EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 410, 2016 m. lapkričio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 410

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. lapkričio 7d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 410/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 410/02

Byla C-432/16: 2016 m. rugpjūčio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Byla C-433/16: 2016 m. rugpjūčio 3 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Byla C-443/16: 2016 m. rugpjūčio 8 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Byla C-444/16: 2016 m. rugpjūčio 8 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Immo Chiaradia SPRL/Belgijos valstybė

5

2016/C 410/06

Byla C-445/16: 2016 m. rugpjūčio 8 d.cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Docteur De Bruyne SPRL/Belgijos valstybė

6

2016/C 410/07

Byla C-446/16 P: 2016 m. rugpjūčio 9 d.Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 8 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-178/15, Kohrener Landmolkerei ir DHG/Komisija

7

2016/C 410/08

Byla C-449/16: 2016 m. rugpjūčio 11 d.Corte d’appello di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Byla C-463/16: 2016 m. rugpjūčio 17 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Byla C-489/16: 2016 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

9

 

Bendrasis Teismas

2016/C 410/11

Byla T-309/10 RENV: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klein/Komisija (Deliktinė atsakomybė — Direktyva 93/42/EEB — Suderinta sistema, užtikrinanti pacientų, naudotojų ir trečiųjų asmenų saugumą ir sveikatos apsaugą naudojant medicinos prietaisus — 8 straipsnis — Pranešimas apie sprendimą uždrausti pateikti į rinką — Komisijos pozicijos nebuvimas — 18 straipsnis — Netinkamas ženklinimas ženklu CE — Žala — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Priežastinis ryšys)

10

2016/C 410/12

Byla T-363/14: 2016 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Secolux/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su konkurso procedūra dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarties — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsauga — Išimtis, susijusi su komercinių interesų apsauga — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo procedūros apsauga — Galimybė iš dalies susipažinti — Viršesnis viešasis interesas — Pareiga motyvuoti)

10

2016/C 410/13

Byla T-435/14: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tose’e Ta’avon Bank/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Tarybai — Kriterijus, susijęs su subjektais, teikiančiais paramą Irano vyriausybei — Teisės klaida — Fakto klaida — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas — Pagrindinės teisės)

11

2016/C 410/14

Byla T-437/14: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (EŽŪOGF Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Integruota administravimo ir kontrolės sistema — Išmokų sumažinimas arba neskyrimas, kai nesilaikoma kompleksinio paramos susiejimo taisyklių — Komisijos remiantis toje srityje priimtomis vidaus gairėmis nustatyta fiksuoto dydžio finansinė korekcija — Įrodinėjimo pareiga — Reglamento (EB) Nr. 73/2009 II priedo aiškinimas)

12

2016/C 410/15

Byla T-632/14: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Intercon/Komisija (Arbitražinė išlyga — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) — Komisijos sprendimas reikalauti grąžinti ieškovei pervestas sumas — Sutartinis ginčo pobūdis — 1991 m. gegužės 2 d. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas ir 5a dalis — Priimtinumas — Audito apimtis — Dokumentai ir pastabos, pateikti pasibaigus nustatytiems terminams)

12

2016/C 410/16

Byla T-206/15: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Intercon/Komisija (Arbitražinė išlyga — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) — Susitarimas dėl dotacijos projektui „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human“ — Komisijos sprendimas reikalauti grąžinti dalį pervestų sumų — Nepriimtinumas — 1991 m. gegužės 2 d. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas — Dokumentai ir pastabos, pateikti pasibaigus nustatytam terminui)

13

2016/C 410/17

Byla T-228/15: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo BK PARTNERS paraiška — Ankstesnis žodinis ir vaizdinis nacionalinis prekių ženklas bk. — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2016/C 410/18

Byla T-237/15: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (NANO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas NANO — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 ir 2 dalys)

14

2016/C 410/19

Byla T-362/15: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas HENLEY — Ankstesni žodiniai Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos prekių ženklai HENLEYS — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu)

15

2016/C 410/20

Byla T-400/15: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CITRUS SATURDAY paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas CITRUS — Pavėluotas dokumentų pateikimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalimi suteikta diskrecija — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklė ir 20 taisyklės 1 dalis)

15

2016/C 410/21

Byla T-449/15: 2016 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „luvo“ paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „luvo“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2016/C 410/22

Byla T-450/15: 2016 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „luvoworld“ paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „luvo“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

17

2016/C 410/23

Byla T-476/15: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas FITNESS — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 52 straipsnio 1 dalies a punktas ir 76 straipsnis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 37 taisyklės b punkto iv papunktis ir 50 taisyklės 1 dalis — Įrodymų pateikimas pirmą kartą Apeliacinėje taryboje)

17

2016/C 410/24

Byla T-512/15: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SUN CALI — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „CaLi co“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas — Atstovavimas Apeliacinėje taryboje — Faktiškas ir veikiantis pramoninis ir komercinis padalinys Sąjungoje — Ekonominius ryšius palaikantys juridiniai asmenys — Reglamento Nr. 207/2009 92 straipsnio 3 dalis)

18

2016/C 410/25

Byla T-539/15: 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 paraiška — Ankstesni žodiniai tarptautiniai prekių ženklai „Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5“ ir „Silicium Organique G5“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

19

2016/C 410/26

Byla T-684/15 P: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Weissenfels/Parlamentas (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Deliktinė atsakomybė — Tarnautojų teismo nešališkumas — Asmeniniai duomenys)

19

2016/C 410/27

Byla T-750/15: 2016 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ir kt./Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Atsinaujinančioji energija — Pagalba, suteikta tam tikromis iš dalies pakeisto Vokietijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių įstatymo (2014 m. EEG įstatymas) nuostatomis — Pagalba elektros energijai, pagamintai iš atsinaujinančiųjų šaltinių, ir sumažintas EEG papildomas mokestis daug energijos vartojančioms įmonėms — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Nepriimtinumas)

20

2016/C 410/28

Byla T-761/15: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sogepa/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Krištolo dirbiniai — Pagalba paskolos forma — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta tam tikromis sąlygomis nesuderinama su vidaus rinka — Pareiga išieškoti pagalbą, kuri suteikta bankrutuojančiai įmonei — Formos reikalavimų pažeidimas — Nepriimtinumas)

20

2016/C 410/29

Byla T-78/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sartour/Parlamentas (Viešasis paslaugų pirkimas — Koncesija maisto tiekimui Parlamento pastate — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Konkurso atšaukimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

21

2016/C 410/30

Byla T-256/16 R: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Niculae ir kt./Rumunija ir kt. (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Ieškinio pagrindinėje byloje atmetimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

21

2016/C 410/31

Byla T-632/16: 2016 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Byla T-647/16: 2016 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Camerin/Parlamentas

23

2016/C 410/33

Byla T-651/16: 2016 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Byla T-657/16: 2016 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (skrudėlės atvaizdavimas)

24

2016/C 410/35

Byla T-666/16 P: 2016 m. rugsėjo 20 d. Carlo De Nicola pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-100/15 De Nicola/EIB

25

2016/C 410/36

Byla T-669/16 P: 2016 m. rugsėjo 21 d. Carlo De Nicola pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-82/15 De Nicola/EIB

25

2016/C 410/37

Byla T-670/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Digital Rights Ireland/Komisija

26

2016/C 410/38

Byla T-672/16: 2016 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Byla T-675/16: 2016 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wirecard/EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Byla T-676/16: 2016 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wirecard/EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Byla T-683/16: 2016 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Byla T-684/16: 2016 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO – Maan (garų rinktuvas)

30

2016/C 410/43

Byla T-685/16: 2016 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Byla T-687/16: 2016 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Byla T-688/16: 2016 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Janssen-Cases/Komisija

32

2016/C 410/46

Byla T-370/13: 2016 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gemeente Eindhoven/Komisija

32

2016/C 410/47

Byla T-446/15: 2016 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Byla T-447/15: 2016 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Byla T-463/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Almashreq Investment Fund/Taryba

33

2016/C 410/50

Byla T-464/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba

33

2016/C 410/51

Byla T-465/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

33

2016/C 410/52

Byla T-466/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

34

2016/C 410/53

Byla T-467/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Drex Technologies/Taryba

34

2016/C 410/54

Byla T-468/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Souruh/Taryba

34

2016/C 410/55

Byla T-469/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bena Properties/Taryba

34

2016/C 410/56

Byla T-470/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cham/Taryba

34

2016/C 410/57

Byla T-471/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syriatel Mobile Telecom/Taryba

35

2016/C 410/58

Byla T-705/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syriatel Mobile Telecom/Taryba

35

2016/C 410/59

Byla T-706/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

35

2016/C 410/60

Byla T-707/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Souruh/Taryba

35

2016/C 410/61

Byla T-708/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cham ir Bena Properties/Taryba

35

2016/C 410/62

Byla T-709/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Almashreq Investment Fund/Taryba

36

2016/C 410/63

Byla T-710/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Drex Technologies/Taryba

36

2016/C 410/64

Byla T-711/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba

36

2016/C 410/65

Byla T-714/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

36

2016/C 410/66

Byla T-9/16: 2016 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Skechers USA France/EUIPO – IM Production (Batai)

36

2016/C 410/67

Byla T-237/16: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje NI/CEPD

37

 

Tarnautojų teismas

2016/C 410/68

Byla F-61/12: 2016 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Stepien ir Animali/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Nacionalinių teisių į pensiją perkėlimas — Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo — Neigiamo poveikio neturintis aktas — Ieškinio nepriimtinumas — Prašymas priimti sprendimą nenagrinėjant iš esmės — Procedūros reglamento 83 straipsnis)

38

2016/C 410/69

Byla F-75/12: 2016 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Wille ir Skovsboell/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Nacionalinių teisių į pensiją perkėlimas — Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo — Neigiamo poveikio neturintis aktas — Ieškinio nepriimtinumas — Prašymas priimti sprendimą nenagrinėjant iš esmės — Procedūros reglamento 83 straipsnis)

38

2016/C 410/70

Byla F-152/12: 2016 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Poniskaitis/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Nacionalinių teisių į pensiją perkėlimas — Pasiūlymai dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo — Neigiamo poveikio neturintis aktas — Ieškinio nepriimtinumas — Prašymas priimti sprendimą nenagrinėjant iš esmės — Procedūros reglamento 83 straipsnis)

39

2016/C 410/71

Byla F-39/15: 2016 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Marinozzi/Komisija (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Pensijos — Nacionalinių teisių į pensiją pervedimas — Pasiūlymai dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo — Aktas, kuris nėra priimtas asmens nenaudai — Ieškinio nepriimtinumas — Prašymas priimti sprendimą nepradedant bylos nagrinėti iš esmės — Procedūros reglamento 83 straipsnis)

40

2016/C 410/72

Byla F-87/15: 2016 m. birželio 6 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Matzke/Komisija

40


LT

 

Top