Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 439, 2014 m. gruodžio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 439

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 439/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 439/02

Sujungtos bylos C-359/11 ir C-400/11: 2014 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG ir Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyvos 2003/54/EB ir 2003/55/EB — Vartotojų apsauga — Elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinka — Nacionalinės teisės nuostatos, kuriose apibrėžiamas sutarčių su vartotojais, sudarytų pagal bendrąją pareigą aprūpinti, turinys — Įmonės vienašališkas paslaugos kainos pakeitimas — Pranešimas apie šio pakeitimo priežastis, sąlygas ir apimtį per tinkamą terminą iki jo įsigaliojimo)

2

2014/C 439/03

Byla C-326/12: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — SESV 63 straipsnis — Pajamų iš investicinių fondų apmokestinimas — Investiciniams fondams tenkanti pareiga pranešti ir paskelbti atitinkamą informaciją — Pajamų iš investicinių fondų, kurie nesilaiko pareigos pranešti ir paskelbti, apmokestinimas vienodo tarifo mokesčiu)

3

2014/C 439/04

Byla C-104/13: 2014 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās tiesas Senāts (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AS „Olainfarm“/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Pramonės politika — Direktyva 2001/83/EB — Žmonėms skirti vaistai — 6 straipsnis — Leidimas pateikti rinkai — 8 straipsnio 3 dalies i punktas — Pareiga prie paraiškos dėl leidimo išdavimo pridėti farmacinių ir ikiklinikinių bandymų ir klinikinių tyrimų rezultatus — Nuo ikiklinikinių bandymų ir klinikinių tyrimų leidžiančios nukrypti nuostatos — 10 straipsnis — Generiniai vaistai — „Referencinio vaisto“ sąvoka — Leidimo pateikti rinkai referencinį vaistą turėtojo subjektinė teisė prieštarauti leidimo pateikti rinkai šio pirmojo vaisto atžvilgiu generinį vaistą išdavimui — 10a straipsnis — Vaistai, kurių veikliosios medžiagos plačiai taikomos medicinoje Sąjungoje bent dešimt metų — Galimybė naudoti vaistą, dėl kurio buvo išduotas leidimas atsižvelgus į 10a straipsnyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą, kaip referencinį vaistą siekiant gauti leidimą pateikti rinkai generinį vaistą)

3

2014/C 439/05

Byla C-222/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Teleklagenævnet (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/22/EB — 32 straipsnis — Papildomos privalomosios paslaugos — Sąnaudų, susijusių su šių paslaugų teikimu, kompensavimo mechanizmas — Sąvoka „teismas“ pagal SESV 267 straipsnį — Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

4

2014/C 439/06

Byla C-252/13: 2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Nyderlandų Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 2002/73/EB ir 2006/54/EB — Vienodas požiūris į moteris ir vyrus — Užimtumas ir profesinė veikla — Galimybė įsidarbinti — Grįžimas iš motinystės atostogų — Ieškinio formos reikalavimai — Nuoseklus kaltinimų išdėstymas — Nedviprasmiškas reikalavimų formulavimas)

5

2014/C 439/07

Byla C-268/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa — Sveikatos draudimas — Kitoje valstybėje narėje suteikta stacionarioji sveikatos priežiūra — Atsisakymas duoti išankstinį leidimą — Medikamentų ir pirmo būtinumo medicinos priemonių nebuvimas)

5

2014/C 439/08

Byla C-299/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Grondwettelijk Hof (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Isabelle Gielen/Ministerraad (Apmokestinimas — Direktyva 2008/7/EB — 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis — Netiesioginiai kapitalo pritraukimo mokesčiai — Mokestis už pareikštinių vertybinių popierių pakeitimą į vardinius arba nematerialius vertybinius popierius)

6

2014/C 439/09

Byla C-302/13: 2014 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās Tiesas Senāts (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) bankrutavusi AS flyLAL-Lithuanian Airlines/VAS Starptautiskā lidosta Rīga, AS Air Baltic Corporation (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 31 straipsnis — Prašymas pripažinti ir vykdyti sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo — 1 straipsnio 1 dalis — Taikymo sritis — Civilinės ir komercinės bylos — Sąvoka — Prašymas atlyginti žalą, atsiradusią dėl tariamų Europos Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimų — Oro uosto mokesčių nuolaidos — 22 straipsnio 2 punktas — Išimtinė jurisdikcija — Sąvoka — Ginčas dėl bendrovių ir kitų juridinių asmenų — Sprendimas suteikti nuolaidas — 34 straipsnio 1 punktas — Atsisakymo pripažinti pagrindai — Valstybės, kurioje prašoma pripažinti sprendimą, viešoji tvarka)

7

2014/C 439/10

Byla C-305/13: 2014 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, veikiantis kaip Safram intercontinental SARL likvidatorius, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės — 4 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys — Taikytina teisė šalims jos nepasirinkus — Krovinių ekspedicijos sutartis — Prekių vežimo sutartis)

8

2014/C 439/11

Sujungtos bylos C-344/13 ir C-367/13: 2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas paslaugų teikimas — Apribojimai — Mokesčių teisės aktai — Pajamos iš azartinių lošimų laimėjimų — Skirtingas užsienyje gautų laimėjimų ir nacionalinėse įstaigose gautų laimėjimų apmokestinimas)

8

2014/C 439/12

Byla C-428/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokesčių nuostatos — Teisės aktų suderinimas — Direktyvos 95/59/EB ir 2011/64/ES — Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai — Akcizo nustatymas — Principas, kuriuo nustatomas visų cigarečių akcizo tarifas — Valstybių narių galimybė nustatyti minimalią akcizo sumą — Cigaretės, kurios patenka į patraukliausių kainų kategoriją — Nacionalinės teisės aktai — Specifinė cigarečių kategorija — 115 % akcizo nustatymas)

9

2014/C 439/13

Byla C-429/13 P: 2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Sanglaudos fondas — Finansinės paramos sumažinimas — Pažeidimai taikant viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus — Europos Komisijos sprendimo priėmimas — Nustatyto termino nesilaikymas — Pasekmės)

10

2014/C 439/14

Byla C-437/13: 2014 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos muitinės kodeksas — Importo muito išieškojimas — Prekių kilmė — Įrodinėjimo priemonės — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Valstybių narių procesinės autonomijos principas)

10

2014/C 439/15

Byla C-492/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Traum EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 138 straipsnio 1 dalis — Sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimas — Kaip PVM mokėtojas neįregistruotas įgijėjas — Pardavėjo pareiga nustatyti įgijėjo ar jo atstovo parašo tikrumą — Proporcingumo, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai — Tiesioginis veikimas)

11

2014/C 439/16

Byla C-522/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — Valstybės pagalba — SESV 107 straipsnio 1 dalis — „Valstybės pagalbos“ sąvoka — Nekilnojamojo turto mokestis — Atleidimas nuo mokesčio)

12

2014/C 439/17

Byla C-541/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — 3822 pozicija — Terminas „diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai“ — Buvimo tam tikroje iš anksto nustatytoje reagavimo temperatūroje indikatoriai)

12

2014/C 439/18

Byla C-565/13: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Hovrätten för västra Sverige (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Išorės santykiai — Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimas žuvininkystės sektoriuje — Galimybės Bendrijos laivams žvejoti Maroko žvejybos rajonuose remiantis licencija, Maroko institucijų išduota be kompetentingų Europos Sąjungos institucijų intervencijos, nebuvimas)

13

2014/C 439/19

Byla C-620/13 P: 2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje British Telecommunications plc/Europos Komisija, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pensijų fondo atleidimas nuo pareigos už kai kuriuos darbuotojus mokėti įmoką į pensijų draudimo fondą — Priemonės atrankinis pobūdis)

13

2014/C 439/20

Byla C-641/13 P: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Sanglaudos fondas — Finansinės paramos sumažinimas — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 93/37/EEB — Sutarties sudarymo kriterijai — Ankstesnių darbų patirtis — Kokybiniai atrankos kriterijai)

14

2014/C 439/21

Byla C-376/14 PPU: 2014 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C/M (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas ir vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Neteisėtas negrąžinimas — Vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta)

14

2014/C 439/22

Byla C-369/14: 2014 m. liepos 31 d. Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Byla C-382/14: 2014 m. rugpjūčio 11 d. Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Byla C-409/14: 2014 m. rugpjūčio 28 d. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Byla C-419/14: 2014 m. rugsėjo 8 d.Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WebMindLicenses Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Byla C-423/14: 2014 m. rugsėjo 15 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

20

2014/C 439/27

Byla C-424/14: 2014 m. rugsėjo 15 d. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Balogh Jácint Gábor/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Byla C-443/14: 2014 m. rugsėjo 25 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Byla C-444/14: 2014 m. rugsėjo 25 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amira Osso/Region Hannover

22

2014/C 439/30

Byla C-445/14: 2014 m. rugsėjo 25 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Seusen Sume/Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Byla C-456/14: 2014 m. spalio 2 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Byla C-457/14: 2014 m. spalio 2 d. Tribunale ordinario di Cagliari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Byla C-463/14: 2014 m. spalio 8 d. Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asparuhovo Lake Investmant Kampani ООD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2014/C 439/34

Byla C-468/14: 2014 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Danijos Karalystė

25

 

Bendrasis Teismas

2014/C 439/35

Byla T-29/11: 2014 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Technische Universität Dresden/Komisija (Arbitražinė išlyga — Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programa — Projekto finansavimo sutartis — Ieškinys dėl panaikinimo — Debeto aviza — Ginčo sutartinis pobūdis — Aktas, dėl kurio negali būti pareikštas ieškinys — Nepriimtinumas — Ieškinio perkvalifikavimas — Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos)

26

2014/C 439/36

Byla T-543/12: 2014 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grau Ferrer/VRDT – Rubio Ferrer (Bugui va) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Bugui va“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „Bugui“ ir ankstesnis Bendrijos vaizdinis prekių ženklas BUGUI — Santykinis atmetimo pagrindas — Protesto atmetimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis — Ankstesnio prekių ženklo egzistavimas — Neatsižvelgimas į įrodymus, kurie Apeliacinei tarybai pateikti siekiant pagrįsti protestą — Apeliacinės tarybos diskrecija — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Forma, kuri skiriasi elementais, nekeičiančiais skiriamojo požymio)

27

2014/C 439/37

Byla T-706/14 R: 2014 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Holistic Innovation Institute/REA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Europos Sąjungos finansuojami projektai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje — Sprendimas atsisakyti leisti dalyvauti tam tikruose projektuose — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

27

2014/C 439/38

Byla T-350/14: 2014 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Arvanitis ir kt./Europos Parlamentas ir kt.

28

2014/C 439/39

Byla T-413/14: 2014 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Grigoriadis ir kt./Europos Parlamentas ir kt.

29

2014/C 439/40

Byla T-646/14: 2014 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Micula ir kt./Komisija

29

2014/C 439/41

Byla T-671/14: 2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Bayerische Motoren Werke/Komisija

30

2014/C 439/42

Byla T-672/14: 2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje August Wolff ir Remedia/Komisija

31

2014/C 439/43

Byla T-680/14: 2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Lupin/Komisija

33


LT

 

Top