygų „erga omnes“ poveikis — Piniginė sankcija, skirta sąlygą, laikomą lygiaverte įtrauktosioms į minėtą registrą, panaudojusiam pardavėjui ar tiekėjui — Pardavėjas ar tiekėjas, kuris nedalyvavo per procedūrą, per kurią tam tikra sąlyga buvo pripažinta nesąžininga — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — „Valstybės narės teismo, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas teismine tvarka“ sąvoka)

7

2017/C 53/09

Byla C-131/15 P: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Club Hotel Loutraki/Europos Komisija, Graikijos Respublika, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Vaizdo loterijos terminalų eksploatavimas — Valstybės narės suteikta išimtinė licencija — Sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad valstybės pagalba nesuteikta — SESV 108 straipsnio 3 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 4, 7 ir 13 straipsniai — Formalaus tyrimo procedūros nepradėjimas — „Didelių sunkumų“ sąvoka — Vertinimo data — SESV 296 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 41 straipsnis — Pareiga motyvuoti — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — SESV 107 straipsnio 1 dalis — „Ekonominio pranašumo“ sąvoka — Priemonių, apie kurias buvo pranešta, bendras vertinimas)

8

2017/C 53/10

Sujungtos bylos C-154/15, C-307/15 ir C-308/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil n o1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Sutartys su vartotojais — Hipoteka užtikrintos paskolos — Nesąžiningos sąlygos — 4 straipsnio 2 dalis — 6 straipsnio 1 dalis — Pripažinimas negaliojančia — Nesąžiningos sąlygos pripažinimo negaliojančia padarinių apribojimas laiko atžvilgiu, kurį atlieka nacionalinis teismas)

8

2017/C 53/11

Sujungtos bylos C-164/15 P ir C-165/15 P: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Airija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Nacionalinis oro transporto mokestis — Diferencijuotų tarifų taikymas — Sumažintas tarifas, taikomas skrydžiams į vietas, esančias ne daugiau kaip 300 km atstumu nuo nacionalinio oro uosto — Pranašumas — Atrankinis pobūdis — Vertinimas, kai mokesčių priemonė gali būti laisvės teikti paslaugas apribojimas — Susigrąžinimas — Akcizo mokestis)

9

2017/C 53/12

Byla C-201/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 98/59/EB — Valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimas — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 16 straipsnis — Laisvė užsiimti verslu — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos administracinei institucijai suteikta teisė, įvertinus darbo rinkos sąlygas, įmonės situaciją ir valstybės ekonominius interesus, neleisti vykdyti kolektyvinių atleidimų iš darbo — Didelė ekonominė krizė — Išskirtinai didelis nedarbo valstybėje lygis)

10

2017/C 53/13

Sujungtos bylos C-203/15 ir C-698/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė, Švedija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroniniai ryšiai — Asmens duomenų tvarkymas — Elektroninių pranešimų konfidencialumas — Apsauga — Direktyva 2002/58/EB — 5, 6, 9 straipsniai ir 15 straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7, 8, 11 straipsniai ir 52 straipsnio 1 dalis — Nacionalinės teisės aktai — Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai — Pareiga bendrai nediferencijuojant saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis — Nacionalinės institucijos — Prieiga prie duomenų — Išankstinės kontrolės, kurią atliktų teismas arba nepriklausoma administracinė institucija, nebuvimas — Suderinamumas su Sąjungos teise)

11

2017/C 53/14

Byla C-272/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Pareiga atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, susijusių su skrydžiais iš Sąjungos valstybių narių į daugelį trečiųjų šalių ir iš pastarųjų į Sąjungos valstybes nares — Sprendimas Nr.o377/2013/ES — 1 straipsnis — Laikinai nukrypti leidžianti nuostata — Skrydžių į Šveicarijos teritorijoje esančius aerodromus ir iš jų neįtraukimas — Skirtingas požiūris į įvairias trečiąsias valstybes — Bendrasis vienodo požiūrio principas — Netaikymas)

12

2017/C 53/15

Byla C-327/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/22/EB — Universaliosios paslaugos — 12 ir 13 straipsniai — Įpareigojimų teikti universaliąsias paslaugas sąnaudų apskaičiavimas — 32 straipsnis — Sąnaudų, susijusių su papildomomis privalomosiomis paslaugomis, kompensavimas — Tiesioginis veikimas — SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 108 straipsnio 3 dalis — Danijoje ir Grenlandijoje užtikrinamos gelbėjimo ir pagalbos jūroje paslaugos — Nacionalinės teisės aktai — Prašymo kompensuoti sąnaudas, susijusias su papildomomis privalomosiomis paslaugomis, pateikimas — Trijų mėnesių terminas — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai)

13

2017/C 53/16

Byla C-355/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH ir Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 89/665/EEB — Peržiūros procedūros sudarant viešojo pirkimo sutartis — 1 straipsnio 3 dalis — Suinteresuotumas pasinaudoti peržiūros procedūra — 2a straipsnio 2 dalis — Sąvoka „suinteresuotas dalyvis“ — Perkančiosios organizacijos galutinai pašalinto dalyvio teisė kreiptis dėl vėlesnio sprendimo sudaryti sutartį peržiūros)

14

2017/C 53/17

Byla C-444/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2001/42/EB — Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas — 3 straipsnio 3 dalis — Planai ir programos, kurių aplinkosauginis vertinimas privalomas tik tuomet, kai valstybės narės nustato, kad jie gali turėti reikšmingų pasekmių aplinkai — Galiojimas atsižvelgiant į ESV sutartį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją — „Nedidelių plotų vietiniu lygiu“ naudojimo samprata — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nurodomas atitinkamų teritorijų plotas)

15

2017/C 53/18

Sujungtos bylos C-508/15 ir C-509/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Sprendimas Nr. 1/80 — 7 straipsnio pirma pastraipa — Valstybės narės teisėtai darbo rinkai priklausančio darbuotojo turko šeimos narių teisė gyventi šalyje — Sąlygos — Reikalavimo darbuotojui turkui priklausyti teisėtai darbo rinkai pirmuosius trejus šeimos nario gyvenimo šalyje metus nebuvimas)

16

2017/C 53/19

Byla C-539/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 2 straipsnio 1 ir 2 dalys — Diskriminacija dėl amžiaus — Kolektyvinė sutartis — Ilgesnis paaukštinimo iš pirmosios darbo užmokesčio pakopos į antrąją laikotarpis — Netiesioginis skirtingas požiūris dėl amžiaus)

16

2017/C 53/20

Byla C-547/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos muitinės kodeksas — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — 96 straipsnis — Išorinio tranzito procedūra — Sąvoka „vežėjas“ — Prekių nepateikimas paskirties muitinės įstaigai — Atsakomybė — Subvežėjas, perdavęs prekes pagrindiniam vežėjui paskirties muitinės įstaigos stovėjimo aikštelėje ir vėl perėmęs šių prekių kontrolę, nes turėjo jas vežti toliau)

17

2017/C 53/21

Byla C-618/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija — Byla dėl delikto ar kvazidelikto — Pasirinktinės distribucijos tinklas — Perpardavimas internetu už tinklo ribų — Ieškinys dėl neteisėtos veiklos nutraukimo — Siejamasis veiksnys)

18

2017/C 53/22

Byla C-654/15: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Länsförsäkringar AB/Matek A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 1 dalies b punktas — 15 straipsnio 1 dalis — 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Savininkui suteiktos išimtinės teisės apimtis — Penkerių metų laikotarpis nuo įregistravimo)

18

2017/C 53/23

Byla C-104/16 P: 2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Išorės santykiai — Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių žemės ūkio ir žuvininkystės srityje — Tarptautinio susitarimo sudarymą patvirtinantis sprendimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — „Locus standi“ — Teritorinis susitarimo taikymas — Susitarimo aiškinimas — Apsisprendimo principas — Tarptautinių sutarčių santykinio poveikio principas)

19

2017/C 53/24

Byla C-343/16 P: 2016 m. birželio 20 d.Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. ir Horst Giesen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 14 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-595/15 Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. ir Horst Giesen/Europos Komisija

20

2017/C 53/25

Byla C-508/16: 2016 m. rugsėjo 26 d.Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Byla C-559/16: 2016 m. lapkričio 4 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Birgit Bossen ir kt./Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Byla C-569/16: 2016 m. lapkričio 10 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vupertalio miestas/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Byla C-570/16: 2016 m. lapkričio 10 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Volker Willmeroth, TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. savininkas /Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Byla C-572/16: 2016 m. lapkričio 14 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje INEOS Köln GmbH/Vokietijos Federacinė Respublika

22

2017/C 53/30

Byla C-646/16: 2016 m. gruodžio 15 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Khadija Jafari, Zainab Jafari

23

2017/C 53/31

Byla C-663/16 P: 2016 m. gruodžio 21 d.Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ir Ecolab Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-669/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ir Ecolab Deutschland GmbH/Europos cheminių medžiagų agentūra

25

2017/C 53/32

Byla C-666/16 P: 2016 m. gruodžio 21 d.Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ir Ecolab Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-543/15 Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ir Ecolab Deutschland GmbH/Europos cheminių medžiagų agentūra

26

 

Bendrasis Teismas

2017/C 53/33

Byla T-577/14: 2017 m. sausio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gascogne Sack Deutschland GmbH ir Gascogne/Europos Sąjunga (Deliktinė atsakomybė — Ieškinio tikslumas — Senatis — Priimtinumas — Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — Protingas bylos išnagrinėjimo terminas — Turtinė žala — Patirti nuostoliai — Palūkanos nuo nesumokėtos baudos sumos — Su banko garantija susijusios išlaidos — Prarasta galimybė — Neturtinė žala — Priežastinis ryšys)

27

2017/C 53/34

Byla T-699/14: 2017 m. sausio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Topps Europe/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Intelektinės nuosavybės teisių licencijų suteikimas su futbolu susijusiems kolekcionuoti skirtiems objektams — Sprendimas atmesti skundą — Galimybė susipažinti su byla — Reglamento (EB) Nr. 773/2004 8 straipsnio 1 dalis — Akivaizdi vertinimo klaida — Atitinkama rinka — Išimtinė licencija — Pirkimas iš vieno tiekėjo — Per didelės kainos)

28

2017/C 53/35

Byla T-774/14: 2016 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ica Foods/EUIPO – San Lucio (GROK) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Paraiškos registruoti atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

29

2017/C 53/36

Byla T-773/16: 2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Salehi/Komisija

29

2017/C 53/37

Byla T-845/16: 2016 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje QG/Komisija

30

2017/C 53/38

Byla T-846/16: 2016 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje QF/Komisija

31

2017/C 53/39

Byla T-851/16: 2016 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Access Info Europe/Komisija

31

2017/C 53/40

Byla T-852/16: 2016 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Access Info Europe/Komisija

32

2017/C 53/41

Byla T-866/16: 2016 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Byla T-877/16: 2016 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Verschuur/Komisija

34

2017/C 53/43

Byla T-879/16: 2016 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Byla T-880/16: 2016 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje RF/Komisija

35

2017/C 53/45

Byla T-888/16: 2016 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje BP/FRA

36

2017/C 53/46

Byla T-892/16: 2016 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Apple Sales International ir Apple Operations Europe/Komisija

37

2017/C 53/47

Byla T-896/16: 2016 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Puma/EUIPO – Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Byla T-901/16: 2016 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Elche Club de Fútbol/Komisija

40

2017/C 53/49

Byla T-902/16: 2016 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje HeidelbergCement/Komisija

40

2017/C 53/50

Byla T-903/16: 2016 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje RE/Komisija

41

2017/C 53/51

Byla T-905/16: 2016 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Byla T-909/16: 2016 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Byla T-910/16: 2016 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Hesse/EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Byla T-911/16: 2016 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Wedl & Hofmann/EUIPO –Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Byla T-1/17: 2017 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje La Mafia Franchises/EUIPO – Italijos Respublika (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Byla T-5/17: 2017 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sharif/Taryba

46

2017/C 53/57

Byla T-67/16: 2016 m. gruodžio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje fleur ami/EUIPO – 8 seasons design (Lempos)

47

2017/C 53/58

Byla T-736/16: 2016 m. gruodžio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Amira ir kt./Komisija ir ECB

47


LT

 

Top