Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:013:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 13, 2016 m. sausio 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 13

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. sausio 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

510-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2015 m. rugsėjo 16–17 d.

2016/C 013/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl dabartinės pabėgėlių krizės

1

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

510-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2015 m. rugsėjo 16–17 d.

2016/C 013/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl SVA patirties JAV ir ES. „Geriausios praktikos pavyzdžiai novatoriškiems MVĮ veiksmams“ (nuomonė savo iniciatyva)

2

2016/C 013/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos šeimos įmonių kaip tolesnio ekonomikos augimo ir geresnių darbo vietų kūrimo šaltinio (nuomonė savo iniciatyva)

8

2016/C 013/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl E. sveikatos priežiūros kūrimo – elektroninė informacija saugiam vaistų vartojimui užtikrinti (nuomonė savo iniciatyva)

14

2016/C 013/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Valstybės pagalbos įmonėms. Ar ji veiksminga ir efektyvi?“ (nuomonė savo iniciatyva)

19

2016/C 013/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Ekonomikos bendrosios gerovės kūrimui: tvaraus ir į socialinę sanglaudą orientuoto ekonomikos modelio“ (nuomonė savo iniciatyva)

26

2016/C 013/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Demokratinės ir socialinės EPS taikant Bendrijos metodą“ (nuomonė savo iniciatyva)

33

2016/C 013/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Veiksmingų ir patikimų socialinės apsaugos sistemų principų“ (nuomonė savo iniciatyva)

40

2016/C 013/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų patvirtinimo. Praktinis organizuotos pilietinės visuomenės indėlis (nuomonė savo iniciatyva)

49

2016/C 013/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Nacionalinių dualinio mokymo sistemų tobulinimo (nuomonė savo iniciatyva)

57

2016/C 013/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kovos su korupcija ES – verslo bendruomenės ir pilietinės visuomenės lūkesčiai (nuomonė savo iniciatyva)

63

2016/C 013/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Ilgalaikio, darnaus ir pažangaus Europos atviros jūros pramonės vystymosi galimybių ir jos ryšio su Europos Sąjungos jūrų pramone“ (nuomonė savo iniciatyva)

73

2016/C 013/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Kūrybos ir kultūros pramonės sektorių – Europos vertybės, kuria reikia pasinaudoti pasaulinėje konkurencijoje“ (nuomonė savo iniciatyva)

83

2016/C 013/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kaimo plėtros programų. Pirmoji pagalba ar pirmieji atsigavimo ženklai? (nuomonė savo iniciatyva)

89

2016/C 013/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Prekybos žemės ūkio produktais svarbos žemės ūkio ir ūkininkavimo ES vystymuisi ateityje, atsižvelgiant į pasaulio apsirūpinimo maistu saugumą“ (nuomonė savo iniciatyva)

97

2016/C 013/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinių inovacijų, tinklų ir skaitmeninės komunikacijos (nuomonė savo iniciatyva)

104

2016/C 013/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Socialinio dempingo Europos civilinės aviacijos sektoriuje“ (nuomonė savo iniciatyva)

110

2016/C 013/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Aktyvumo elektroninėje erdvėje ir pilietinės visuomenės organizacijų“ (nuomonė savo iniciatyva)

116

2016/C 013/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Meksikos asociacijos susitarimo peržiūros (nuomonė savo iniciatyva)

121

2016/C 013/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žemės ūkio, kaimo vietovių ir tvaraus vystymosi Rytų partnerystės šalyse (nuomonė savo iniciatyva)

128

2016/C 013/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl kovos su smurtu dėl lyties darbo vietoje (nuomonė savo iniciatyva)

138

2016/C 013/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Deleguotųjų aktų“ (papildomoji nuomonė)

145

2016/C 013/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Finansų ekosistemos kūrimo socialinėse įmonėse (tiriamoji nuomonė)

152

2016/C 013/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Skaitmeninimo poveikio paslaugų pramonei ir užimtumui vykstant pramonės pokyčiams (tiriamoji nuomonė)

161

2016/C 013/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Integruotos ES aviacijos politikos (tiriamoji nuomonė)

169

2016/C 013/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu vidaus rinkoje. Socialinis dempingas ir kabotažas“ (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančio Liuksemburgo prašymu)

176

2016/C 013/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties potencialu“ ir dėl „Galimų Europos Sąjungos dabartinės institucinės sąrangos pokyčių ir pertvarkymų“

183


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

510-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2015 m. rugsėjo 16–17 d.

2016/C 013/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“[COM(2015) 215 final]

192

2016/C 013/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2015) 294 final – 2015/0133 (COD))

201

2016/C 013/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose (tęstinė programa) (COM(2015) 177 final – 2015/0093 (COD))

203


LT

 

Top