EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 353, 2016 m. rugsėjo 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 353

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. rugsėjo 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2015–2016 m. SESIJA
2015 m. gegužės 18–21 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 217, 2016 6 16 .
PRIIMTI TEKSTAI
2015 m. gegužės 27 d. posėdis
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 237, 2016 6 30 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2015 m. gegužės 19 d., antradienis

2016/C 353/01

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi finansavimo (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucija „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“ (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybių (2014/2209(INI))

27

 

2015 m. gegužės 20 d., trečiadienis

2016/C 353/04

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotosios direktyvos, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto patvirtinto klausimų sąrašo, susijusio su pirmine Europos Sąjungos ataskaita (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (2015/2652(RSP))

46

 

2015 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

2016/C 353/09

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija „Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis“ (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl sunkios rohinjų pabėgėlių padėties, įskaitant masines kapavietes Tailande (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija „Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis“ (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

2015 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumui ir gynybos pajėgumams Europoje (2015/2037(INI))

74

 

NUOMONĖS

 

Europos Parlamentas

 

2015 m. gegužės 27 d., trečiadienis

2016/C 353/15

2015 m. gegužės 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo ir įgaliojimų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

82


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2015 m. gegužės 19 d., antradienis

2016/C 353/16

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2015 m. gegužės 19 d., antradienis

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Šveicarijos Konfederacija ***I
2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. gegužės 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija)

114

2016/C 353/21

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

2015 m. gegužės 19 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

2015 m. gegužės 20 d., trečiadienis

2016/C 353/23

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bankroto bylų (išdėstymas nauja redakcija) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

2015 m. gegužės 20 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top