Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:487:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 487, 2016 m. gruodžio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 487

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. gruodžio 28d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

519-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. rugsėjo 21–22 d.

2016/C 487/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Naujos į vystymą orientuoto valdymo ir įgyvendinimo priemonės. Europos struktūrinių ir investicijų fondų vertinimas ir susijusios rekomendacijos“ (nuomonė savo iniciatyva)

1

2016/C 487/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Kartu gyvenančių slaugytojų teisės“ (nuomonė savo iniciatyva)

7

2016/C 487/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „ES biologinės įvairovės politika“ (nuomonė savo iniciatyva)

14

2016/C 487/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Tolesnis kelias po Paryžiaus konferencijos“ (nuomonė savo iniciatyva)

24

2016/C 487/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė EESRK pozicijos svarbiausiais konkrečiais derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) klausimais(nuomonė savo iniciatyva)

30

2016/C 487/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Darnaus vystymosi. ES vidaus ir išorės politikos planavimo“ (tiriamoji nuomonė)

41

2016/C 487/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Ateityje veiksmingas reguliavimas“ (tiriamoji nuomonė)

51


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

519-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. rugsėjo 21–22 d.

2016/C 487/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos (COM(2013) 884 final – 2013/0432 (COD))

57

2016/C 487/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016) 198 final – 2016/0107 (COD))

62

2016/C 487/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399 [COM(2016) 196 final – 2016/0105 (COD)] ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2016) 194 final – 2016/0106 (COD)]

66

2016/C 487/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016) 52 final – 2016/0030 (COD)]

70

2016/C 487/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos [COM(2016) 49 final]

75

2016/C 487/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES (COM(2016) 53 final)

81

2016/C 487/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“[COM(2016) 178 final]

86

2016/C 487/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrajai skaitmeninei rinkai skirtos IRT standartizacijos prioritetai“[COM(2016) 176 final]

92

2016/C 487/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“[COM(2016) 179 final]

99

2016/C 487/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl Branduolinės informacinės programos, pagal Euratomo sutarties 40 straipsnį teikiamos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kad jis pateiktų nuomonę (COM(2016) 177 final)

104

2016/C 487/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2016) 418 final – 2016/0193 (COD))

111

2016/C 487/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2016) 408 final – 2014/0175 (COD))

112

2016/C 487/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2016) 248 final – 2016/0130 COD)

113


LT

 

Top