EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 264, 2016 m. liepos 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 264

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. liepos 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

516-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. balandžio 27–28 D.

2016/C 264/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Naujosios ES užsienio ir saugumo politikos strategijos“ (nuomonė savo iniciatyva)

1

2016/C 264/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Teisingesnio darbuotojų judumo ES“ (tiriamoji nuomonė)

11

2016/C 264/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pabėgėlių integracijos ES“ (tiriamoji nuomonė)

19

2016/C 264/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „ES energetikos politikos išorės dimensijos“

28


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

516-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2016 m. balandžio 27–28 D.

2016/C 264/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų „Geresni produktai, didesnis pasirinkimas, daugiau galimybių vartotojams ir įmonėms“ [COM(2015) 630 final]

35

2016/C 264/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“ [COM(2015) 626 final]

51

2016/C 264/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų“ [COM(2015) 634 final – 2015/0287 (COD)] ir „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų“ [COM(2015) 635 final – 2015/0288 (COD)]

57

2016/C 264/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymas ir dabartinė prieglobsčio krizė“ (COM(2015) 454 final)

73

2016/C 264/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės“ [COM(2015) 750 final — 2015/0269 (COD)]

77

2016/C 264/10

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija)“ (COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD))

82

2016/C 264/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje“ [COM(2015) 627 final – 2015/0284 (COD)]

86

2016/C 264/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013“ (COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD))

91

2016/C 264/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų“ [COM(2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] ir dėl „Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančios vidaus rinkos veikimą, taisyklės“ [COM(2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)]

93

2016/C 264/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 614 final), Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)), Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)), Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)) ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD))

98

2016/C 264/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas“ [COM(2016) 34 final – 2012/0060 (COD)]

110

2016/C 264/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „2015 m. energetikos sąjungos būklė“ (COM(2015) 572 final)

117

2016/C 264/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ [COM(2015) 497 final]

123

2016/C 264/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių“ [COM(2016) 71 final – 2016/43 (NLE)]

134


LT

 

Top