Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 279, 2015 m. rugpjūčio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 279

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. rugpjūčio 24d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 279/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 279/02

Sujungtos bylos C-549/12 P ir C-54/13 P: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Komisija, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė (Apeliacinis skundas — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Finansinės pagalbos sumažinimas — Skaičiavimo metodas naudojant ekstrapoliaciją — Europos Komisijos sprendimo priėmimo procedūra — Nustatyto termino nesilaikymas — Pasekmės)

2

2015/C 279/03

Byla C-263/13 P: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Finansinės pagalbos sumažinimas — Skaičiavimo metodas naudojant ekstrapoliaciją — Europos Komisijos sprendimo priėmimo procedūra — Nustatyto termino nesilaikymas — Pasekmės)

3

2015/C 279/04

Sujungtos bylos C-293/13 P ir C-294/13 P: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Fresh Del Monte Produce, Inc./Europos Komisija, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europos Komisija/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Europos bananų rinka — Derinimas nustatant referencines kainas — Dviejų bendrovių kaip „ekonominio vieneto“ sąvoka — „Lemiamos įtakos“ sąvoka — Bendrovės elgesio priskyrimas kitai bendrovei — Įrodymų iškraipymas — Įrodinėjimo pareiga — „In dubio pro reo“ principas — „Vieno tęstinio pažeidimo“ sąvoka — „Suderintų veiksmų“ sąvoka — „Pažeidimo dėl tikslo“ sąvoka — Kartelyje dalyvaujančios įmonės — Informacijos perdavimas Komisijai — Teisės aktuose nustatyta pareiga — Apimtis — Teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save — Pirmojoje instancijoje į bylą įstojusi šalis — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Priimtinumas)

4

2015/C 279/05

Byla C-373/13: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) H. T./Land Baden-Württemberg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Sienos, prieglobstis ir imigracija — Direktyva 2004/83/EB — 24 straipsnio 1 dalis — Būtiniausi pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai — Leidimo gyventi šalyje panaikinimas — Sąlygos — Įtikinamų nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių sąvoka — Pabėgėlio statusą turinčio asmens dalyvavimas organizacijos, įtrauktos į Europos Sąjungos sudarytą teroristinių organizacijų sąrašą, veikloje)

5

2015/C 279/06

Byla C-508/13: 2015 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Estijos Respublika/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2013/34/ES — Tam tikrų formų įmonių pareigos finansinių ataskaitų srityje — Subsidiarumo ir proporcingumo principai — Pareiga motyvuoti)

6

2015/C 279/07

Byla C-583/13 P: 2015 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG/Europos Komisija, Ispanijos Karalystė, ELPA priežiūros institucija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Geležinkelio eismo ir papildomų paslaugų sektorius — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 20 straipsnis ir 28 straipsnio 1 dalis — Administracinė procedūra — Sprendimas, kuriame nurodoma atlikti patikrinimą — Komisijos įgaliojimai atlikti patikrinimą — Pagrindinė teisė į būsto neliečiamybę — Išankstinio teismo leidimo nebuvimas — Veiksminga teisminė kontrolė — Atsitiktinai nustatytos aplinkybės)

6

2015/C 279/08

Byla C-586/13: 2015 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 96/71/EB — 1 straipsnio 3 dalies a ir c punktai — Darbuotojų komandiravimas — Darbuotojų perleidimas — 2003 m. Stojimo aktas — X priedo 1 skyriaus 2 ir 13 dalys — Pereinamojo laikotarpio priemonės — Vengrijos piliečių galimybė patekti į valstybių, kurios Vengrijos įstojimo į Europos Sąjungą dieną jau buvo jos narės, darbo rinką — Reikalavimas gauti leidimą dirbti perleidžiant darbuotojus — Nesvarbūs sektoriai)

7

2015/C 279/09

Byla C-593/13: 2015 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Presidenza del Consiglio dei Ministri ir kt./Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49, 51 ir 56 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 2006/123/EB — 14 straipsnis — Įstaigos, kurioms pavesta tikrinti ir sertifikuoti, ar įmonės viešųjų darbų rangovės atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad tokių įstaigų registruota buveinė būtų Italijoje)

8

2015/C 279/10

Byla C-664/13: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Vairuotojo pažymėjimas — Pažymėjimo atnaujinimas jį išdavusioje valstybėje narėje — Gyvenimo šios valstybės narės teritorijoje sąlyga — Gyvenamosios vietos deklaravimas)

9

2015/C 279/11

Byla C-671/13: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) bylose pagal kasacinius skundus, kuriuos pateikė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyvos 94/19/EB ir 97/9/EB — Indėlių garantijų ir investuotojų kompensavimo sistemos — Taupymo ir investavimo priemonės — Finansinė priemonė pagal Direktyvą 2004/39/EB — Garantijos netaikymas — Tiesioginis veikimas — Galimybės pasinaudoti Direktyva 97/9/EB sąlygos)

10

2015/C 279/12

Byla C-9/14: 2015 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — Mokesčių teisės aktai — Pajamų mokesčiai — Valstybės narės teritorijoje gautos pajamos — Darbuotojas nerezidentas — Apmokestinimas darbo vietos valstybėje — Sąlygos)

11

2015/C 279/13

Byla C-18/14: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CO Sociedad de Gestión y Participación SA ir kt./De Nederlandsche Bank NV ir De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación SA ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą — Direktyva 92/49/EEB — 15, 15a ir 15b straipsniai — Akcijų paketo įsigijimo ir jo didinimo riziką ribojantis vertinimas — Galimybė nustatyti siūlomo akcijų paketo įsigijimo patvirtinimo ribojimus ar sąlygas)

11

2015/C 279/14

Byla C-62/14: 2015 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverfassungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Gauweiler ir kt./Deutscher Bundestag (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Ekonominė ir pinigų politika — Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos sprendimai dėl tam tikrų Eurosistemos piniginių sandorių antrinėse vyriausybės vertybinių popierių rinkose techninių kriterijų — SESV 119 ir 127 straipsniai — ECB ir Europos centrinių bankų sistemos įgaliojimai — Pinigų politikos perdavimo mechanizmas — Kainų stabilumo palaikymas — Proporcingumas — SESV 123 straipsnis — Euro zonos valstybių narių piniginio finansavimo draudimas)

12

2015/C 279/15

Byla C-147/14: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 9 straipsnio 1 dalies b punktas — Poveikis — Bendrijos prekių ženklo suteikiama teisė — Tapatūs ar panašūs žymenys — Draudimas naudoti — Galimybė supainioti — Vertinimas — Atsižvelgimas į kalbos, kuri nėra oficialioji Europos Sąjungos kalba, vartojimą)

13

2015/C 279/16

Byla C-187/14: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteministeriet/DSV Road A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos muitų kodeksas — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — 203 ir 204 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 — 859 straipsnis — Išorinio tranzito procedūra — Skolos muitinei atsiradimas — Paėmimas arba nepaėmimas iš muitinės priežiūros — Prievolės neįvykdymas — Pavėluotas prekių pateikimas paskirties įstaigai — Prekės, kurios, gavėjui atsisakius jas priimti, grąžintos nepateikus jų muitinės įstaigai — Prekės, dėl kurių įforminta nauja išorinio tranzito procedūra pagal naują deklaraciją — Direktyva 2006/112/EB — 168 straipsnio e punktas — Vežėjo atliekamas importo PVM atskaitymas)

14

2015/C 279/17

Byla C-207/14: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Natūralus mineralinis vanduo — Direktyva 2009/54/EB — 8 straipsnio 2 dalis — I priedas — Draudimas pateikti į rinką „natūralų mineralinį vandenį iš vieno šaltinio“ vartojant daugiau nei vieną prekės aprašą — Sąvoka)

15

2015/C 279/18

Byla C-242/14: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Mannheim (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Augalų veislių apsauga Bendrijoje — Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 — 14 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata — Ūkininkų atliekamas augalinės medžiagos naudojimas dauginimo tikslais, neturint savininko leidimo — Ūkininkų pareiga sumokėti teisingą atlygį už šį naudojimą — Terminas, per kurį mokėjimas turi būti atliktas, kad būtų galima pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata — Galimybė savininkui remtis 94 straipsniu — Pažeidimas)

15

2015/C 279/19

Byla C-303/14: 2015 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 — Mokymas ir sertifikavimas — Pareiga pranešti — Sankcijos — Reglamentai (EB) Nr. 303/2008, (EB) Nr. 304/2008, (EB) Nr. 305/2008, (EB) Nr. 306/2008, (EB) Nr. 307/2008 ir (EB) Nr. 308/2008)

16

2015/C 279/20

Byla C-535/14 P: 2015 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Vadzim Ipatau/Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Baltarusijos Respublikai — Priimtinumas — Ieškinio pareiškimo terminas — Teisinė pagalba — Stabdomasis poveikis — Veiksminga teisminė gynyba — Teisė į gynybą — Proporcingumo principas)

17

2015/C 279/21

Byla C-219/15: 2015 m. gegužės 13 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Byla C-243/15: 2015 m. gegužės 27 d.Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Byla C-257/15: 2015 m. birželio 1 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Byla C-268/15: 2015 m. birželio 8 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Byla C-272/15: 2015 m. birželio 8 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Byla C-275/15: 2015 m. birželio 8 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Byla C-284/15: 2015 m. birželio 10 d.cour de travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Byla C-290/15: 2015 m. birželio 15 d.Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL/Valonijos regionas

23

2015/C 279/29

Byla C-307/15: 2015 m. birželio 25 d.Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Byla C-308/15: 2015 m. birželio 25 d.Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López ir Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Byla C-319/15: 2015 m. birželio 29 d.Cour administrative d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Byla C-347/15: 2015 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

26

 

Bendrasis Teismas

2015/C 279/33

Byla T-516/10: 2015 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija (EŽŪOGF — Orientavimo skyrius — Finansinės paramos sumažinimas — Bendrijos iniciatyvos programa Leader+ — Termino sprendimui priimti nesilaikymas — Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas)

28

2015/C 279/34

Byla T-44/11: 2015 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos lėšos — Pagalba nugriebto pieno miltelių gamybai — Valstybių narių administracinių institucijų ar įstaigų padaryti pažeidimai ar aplaidumas — Proporcingumas — Pareiga motyvuoti — Ne bis in idem principas — Priimtinas laikotarpis)

28

2015/C 279/35

Byla T-89/11: 2015 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nanu-Nana Joachim Hoepp/VRDT – Vincci Hoteles (NANU) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo NANU paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas NAMMU — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

29

2015/C 279/36

Byla T-536/11: 2015 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir kt./Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Kompiuterinių paslaugų, susijusių su programinės įrangos kūrimu, technine priežiūra, konsultacijomis ir pagalba įvairių tipų informacinių technologijų taikomosioms programoms, teikimas — Dalyvio pasiūlymo įrašymas eilėje, sudarytoje dėl įvairių pirkimo dalių, ir kitų dalyvių pasiūlymų vieta joje — Pareiga motyvuoti — Sutarties sudarymo kriterijus — Akivaizdi vertinimo klaida — Deliktinė atsakomybė)

30

2015/C 279/37

Byla T-436/12: 2015 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Rockwool Mineralwoll/VRDT – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Rock & Rock“ — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ir CEILROCK — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)

30

2015/C 279/38

Byla T-548/12: 2015 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Rockwool Mineralwoll/VRDT – Redrock Construction (REDROCK) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas REDROCK — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ir MASTERROCK — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)

31

2015/C 279/39

Sujungtos bylos T-98/13 ir T-99/13: 2015 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CMT/VRDT – Camomilla (Camomilla) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „Camomilla“ — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas CAMOMILLA — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas — Bendrijos prekių ženklo savininko nesąžiningumo nebuvimas — Santykinis atmetimo pagrindas — Prekių panašumo nebuvimas — Kenkimo geram vardui nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas)

32

2015/C 279/40

Byla T-100/13: 2015 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CMT/VRDT – Camomilla (CAMOMILLA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas CAMOMILLA — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Camomilla“ — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas — Bendrijos prekių ženklo savininko nesąžiningumo nebuvimas — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Apeliacinėje taryboje pateikti papildomi įrodymai)

33

2015/C 279/41

Byla T-521/13: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alpinestars Research/VRDT – Tung Cho ir Wang Yu (A ASTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo A ASTER paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas A-STARS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

33

2015/C 279/42

Byla T-677/13: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axa Versicherung/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su konkurencijos taisyklių taikymo procedūra — Prašymas dėl visų dokumentų — Atsisakymas leisti susipažinti — Prašymas dėl vienintelio dokumento — Turinys — Pareiga atlikti konkretų ir individualų nagrinėjimą — Su trečiojo asmens komerciniais interesais susijusi išimtis — Su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga susijusi išimtis — Viršesnis visuomenės interesas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Pareiga motyvuoti)

34

2015/C 279/43

Byla T-312/14: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Federcoopesca ir kt./Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Žuvininkystė — Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis — Komisijos sprendimas, kuriuo nustatytas veiksmų planas siekiant išvengti trūkumų Italijos žvejybos kontrolės sistemoje — Aktas, savaime nekeičiantis ieškovo teisinės padėties — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

35

2015/C 279/44

Byla T-221/15: 2015 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Arbuzov/Taryba

36

2015/C 279/45

Byla T-269/15: 2015 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis Europharm/Komisija

36

2015/C 279/46

Byla T-270/15: 2015 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje ANKO AE/Mokslo tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

37

2015/C 279/47

Byla T-274/15: 2015 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Alcogroup ir Alcodis/Komisija

38

2015/C 279/48

Byla T-287/15: 2015 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Tayto Group/VRDT – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Byla T-306/15: 2015 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje KV/EACEA

39

2015/C 279/50

Byla T-314/15: 2015 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Graikija/Komisija

40

2015/C 279/51

Byla T-325/15: 2015 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/VRDT – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Byla T-327/15: 2015 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika/Komisija

42

2015/C 279/53

Byla T-328/15 P: 2015 m. birželio 24 d. Geoffroy Alsteens pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-87/12 RENV, Alsteens/Komisija

43

2015/C 279/54

Byla T-329/15: 2015 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Certuss Dampfautomaten/VRDT – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Byla T-330/15: 2015 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Rudolf Keil/VRDT – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Byla T-335/15: 2015 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Universal Protein Supplements/VRDT (Kultūristo vaizdavimas)

45

2015/C 279/57

Byla T-339/15: 2015 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Polski Koncern Naftowy Orlen/VRDT (Kształt stacji benzynowej)

46

2015/C 279/58

Byla T-340/15: 2015 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Polski Koncern Naftowy Orlen/VRDT (Kształt stacji benzynowej)

46

2015/C 279/59

Byla T-341/15: 2015 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Polski Koncern Naftowy Orlen/VRDT (Kształt stacji benzynowej)

47

2015/C 279/60

Byla T-342/15: 2015 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Polski Koncern Naftowy Orlen/VRDT (Kształt stacji benzynowej)

48

2015/C 279/61

Byla T-343/15: 2015 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Polski Koncern Naftowy Orlen/VRDT (Kształt stacji benzynowej)

48

2015/C 279/62

Byla T-357/15 P: 2015 m. liepos 7 d. Maria Luisa Garcia Minguez pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 28 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-72/14 Garcia Minguez/Komisija

49

2015/C 279/63

Byla T-360/15: 2015 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Dr Vita/VRDT (69)

50

 

Tarnautojų teismas

2015/C 279/64

Byla F-112/14: 2015 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje EJ/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma — Reglamentas Nr. 1023/2013 — Pareigybių rūšys — Pereinamosios nuostatos, susijusios su priskyrimu pareigybių rūšiai — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 2 dalis — Komisijos teisės tarnybos AD 13 lygio teisininkai administratoriai — „Teisės patarėjų“ ir „teisės tarnybos narių“ situacija — Priskyrimo AD 13 lygiui tvarka pagal 2004 m. Pareigūnų tarnybos nuostatus — Paaukštinimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį — Paskyrimas taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalį — Priskyrimas pareigybėms „patarėjas arba lygiavertės pareigos“ ir „pereinamojo laikotarpio administratorius“ — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sąvoka „svarbios pareigos“ — Sąvoka „tam tikros pareigos“ — Vienodas požiūris — Galimybė paaukštinti į AD 14 lygį — Teisėti lūkesčiai — Teisinio saugumo principas)

51

2015/C 279/65

Byla F-116/14: 2015 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Murariu/EDPPI (Viešoji tarnyba — EDPPI personalas — Laikinasis tarnautojas — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Minimalios aštuonerių metų profesinės patirties reikalavimas — Vidinis kandidatas, kuris, pasibaigus stažuotei, jau buvo patvirtintas į laikinojo tarnautojo pareigas — Laikinas paskyrimas į naujas pareigas, kurios suteikia teisę į aukštesnį lygį — Pranešime dėl laisvos darbo vietos padaryta materialinė klaida — Pasiūlymo dėl darbo vietos atšaukimas — Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) taikymas — Konsultavimasis su Personalo komitetu — Teisėti lūkesčiai)

52

2015/C 279/66

Byla F-109/14: 2015 m. liepos 14 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Roda/Komisija (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Maitintojo netekimo pensija — Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 27 straipsnis — Pareigūno, kuris mirė, išsiskyrusio sutuoktinio teisė — Maitintojo netekimo pensija, mokama pareigūnui mirus — Maksimalus maitintojo netekimo pensijos dydis — Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

53

2015/C 279/67

Byla F-20/15: 2015 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje FG/Europos Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma — Reglamentas Nr. 1023/2013 — Pareigybių rūšys — Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl priskyrimo prie pareigybių rūšių — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 2 dalis — Galimybė paaukštinti į aukštesnį lygį — 2014 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Administratorius, neinantis „specialių pareigų“ — Galimybė būti paaukštintam daugiausia iki AD12 lygio — Šio administratoriaus neįtraukimas į AD12 lygio pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, sąrašą — Galimybė prašyti pasinaudoti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 3 dalimi — Galutinis terminas 2015 m. gruodžio 31 d. — Ieškinio priimtinumas — Asmens nenaudai priimto akto sąvoka — Pareigūno elektroninės asmens bylos pakeitimas — Informaciniai pranešimai — Paskelbimas institucijos intranete — Su ikiteismine procedūra susijusių reikalavimų nesilaikymas — Procedūros reglamento 81 straipsnis)

53

2015/C 279/68

Byla F-35/15 R: 2015 m. liepos 15 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Fernando De Esteban Alonso/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis — Pagalbos prašymas — Baudžiamasis procesas nacionaliniame teisme — Komisijos kaip civilinės bylos šalies sudarymas — Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

54

2015/C 279/69

Byla F-94/15 R: 2015 m. liepos 15 d. Tarnautojų teismo pirmininko nutartis byloje Wolff/EIVT (Viešoji tarnyba — Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Personalo komiteto rinkimai — Skuba — Nebuvimas — Esamų interesų suderinimas)

54

2015/C 279/70

Byla F-72/15: 2015 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

55

2015/C 279/71

Byla F-74/15: 2015 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

55

2015/C 279/72

Byla F-78/15: 2015 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./EIB

56

2015/C 279/73

Byla F-79/15: 2015 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/ECB

57

2015/C 279/74

Byla F-80/15: 2015 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Europos Komisija

58

2015/C 279/75

Byla F-82/15: 2015 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EIB

59

2015/C 279/76

Byla F-83/15: 2015 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos GNSS agentūra

60

2015/C 279/77

Byla F-84/15: 2015 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

60

2015/C 279/78

Byla F-86/15: 2015 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/ECB

61

2015/C 279/79

Byla F-88/15: 2015 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

61

2015/C 279/80

Byla F-89/15: 2015 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

62

2015/C 279/81

Byla F-69/14: 2015 m. liepos 13 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carreira/ESMA

62


LT

 

Top