Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:065:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 65, 2015 m. vasario 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 65

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. vasario 23d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2015/C 065/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 065/02

Nuomonė 2/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) nuomonė Europos Komisija (Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikta nuomonė — Tarptautinio susitarimo projektas — Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos — Minėto projekto suderinamumas su ES ir ESV sutartimis)

2

2015/C 065/03

Byla C-81/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje — Teisinio pagrindo pasirinkimas — SESV 48 straipsnis — SESV 79 straipsnio 2 dalies b punktas — SESV 217 straipsnis)

2

2015/C 065/04

Byla C-87/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën/X (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įsisteigimo laisvė — Mokesčių teisės aktai — Pajamų mokestis — Mokesčių mokėtojas nerezidentas — Galimybė atskaityti su istorijos paminklu, kuriame gyvena jo savininkas, susijusias išlaidas — Galimybės atskaityti nebuvimas paminklo atveju vien dėl to, kad jis nėra saugomas apmokestinimo valstybėje, nors saugomas gyvenamosios vietos valstybėje)

3

2015/C 065/05

Sujungtos bylos C-131/13, C-163/13 ir C-164/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13) ir Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën (Prašymai priimti prejudicinį sprendimą — PVM — Šeštoji direktyva — Valstybių narių tarpusavio prekybos pereinamojo laikotarpio sistema — Europos Sąjungos viduje siunčiamos arba vežamos prekės — Sukčiavimas atvykimo valstybėje narėje — Atsižvelgimas į sukčiavimą siuntimo valstybėje narėje — Atsisakymas suteikti teisę į atskaitą, teisę į atleidimą nuo mokesčio arba teisę į mokesčio grąžinimą — Nacionalinės teisės nuostatų nebuvimas)

4

2015/C 065/06

Byla C-133/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — Mokesčių teisės aktai — Dovanojamo turto mokestis — Neapmokestinimas „dvaro“ atveju — Neapmokestinimo netaikymas dvarui, esančiam kitos valstybės narės teritorijoje)

5

2015/C 065/07

Byla C-202/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department (Europos Sąjungos pilietybė — Direktyva 2004/38/EB — Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisė laisvai judėti ir gyventi valstybės narės teritorijoje — Teisė atvykti — Sąjungos piliečio šeimos narys, trečiosios valstybės pilietis, turintis valstybės narės išduotą leidimą gyventi šalyje — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos atvykti į nacionalinę teritoriją galima tik iš anksto gavus leidimą atvykti — Direktyvos 2004/38/EB 35 straipsnis — Protokolo (Nr. 20) dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio tam tikrų aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai 1 straipsnis)

5

2015/C 065/08

Byla C-306/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) LVP NV/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras rinkų organizavimas — Bananai — Importo tvarka — Taikomos muitų tarifo normos)

6

2015/C 065/09

Byla C-354/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Retten i Kolding, Civilretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fag og Arbejde (FOA), veikianti Karsten Kaltoft vardu/Kommunernes Landsforening (KL), veikianti Billund Kommune vardu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Atleidimas iš darbo — Motyvas — Darbuotojo nutukimas — Bendrasis nediskriminavimo dėl nutukimo principas — Nebuvimas — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas vertinimas užimtumo ir profesinėje srityje — Diskriminacijos dėl negalios draudimas — „Negalios“ buvimas)

7

2015/C 065/10

Byla C-364/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 98/44/EB — 6 straipsnio 2 dalies c punktas — Teisinė biotechnologinių išradimų apsauga — Partenogenetinis oocitų aktyvavimas — Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių gamyba — Patentabilumas — „Žmonių embrionų panaudojimo pramoniniais ar komerciniais tikslais“ išimtis — „Žmogaus embriono“ ir „organizmo, kuriame prasideda žmogaus vystymosi procesas“ sąvokos)

7

2015/C 065/11

Sujungtos bylos C-400/13 ir C-408/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sophia Marie Nicole Sanders, atstovaujama Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas Nr. 4/2009 — 3 straipsnis — Jurisdikcija priimti sprendimą dėl ieškinio priteisti išlaikymą iš kitoje valstybėje narėje nuolat gyvenančio asmens — Nacionalinės teisės aktai, kuriais nustatoma jurisdikcijų koncentracija)

8

2015/C 065/12

Byla C-434/13 P: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Parker Hannifin Manufacturing Srl, buvusi Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. (Apeliacinis skundas — Karteliai — Europos jūrinių žarnų rinka — Juridinių subjektų perėmimas — Neteisėto elgesio priskyrimas — Bendrojo Teismo sumažinta bauda — Neribota teismo jurisdikcija)

9

2015/C 065/13

Byla C-449/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal d’instance d’Orléans (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato (mergautinė pavardė Savary), Florian Bonato (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Vartojimo paskola — Direktyva 2008/48/EB — Pareiga suteikti informaciją prieš sudarant sutartį — Pareiga įvertinti vartotojo kreditingumą — Įrodinėjimo pareiga — Įrodinėjimo būdai)

9

2015/C 065/14

Byla C-470/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Sutartys, kurių vertė nesiekia Direktyvoje 2004/18/EB numatytų ribų — SESV 49 ir 56 straipsniai — Taikymas — Aiškus tarptautinis susidomėjimas — Pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros pagrindai — Ūkio subjekto, padariusio nacionalinės konkurencijos teisės normų pažeidimą, patvirtintą mažiau nei prieš penkerius metus priimtu teismo sprendimu, pašalinimas — Leistinumas — Proporcingumas)

10

2015/C 065/15

Byla C-523/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundessozialgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — SESV 45 straipsnis — Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 3 straipsnio 1 dalis — Senatvės išmokos — Nediskriminavimo principas — Darbuotojas, prieš išeidamas į pensiją valstybėje narėje dirbantis ne visą darbo laiką dėl priešpensinio amžiaus — Atsižvelgimas, kad kitoje valstybėje narėje būtų įgyjama teisė į senatvės pensiją)

11

2015/C 065/16

Byla C-542/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour constitutionnelle (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 19 straipsnio 2 dalis — Direktyva 2004/83/EB — Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai — Papildomą apsaugą galintis gauti asmuo — 15 straipsnio b dalis — Prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas jo kilmės šalyje — 3 straipsnis — Palankesni standartai — Sunkia liga sergantis prašytojas — Tinkamo gydimo nebuvimas kilmės šalyje — 28 straipsnis — Socialinė apsauga — 29 straipsnis — Sveikatos priežiūros paslaugos)

12

2015/C 065/17

Byla C-551/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2008/98/EB — 15 straipsnis — Atliekų tvarkymas — Atliekų gamintojo galimybė pačiam jas apdoroti — Priimtas, bet dar neįsigaliojęs nacionalinis įstatymas, kuriuo perkeliama direktyva — Perkėlimo termino pabaiga — Tiesioginis veikimas)

12

2015/C 065/18

Byla C-562/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 19 straipsnio 2 dalis ir 47 straipsnis — Direktyva 2004/83/EB — Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai — Papildomą apsaugą galintis gauti asmuo — 15 straipsnio b dalis — Prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas jo kilmės šalyje — 3 straipsnis — Palankesni standartai — Sunkia liga sergantis prašytojas — Tinkamo gydymo nebuvimas kilmės šalyje — Direktyva 2008/115/EB — Neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — 13 straipsnis — Stabdomąjį poveikį turinti teisminė teisių gynimo priemonė — 14 straipsnis — Garantijos laukiant grąžinimo — Būtiniausi poreikiai)

13

2015/C 065/19

Byla C-568/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji paslaugų pirkimai — Direktyva 92/50/EEB — 1 straipsnio c punktas ir 37 straipsnis — Direktyva 2004/18/EB — 1 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa ir 55 straipsnis — Sąvokos „paslaugų teikėjas“ ir „ūkio subjektas“ — Valstybinės universitetinės gydymo įstaigos — Juridinio asmens statusą turinti įstaiga, veikianti kaip savarankiškas, nepriklausomą organizacinę struktūrą turintis ūkio subjektas — Veikla, kurios pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas — Steigimo dokumentuose nurodyta paskirtis teikti sveikatos priežiūros paslaugas — Galimybė teikti rinkoje analogiškas paslaugas — Leidimas dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje)

14

2015/C 065/20

Byla C-599/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 4 straipsnis — Sąjungos bendrasis biudžetas — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 — 53 b straipsnio 2 dalis — Sprendimas 2004/904/EB — Europos pabėgėlių fondas 2005 – 2010 m. laikotarpiui — 25 straipsnio 2 dalis — Pareigos susigrąžinti paramą pažeidimo atveju teisinis pagrindas)

15

2015/C 065/21

Byla C-639/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/112/EB — PVM — Sumažintas tarifas — Priešgaisrinei apsaugai skirtos prekės)

15

2015/C 065/22

Byla C-640/13: 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atsižvelgiant į Sąjungos teisę nepagrįstai surinktų mokesčių gražinimas — Nacionalinės teisės aktai — Taikomų teisių gynimo priemonių senaties termino sutrumpinimas atgaline data — Veiksmingumo principas — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas)

16

2015/C 065/23

Byla C-70/14: 2014 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 3846/87 — Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Eksporto grąžinamosios išmokos — Paukštiena — „Išbrokuotos vištos“ — Žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra — Klasifikavimas)

16

2015/C 065/24

Byla C-99/14 P: 2014 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Sprendimas 2010/787/ES — Valstybės pagalba nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti — Sąlygos, kurioms esant ši pagalba laikytina suderinama su vidaus rinka — Teisingumo Tesimo procedūros reglamento 181 straipsnis)

17

2015/C 065/25

Byla C-368/14 P: 2014 m. liepos 30 d.Compagnie des bateaux mouches SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

17

2015/C 065/26

Byla C-505/14: 2014 m. lapkričio 12 d.Landgericht Münster (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

18

2015/C 065/27

Byla C-507/14: 2014 m. lapkričio 13 d.Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P/M

18

2015/C 065/28

Byla C-515/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Kipro Respublika

19

2015/C 065/29

Byla C-522/14: 2014 m. lapkričio 19 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

20

2015/C 065/30

Byla C-529/14: 2014 m. lapkričio 24 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

20

2015/C 065/31

Byla C-532/14: 2014 m. lapkričio 24 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Toorank Productions BV, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/32

Byla C-533/14: 2014 m. lapkričio 24 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Toorank Productions BV, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/33

Byla C-556/14 P: 2014 m. gruodžio 1 d.Holcim (Romania) SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-317/12, Holcim (Romania) SA/Europos Komisija

22

2015/C 065/34

Byla C-561/14: 2014 m. gruodžio 5 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caner Genc/Udlændingenævnet.

24

2015/C 065/35

Byla C-575/14 P: 2014 m. gruodžio 11 d.Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-340/07 RENV Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europos Komisija

25

2015/C 065/36

Byla C-590/14 P: 2014 m. gruodžio 18 d.Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-542/11 Alouminion/Komisija

26

2015/C 065/37

Byla C-453/12: 2014 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

27

 

Bendrasis Teismas

2015/C 065/38

Byla T-127/09: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Abdulrahim/Taryba ir Komisija (Bylos grąžinimas panaikinus sprendimą — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu susijusiems asmenims ir subjektams — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Į Jungtinių Tautų organo sudarytą sąrašą įrašyto asmens lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Šio asmens pavardės įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede esantį sąrašą — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Ieškinio pareiškimo terminas — Viršijimas — Atleistina klaida — Pagrindinės teisės — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Teisė į nuosavybės apsaugą — Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą)

28

2015/C 065/39

Byla T-667/11: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Veloss International ir Attimedia/Parlamentas (Viešasis paslaugų pirkimas — Vertimo į graikų kalbą paslaugų teikimas Parlamente — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Deliktinė atsakomybė)

29

2015/C 065/40

Byla T-1/12: 2015 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba sunkumų patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti — Restruktūrizuoti skirta pagalba, kurią Prancūzijos valdžios institucijos numato suteikti SeaFrance SA — Kapitalo didinimas ir paskolų iš SNCF suteikimas SeaFrance — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Privataus investuotojo kriterijus — Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti)

29

2015/C 065/41

Sujungtos bylos T-539/12 ir T-150/13: 2015 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ziegler/Komisija (Deliktinė atsakomybė — Konkurencija — Belgijos tarptautinio perkraustymo paslaugų rinka — Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų persikraustymas — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas — Tariamos sąmatos — Institucijos atsakomybės apimtis — „Res judicata“ galia — Rūpestingumo pareiga — Priežastinis ryšys)

30

2015/C 065/42

Byla T-107/13 P: 2015 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Trentea/FRA (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Įdarbinimas — Sprendimas atmesti kandidato paraišką ir kito kandidato paskyrimas — Pirmą kartą per posėdį pateiktas pagrindas — Įrodymų iškraipymas — Pareiga motyvuoti — Bylinėjimosi išlaidų priteisimo ginčijimas)

31

2015/C 065/43

Byla T-195/13: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje dm-drogerie markt/VRDT – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CAMEA paraiška — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas BALEA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2015/C 065/44

Byla T-197/13: 2015 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MEM/VRDT (MONACO) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją — Žodinis prekių ženklas MONACO — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 151 straipsnio 1 dalis ir 154 straipsnio 1 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 7 straipsnio 2 dalis — Dalinis atsisakymas suteikti apsaugą)

32

2015/C 065/45

Byla T-406/13: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gossio/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante — Lėšų įšaldymas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Akivaizdi vertinimo klaida — Pagrindinės teisės)

32

2015/C 065/46

Byla T-69/14: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Melt Water/VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „MELT WATER Original“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

33

2015/C 065/47

Byla T-70/14: 2015 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Melt Water/VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Skaidraus cilindrinio butelio forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

34

2015/C 065/48

Byla T-407/13: 2015 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Al Assad/Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų įšaldymas — Privataus asmens įtraukimas į asmenų, kuriems taikomos šios priemonės, sąrašą — Asmeniniai ryšiai su režimo nariais — Teisė į gynybą — Teisingas bylos nagrinėjimas — Pareiga motyvuoti — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Proporcingumas — Nuosavybės teisė — Teisė į privatumą — „Res judicata“ galia — Nepriimtinumas — Akivaizdus nepriimtinumas — Teisiškai nepagrįstas ieškinys)

34

2015/C 065/49

Byla T-768/14: 2014 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje ANKO/Komisija

35

2015/C 065/50

Byla T-771/14: 2014 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ANKO/Komisija

36

2015/C 065/51

Byla T-784/14: 2014 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija/Komisija

36

2015/C 065/52

Byla T-788/14: 2014 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje MPF Holdings/Komisija

38

2015/C 065/53

Byla T-794/14: 2014 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje AATC Trading/VRDT – El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

38

2015/C 065/54

Byla T-804/14: 2014 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Ogrodnik/VRDT – Aviário Tropical (Tropical)

39

2015/C 065/55

Byla T-810/14: 2014 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

40

2015/C 065/56

Byla T-813/14: 2014 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Liu/VRDT – DSN Marketing (Nešiojamų kompiuterių dėklai)

40

2015/C 065/57

Byla T-815/14: 2014 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Closet Clothing/VRDT – Closed Holding (CLOSET)

41

2015/C 065/58

Byla T-818/14: 2014 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje BSCA/Komisija

42

2015/C 065/59

Byla T-820/14: 2014 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Delta Group agroalimentare Srl/Komisija

43

2015/C 065/60

Byla T-821/14: 2014 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Komisija

44

2015/C 065/61

Byla T-824/14: 2014 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Eveready Battery Company/VRDT – Hussain ir kt. (POWER EDGE)

45

2015/C 065/62

Byla T-825/14: 2014 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje IREPA/Komisija ir Audito Rūmai

45

2015/C 065/63

Byla T-826/14: 2014 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

47

2015/C 065/64

Byla T-828/14: 2014 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Antrax It/VRDT – Vasco Group (šildymo radiatoriai)

47

2015/C 065/65

Byla T-829/14: 2014 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Antrax It/VRDT – Vasco Group (šildymo radiatoriai)

48

2015/C 065/66

Byla T-839/14: 2014 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Alnapharm/VRDT – Novartis (Alrexil)

49

2015/C 065/67

Byla T-840/14: 2014 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje International Gaming Projects/VRDT – British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)

50

2015/C 065/68

Byla T-842/14: 2014 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Airpressure Bodyforming/VRDT (Slim legs by airpressure bodyforming)

50

2015/C 065/69

Byla T-844/14: 2014 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje GRE/VRDT (Mark1)

51

2015/C 065/70

Byla T-846/14: 2014 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Spokey/VRDT – Leder Jaeger (SPOKEY)

52

2015/C 065/71

Byla T-2/15: 2015 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Ipatau/Taryba

52

2015/C 065/72

Byla T-3/15: 2015 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje K-Swiss/VRDT (Lygiagretūs dryžiai ant bato)

53

2015/C 065/73

Byla T-4/15: 2015 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Beiersdorf/VRDT (Q10)

53

 

Tarnautojų teismas

2015/C 065/74

Byla F-140/14: 2014 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

55


LT

 

Top