Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 320, 2015 m. rugsėjo 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. rugsėjo 28d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 320/1

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 320/2

Byla C-602/13: 2015 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (šeštoji) nutartis byloje (Juzgado de Primera Instancia (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Pardavėjo ar tiekėjo sutartiniai santykiai su vartotoju — Hipoteka užtikrinta sutartis — Delspinigių sąlyga — Grąžinimo prieš terminą sąlyga — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Delspinigių dydžio sumažinimas — Nacionalinio teismo kompetencija)

2

2015/C 320/3

Byla C-64/14 P: 2015 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartis byloje Sven A. von Storch/Europos Centrinis Bankas (ECB) (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Tiesiogiai susijęs asmuo — Europos Centrinio Banko priimti sprendimai — Europos Centrinio Banko gairės 2012/641/ES — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis)

3

2015/C 320/4

Byla C-82/14: 2015 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Šeštoji direktyva 77/388/EEB)

3

2015/C 320/5

Byla C-84/14 P: 2015 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Forgital Italy SpA/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Ieškinys dėl panaikinimo — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Teisė pareikšti ieškinį — Locus standi — Fiziniai ar juridiniai asmenys — Norminis aktas, kuriame nustatytos įvykdymo priemonės — Reglamentas, kuriuo pakeičiamos sustabdyto muitų tarifo muitų taikymo sąlygos — Galimybė pareikšti ieškinį nacionaliniuose teismuose)

4

2015/C 320/6

Byla C-90/14: 2015 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudaryta sutartis — Hipoteka užtikrinta sutartis — Delspinigių sąlyga — Grąžinimo prieš terminą sąlyga — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Delspinigių dydžio sumažinimas — Nacionalinio teismo galios)

5

2015/C 320/7

Byla C-123/14: 2015 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Itales“ OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — Mokesčių neutralumo principas — Perkant sumokėto PVM atskaita — Sąvoka „prekių tiekimas“ — Prekių tiekimo buvimo sąlygos — Įrodymų, kad tiesioginis tiekėjas faktiškai turėjo prekes, nebuvimas)

6

2015/C 320/8

Byla C-142/14 P: 2015 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje The Sunrider Corporation/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Nannerl GmbH & Co. KG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio prekių ženklo SUN FRESH registracijos paraiška — Ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo SUNNY FRESH savininko protestas — Galimybė supainioti — Prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, panašumas — Teisė būti išklausytam — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 75 ir 76 straipsniai)

6

2015/C 320/9

Byla C-159/14: 2015 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Koela-N“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — Mokesčių neutralumo principas — Pirkimo PVM atskaita — Sąvoka „prekių tiekimas“ — Prekių tiekimo buvimo sąlyga — Pervežėjo atliekamas prekių pervežimas tiesiogiai iš tiekėjo trečiajam asmeniui — Įrodymo nebuvimas, kad tiesioginis tiekėjas faktiškai valdo prekes — Tiekėjų nebendradarbiavimas su mokesčių institucijomis — Prekių perkrovimo nebuvimas — Dalykai, keliantys įtarimą dėl mokestinio sukčiavimo)

7

2015/C 320/10

Byla C-291/14 P: 2015 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Faci SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamentas — 181 straipsnis — Konkurencija — Karteliai — Alavo stabilizatorių ir epoksidinto sojos pupelių aliejaus bei esterių Europos rinkos — Baudos — Pažeidimo sunkumas — Veiksmingos teisminės apsaugos principas — Akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

8

2015/C 320/11

Byla C-318/14: 2015 m. gegužės 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — SESV 49 straipsnis ir 52 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 — Viešasis geležinkelių ir kelių transportas — Autobusų transportas miesto viešojo transporto linijomis — Transportuotojas, kurio buveinė yra kitoje valstybėje narėje ir veiklą vykdo per dukterinę įmonę — Pareiga gauti specialų leidimą — Kompetentingos valdžios institucijos diskrecija — Viešųjų paslaugų sutartis)

8

2015/C 320/12

Byla C-343/14 P: 2015 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Adler Modemärkte AG/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Blufin SpA (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Paraiška įregistruoti žodinį prekių ženklą MARINE BLEU — Žodinio prekių ženklo BLUMARINE savininko protestas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Konceptualus palyginimas)

9

2015/C 320/13

Byla C-400/14 P: 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Basic AG Lebensmittelhandel/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Repsol YPF, SA (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straispnis — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška — Žodinis elementas „basic“ — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas — Žodinis elementas „BASIC“ — Šio prekių ženklo savininko protestas — Dalinis atsisakymas įregsitruoti — „Platinimo paslaugų“ ir „mažmeninės ir didmeninės prekybos paslaugų“ sąvokos — Apimtis)

10

2015/C 320/14

Byla C-405/14: 2015 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tarifinis klasifikavimas — Reglamento (EB) Nr. 384/2004 priede pateiktos lentelės 2 punkto galiojimas laikotarpiu nuo 2004 m. kovo 22 d. iki 2009 m. gruodžio 22 d. — Šios nuostatos taikymas 2008 m. pateiktoms muitinės deklaracijoms — Kompiuteriams skirtų produktų, kuriuos sudaro radiatorius ir ventiliatorius, klasifikavimas)

10

2015/C 320/15

Byla C-496/14: 2015 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo socialinės apsaugos srityje principai — Išmokų už išlaikomus vaikus dydžio apskaičiavimas — Sąjungos teisės neįgyvendinimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

11

2015/C 320/16

Byla C-507/14: 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje P/M (Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Pagrįstos abejonės nebuvimas — Teismo jurisdikcija civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — 16 straipsnio 1 dalies a punktas — Datos, kada buvo kreiptasi į teismą, nustatymas — Prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą — Poveikio nebuvimas)

12

2015/C 320/17

Byla C-539/14: 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje (Audiencia Provincial de Castellón (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo Procedūros reglamento 99 straipsnis — Direktyva 93/13/EEB — 7 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7 ir 47 straipsniai — Sutartys su vartotojais — Hipoteka užtikrintos paskolos sutartis — Nesąžiningos sąlygos — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Teisė pateikti apeliacinį skundą)

12

2015/C 320/18

Byla C-576/14 P: 2015 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Europos Komisija, Europos ombudsmenas (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos atsisakymas pradėti procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo — Nepriimtinumas ir Bendrojo Teismo jurisdikcijos nebuvimas — Iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ir iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas)

13

2015/C 320/19

Byla C-608/14: 2015 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Išmokų išlaikomam vaikui suteikimas — Įstatymo, taikomo pagal vaiko gimimo datą, o ne pagal jo pradėjimo datą, nustatymas — Sąjungos teisės neįgyvendinimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

14

2015/C 320/20

Byla C-151/15: 2015 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — Direktyva 2001/29/EB — 3 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „viešas paskelbimas“ — Kūrinių transliavimas kavinėje – restorane pasinaudojant su garsiakalbiais sujungta radijo aparatūra)

14

2015/C 320/21

Byla C-322/15: 2015 m. birželio 29 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Byla C-329/15: 2015 m. liepos 3 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Byla C-332/15: 2015 m. liepos 6 d.Tribunale di Treviso (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Giuseppe Astone

16

2015/C 320/24

Byla C-355/15: 2015 m. liepos 13 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH ir Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Byla C-397/15: 2015 m. liepos 23 d.Landgericht Itzehoe (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Byla C-404/15: 2015 m. liepos 24 d.Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Byla C-411/15 P: 2015 m. liepos 27 d.Timab Industries ir Cie financière et de participations Roullier (CFPR) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gegužės 20 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-456/10, Timab Industries ir CFPR/Komisija

19

2015/C 320/28

Byla C-413/15: 2015 m. liepos 27 d.Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Byla C-423/15: 2015 m. liepos 31 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Byla C-428/15: 2015 m. rugpjūčio 4 d.Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Byla C-429/15: 2015 m. rugpjūčio 5 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

23

2015/C 320/32

Byla C-430/15: 2015 m. rugpjūčio 5 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for Work and Pensions/L. Tolley (velionė, atstovaujama asmeninio atstovo)

23

2015/C 320/33

Byla C-189/14: 2015 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipras) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Byla C-244/14: 2015 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

25

2015/C 320/35

Byla C-328/14: 2015 m. birželio 17 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Krajský súd v Prešove (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Byla C-329/14: 2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Suomijos Respublika

25

2015/C 320/37

Byla C-390/14: 2015 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipras) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Masoud Mehrabipari

25

2015/C 320/38

Byla C-445/14: 2015 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Seusen Sume/Landkreis Stade, dalyvaujant: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Byla C-512/14 P ir C-513/14 P: 2015 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Byla C-538/14: 2015 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Suomijos Respublika

26

2015/C 320/41

Byla C-37/15: 2015 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Bendrasis Teismas

2015/C 320/42

Byla T-574/12: 2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PAN Europe ir Stichting Natuur en Milieu/Komisija (Aplinka — Reglamentas (EB) Nr.o149/2008 — Didžiausias taikytinas pesticidų likučių kiekis — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Prašymas taikyti vidaus peržiūrėjimo procedūrą — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

27

2015/C 320/43

Byla T-617/14: 2015 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Pro Asyl/EASO (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Operacinis planas dėl prieglobsčio paramos grupės siuntimo į Bulgariją — Atsisakymas leisti susipažinti — Nereikalingumas priimti sprendimą — Ieškinys dėl panaikinimo — Elektroninis dokumentų registras — Dalinis akivaizdus nepriimtinumas)

27

2015/C 320/44

Byla T-724/14: 2015 m. liepos 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje European Children’s Fashion Association ir Instituto de Economía Pública/Europos Komisija ir EACEA (Ieškinys dėl panaikinimo — Arbitražinė išlyga — Veiksmų programa „Lifelong Learning (2007–2013)“ — Projektas „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ — Išankstinis informacinis raštas — Debeto aviza — Atsakovo nustatymas — Dalinis nepriimtinumas)

28

2015/C 320/45

Byla T-769/14: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CGI Luxembourg ir Intrasoft International/Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Viešieji paslaugų pirkimai — Informacijos apie gamybą sistemų kūrimas ir priežiūra — Konkurso dalyvio reitingavimas pakopinėje sistemoje — Ginčijamų sprendimų panaikinimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

29

2015/C 320/46

Byla T-207/15 R: 2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje National Iranian Tanker Company/Taryba (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Fumus boni juris — Interesų palyginimas — Skubos nebuvimas)

30

2015/C 320/47

Byla T-293/15: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Banimmo/Komisija (Viešieji paslaugų pirkimai — Skundžiamo akto atšaukimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

30

2015/C 320/48

Byla T-321/15 R: 2015 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje GSA ir SGI/Parlamentas (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Priešgaisrinė sauga, pagalba asmenims ir išorės stebėsena Parlamente Briuselyje — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

31

2015/C 320/49

Byla T-283/15: 2015 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Byla T-369/15: 2015 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Hernández Zamora/VRDT – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Byla T-386/15: 2015 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Jordi Nogues/VRDT – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Byla T-400/15: 2015 m. liepos 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/VRDT – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Byla T-408/15: 2015 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Globo Comunicação e Participações/VRDT (garsas „PLIM PLIM“)

36

2015/C 320/54

Byla T-429/15: 2015 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Byla T-430/15: 2015 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Flowil International Lighting/VRDT – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Byla T-431/15: 2015 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Fruit of the Loom/VRDT – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Byla T-432/15: 2015 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex/VRDT – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Byla T-433/15: 2015 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Saderat/Taryba

40

2015/C 320/59

Byla T-446/15: 2015 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Indecopi/VRDT – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Byla T-447/15: 2015 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Indecopi/VRDT – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Byla T-449/15: 2015 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Satkirit Holdings/VRDT – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Byla T-450/15: 2015 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Satkirit Holdings/VRDT – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Byla T-451/15: 2015 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje AlzChem/Komisija

45

2015/C 320/64

Byla T-453/15: 2015 m. rugpjūčio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Trinity Haircare/VRDT – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Byla T-454/15: 2015 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratorios Ern/VRDT –Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Byla T-455/15: 2015 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Vitra Collections/VRDT – Consorzio Origini (kėdės kontūrai)

48

2015/C 320/67

Byla T-462/15: 2015 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

49

2015/C 320/68

Byla T-296/13: 2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Adler Modemärkte/VRDT – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Sujungtos bylos T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14-T-606/14 ir T-612/14: 2015 m. liepos 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

51

2015/C 320/70

Byla T-733/14: 2015 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Parlamentas

51

2015/C 320/71

Byla T-72/15: 2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hippler/Komisija

51

2015/C 320/72

Byla T-205/15: 2015 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Aguirre y Compañía/VRDT – Puma (Sportbačio vaizdas)

52

 

Tarnautojų teismas

2015/C 320/73

Byla F-105/15: 2015 m. liepos 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Byla F-107/15: 2015 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EESRK

53

2015/C 320/75

Byla F-108/15: 2015 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Komisija

54

2015/C 320/76

Byla F-112/15: 2015 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

55

2015/C 320/77

Byla F-113/15: 2015 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Komisija

55

2015/C 320/78

Byla F-115/15: 2015 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

56

2015/C 320/79

Byla F-118/15: 2015 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

57


LT

 

Top