Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 138, 2015 m. balandžio 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. balandžio 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 138/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 138/02

Byla C-463/12: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 6 straipsnis — Atgaminimo teisė — Išimtis — Kopijavimas asmeniniam naudojimui — Atgaminimas pasinaudojant mobiliųjų telefonų atminties kortelėmis — Teisinga kompensacija — Mokestis už laikmenas — Vienodas požiūris — Mokesčio grąžinimas — Minimali žala)

2

2015/C 138/03

Sujungtos bylos C-93/13 P ir C-123/13 P: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose Europos Komisija/Versalis SpA, buvusi Polimeri Europa SpA, Eni SpA ir Versalis SpA, buvusi Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Chloropreninio kaučiuko rinka — Gamybos subjektų perėmimas — Pažeidimo inkriminavimas — Baudos — Recidyvas — Neribota jurisdikcija)

4

2015/C 138/04

Byla C-143/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Specializat Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Direktyva 93/13/EEB — Nesąžiningos sąlygos pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudaromose sutartyse — 4 straipsnio 2 dalis — Sutarties sąlygų nesąžiningumo vertinimas — Su pagrindiniu sutarties dalyku arba kainos ar atlygio adekvatumu susijusių sąlygų nevertinimas, jei jos išdėstytos aiškiai ir suprantamai — Sąlygos, apimančios paskolos davėjo imamus „rizikos komisinius“ ir tam tikromis aplinkybėmis šiam leidžiančios vienašališkai keisti palūkanų normą)

4

2015/C 138/05

Byla C-144/13, C-154/13 ir C-160/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Atskaita — Atleidimas nuo mokesčio — Dantų protezų tiekimas)

5

2015/C 138/06

Byla C-343/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Akcinių bendrovių jungimo tvarka — Direktyva 78/855/EEB — Prijungimas — 19 straipsnis — Pasekmės — Prijungtos bendrovės viso turto ir įsipareigojimų perdavimas prijungiančiajai bendrovei — Prijungtos bendrovės padarytas pažeidimas iki jungimosi — Pažeidimo konstatavimas administraciniu sprendimu po šio jungimosi — Nacionalinė teisė — Prijungtos bendrovės administracinės atsakomybės perdavimas — Leistinumas)

6

2015/C 138/07

Byla C-359/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas asmenų judėjimas — SESV 20 ir 21 straipsniai — Valstybės narės pilietis — Gyvenamoji vieta kitoje valstybėje narėje — Studijos užjūrio šalyje ar teritorijoje — Tolesnis aukštojo mokslo studijų finansavimo skyrimas — „Trejų iš šešerių metų“ gyvenamosios vietos sąlyga — Apribojimas — Pateisinimas)

6

2015/C 138/08

Byla C-472/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bayerisches Verwaltungsgerict München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Prieglobstis — Direktyva 2004/83/EB — 9 straipsnio 2 dalies b, c ir e punktai — Būtiniausi trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės pripažinimo pabėgėliais standartai — Pripažinimo pabėgėliu sąlygos — Persekiojimo veiksmai — Baudžiamosios sankcijos Jungtinių Valstijų ginkluotųjų pajėgų nariui dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą Irake)

7

2015/C 138/09

Byla C-479/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Prancūzijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Apmokestinimas — PVM — Lengvatinio tarifo taikymas — Skaitmeninių ir elektroninių knygų tiekimas)

8

2015/C 138/10

Byla C-502/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Apmokestinimas — PVM — Lengvatinio tarifo taikymas — Skaitmeninių ir elektroninių knygų tiekimas)

9

2015/C 138/11

Sujungtos bylos C-503/13 ir C-504/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — Direktyva 85/374/EEB — 1 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio pirmos pastraipos a punktas — Širdies stimuliatorius ir implantuojamasis kardioverteris defibriliatorius — Gaminio veikimo sutrikimo rizika — Kūno sužalojimas — Tariamai trūkumą turinčio gaminio eksplantavimas ir kito gaminio implantavimas — Operacijos išlaidų atlyginimas)

9

2015/C 138/12

Byla C-512/13: 2015 m. vasario 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C.G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — SESV 45 straipsnis — Vienodas požiūris į darbuotojus nerezidentus — Mokesčio lengvata, susijusi su darbdavio mokamų kompensacijų neapmokestinimu — Fiksuoto dydžio lengvata — Darbuotojai iš kitos valstybės narės nei darbo vietos valstybė — Gyvenamosios vietos sąlyga, susijusi su tam tikru atstumu nuo darbo vietos valstybės narės sienos)

10

2015/C 138/13

Byla C-515/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti Poul Landin vardu/Tekniq, veikianti ENCO A/S – VVS vardu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 2 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas — 6 straipsnio 1 dalis — Skirtingas požiūris dėl amžiaus — Nacionalinės teisės normos, kuriose nenumatyta išmokėti išeitinę išmoką darbuotojams, galintiems, pasibaigus jų darbo sutarties galiojimui, pasinaudoti teise į senatvės pensiją pagal bendrąją sistemą)

11

2015/C 138/14

Byla C-534/13: 2015 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ir kt./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 191 straipsnio 2 dalis — Direktyva 2004/35/EB — Atsakomybė už aplinkos apsaugą — Nacionalinės teisės normos, nenumatančios administracijai galimybės įpareigoti užterštų sklypų savininkus, kurie neprisidėjo prie šios taršos, įgyvendinti prevencijos ir žalos ištaisymo priemones ir numatančios tik pareigą padengti administracijos taikytų priemonių išlaidas — Suderinamumas su principu „teršėjas moka“, atsargumo principu, principu, kad reikia imtis prevencijos veiksmų, ir principu, kad žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis)

12

2015/C 138/15

Byla C-547/13: 2015 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Administratīvā rajona tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA Oliver Medical/Valsts ieņēmumu dienests (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — 8543, 9018 ir 9019 pozicijos — Lazerio ir ultragarso aparatai ir jiems skirtos atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys)

12

2015/C 138/16

Byla C-553/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tallinna Ringkonnakohus (Estija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Netiesioginiai mokesčiai — Akcizai — Direktyva 2008/118/EB — 1 straipsnio 2 dalis — Akcizu apmokestinamas skystasis kuras — Mažmeninės prekybos mokestis — Sąvoka „specialus tikslas“ — Iš anksto nustatyta paskirtis — Viešojo transporto organizavimas miesto teritorijoje)

13

2015/C 138/17

Byla C-559/13: 2015 m. vasario 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — Tiesioginiai mokesčiai — Pajamų mokestis — Rentos, mokamos vienam iš tėvų paveldėjimo inter vivos atveju už dovaną, atskaitymas — Nerezidentams taikoma išimtis)

14

2015/C 138/18

Byla C-564/13 P: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — SESV 340 straipsnio pirma pastraipa — Sąjungos sutartinė atsakomybė — SESV 272 straipsnis — Arbitražinė išlyga — Šeštoji pamatinė mokslo tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa — Su „Ontogov“, FIT ir „RACWeb“ projektais susijusios sutartys — Tinkamos finansuoti išlaidos ir Komisijos sumokėtos sumos — Ieškinys dėl pripažinimo — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį neatsiradimas ir nebuvimas)

15

2015/C 138/19

Byla C-585/13 P: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Europos Sąjungos Taryba, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Irano Islamo Respublikai taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Lėšų pervedimo ribojimas — Padėjimas į sąrašą įtrauktiems subjektams išvengti ribojamųjų priemonių arba jas pažeisti)

15

2015/C 138/20

Byla C-623/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 4 straipsnis — Materialinė taikymo sritis — Įmokos nuo pajamų iš turto — Bendroji socialinė įmoka — Įmoka socialinės apsaugos sistemos skolai padengti — Socialinis mokestis — Papildoma socialinio mokesčio įmoka — Privalomosios socialinės apsaugos sistemos finansavimo dalis — Tiesioginis ir pakankamai reikšmingas ryšys su tam tikromis socialinės apsaugos sritimis)

16

2015/C 138/21

Byla C-667/13: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Estado português/Banco Privado Português SA, likviduojama įmonė, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, likviduojama įmonė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Valstybės pagalba — Su paskola susieta valstybės garantija — Sprendimas 2011/346/ES — Klausimai dėl galiojimo — Priimtinumas — SESV 107 straipsnio 1 dalis — Motyvavimas — Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai — SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktas — Didelis valstybės narės ekonomikos sutrikdymas)

17

2015/C 138/22

Byla C-691/13: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žmonėms skirti vaistai — Direktyva 89/105/EEB — 6 straipsnio 2 punktas — Sveikatos draudimo sistemos kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimas — Vaisto kompensavimo sąlygų pakeitimas, palikus jį šiame sąraše — Pareiga motyvuoti)

17

2015/C 138/23

Byla C-6/14: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 — Oro vežėjai ir orlaivių naudotojai — Draudimas — Reikalavimai — Sąvokos „keleivis“ ir „įgulos narys“ — Sraigtasparnis — Sniego griūčių sukėlimo sprogdinant eksperto vežimas — Žala, padaryta per skrydį vykdant darbus — Atlyginimas)

18

2015/C 138/24

Byla C-41/14: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2001/84/EB — 1 straipsnis — Intelektinė nuosavybė — Originalių meno kūrinių pardavimas aukcionuose — Originalaus kūrinio perpardavimo teisė autoriaus naudai — Autorinio atlyginimo už perpardavimą mokėtojas — Pirkėjas arba pardavėjas — Sutartinis nukrypimas)

19

2015/C 138/25

Byla C-43/14: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ŠKO–ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Ozono sluoksnio apsauga — Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Apyvartinių taršos leidimų suteikimo metodas — Apyvartinių taršos leidimų suteikimas nemokamai — Dovanojamo turto mokesčio taikymas tokiam suteikimui)

19

2015/C 138/26

Byla C-104/14: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, kuriai taikoma kolektyvinio nemokumo procedūra, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 288 straipsnio trečia pastraipa — Kova su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius — Direktyva 2000/35/EB — 2, 3 ir 6 straipsniai — Direktyva 2011/7/ES — 2, 7 ir 12 straipsniai — Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį skolinių reikalavimų valstybei turinčio kreditoriaus nenaudai gali būti pakeistos palūkanos, mokamos pagal skolinius reikalavimus, kurių atsirado prieš priimant šias direktyvas)

20

2015/C 138/27

Byla C-175/14: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ralph Prankl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Direktyva 92/12/EEB — Bendra tvarka, taikoma akcizais apmokestinamiems produktams — Kontrabandinių prekių apmokestinimas — Prekės, išleistos vartoti vienoje valstybėje narėje ir nugabentos į kitą valstybę narę — Kompetentingos valstybės narės nustatymas — Tranzito valstybės teisė apmokestinti minėtas prekes)

21

2015/C 138/28

Byla C-178/14: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — 8525 80 pozicija — Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu — 8525 80 91 ir 8525 80 99 subpozicijos — Sporto akiniuose įmontuotos vaizdo kameros — Optinio vaizdo mastelio pokyčio funkcija — Rinkmenų iš išorinių šaltinių įrašymas)

21

2015/C 138/29

Byla C-220/14 P: 2015 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Ahmed Abdelaziz Ezz ir kt./Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims, atsižvelgiant į padėtį Egipte — Asmenų, kuriems taikomos teisminės procedūros dėl valstybės lėšų pasisavinimo, lėšų įšaldymas — Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją)

22

2015/C 138/30

Byla C-221/14 P: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje H/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų tarnybinės pajamos — Buvęs Tarnautojų Teismo teisėjas — Prašymas priimti į Bendrąją sveikatos draudimo sistemą (BSDS) — Sprendimas — Atsisakymas — Teisių gynimo būdai — Vėlavimas — Nepriimtinumas)

23

2015/C 138/31

Byla C-238/14: 2015 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — Trumpalaikiai meno sektoriaus darbuotojai — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — 5 punkto 1 dalis — Piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonės — Tokias sutartis pateisinančių „objektyvių priežasčių“ samprata)

23

2015/C 138/32

Nuomonė 1/15: Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį Europos Parlamento paduotas prašymas pateikti nuomonę

24

2015/C 138/33

Byla C-451/14: 2014 m. rugsėjo 26 d.Rayonen sad Sofija (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rumyana Asenova Petrus/Bulgarijos Respublika

24

2015/C 138/34

Byla C-512/14 P: 2014 m. lapkričio 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimo byloje T-686/13 Unibail/VRDT

24

2015/C 138/35

Byla C-513/14 P: 2014 m. lapkričio 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimo byloje T-687/13 Unibail/VRDT

25

2015/C 138/36

Byla C-595/14: 2014 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba

26

2015/C 138/37

Byla C-11/15: 2015 m. sausio 15 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

26

2015/C 138/38

Byla C-24/15: 2015 m. sausio 21 d.Finanzgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Byla C-27/15: 2015 m. sausio 22 d. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pippo Pizzo/CRGT srl

27

2015/C 138/40

Byla C-28/15: 2015 m. sausio 23 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Koninklijke KPN NV ir kt./Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Byla C-30/15 P P: 2015 m. sausio 27 d.Simba Toys GmbH & Co. kg pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 25 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-456/09 Simba Toys GmbH & Co. kg/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

29

2015/C 138/42

Byla C-37/15: 2015 m. sausio 29 d.Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Byla C-41/15: 2015 m. vasario 2 d.High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited/Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Byla C-48/15: 2015 m. vasario 6 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje État belge – SPF Finances/ING International SA, succédant aux droits et obligations de ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Byla C-50/15 P: 2015 m. vasario 6 d. Kurt Hesse pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-173/11 Kurt Hesse ir Lutter & Partner GmbH/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

33

2015/C 138/46

Byla C-57/15: 2015 m. vasario 9 d.Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje United Video Properties Inc./Telenet NV

34

2015/C 138/47

Byla C-59/15: 2015 m. vasario 9 d.Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Byla C-60/15 P: 2015 m. vasario 11 d.Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-476/12 Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Europos Komisija

35

2015/C 138/49

Byla C-63/15: 2015 m. vasario 12 d.Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

36

2015/C 138/50

Byla C-64/15: 2015 m. vasario 12 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Byla C-65/15: 2015 m. vasario 12 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Vito Santoro

38

2015/C 138/52

Byla C-66/15: 2015 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

38

2015/C 138/53

Byla C-69/15: 2015 m. vasario 16 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Byla C-75/15: 2015 m. vasario 19 d.Markkinaoikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Byla C-77/15: 2015 m. vasario 19 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. sausio 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-409/14 Marcuccio/Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

41

2015/C 138/56

Byla C-81/15: 2015 m. vasario 20 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon

42

2015/C 138/57

Byla C-95/15 P: 2015 m. vasario 24 d.H & R ChemPharm GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-551/08 H & R ChemPharm GmbH/Europos Komisija

43

2015/C 138/58

Byla C-101/15 P P: 2015 m. vasario 27 d.Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-72/09 Pilkington Group Limited ir kt./Komisija

45

 

Bendrasis Teismas

2015/C 138/59

Byla T-249/12: 2015 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vestel Iberia ir Makro autoservicio mayorista/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Muitų sąjunga — Importo muitų paskesnis įtraukimas į apskaitą ir atsisakymas juos išieškoti — Turkijos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvai — Dviejų importuotojų pateiktas prašymas atsisakyti išieškoti muitus — Komisijos atliktas nacionalinių valdžios institucijų nukreipimas į sprendimą dėl kito importuotojo — Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 871 straipsnio 2 ir 6 dalys bei 905 straipsnio 2 ir 6 dalys — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

46

2015/C 138/60

Byla T-377/13: 2015 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ultra air/VRDT – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „ultra.air ultrafilter“ — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas)

46

2015/C 138/61

Byla T-513/13: 2015 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje B. Braun Melsungen/VRDT (SafeSet) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „SafeSet“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas sakinys — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

47

2015/C 138/62

Byla T-257/14: 2015 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novomatic/VRDT – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BLACK JACK TM paraiška — Ankstesni žodinis ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklai BLACK TRACK — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

48

2015/C 138/63

Byla T-392/12: 2015 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lavazza/VRDT – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

48

2015/C 138/64

Byla T-251/13: 2015 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gemeente Nijmegen/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Nyderlandų savivaldybės pagalba, suteikta futbolo profesionalų klubui — Sprendimas pradėti formalią tyrimo procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį — Sprendimo priėmimo dieną visiškai įgyvendinta pagalbos priemonė — Priimtinumas — Aktas, kurį galima ginčyti)

49

2015/C 138/65

Byla T-431/13: 2015 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Métropole Gestion/VRDT – Metropol (METROPOL) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas METROPOL — Prašymas pripažinti negaliojančia — Prašymo pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą nebuvimas — Prekių ženklo išbraukimas pasibaigus jos registracijos galiojimui — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

49

2015/C 138/66

Byla T-473/13: 2015 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje G-Star Raw/VRDT – PepsiCo (PEPSI RAW) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

50

2015/C 138/67

Byla T-233/14: 2015 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Intesa Sanpaolo/VRDT (NEXTCARD) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo NEXTCARD paraiška — Dalinis eksperto atsisakymas įregistruoti — Pareiga motyvuoti — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

51

2015/C 138/68

Byla T-833/14: 2014 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Søndagsavisen/Komisija

51

2015/C 138/69

Byla T-834/14: 2014 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Forbruger-Kontakt/Komisija

52

2015/C 138/70

Byla T-52/15: 2015 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sharif University of Technology/Taryba

52

2015/C 138/71

Byla T-59/15: 2015 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Amitié Srl/EACEA

53

2015/C 138/72

Byla T-65/15: 2015 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Talanton/Europos Komisija

55

2015/C 138/73

Byla T-68/15: 2015 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Scandlines Øresund ir kt./Komisija

56

2015/C 138/74

Byla T-72/15: 2015 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Hippler/Komisija

57

2015/C 138/75

Byla T-86/15: 2015 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aston Martin Lagonda/VRDT (Motorinės transporto priemonės priekinių grotelių pavaizdavimas)

58

2015/C 138/76

Byla T-87/15: 2015 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aston Martin Lagonda/VRDT (Motorinės transporto priemonės priekinių grotelių pavaizdavimas)

59

2015/C 138/77

Byla T-88/15: 2015 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aston Martin Lagonda/VRDT (radiatoriaus grotelių pavaizdavimas)

59

2015/C 138/78

Byla T-98/15: 2015 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Tubes Radiatori/VRDT – Antrax It (Šildymo radiatoriai)

60

2015/C 138/79

Byla T-101/15: 2015 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Red Bull/VRDT – Optimum Mark (Mėlynos ir sidabrinės spalvų vaizdavimas)

61

2015/C 138/80

Byla T-102/15: 2015 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Red Bull/VRDT – Optimum Mark (Mėlynos ir sidabrinės spalvų vaizdavimas)

61

2015/C 138/81

Byla T-103/15: 2015 m. vasario 27 d. pareikštas ieškinys byloje Flabeg Deutschland/Komisija

62

2015/C 138/82

Byla T-108/15: 2015 m. vasario 27 d. pareikštas ieškinys byloje Bundesverband Glasindustrie ir kt./Komisija

63

2015/C 138/83

Byla T-109/15: 2015 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Saint-Gobain Isover G+H ir kt./Komisija

64

2015/C 138/84

Byla T-110/15: 2015 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje International Management Group/Komisija

65

2015/C 138/85

Byla T-120/15: 2015 m. kovo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Proforec/Komisija

66

2015/C 138/86

Byla T-639/13: 2015 m. kovo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Watch TV/Taryba

67

2015/C 138/87

Byla T-459/14: 2015 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Messi Cuccittini/VRDT – Pires Freitas Campos (LEO)

67


LT

 

Top