EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:061:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 61, 2016 m. vasario 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 61

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. vasario 17d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 061/1

Komisijos komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų 4 straipsnį – Vasaros laiko grafikas

1

2016/C 061/2

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7891 – The Carlyle Group / Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2016/C 061/3

Pranešimas asmenims, subjektams ir organizacijoms, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/220, ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei numatytos ribojamosios priemonės

2

2016/C 061/4

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei numatytos ribojamosios priemonės

3

 

Europos Komisija

2016/C 061/5

Euro kursas

4

2016/C 061/6

2016 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 priimami Sąjungos sprendimai dėl tam tikrų cheminių medžiagų importo ir iš dalies keičiami Komisijos sprendimai 2005/416/EB ir 2009/966/EB

5

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2016/C 061/7

Valstybių narių ir jų kompetentingų institucijų, susijusių su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 15 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 8 dalimi ir 21 straipsnio 3 dalimi, sąrašas

17


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos investicijų bankas

2016/C 061/8

EIB instituto EIBURS rėmimo programa. Kvietimo teikti paraiškas rezultatai

23

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 061/9

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7928 – RPC Group/GCS) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

25

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 061/10

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

26


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top