Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 59, 2016 m. vasario 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 59

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. vasario 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 059/1

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 059/2

Byla C-586/15 P: 2015 m. lapkričio 12 d.Lotte Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

2

2016/C 059/3

Byla C-595/15 P: 2015 m. lapkričio 14 d National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-577/12 NIOC ir kt./Europos Sąjungos Taryba

3

2016/C 059/4

Byla C-626/15: 2015 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

5

2016/C 059/5

Byla C-633/15: 2015 m. lapkričio 30 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Byla C-640/15: 2015 m. gruodžio 2 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Byla C-657/15 P: 2015 m. gruodžio 7 d.Viasat Broadcasting UK Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-674/11 TV2/Danmark/Europos Komisija

8

2016/C 059/8

Byla C-659/15: 2015 m. gruodžio 9 d.Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Robert Caldararu

9

2016/C 059/9

Byla C-660/15 P: 2015 m. gruodžio 8 d.Viasat Broadcasting UK Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-125/12 Viasat Broadcasting UK Ltd/Europos Komisija

9

2016/C 059/10

Byla C-665/15: 2015 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

10

 

Bendrasis Teismas

2016/C 059/11

Byla T-486/11: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Orange Polska/Komisija (Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Lenkijos telekomunikacijų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 102 straipsnio pažeidimas — Istorinio operatoriaus nustatytos sąlygos, kad būtų leista atlygintinė naujų tinklo operatorių ir paslaugų teikėjų prieiga prie plačiajuosčio tinklo — Pagrįstas interesas konstatuoti pažeidimą — Baudos — Pareiga motyvuoti — Pažeidimo sunkumas — Lengvinančios aplinkybės — Proporcingumas — Neribota jurisdikcija — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės)

12

2016/C 059/12

Byla T-242/12: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SNCF/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos suteikta pagalba Sernam SCS — Pagalba restruktūrizacijai ir kapitalo atkūrimui, garantijos ir Sernam skolų bendrovei SNCF atsisakymas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Netinkamas pagalbos panaudojimas — Susigrąžinimas — Ekonominis tęstinumas — Privataus investuotojo kriterijus)

13

2016/C 059/13

Byla T-275/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (Kalbų vartojimo tvarka — Pranešimas apie viešą konkursą administratoriams įdarbinti — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų kalbų — Bendravimo su konkurso kandidatais kalba — Reglamentas Nr. 1 — Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio pirma pastraipa ir 28 straipsnio f punktas — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

13

2016/C 059/14

Byla T-295/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (Kalbų vartojimo tvarka — Pranešimų apie viešus konkursus administratoriams įdarbinti klaidų ištaisymas — Naujos konkurso procedūros — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų kalbų — Reglamentas Nr. 1 — Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalis, 27 straipsnis ir 28 straipsnio f punktas — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

14

2016/C 059/15

Byla T-510/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (Kalbų vartojimo tvarka — Pranešimas apie viešuosius konkursus vertėjams įdarbinti — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų kalbų — Bendravimo su konkursų kandidatais kalba — Reglamentas Nr. 1 — Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalis, 27 straipsnis ir 28 straipsnio f punktas — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

15

2016/C 059/16

Byla T-515/13 ir T-719/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija/Komisija (Valstybės pagalba — Laivų statyba — Mokesčių nuostatos, taikytinos tam tikriems sandoriams, skirtiems laivams finansuoti ir įsigyti — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama iš dalies nesuderinama su vidaus rinka ir nurodoma susigrąžinti dalį suteiktos pagalbos — Ieškinys dėl panaikinimo — Konkreti sąsaja — Priimtinumas — Nauda — Atrankinis pobūdis — Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai — Konkurencijos pažeidimas — Pareiga motyvuoti)

16

2016/C 059/17

Byla T-624/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bice International Ltd/VRDT – Bice (bice) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „bice“ — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „1926 BiCE RISTORANTE“ — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys)

17

2016/C 059/18

Byla T-79/15: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Olympus Medical Systems/VRDT (3D) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „3D“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

17

2016/C 059/19

Byla T-673/14: 2015 m. gruodžio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Italija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Transportas — „Airport Handling SpA“ įsteigimas — Sprendimas pradėti formalią tyrimo procedūrą, numatytą SESV 108 straipsnio 2 dalyje — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Ieškinio pareiškimo dieną visiškai įgyvendintos pagalbos priemonės — Nepriimtinumas)

18

2016/C 059/20

Byla T-224/15: 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cofely Solelec ir kt./Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Viešojo pirkimo procedūra — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Ginčijamo akto atšaukimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

18

2016/C 059/21

Byla T-543/15 R: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Lysoform Dr. Hans Rosemann ir kt./ECHA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — REACH — Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas — Bendrovės įtraukimas į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnyje numatytą sąrašą kaip veikliosios medžiagos tiekėjos — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

19

2016/C 059/22

Byla T-669/15 R: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Lysoform Dr. Hans Rosemann ir kt./ECHA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — REACH — Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas — Bendrovės įtraukimas į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnyje numatytą sąrašą kaip veikliosios medžiagos tiekėjos — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

20

2016/C 059/23

Byla T-600/15: 2015 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje PAN Europe ir kt./Komisija

20

2016/C 059/24

Byla T-630/15: 2015 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Scandlines Danmark ir Scandlines Deutschland/Komisija

21

2016/C 059/25

Byla T-631/15: 2015 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Stena Line Scandinavia/Komisija

22

2016/C 059/26

Byla T-673/15: 2015 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guardian Europe/Europos Sąjunga

23

2016/C 059/27

Byla T-682/15 P: 2015 m. lapkričio 26 d. Patrick Wanègue pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 15 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-21/15 Wanègue/Regionų komitetas

24

2016/C 059/28

Byla T-684/15 P: 2015 m. lapkričio 27 d. Roderich Weissenfels pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-92/14, Weissenfels/Parlamentas

26

2016/C 059/29

Byla T-688/15 P: 2015 m. lapkričio 28 d. Peter Schönberger pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-14/12 RENV, Schönberger/Audito Rūmai

27

2016/C 059/30

Byla T-692/15: 2015 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje HTTS/Taryba

28

2016/C 059/31

Byla T-698/15 P: 2015 m. gruodžio 2 d. Juha Tapio Silvan pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-83/14 Silvan/Komisija

28

2016/C 059/32

Byla T-705/15: 2015 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Syriatel Mobile Telecom/Taryba

30

2016/C 059/33

Byla T-707/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Souruh/Taryba

30

2016/C 059/34

Byla T-708/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Cham ir Bena Properties/Taryba

31

2016/C 059/35

Byla T-709/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Almashreq Investment Fund/Taryba

32

2016/C 059/36

Byla T-710/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Drex Technologies/Taryba

32

2016/C 059/37

Byla T-711/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Othman/Taryba

33

2016/C 059/38

Byla T-712/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit Mutuel Arkéa/ECB

33

2016/C 059/39

Byla T-714/15: 2015 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Makhlouf/Taryba

34

2016/C 059/40

Byla T-715/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje BBY Solutions/VRDT – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Byla T-716/15: 2015 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Gallardo Blanco/VRDT – Expasa Agricultura y Ganadería (H formos žąslų geležies atstovavimas)

36

2016/C 059/42

Byla T-718/15: 2015 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje PTC Therapeutics International/EMA

37

2016/C 059/43

Byla T-719/15 P: 2015 m. gruodžio 8 d. LP pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 28 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-73/14

37

2016/C 059/44

Byla T-720/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/CINAR

38

2016/C 059/45

Byla T-722/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija

38

2016/C 059/46

Byla T-723/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Genossenschaftsverband Bayern/Komisija

40

2016/C 059/47

Byla T-727/15: 2015 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Justice & Environment/Komisija

41

2016/C 059/48

Byla T-729/15: 2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje MSD Animal Health Innovation ir Intervet international/EMA

41

2016/C 059/49

Byla T-737/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

42

2016/C 059/50

Byla T-738/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Aurubis ir kt./Komisija

43

2016/C 059/51

Byla T-743/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Vinnolit/Komisija

44

2016/C 059/52

Byla T-745/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje FH Scorpio/VRDT – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Byla T-746/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Biofa/Komisija

46

2016/C 059/54

Byla T-750/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ir kt./Komisija

47

2016/C 059/55

Byla T-755/15: 2015 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas/Komisija

48

2016/C 059/56

Byla T-756/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/VRDT – Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Byla T-759/15: 2015 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

49

2016/C 059/58

Byla T-760/15: 2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai/Komisija

50

2016/C 059/59

Byla T-482/15: 2015 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ahrend Furniture/Komisija

51

 

Tarnautojų teismas

2016/C 059/60

Byla F-148/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

52

2016/C 059/61

Byla F-151/15: 2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

52


LT

 

Top