EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 316, 2016 m. rugpjūčio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 316

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. rugpjūčio 30d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2014–2015 m. SESIJA
2015 m. kovo 9 d. posėdis
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 132, 2016 4 14 .
2015–2016 m. SESIJA
2015 m. kovo 10–12 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 132, 2016 4 14 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2015 m. kovo 10 d., antradienis

2016/C 316/01

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. pažangos lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Centrinio Banko 2013 m. metinės ataskaitos (2014/2157(INI))

30

 

2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

2016/C 316/04

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Juodkalnijos pažangos ataskaitos (2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos (2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Serbijos pažangos ataskaitos (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete (2015/2564(RSP))

109

 

2015 m. kovo 12 d., ketvirtadienis

2016/C 316/13

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pastarųjų grupuotės „ISIS/Da'esh“ išpuolių ir žmonių, ypač asirų, grobimų Artimuosiuose Rytuose (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pietų Sudano, įskaitant pastaruoju metu vykdomus vaikų grobimus (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tanzanijos, visų pirma dėl žemės grobimo problemos (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinės ataskaitos Europos Parlamentui (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių ryšių ir bendradarbiavimo kovojant su terorizmu (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tausaus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimo (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

2015 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))

190


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

2016/C 316/23

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (2014/2259(IMM))

196


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2015 m. kovo 10 d., antradienis

2016/C 316/25

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK)“) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal“) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Bendrijoje važinėjančių transporto priemonių didžiausi leistini matmenys ir leistina masė ***II
2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 10 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/…, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I
2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ***I
2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas

219

2016/C 316/33

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

220

 

2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės ***I
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***I
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo tam tikros taikymo tvarkos (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (kodifikuota redakcija)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos ***I
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, atidarančio tam tikras Sąjungos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatančio tokių kvotų administravimą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/…, kuriuo atidaromos tam tikros Sąjungos tarifinės aukštos kokybės galvijienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos bei numatomas tokių kvotų administravimas (kodifikuota redakcija)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importas į Sajungą ***I
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Sąjungą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Sąjungą (kodifikuota redakcija)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas ***I
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/…, sustabdantis tam tikras lengvatas, taikomas į Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

229

2016/C 316/39

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2015/2008(BUD))

231


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top