Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 14, 2017 m. sausio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. sausio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 14/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 14/02

Byla C-449/14 P: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Europos Komisija, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Ispanijos Karalystė, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos schema, taikoma nacionaliniam visuomeniniam radijo transliuotojui — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai — Kompensacija — SESV 106 straipsnio 2 dalis — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Finansavimo tvarkos pakeitimas — Mokestinės priemonės — Mokamos televizijos operatoriams nustatytas mokestis — Sprendimas, kuriuo pakeista pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Atsižvelgimas į finansavimo tvarką — Privalomas tarpusavio ryšys tarp mokesčio ir pagalbos schemos — Tiesioginė pajamų iš mokesčio įtaka pagalbos dydžiui — Su viešąja paslauga susijusios užduoties vykdymo grynųjų sąnaudų padengimas — Mokesčio mokėtojo ir pagalbos gavėjo konkurenciniai ryšiai — Nacionalinės teisės iškraipymas)

2

2017/C 14/03

Byla C-504/14: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Gamtos apsauga — Direktyva 92/43/EEB — 6 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktai — Laukinė fauna ir flora — Natūralių buveinių išsaugojimas — Jūriniai vėžliai Caretta caretta — Jūrinių vėžlių apsauga Kiparisijos įlankoje — Bendrijos svarbos teritorija Kiparisijos kopos — Rūšių apsauga)

3

2017/C 14/04

Byla C-2/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 97/67/EB — 9 straipsnis — Pašto paslaugos Europos Sąjungoje — Įpareigojimas prisidėti prie pašto sektoriaus reguliavimo institucijos veiklos sąnaudų finansavimo — Apimtis)

4

2017/C 14/05

Byla C-30/15 P: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Simba Toys GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Seven Towns Ltd (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro kubo languotu paviršiumi forma — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atmetimas)

4

2017/C 14/06

Byla C-156/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA „Private Equity Insurance Group“/AS „Swedbank“ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2002/47/EB — Taikymo sritis — „Finansinio įkaito“, „atitinkamų finansinių įsipareigojimų“ ir finansinio įkaito „pateikimo“ sąvokos — Galimybė realizuoti finansinį įkaitą neatsižvelgiant į iškeltą bankroto bylą — Atsiskaitomosios sąskaitos sutartis, kurioje numatyta finansinio įkaito sąlyga)

5

2017/C 14/07

Byla C-174/15: 2016 m.lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Saugomų kūrinių nuomos ir panaudos teisės — Direktyva 2006/115/EB — 1 straipsnio 1 dalis — Kūrinių kopijų teikimas panaudai — 2 straipsnio 1 dalis — Objektų teikimas panaudai — Knygos skaitmeninės kopijos teikimas panaudai — Viešosios bibliotekos)

6

2017/C 14/08

Byla C-199/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/18/EB — 45 straipsnis — SESV 49 ir 56 straipsniai — Viešieji pirkimai — Pašalinimo iš viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūros sąlygos — Įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu — Bendrasis tinkamą socialinių įmokų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas — Trūkumų ištaisymas)

7

2017/C 14/09

Byla C-216/15: 2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2008/104/EB — Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones — Taikymo sritis — Sąvoka „darbuotojas“ — Sąvoka „ekonominė veikla“ — Neturintys darbo sutarties slaugos darbuotojai, ne pelno siekiančios asociacijos paskirti į sveikatos priežiūros įstaigą)

7

2017/C 14/10

Byla C-258/15: 2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Direktyva 2000/78/EB — 2 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis — Diskriminacija dėl amžiaus — Galimybė į Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūno pareigas priimti tik pretendentus, kuriems dar nesuėjo 35 metai — Esminio ir lemiamo profesinio reikalavimo sąvoka — Siekiamas tikslas — Proporcingumas)

8

2017/C 14/11

Byla C-268/15: 2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fernand Ullens de Schooten/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pagrindinės laisvės — SESV 49, 56 ir 63 straipsniai — Situacija, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare — Valstybės narės deliktinė atsakomybė už privatiems asmenims padarytą žalą dėl Sąjungos teisės pažeidimų, priskirtinų nacionalinės teisės aktų leidėjui ir nacionaliniams teismams)

9

2017/C 14/12

Byla C-297/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ferring Lægemidler A/S, veikianti Ferring BV vardu/Orifarm A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 7 straipsnio 2 dalis — Farmacijos produktai — Paralelinis importas — Rinkų padalijimas — Būtinumas perpakuoti prekių ženklu pažymėtą prekę — Farmacijos produktas, kurį prekių ženklo savininkas tiekia eksporto rinkai ir importo rinkai tokiose pačiose pakuotėse)

9

2017/C 14/13

Byla C-301/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės — 2 ir 3 straipsniai — Atgaminimo teisė ir teisė viešai paskelbti — Apimtis — „Neplatinamos“ knygos, kurios nėra arba nebėra skelbiamos — Nacionalinės teisės aktai, kuriais kolektyvinio teisių administravimo asociacijai pavedama įgyvendinti teisę skaitmenine forma naudoti neplatinamas knygas siekiant komercinių tikslų — Teisinė autorių sutikimo prezumpcija — Mechanizmo, užtikrinančio veiksmingą ir individualų autorių informavimą, nebuvimas)

10

2017/C 14/14

Sujungtos bylos C-313/15 ir C-530/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eco-Emballages SA/Sphère France SAS ir kt. (C-313/15), Melitta France SAS ir kt./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — 3 straipsnis — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Sąvoka — Ritiniai, vamzdeliai ar cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga (tūtelės) — Direktyva 2013/2/ES — Galiojimas — Europos Komisijos atliktas pakuočių pavyzdžių sąrašo, pateikto Direktyvos 94/62/EB I priede, pakeitimas — Sąvokos „pakuotė“ nepaisymas — Įgyvendinimo įgaliojimų pažeidimas)

11

2017/C 14/15

Byla C-316/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma Timothy Martin Hemming, veikiančio komerciniu pavadinimu „Simply Pleasure Ltd“, ir kt./Westminster City Council (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2006/123/EB — 13 straipsnio 2 dalis — Leidimų išdavimo procedūros — Išlaidų, patirtų dėl tokių procedūrų, sąvoka)

12

2017/C 14/16

Byla C-348/15: 2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 85/337/EEB — Direktyva 2011/92/ES — Taikymo sritis — „Konkretaus nacionalinio teisės akto“ sąvoka — Neatliktas poveikio aplinkai vertinimas — Galutinis sutikimas — Poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo legalizavimas a posteriori priimtu teisės aktu — Bendradarbiavimo principas — ESS 4 straipsnis)

13

2017/C 14/17

Byla C-417/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Taikymo sritis — 24 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa — Išimtinė jurisdikcija procesuose dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą — 7 straipsnio 1 punkto a papunktis — Specialioji jurisdikcija bylose, kylančiose iš sutarčių — Ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo ir įrašo apie nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro)

13

2017/C 14/18

Byla C-432/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas — Sąvoka „paslaugų teikimas už atlygį“ — Apmokestinamojo asmens žirgo davimas žirgų lenktynių organizatoriui — Atlygio įvertinimas — Teisė atskaityti išlaidas, susijusias su apmokestinamojo asmens žirgo parengimu lenktynėms — Bendrosios išlaidos, susijusios su visa ekonomine veikla — III priedo 14 punktas — Teisei naudotis sporto infrastruktūra taikomas lengvatinis PVM tarifas — Taikymas lenktyninių žirgų žirgyno eksploatavimui — Sandoris, kurį sudaro vienas teikimas ar keli savarankiški paslaugų teikimai)

14

2017/C 14/19

Byla C-548/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl amžiaus principai — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 2, 3 ir 6 straipsniai — Taikymo sritis — Skirtingas požiūris dėl amžiaus — Nacionalinės teisės aktas, apribojantis išlaidų už mokslą, patirtų sulaukus tam tikro amžiaus, atskaitymą — Galimybė gauti profesinį mokymą)

15

2017/C 14/20

Byla C-452/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Krzysztof Marek Poltorak, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 1 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „teisminis sprendimas“ — 6 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ — Europos arešto orderis, kurį išdavė Rikspolisstyrelsen (Nacionalinės policijos generalinis direktoratas, Švedija), kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė)

16

2017/C 14/21

Byla C-453/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Halil Ibrahim Özçelik, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 8 straipsnio 1 dalies c punktas — Sąvoka „arešto orderis“ — Savarankiška Sąjungos teisės sąvoka — Nacionalinis arešto orderis, kurį išdavė policijos įstaiga ir kurį patvirtino prokuroras tam, kad būtų vykdomas persekiojimas)

17

2017/C 14/22

Byla C-477/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Ruslano Kovalkovo, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 1 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „teisminis sprendimas“ — 6 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ — Europos arešto orderis, išduotas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė)

17

2017/C 14/23

Sujungtos bylos C-369/15–C-372/15: 2016 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis bylose (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Nemokamų leidimų suteikimo metodas — Bendro įvairiems sektoriams taikomo pataisos koeficiento apskaičiavimo metodas — Sprendimas 2013/448/ES — 4 straipsnis — II priedas — Galiojimas — Bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento taikymas sektorių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams — Sprendimas 2011/278/ES — 10 straipsnio 9 dalis — Galiojimas)

18

2017/C 14/24

Byla C-351/16 P: 2016 m. birželio 24 d.100 % Capri Italia Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Byla C-524/16: 2016 m. spalio 12 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Byla C-525/16: 2016 m. spalio 13 d.Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Byla C-526/16: 2016 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

21

2017/C 14/28

Byla C-527/16: 2016 m. spalio 14 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Byla C-528/16: 2016 m. spalio 17 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Byla C-530/16: 2016 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

24

2017/C 14/31

Byla C-542/16: 2016 m. spalio 26 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ir kt./Ingvar Mattsson įpėdiniai, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Byla C-544/16: 2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marcandi Limited, prekybinis pavadinimas „Madbid“/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Byla C-545/16: 2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Byla C-579/16 P: 2016 m. lapkričio 16 d.Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-386/14 FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija

28

 

Bendrasis Teismas

2017/C 14/35

Sujungtos bylos T-694/13 ir T-2/15: 2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ipatau/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Baltarusijai taikomos ribojamosios priemonės — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai — Ieškovo palikimas asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Vertinimo klaida — Proporcingumas)

30

2017/C 14/36

Byla T-328/15 P: 2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsteens/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Sutarties pratęsimas — Sutarties pratęsimo laikotarpio apribojimas — Teisė į gynybą)

30

2017/C 14/37

Byla T-349/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo P PRO PLAYER paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai „P“ ir P PROTECTIVE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2017/C 14/38

Byla T-769/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dolokorn“ paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas DOLOPUR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

32

2017/C 14/39

Sujungtos bylos T-268/15 ir T-272/15: 2016 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Apoca Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos vaizdinio ir žodinio prekių ženklų PARKWAY paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

32

2017/C 14/40

Byla T-455/15: 2016 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (kėdės kontūrai) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

33

2017/C 14/41

Byla T-602/15: 2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jenkinson/Taryba ir kt. (Arbitražinė išlyga — Sąjungos tarptautinių misijų darbuotojai — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Reikalavimas atlyginti žalą — Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

34

2017/C 14/42

Byla T-41/16: 2016 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cyprus Turkish Chamber of Industry ir kt./Europos Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos kilmės vietos nuorodos „Halloumi“ arba „Hellim“ registracijos paraiška — Komisijos laiškai dėl ieškovių dalyvavimo protesto procedūroje, susijusioje su registracijos procedūra — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

34

2017/C 14/43

Byla T-116/16: 2016 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Port autonome du Centre et de l’Ouest ir kt./Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pelno mokestis — Belgijos suteikta pagalba Belgijos uostams — Komisijos raštas, kuriame siūloma imtis naudingų priemonių — Neskundžiamas aktas — Nepriimtinumas)

35

2017/C 14/44

Byla T-405/16: 2016 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje The Regents of the University of California/BAVT – Nador Cott Protection ir CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Byla T-701/16 P: 2016 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-91/15 AV/Komisija

37

2017/C 14/46

Byla T-747/16: 2016 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Byla T-752/16: 2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Novolipetsk Steel/Komisija

38

2017/C 14/48

Byla T-753/16: 2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Severstal/Komisija

39

2017/C 14/49

Byla T-754/16: 2016 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (elipsės formos silueto vaizdas)

40

2017/C 14/50

Byla T-762/16: 2016 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje ArcelorMittal Belval & Differdange ir ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Byla T-764/16: 2016 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Paulini/ECB

42

2017/C 14/52

Byla T-769/16: 2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Picard/Komisija

44

2017/C 14/53

Byla T-771/16: 2016 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Byla T-776/16: 2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Byla T-777/16: 2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Byla T-779/16: 2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Žibintai)

46

2017/C 14/57

Byla T-781/16: 2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Puma ir kiti/Komisija

47

2017/C 14/58

Byla T-782/16: 2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Timberland Europe/Komisija

48

2017/C 14/59

Byla T-788/16: 2016 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje De Geoffroy ir kt./Parlamentas

49

2017/C 14/60

Byla T-789/16: 2016 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Byla T-790/16: 2016 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje C & J Clark International/Komisija

51

2017/C 14/62

Byla T-791/16: 2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

52

2017/C 14/63

Byla T-806/16: 2016 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Byla T-808/16: 2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Byla T-815/16: 2016 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Byla T-392/16: 2016 m. spalio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axium/Parlamentas

55

2017/C 14/67

Byla T-565/16: 2016 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Maubert/Taryba

55


LT

 

Top