Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:268:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 268, 2015 m. rugpjūčio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 268

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. rugpjūčio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

506-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2015 m. kovo 18–19 d.

2015/C 268/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Dabartinės ES maisto saugos ir aprūpinimo maistu užtikrinimo sistemos ir galimybių ją patobulinti (nuomonė savo iniciatyva)

1

2015/C 268/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pažangiųjų salų (nuomonė savo iniciatyva)

8

2015/C 268/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos bendradarbiavimo energetikos tinklų srityje (nuomonė savo iniciatyva)

14

2015/C 268/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Darnaus vystymosi vaidmens ir pilietinės visuomenės dalyvavimo autonominiuose ES investicijų susitarimuose su trečiosiomis šalimis

19


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

506-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2015 m. kovo 18–19 d.

2015/C 268/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Investicijų planas Europai“(COM(2014) 903 final) ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015) 10 final – 2015/0009 (COD))

27

2015/C 268/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos valdymo peržiūra. Reglamentų (ES) Nr. 1173/2011, (ES) Nr. 1174/2011, (ES) Nr. 1175/2011, (ES) Nr. 1176/2011, (ES) Nr. 1177/2011, (ES) Nr. 472/2013 ir (ES) Nr. 473/2013 taikymo ataskaita“[COM(2014) 905 final]

33

2015/C 268/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 [COM(2015) 46 final]

40

2015/C 268/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (nauja redakcija) [COM(2015) 48 final – 2015/0027 (COD)]

45


LT

 

Top