Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 205, 2015 m. birželio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 205

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. birželio 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2015/C 205/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 205/02

Byla C-260/13: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Sigmaringen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2006/126/EB — Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas — Valstybės narės atsisakymas pripažinti asmeniui, kuris vairavo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą galiojančiu)

2

2015/C 205/03

Byla C-357/13: 2015 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Direktyva 2008/7/EB — 2 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Netiesioginiai pritraukto kapitalo mokesčiai — Apmokestinimas kapitalo mokesčiu — Kapitalo įnašai į komanditinę akcinę bendriją — Tokios bendrijos pripažinimas kapitalo bendrove)

3

2015/C 205/04

Byla C-376/13: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/77/EB — Teisės naudotis radijo dažniais antžeminei skaitmeninei transliacijai — Viešieji pirkimai — Rangovų trankos kriterijai — Proporcingumas — Specialiosios teisės)

3

2015/C 205/05

Byla C-382/13: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 13 straipsnio 2 dalis ir 17 straipsnis — Pagalbinis darbas kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje — Taikytini teisės aktai — Gyvenamosios vietos valstybės atsisakymas skirti šeimos išmokas ir sprendimas sumažinti senatvės pensiją)

4

2015/C 205/06

Byla C-424/13: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 — Gyvūnų apsauga juos vežant — Ilga kelionė iš valstybės narės į trečiąją šalį — 14 straipsnio 1 dalis — Su kelionės žurnalu susijęs tikrinimas, kurį turi atlikti išvykimo vietos kompetentinga institucija prieš ilgas keliones — Šios nuostatos taikymas kelionės daliai už Europos Sąjungos teritorijos ribų — Minėtame reglamente įtvirtintų teisės normų taikymas šiai kelionės daliai)

5

2015/C 205/07

Byla C-605/13 P: 2015 m. balandžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Issam Anbouba/Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Sirijos Arabų Respublikai taikomos ribojamosios priemonės — Priemonės, taikomos asmenims ir subjektams, kurie gauna naudos iš režimo vykdomos politikos — Įtraukimo į sąrašus pagrįstumo įrodymas — Įrodymų visuma)

6

2015/C 205/08

Byla C-630/13 P: 2015 m. balandžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Issam Anbouba/Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Sirijos Arabų Respublikai taikomos ribojamosios priemonės — Priemonės, taikomos asmenims ir subjektams, kurie gauna naudos iš režimo vykdomos politikos — Įtraukimo į sąrašus pagrįstumo įrodymas — Įrodymų visuma)

6

2015/C 205/09

Byla C-635/13: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, buvusi Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Pozicija 1207 — Aliejinių augalų sėklos — Pozicija 1209 — Sėjai skirtos sėklos — Pozicija 1212 — Dažniausiai žmonių maistui vartojamos ir kitur nenurodytos sėklos — Kinijos kilmės žalių neišgliaudytų moliūgų sėklų importas)

7

2015/C 205/10

Byla C-16/14: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Beroep te Gent (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Property Development Company NV/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Šeštoji PVM direktyva — 11 straipsnio A skirsnis — Prekės, prilygintos tiekimui už atlygį, panaudojimas — Pastato panaudojimas PVM neapmokestinamai veiklai — Šio panaudojimo apmokestinamoji vertė — Skolinto kapitalo palūkanos, sumokėtos, pastato statybos metu)

8

2015/C 205/11

Byla C-38/14: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendri neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka — 6 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose neteisėto buvimo šalyje atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, numatoma skirti baudą arba išsiųsti iš šalies)

8

2015/C 205/12

Byla C-96/14: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de grande instance de Nîmes (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Nesąžiningos sąlygos — Draudimo sutartis — 4 straipsnio 2 dalis — Sutarties sąlygų nesąžiningumo vertinimas — Su pagrindiniu sutarties dalyku susijusių sąlygų nevertinimas — Sąlyga, kuria siekiama užtikrinti įmokų pagal būsto paskolos sutartį padengimą — Visiškas paskolos gavėjo nedarbingumas — Šios garantijos netaikymas esant patvirtintam gebėjimui užsiimti atlygintine ar neatlygintine veikla)

9

2015/C 205/13

Byla C-111/14: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GST – Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — Mokesčių neutralumo principas — Asmuo, turintis mokėti PVM — Paslaugų gavėjo per klaidą sumokėtas PVM — Paslaugų teikėjo apmokestinimas PVM — Atsisakymas grąžinti PVM paslaugų teikėjui)

10

2015/C 205/14

Byla C-114/14: 2015 m. balandžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Švedijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — Direktyva 2006/112/EB — 132 straipsnio 1 dalies a punktas ir 135 straipsnio 1 dalies h punktas — Neapmokestinimas — Viešųjų pašto tarnybų teikiamos paslaugos — Pašto ženklai — Direktyva 97/67/EB)

11

2015/C 205/15

Byla C-120/14 P: 2015 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Christoph Klein/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Direktyva 93/42/EEB — 8 ir 18 straipsniai — Medicinos prietaisai — Komisijos neveikimas po pranešimo apie sprendimą uždrausti pateikti į rinką — Senaties terminas — Senaties termino sustabdymas pateikus teisinės pagalbos prašymą — Apsaugos sąlygos procedūra)

11

2015/C 205/16

Byla C-149/14: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/676/EEB — Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių — Pažeidžiamų vandenų ir zonų nustatymas — Pernelyg didelis nitratų kiekis — Eutrofizacija — Pareiga patikrinti kas ketverius metus — Nepakankamumas — Veiksmų programų parengimas — Nebuvimas)

12

2015/C 205/17

Byla C-227/14 P: 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — SESV 101 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis — Skystųjų kristalų monitorių (LCD) pasaulinė rinka — Kainų nustatymas — Baudos — Baudų apskaičiavimo gairės (2006 m.) — 13 punktas — Pardavimo vertės nustatymas — Bendroji įmonė — Atsižvelgimas į pardavimą patronuojančiosioms bendrovėms — Pranešimas apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą kartelių atveju (2002 m.) — 23 punkto b papunkčio paskutinė pastraipa — Atleidimas nuo dalies baudos — Komisijai iki tol nežinomų faktų įrodymai)

12

2015/C 205/18

Byla C-127/15: 2015 m. kovo 12 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Byla C-132/15: 2015 m. kovo 19 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. vasario 13 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-725/14 Aalberts Industries/Europos Komisija

13

2015/C 205/20

Byla C-134/15: 2015 m. kovo 19 d.Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Saksonijos federacinė žemė

15

2015/C 205/21

Byla C-147/15: 2015 m. kovo 26 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Byla C-151/15: 2015 m. kovo 30 d.Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

16

2015/C 205/23

Byla C-152/15: 2015 m. kovo 30 d.Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Byla C-157/15: 2015 m. balandžio 3 d.Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Byla C-158/15: 2015 m. balandžio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Byla C-160/15: 2015 m. balandžio 7 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV ir kt.

18

2015/C 205/27

Byla C-164/15 P: 2015 m. balandžio 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-473/12 Aer Lingus Ltd./Europos Komisija

19

2015/C 205/28

Byla C-165/15 P: 2015 m. balandžio 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-500/12 Ryanair Ltd./Europos Komisija

20

2015/C 205/29

Byla C-166/15: 2015 m. balandžio 13 d.Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Aleksandrs Ranks ir Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Byla C-180/15: 2015 m. balandžio 21 d.Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Borealis Ab ir kt./Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Byla C-182/15: 2015 m. balandžio 22 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą Aleksei Petruhhin byloje

23

2015/C 205/32

Byla C-193/15 P: 2015 m. balandžio 27 d. Tarif Akhras pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-579/11 Tarif Akhras/Europos Sąjungos Taryba

24

2015/C 205/33

Byla C-200/15: 2015 m. balandžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

25

 

Bendrasis Teismas

2015/C 205/34

Byla T-131/12: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Spa Monopole/VRDT – Orly International (SPARITUAL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPARITUAL paraiška — Ankstesni vaizdinis ir žodiniai Beniliukso prekių ženklai SPA ir LES THERMES DE SPA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

26

2015/C 205/35

Byla T-423/12: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skype/VRDT – Sky ir Sky IP International (skype) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „skype“ paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas SKY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2015/C 205/36

Byla T-183/13: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skype/VRDT – Sky ir Sky IP International (SKYPE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SKYPE paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas SKY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2015/C 205/37

Byla T-184/13: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skype/VRDT – Sky ir Sky IP International (SKYPE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SKYPE paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas SKY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2015/C 205/38

Byla T-433/13: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Petropars Iran ir kt./Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Pareiga motyvuoti — Vertinimo klaida — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Teisė užsiimti ekonomine veikla — Nuosavybės teisė — Visuomenės sveikatos apsauga, saugumo užtikrinimas ir aplinkos apsauga — Atsargumo principas — Proporcingumas — Teisė į gynybą)

29

2015/C 205/39

Byla T-599/13: 2015 m. gegužės 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cosmowell/VRDT – Haw Par (GELENKGOLD) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo GELENKGOLD paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame vaizduojamas tigras — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio pakeitimas — Fonetinis žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2015/C 205/40

Byla T-715/13: 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/VRDT – Horno del Espinar (Castello) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Castello“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „Castelló“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio antras sakinys)

30

2015/C 205/41

Byla T-383/13: 2015 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatzianagnostou/Taryba ir kt. (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Nacionalinis ekspertas, komandiruotas į misiją Eulex Kosovo — Misijos vadovo sprendimas dėl drausminių nuobaudų)

31

2015/C 205/42

Byla T-393/13: 2015 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje SolarWorld ir Solsonica/Komisija (Dempingas — Kinijos kilmės ar siunčiamų iš Kinijos fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (elementų ir plokštelių) importas — Laikinasis antidempingo muitas)

32

2015/C 205/43

Byla T-284/14: 2015 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Dyckerhoff Polska/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — „Force majeure“ ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

32

2015/C 205/44

Byla T-581/14: 2015 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vierling/VRDT – IP Leanware (BRAINCUBE) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

33

2015/C 205/45

Byla T-43/15 R: 2015 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje CRM/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Saugomos geografinės nuorodos registracija — „piadina romagnola (piada romagnola)“ — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

34

2015/C 205/46

Byla T-45/15 R: 2015 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Hydrex/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Susitarimas dėl subsidijos, susijusios su projektu, priskirtinu finansinei priemonei, taikomai aplinkos apsaugai — Nurodymas grąžinti lėšas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų pažeidimas — Nepriimtinumas)

34

2015/C 205/47

Byla T-174/15: 2015 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje EFB/Komisija

35

2015/C 205/48

Byla T-191/15: 2015 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje SLE Schuh/VRDT – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Byla T-205/15: 2015 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Aguirre y Compañía/VRDT – Puma (Sportbačio vaizdas)

36

2015/C 205/50

Byla T-209/15: 2015 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Gmina Kosakowo/Komisija

37

2015/C 205/51

Byla T-211/15 P: 2015 m. balandžio 27 d. Claudio Necci pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. kovo 25 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-5/15 Necci/Komisija

38

2015/C 205/52

Byla T-213/15: 2015 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung/VRDT – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Byla T-214/15: 2015 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis/VRDT – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Byla T-217/15: 2015 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Fiesta Hotels & Resorts/VRDT – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Byla T-224/15: 2015 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Cofely Solelec/Parlamentas

41

2015/C 205/56

Byla T-536/13: 2015 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Microsoft/VRDT – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Byla T-182/14: 2015 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marzocchi Pompe/VRDT – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Byla T-637/14: 2015 m. balandžio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje noon Copenhagen/VRDT – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Byla T-791/14: 2015 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bensarsa/Komisija ir EDAPP

43


LT

 

Top