EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 402, 2016 m. spalio 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 402

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. spalio 31d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 402/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 402/02

Byla C-113/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Teisinio pagrindo pasirinkimas — SESV 43 straipsnio 2 dalis arba SESV 43 straipsnio 3 dalis — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 7 straipsnis — Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013 — 2 straipsnis — Kainų nustatymo priemonės — Referencinės ribinės kainos — Intervencinė kaina)

2

2016/C 402/03

Byla C-409/14: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Prekių klasifikavimas — Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos aiškinimas — Direktyva 2008/118/EB — Akcizais apmokestinamų prekių importas — Sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė — Muitinės deklaracijos, kurioje nurodyta neteisinga Kombinuotosios nomenklatūros subpozicija, padariniai — Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidimai)

3

2016/C 402/04

Byla C-549/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — 2 straipsnis — Vienodo požiūrio principas — Skaidrumo pareiga — Su sudėtingos ryšių sistemos diegimu susijusi sutartis — Vykdymo sunkumai — Šalių nesutarimas dėl atsakomybės — Taikos sutartis — Sutarties apimties sumažinimas — Įrangos nuomos pakeitimas į pardavimą — Esminis sutarties pakeitimas — Pateisinimas objektyvia galimybe taikiai susitarti)

4

2016/C 402/05

Byla C-584/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2006/12/EB — Direktyva 91/689/EEB — Direktyva 1999/31/EB — Atliekų valdymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Periodinė bauda — Vienkartinė suma)

4

2016/C 402/06

Byla C-101/15 P: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — SESV 101 straipsnis — 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnis — Europos automobilių stiklų rinka — Susitarimai dėl rinkų pasidalijimo ir keitimasis jautria komercine informacija — Baudos — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — 13 punktas — Pardavimų vertė — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa — Teisės aktuose nustatyta viršutinė baudos riba — Valiutų kursas, pagal kurį apskaičiuojama viršutinė baudos riba — Baudos dydis — Neribota jurisdikcija — Vieną produktą gaminančios įmonės — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

5

2016/C 402/07

Byla C-121/15: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE /Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anksčiau GDF Suez (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Direktyva 2009/73/EB — Energija — Dujų sektorius — Gamtinių dujų tiekimo galutiniams vartotojams kainų nustatymas — Reguliuojamieji tarifai — Kliūtis — Atitiktis — Vertinimo kriterijai — Tiekimo saugumo ir teritorinės sanglaudos tikslai)

6

2016/C 402/08

Byla C-160/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Informacinė visuomenė — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Internetas — Saitai į kitoje interneto svetainėje laisvai prieinamus kūrinius be teisių turėtojo sutikimo — Teisių turėtojo dar nepaskelbti kūriniai — Tokių saitų pateikimas nekomerciniais tikslais)

7

2016/C 402/09

Byla C-180/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Borealis AB ir kt./Naturvårdsverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo metodas — Bendro, įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento apskaičiavimas — Sprendimas 2013/448/ES — 4 straipsnis — II priedas — Galiojimas — Produkto santykinio taršos rodiklio išlydytam metalui nustatymas — Sprendimas 2011/278/ES — I priedas — Galiojimas — 3 straipsnio c punktas — 7 straipsnis — 10 straipsnio 1–3 dalys ir 8 dalis — IV priedas — Nemokamas leidimų suteikimas šilumos vartojimui ir eksportui — Išmatuojama šiluma, eksportuota privatiems namų ūkiams — Dvigubo emisijos skaičiavimo ir dvigubo leidimų suteikimo draudimas)

7

2016/C 402/10

Byla C-182/15: 2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje dėl Aleksei Petruhhin ekstradicijos (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas trečiajai valstybei — Sąjungos teisės taikymo sritis — Valstybės narės piliečių apsauga nuo ekstradicijos — Apsaugos netaikymas kitų valstybių narių piliečiams — Judėjimo laisvės apribojimas — Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas — Proporcingumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų garantijų laikymosi patikrinimas)

9

2016/C 402/11

Byla C-225/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Tribunale di Reggio Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Domenico Politanò (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Azartiniai lošimai — Apribojimai — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas — Viešieji pirkimai — Dalyvavimo konkurse sąlygos ir ekonominės ir finansinės padėties vertinimas — Konkurso dalyvio pašalinimas dėl to, kad nepateikė dviejų skirtingų kredito įstaigų pažymų, patvirtinančių jo ekonominę ir finansinę padėtį — Direktyva 2004/18/EB — 47 straipsnis — Taikymas)

9

2016/C 402/12

Byla C-310/15: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, perėmusią Sony France SA teises (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Nesąžininga komercinė veikla — Direktyva 2005/29/EB — 5 ir 7 straipsniai — Susietas pasiūlymas — Kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas — Esminė informacija, susijusi su kaina — Klaidinantis informacijos neatskleidimas — Vartotojo galimybės įsigyti to paties modelio kompiuterį be programinės įrangos nebuvimas)

10

2016/C 402/13

Byla C-459/15 P: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Ribojamosios priemonės Irano Islamo Respublikai — Asmenų ir subjektų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas — Logistinė parama Irano vyriausybei — Ieškovo pavadinimo įtraukimas)

11

2016/C 402/14

Byla C-461/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — Suderintas nemokamas apyvartinių taršos leidimų suteikimas — Sprendimas 2011/278/ES — Suteikimo pakeitimas — 24 straipsnio 1 dalis — Įrenginį eksploatuojančio veiklos vykdytojo pareiga pateikti informaciją — Apimtis)

11

2016/C 402/15

Byla C-294/16 PPU: 2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 26 straipsnio 1 dalis — Europos arešto orderis — Perdavimo pasekmės — Laisvės atėmimo vykdančiojoje valstybėje narėje išskaičiavimas — Sąvoka „laisvės atėmimas“ — Kitos nei įkalinimas laisvės apribojimo priemonės — Namų areštas nešiojant elektroninę apyrankę — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 6 ir 49 straipsniai)

12

2016/C 402/16

Byla C-328/16: 2016 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

13

2016/C 402/17

Byla C-376/16 P: 2016 m. liepos 7 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-556/11 European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

14

2016/C 402/18

Byla C-393/16: 2016 m. liepos 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Byla C-425/16: 2016 m. rugpjūčio 1 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Byla C-431/16: 2016 m. rugpjūčio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Byla C-462/16: 2016 m. rugpjūčio 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Byla C-464/16 P: 2016 m. rugpjūčio 18 d.Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutarties byloje T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europos Komisija

20

2016/C 402/23

Byla C-465/16 P: 2016 m. rugpjūčio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-276/13 Growth Energy ir Renewable Fuels Association/Europos Sąjungos Taryba

21

2016/C 402/24

Byla C-466/16 P: 2016 m. rugpjūčio 20 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-277/13 Marquis Energy LLC/Europos Sąjungos Taryba

22

 

Bendrasis Teismas

2016/C 402/25

Byla T-220/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija (Valstybės pagalba — Savivaldybių nekilnojamojo turto mokestis — Specifinę veiklą vykdančių nekomercinių subjektų atleidimas nuo mokesčio — Suvestinės redakcijos Pajamų mokesčio įstatymas — Atleidimas nuo bendro savivaldybės mokesčio — Sprendimas, kuriuo iš dalies konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas ir kuriuo pagalba pripažįstama iš dalies nesuderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktas, dėl kurio nereikia priimti įgyvendinamųjų priemonių — Tiesioginė sąsaja — Priimtinumas — Visiškas negalėjimas susigrąžinti pagalbos — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 1 dalis — Pareiga motyvuoti)

25

2016/C 402/26

Byla T-392/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje La Ferla/Komisija ir ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio — Rekomendacija 2003/361/EB — Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis — Prašymas pateikti informacijos — ECHA įgaliojimai — Proporcingumas)

25

2016/C 402/27

Byla T-472/13: 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lundbeck/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Antidepresantų, kurių sudėtyje yra farmacinės veikliosios medžiagos citalopramo, rinka — Konkurencijos apribojimo dėl tikslo sąvoka — Potenciali konkurencija — Generiniai vaistai — Įėjimo į rinką kliūtys dėl egzistuojančių patentų — Patentų savininko ir generinių vaistų įmonių tarpusavio susitarimai — SESV 101 straipsnio 1 ir 3 dalys — Teisės ir vertinimo klaidos — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Teisinis saugumas — Baudos)

26

2016/C 402/28

Byla T-620/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Marchi Industriale/ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio — Rekomendacija 2003/361/EB — Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis — Įmonės dydžio nustatymas — ECHA įgaliojimai — Pareiga motyvuoti)

27

2016/C 402/29

Byla T-695/13: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ENAC/INEA (Finansinė parama — Bendrojo intereso projektai transeuropinio transporto ir energijos tinklų srityse — Bergamo-Orio al Serio oro uosto intermodalinės plėtros studijos atlikimas — Galutinės finansinės paramos sumos nustatymas — Nefinansuotinos išlaidos — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

27

2016/C 402/30

Byla T-80/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Musim Mas/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutinis laikinųjų antidempingo muitų surinkimas — Galutiniai antidempingo muitai — Teisė į gynybą — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

28

2016/C 402/31

Byla T-111/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unitec Bio/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginis poveikis — Konkretus poveikis — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

29

2016/C 402/32

Byla T-112/14–T-116/14 ir T-119/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Molinos Río de la Plata ir kt./Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Verslo asociacija — Tiesioginė sąsaja — Konkreti sąsaja — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

30

2016/C 402/33

Byla T-117/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cargill/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė sąsaja — Konkreti sąsaja — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

31

2016/C 402/34

Byla T-118/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LDC Argentina/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

31

2016/C 402/35

Byla T-120/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Ciliandra Perkasa/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

32

2016/C 402/36

Byla T-139/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Wilmar Bioenergi Indonesia ir PT Wilmar Nabati Indonesia/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutiniai antidempingo muitai — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 3 ir 5 dalys — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

33

2016/C 402/37

Byla T-340/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę — Teisė į reputaciją)

34

2016/C 402/38

Byla T-346/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę)

35

2016/C 402/39

Byla T-348/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę)

36

2016/C 402/40

Byla T-386/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija (Valstybės pagalba — Bankų sektorius — Danijos FIH bankui suteikta pagalba perleidžiant jo sumažėjusios vertės turtą naujai patronuojamajai bendrovei ir vėliau jį išperkant Danijos įstaigai, atsakingai už finansinio stabilumo užtikrinimą — Valstybės pagalba bankams krizės periodu — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Pagalbos sąvoka — Privataus investuotojo kriterijus — Privataus kreditoriaus kriterijus — Pagalbos sumos apskaičiavimas — Pareiga motyvuoti)

37

2016/C 402/41

Byla T-481/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/EIT (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Paslaugų, susijusių su informacijos ir žinių valdymo platformos sukūrimu, teikimas — Programinės įrangos kūrimo ir kompiuterinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo palaikymo paslaugos — Atsisakymas konkurso dalyvio pasiūlymui skirti pirmą vietą — Atrankos kriterijai — Sutarties skyrimo kriterijai — Pareiga motyvuoti — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Galimybė susipažinti su dokumentais — Deliktinė atsakomybė)

37

2016/C 402/42

Byla T-598/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Išorinių paslaugų vystant, tiriant ir prižiūrint informacines sistemas (ESP DESIS III) teikimas — Konkurso dalyvių suskirstymas pagal pakopinį mechanizmą — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos kainos pasiūlymai — Laisvo konkurencijos principas — Deliktinė atsakomybė)

38

2016/C 402/43

Byla T-710/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Herbert Smith Freehills/Taryba (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su diskusijomis, vykusiomis prieš priimant direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su teisinių nuomonių apsauga — Teisė į gynybą — Viršesnis viešasis interesas)

39

2016/C 402/44

Byla T-800/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philip Morris/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo parengiamieji dokumentai — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su teisinių rekomendacijų apsauga — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo procedūros apsauga — Teisė į gynybą — Viršesnis viešasis interesas)

39

2016/C 402/45

Byla T-51/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PAN Europe/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Dokumentai, susiję su endokrininę sistemą ardančiomis cheminėmis medžiagomis — Dalinis atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su sprendimo priėmimo proceso apsauga — Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalis)

40

2016/C 402/46

Byla T-91/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje AEDEC/Komisija (Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra — Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ — Kvietimai teikti paraiškas pagal 2014–2015 m. darbo programas — Komisijos sprendimas, kuriuo ieškovės pateiktas pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu reikalavimų — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Proporcingumas — Skaidrumas — Akivaizdi vertinimo klaida)

41

2016/C 402/47

Byla T-359/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Roméo has a Gun by Romano Ricci“ paraiška — Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai NINA RICCI ir RICCI — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Neteisėtai iš ankstesnių prekių ženklų skiriamojo požymio ar gero vardo gauta nauda — Kenkimas geram vardui — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

41

2016/C 402/48

Byla T-485/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsharghawi/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Libijoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, kuriems nustatyti atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai — Buvusio Mouammar Qadhafi kabineto vadovo pareigos — Teisinio pagrindo pasirinkimas — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Nekaltumo prezumpcija — Proporcingumas — Judėjimo laisvė — Nuosavybės teisė — Pareiga įrodyti priemonės pagrįstumą)

42

2016/C 402/49

Byla T-565/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER — Santykinis atmetimo pagrindas — Ženklų panašumo nebuvimas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

42

2016/C 402/50

Byla T-566/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER — Santykinis atmetimo pagrindas — Ženklų panašumo nebuvimas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2016/C 402/51

Byla T-633/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PUSH paraiška — Ankstesni Beniliukso ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PUNCH — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2016/C 402/52

Byla T-384/15: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje EDF Luminus/Parlamentas (Arbitražinė išlyga — Elektros energijos tiekimo sutartis CNT(2009) Nr. 137 — Parlamento mokamas regioninis mokestis, kurį ieškovė sumokėjo Briuselio-Sostinės regionui ir kuris apskaičiuojamas pagal Parlamentui suteiktą galią — Sutartinės pareigos nebuvimas — Taikytinos nacionalinės teisės nuostatose nustatytos pareigos nebuvimas)

44

2016/C 402/53

Byla T-511/15: 2016 m. rugpjūčio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos paraiškos atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

45

2016/C 402/54

Byla T-544/15: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terna/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos bendro intereso projektai — Sąjungos finansinė parama dviem projektams transeuropinių elektros energijos tinklų srityje — Iš pradžių skirtos finansinės paramos sumažinimas atlikus auditą — Parengiamasis aktas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

46

2016/C 402/55

Byla T-584/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje POA/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos kilmės vietos nuorodos („Halloumi“ arba „Hellim“) registravimo paraiška — Sprendimas dėl saugomos kilmės vietos nuorodos registravimo paraiškos paskelbimo Oficialiojo leidinio C serijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktą — Parengiamasis aktas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

46

2016/C 402/56

Byla T-366/16: 2016 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gaki/Europolas

47

2016/C 402/57

Byla T-476/16: 2016 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Adama Agriculture ir Adama France/Komisija

48

2016/C 402/58

Byla T-477/16: 2016 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Epsilon International/Komisija

49

2016/C 402/59

Byla T-480/16: 2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei Srl (For you)

50

2016/C 402/60

Byla T-620/16: 2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Byla T-625/16: 2016 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Byla T-629/16: 2016 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas)

53

2016/C 402/63

Byla T-630/16: 2016 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Dehtochema Bitumat/Europos cheminių medžiagų agentūra

53

2016/C 402/64

Byla T-644/16: 2016 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth/Komisija

54

2016/C 402/65

Byla T-645/16: 2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Byla T-648/16: 2016 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Byla T-649/16: 2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Bernaldo de Quirós/Komisija

57

2016/C 402/68

Byla T-650/16: 2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Byla T-656/16: 2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Byla T-659/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Byla T-661/16: 2016 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Credito Fondiario/CRU

59

2016/C 402/72

Byla T-665/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


LT

 

Top