Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 314, 2016 m. rugpjūčio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. rugpjūčio 29d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 314/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 314/02

Byla C-540/14 P: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje DK Recycling und Roheisen GmbH/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo nuo 2013 m. — Sprendimas 2011/278/ES — Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktos nacionalinės įgyvendinimo priemonės — Nepritarimas, kad tam tikri įrenginiai būtų įtraukti į įrenginių, kuriems suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašą — Nuostata dėl atvejų, kai patiriama „pernelyg didelių sunkumų“ — Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai)

2

2016/C 314/03

Byla C-557/14: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/271/EEB — Miesto nuotekų valymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Vienkartinė suma ir periodinė bauda)

2

2016/C 314/04

Byla C-11/15: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — Pridėtinės vertės mokestis — 2 straipsnio 1 punktas — Paslaugų teikimas už atlygį — Sąvoka — Visuomeninio radijo transliavimas — Finansavimas privalomu mokesčiu)

3

2016/C 314/05

Byla C-15/15: 2016m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas prekių judėjimas — Kiekybiniams eksporto apribojimams lygiaverčio poveikio priemonių uždraudimas — SESV 35 straipsnis — Belgijos Karalystės nyderlandiškai kalbančiame regione įsteigta bendrovė — Teisės aktai, kuriais įpareigojama išrašyti sąskaitas faktūras nyderlandų kalba, antraip jos būtų visiškai niekinės — Tarptautinio pobūdžio koncesijos sutartis — Apribojimas — Pateisinimas — Proporcingumo nebuvimas)

4

2016/C 314/06

Byla C-207/15 P: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Nissan Jidosha KK/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra elementas „CVTC“ — Prašymai pratęsti registracijos galiojimą, pateikti dėl dalies prekių ir paslaugų, kurioms įregistruotas prekių ženklas — Papildomas terminas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 47 straipsnis — Teisinio saugumo principas)

4

2016/C 314/07

Byla C-255/15: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 2 straipsnio f punktas ir 10 straipsnio 2 dalis — Bilieto kainos dalies grąžinimas, kai keleivis skraidinamas žemesne klase — Sąvokos „bilietas“ ir „bilieto kaina“ — Keleiviui grąžintinos sumos apskaičiavimas)

5

2016/C 314/08

Byla C-267/15: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gemeente Woerden/Staatsecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Sumokėtas pirkimo mokestis — Atskaita)

6

2016/C 314/09

Byla C-280/15: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Harju Maakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 3 dalis ir 102 straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos prekių ženklų teismo pareiga priimti nutartį, kuria trečiajai šaliai uždraudžiama atlikti teises pažeidžiančius veiksmus — Prašymo priimti tokią nutartį nebuvimas — Sąvoka „ypatingos priežastys“ nenustatyti tokio draudimo — Sąvoka „pagrįsto dydžio kompensacija“ už veiksmus, atliekamus po Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraiškos paskelbimo dienos ir prieš paskelbiant apie tokio prekių ženklo registraciją)

6

2016/C 314/10

Byla C-419/15: 2016 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė nuosavybė — Bendrijos dizainas — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — 32 ir 33 straipsniai — Licencija — Bendrijos dizainų registras — Licenciato teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, nors licencija neįrašyta į registrą — Licenciato teisė pareikšti ieškinį dėl teisių pažeidimo, siekiant gauti jo patirtos žalos atlyginimą)

7

2016/C 314/11

Byla C-611/15 P: 2015 m. lapkričio 19 d.L'Oréal SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-426/15 L'Oréal/EUIPO

8

2016/C 314/12

Byla C-639/15 P: 2015 m. gruodžio 1 d.Gat Microencapsulation GmbH (buvusi Gat Microencapsulation AG) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

8

2016/C 314/13

Byla C-275/16: 2016 m. gegužės 17 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comune di Balzola ir kt./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Byla C-282/16: 2016 m. gegužės 20 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Byla C-297/16: 2016 m. gegužės 25 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Byla C-298/16: 2016 m. gegužės 25 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Byla C-310/16: 2016 m. gegužės 31 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Petar Dzivev

11

2016/C 314/18

Byla C-368/16: 2016 m. liepos 6 d.Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Port of Assens/Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Byla C-377/16: 2016 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė/Europos Parlamentas

13

2016/C 314/20

Byla C-380/16: 2016 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika

14

2016/C 314/21

Byla C-384/16 P: 2016 m. liepos 11 d.European Union Copper Task Force pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-310/15, European Union Copper Task Force/Europos Komisija

15

2016/C 314/22

Byla C-388/16: 2016 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

16

 

Bendrasis Teismas

2016/C 314/23

Byla T-146/09 RENV: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Parker Hannifin Manufacturing ir Parker-Hannifin/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Europos jūrinių žarnų rinka — Susitarimai dėl kainų nustatymo, rinkų pasidalijimo ir keitimosi jautria komercine informacija — Neteisėto elgesio priskyrimas — Ekonominio tęstinumo principas — Asmeninės atsakomybės principas — Baudos — Sunkinančios aplinkybės — Organizatoriaus vaidmuo — 10 % maksimali riba — Neribota jurisdikcija)

17

2016/C 314/24

Byla T-143/12: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija/Komisija (Valstybės pagalba — Pašto sektorius — Papildomų darbo užmokesčio ir socialinių išlaidų, susijusių su dalimi Deutsche Post darbuotojų, finansavimas teikiant subsidijas ir naudojant pajamas, gautas kaip atlygį už paslaugas taikant teisės aktuose nustatytus tarifus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Sąvoka „pranašumas“ — Sprendimas Combus — Ekonominio ir atrankinio pranašumo egzistavimo įrodymas — Nebuvimas)

18

2016/C 314/25

Byla T-99/14: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alesa/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Techninės pagalbos paslaugos Kinijos institucijoms dėl projekto „Tvari urbanizacija“ poreikių — Europos-Kinijos ekologinių miestų ryšys (EC LINK)” — Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas derybų būdu — Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 266 straipsnio 1 dalis — Skaidrumas — Vienodas požiūris — Deliktinė atsakomybė)

18

2016/C 314/26

Byla T-266/14: 2016 m. liepos 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Argus Security Projects/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Apsaugos paslaugų teikimas įgyvendinant Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misiją Libijoje — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Pareiga motyvuoti)

19

2016/C 314/27

Byla T-742/14: 2016 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CALCILITE — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Calcilit“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas — Atitinkama visuomenė — Bendra nagrinėjamų prekių visuomenė)

20

2016/C 314/28

Byla T-26/15 P: 2016 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/Hristov (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Paskyrimas — Reguliavimo agentūros vykdomojo direktoriaus atrankos ir skyrimo procedūra — EMA — Pirminė atranka pirminės atrankos komisijoje — EMA valdybos vykdomas paskyrimas — Pirminės atrankos komisijos sudėtis — Pirminės atrankos komisijos nario ir EMA valdybos nario funkcijų atlikimas vienu metu — Nešališkumas)

20

2016/C 314/29

Byla T-27/15 P: 2016 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EMA/Hristov (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Paskyrimas — Reguliavimo agentūros vykdomojo direktoriaus atrankos ir skyrimo procedūra — EMA — Pirminė atranka pirminės atrankos komisijoje — EMA valdybos vykdomas paskyrimas — Pirminės atrankos komisijos sudėtis — Atrankos komisijos nario ir EMA valdybos nario funkcijų atlikimas vienu metu — Nešališkumas)

21

2016/C 314/30

Byla T-429/15: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MAD CATZ paraiška — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2016/C 314/31

Byla T-491/15: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „ConnectedWork“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 75 straipsnis — Pareiga motyvuoti)

23

2016/C 314/32

Byla T-567/15: 2016 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (juodo kvadrato su keturiomis baltomis juostomis atvaizdas) Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame pavaizduotas juodas kvadratas su keturiomis baltomis juostomis, paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame pavaizduoti trys vertikaliai išdėstyti nagai — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas

23

2016/C 314/33

Byla T-732/15 R II: 2016 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje ICA Laboratories ir kt./Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Aplinka — Vartotojų apsauga — Reglamentas, kuriuo nustatoma didžiausia leidžiama guazatino liekanų koncentracija — Prašymas sustabdyti vykdymą — Naujas prašymas — Naujų faktinių aplinkybių nebuvimas — Skubos nebuvimas)

24

2016/C 314/34

Byla T-300/16: 2016 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Jindal Saw ir Jindal Saw Italia/Komisija

24

2016/C 314/35

Byla T-301/16: 2016 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Jindal Saw ir Jindal Saw Italia/Komisija

25

2016/C 314/36

Byla T-325/16: 2016 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje České dráhy/Komisija

26

2016/C 314/37

Byla T-329/16: 2016 m. birželio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Bristol-Myers Squibb Pharma/Komisija ir EMA

27

2016/C 314/38

Byla T-339/16: 2016 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Paryžiaus miestas/Komisija

27

2016/C 314/39

Byla T-344/16: 2016 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Byla T-345/16: 2016 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Byla T-352/16: 2016 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Briuselio miestas/Komisija

30

2016/C 314/42

Byla T-353/16: 2016 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Byla T-361/16: 2016 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Byla T-362/16: 2016 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Byla T-369/16: 2016 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Luciad/Komisija

33

2016/C 314/46

Byla T-372/16: 2016 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bammer/EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Byla T-456/12: 2016 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje British Telecommunications/Komisija

35

2016/C 314/48

Byla T-406/12: 2016 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Virgin Media/Komisija

35

2016/C 314/49

Byla T-176/15: 2016 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Golparvar/Taryba

35


LT

 

Top