Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 26, 2015 m. sausio 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. sausio 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 026/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 026/02

Sujungtos bylos C-103/12 ir C-165/12: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas (C-103/12), Europos Komisija (C-165/12)/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas 2012/19/ES — Teisinis pagrindas — SESV 43 straipsnio 2 ir 3 dalys — Dvišalis susitarimas dėl leidimo sugauti leistino sugauti kiekio likutį — Suinteresuotosios trečiosios valstybės, kuriai Sąjunga išduoda leidimą eksploatuoti gyvuosius išteklius, pasirinkimas — Išskirtinė ekonominė zona — Politinis sprendimas — Žvejybos galimybių nustatymas)

2

2015/C 026/03

Sujungtos bylos C-22/13, C-61/13–C-63/13 ir C-418/13: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Švietimas — Viešasis sektorius — Pavaduojančių darbuotojų įdarbinimas į neužimtas ir laisvas darbo vietas, kol bus baigtos atrankos procedūros — 5 punkto 1 dalis — Piktnaudžiavimo sudarant terminuotas sutartis prevencijos priemonės — Sąvoka „objektyvios priežastys“, pateisinančios tokias sutartis — Sankcijos — Draudimas keisti į neterminuotus darbo santykius — Teisės į žalos atlyginimą nebuvimas)

3

2015/C 026/04

Byla C-66/13: 2014 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nacionalinė elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, vartojimo rėmimo schema — Elektros energijos gamintojų ir importuotojų pareiga pateikti į nacionalinį tinklą tam tikrą kiekį elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, arba nupirkti iš kompetentingos valdžios institucijos vadinamuosius „žaliuosius sertifikatus“ — Šio pateikimo įrodymas, reikalaujant nurodyti pagamintos ar importuotos elektros energijos žaliąją kilmę — Trečiosios valstybės išduotų sertifikatų pripažinimas, siejamas su dvišalės sutarties tarp šios trečiosios valstybės ir valstybės narės sudarymu arba su sutarties tarp šios valstybės narės nacionalinio tinklo valdytojo ir minėtos trečiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos sudarymu — Direktyva 2001/77/EB — Bendrijos išorės kompetencija — Lojalus bendradarbiavimas)

4

2015/C 026/05

Byla C-310/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novo Nordisk Pharma GmbH/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 85/374/EEB — Vartotojų apsauga — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — Materialinė direktyvos taikymo sritis — Specialios atsakomybės sistemos, egzistuojančios pranešimo apie direktyvą momentu — Nacionalinės atsakomybės sistemos, pagal kurią leidžiama gauti informaciją apie vaistų šalutinį poveikį, leistinumas)

5

2015/C 026/06

Byla C-356/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/676/EEB — Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių — Neišsamus vandenų, kurie gali būti užkrėsti nitratais iš žemės ūkio šaltinių, apibrėžimas — Neišsamus pažeidžiamų zonų nustatymas — Veiksmų programos — Trūkumų turinčios priemonės)

5

2015/C 026/07

Byla C-404/13: 2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, remdamasi prašymu, pateiktu ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Oro kokybė — Direktyva 2008/50/EB — Azoto dioksido ribinės vertės — Valstybės narės pareiga prašyti atidėti nustatytą terminą pateikiant oro kokybės planą — Sankcijos)

6

2015/C 026/08

Sujungtos bylos C-581/13 P ir C-582/13 P: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Intra-Presse/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Golden Balls Ltd (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — 8 straipsnio 5 dalis — Žodinis prekių ženklas GOLDEN BALLS — Ankstesnio žodinio Bendrijos prekių ženklo BALLON D’OR savininko protestas — Atitinkama visuomenė — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

7

2015/C 026/09

Byla C-666/13: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga — Tarifinis klasifikavimas — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — 8541 ir 8543 pozicijos — Duomenų trumpais atstumais siuntimo-priėmimo moduliai — 8543 89 95 ir 8543 90 80 subpozicijos — Elektros mašinų ir aparatų dalių sąvoka)

7

2015/C 026/10

Byla C-40/14: 2014 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Importo muitų netaikymas — Specialiai laboratoriniams tyrimams paruošti gyvūnai — Valstybinė įstaiga arba jos skyrius, arba įgaliota privati įstaiga — Importuotojas, kurio klientai yra tokios įstaigos — Pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos — Narvai gyvūnams gabenti)

8

2015/C 026/11

Byla C-487/14: 2014 m. lapkričio 4 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Byla C-488/14: 2014 m. lapkričio 4 d.Curtea de Apel Oradea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Max Boegl România SRL ir kt./RA Aeroportul Oradea ir kt.

10

2015/C 026/13

Byla C-489/14: 2014 m. lapkričio 4 d.High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A/B

10

2015/C 026/14

Byla C-491/14: 2014 m. lapkričio 5 d.Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Byla C-495/14: 2014 m. lapkričio 6 d.Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonio Tita ir kt./Ministero della Giustizia ir kt.

12

2015/C 026/16

Byla C-499/14: 2014 m. lapkričio 10 d.Hof van Cassatie van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgijos valstybė

12

2015/C 026/17

Byla C-502/14: 2014 m. lapkričio 10 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Buzzi Unicem SpA ir kt./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE ir kt.

13

2015/C 026/18

Byla C-509/14: 2014 m. lapkričio 13 d.Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual ir kt.

14

2015/C 026/19

Byla C-514/14 P: 2014 m. lapkričio 14 d.Éditions Odile Jacob SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-471/11 Odile Jacob/Komisija

14

2015/C 026/20

Byla C-517/14 P: 2014 m. lapkričio 17 d.Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e.V. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Europos Komisija

15

2015/C 026/21

Byla C-524/14 P: 2014 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) byloje T-461/12 priimto sprendimo Hansestadt Lübeck/Europos Komisija

16

2015/C 026/22

Byla C-527/14: 2014 m. lapkričio 21 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ukamaka Mary Jecinta Oruche ir Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vokietijos Federacinė Respublika

19

2015/C 026/23

Byla C-530/14 P: 2014 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-425/11 Graikija/Komisija

19

2015/C 026/24

Byla C-535/14 P: 2014 m. lapkričio 24 d.Vadzim Ipatau pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-646/11 Ipatau/Taryba

20

2015/C 026/25

Byla C-539/14: 2014 m. lapkričio 27 d.Audiencia Provincial de Castellón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juan Carlos Sánchez Morcillo ir María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Byla C-540/14 P: 2014 m. rugsėjo 26 d.DK Recycling und Roheisen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-630/13 DK Recycling und Roheisen GmbH/Europos Komisija

21

2015/C 026/27

Byla C-551/14 P: 2014 m. gruodžio 2 d.Arctic Paper Mochenwangen GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-634/13 Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Europos Komisija

22

 

Bendrasis Teismas

2015/C 026/28

Byla T-57/11: 2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Castelnou Energía/Komisija (Valstybės pagalba — Elektros energija — Papildomų gamybos sąnaudų kompensavimas — Su viešąja paslauga susijęs įsipareigojimas pagaminti tam tikrą elektros energijos kiekį iš nacionalinės kilmės akmens anglies — Prioritetinio naudojimo mechanizmas — Sprendimas nereikšti prieštaravimų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Konkreti sąsaja — Esminis poveikis konkurencijai — Priimtinumas — Formalios tyrimo procedūros nepradėjimas — Rimti sunkumai — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Elektros energijos tiekimo saugumas — Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 4 dalis — Laisvas prekių judėjimas — Aplinkos apsauga — Direktyva 2003/87/EB)

24

2015/C 026/29

Byla T-661/11: 2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Pieno produktai — Asignuotos įplaukos — Pagrindiniai patikrinimai — Vėlavimas — Fiksuoto dydžio finansinė korekcija — Teisinis pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 53 straipsnis — Pasikartojimas)

25

2015/C 026/30

Byla T-75/13: 2014 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Boehringer Ingelheim Pharma/VRDT – Nepentes Pharma (Momarid) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Momarid“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LONARID — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Atitinkama visuomenė — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

25

2015/C 026/31

Byla T-272/13: 2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Max Mara Fashion Group/VRDT – Mackays Stores (M&Co.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „M&Co.“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionalinis ir Bendrijos prekių ženklai „MAX&Co.“ — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „MAX&CO.“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2015/C 026/32

Sujungtos bylos T-494/13 ir T-495/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sales & Solutions/VRDT – Inceda (WATT ir WATT) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas WATT ir žodinis Bendrijos prekių ženklas WATT — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

27

2015/C 026/33

Byla T-595/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BSH/VRDT – LG Electronics (compressor technology) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „compressor technology“ paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai KOMPRESSOR — Santykinis atmetimo pagrindas — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2015/C 026/34

Byla T-289/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ledra Advertising/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

28

2015/C 026/35

Byla T-290/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CMBG/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

29

2015/C 026/36

Byla T-291/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Eleftheriou ir Papachristofi/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

29

2015/C 026/37

Byla T-292/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Evangelou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

30

2015/C 026/38

Byla T-293/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Theophilou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

31

2015/C 026/39

Byla T-294/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fialtor/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo — Paramos Kipro stabilumui programa — Kipro Respublikos ir ESM sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Priežastinis ryšys — Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

31

2015/C 026/40

Byla T-298/13: 2014 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje LemonAid Beverages/VRDT – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

32

2015/C 026/41

Byla T-320/13: 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje DelSolar (Wujiang)/Komisija (Dempingas — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų ir plokštelių) importas — Laikinasis antidempingo muitas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

33

2015/C 026/42

Byla T-125/14: 2014 m. spalio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gappol Marzena Porczyńska/VRDT – Gap (ITM) (GAPPol) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ginčijamo sprendimo atšaukimas — Ginčo dalyko išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

33

2015/C 026/43

Byla T-674/14 R: 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje SEA/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei — Šios bendrovės likvidavimas — Naujos valdymo bendrovės įsteigimas — Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas — Nepriimtinumas — Skubos nebuvimas)

34

2015/C 026/44

Byla T-688/14 R: 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Airport Handling/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Pareiga išieškoti pagalbą, kurią valstybinis oro uosto operatorius suteikė dukterinei valdymo bendrovei — Šios bendrovės likvidavimas — Naujos valdymo bendrovės įsteigimas — Komisijos sprendimas pradėti formalaus tyrimo procedūrą valstybės pagalbos srityje, siekiant išnagrinėti dviejų bendrovių ekonominio tęstinumo egzistavimą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas — Nepriimtinumas — Skubos nebuvimas)

35

2015/C 026/45

Byla T-703/14 R: 2014 m. spalio 27 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis byloje Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Subsidijos — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) — Kontrahentui adresuota debeto aviza — Prašymas sustabdyti vykdymą — Byla, kurioje negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės)

35

2015/C 026/46

Byla T-750/14: 2014 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Segimerus/VRDT – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Byla T-753/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ice Mountain Ibiza/VRDT – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Byla T-755/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Herbert Smith Freehills/Komisija

37

2015/C 026/49

Byla T-764/14: 2014 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

38

2015/C 026/50

Byla T-770/14: 2014 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

39

2015/C 026/51

Byla T-774/14: 2014 m. lapkričio 17 d pareikštas ieškinys byloje Ica Foods/VRDT – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Byla T-777/14: 2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Fon Wireless Ltd/VRDT – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Byla T-778/14: 2014 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Ugly/VRDT – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Byla T-781/14: 2014 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje TVR Automotive/VRDT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Tarnautojų teismas

2015/C 026/55

Byla F-4/13: 2014 m. gruodžio 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Cwik/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Vertinimo ataskaita — Vertinimas už 1995 – 1997 m. — Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas — Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą — Nesikreipimas į jungtinį vertinimo komitetą — Pavėluotai parengta vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

43

2015/C 026/56

Byla F-109/13: 2014 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje DG/ENISA (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Sutarties nutraukimas — Motyvų nenurodymas — Vertinimo tvarkos nesilaikymas — Akivaizdi vertinimo klaida)

43

2015/C 026/57

Byla F-110/13: 2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Migliore/Komisija (Pareigų paaukštinimas — Atestacijos procedūra — 2013 m. procedūra — Ieškovo neįtraukimas į galutinį pareigūnų, kuriems leista dalyvauti mokymų programoje, sąrašą — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis)

44

2015/C 026/58

Byla F-142/11 DEP R: 2014 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Erik Simpson/Taryba (Viešoji tarnyba — Procesas — Bylinėjimosi išlaidų nustatymas)

45

2015/C 026/59

Byla F-106/14: 2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

45

2015/C 026/60

Byla F-108/14: 2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2015/C 026/61

Byla F-110/14: 2014 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2015/C 026/62

Byla F-112/14: 2014 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Komisija

47

2015/C 026/63

Byla F-116/14: 2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

47

2015/C 026/64

Byla F-118/14: 2014 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

48


LT

 

Top