Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 380, 2014 m. spalio 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 380

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. spalio 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 380/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 380/02

Byla C-372/14: 2014 m. rugpjūčio 1 d.Krajský súd v Prešove (Slovakijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Byla C-398/14: 2014 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

3

2014/C 380/04

Byla C-402/14: 2014 m. rugpjūčio 22 d.Dioikitiko Efeteio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

4

 

Bendrasis Teismas

2014/C 380/05

Byla T-170/08: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/ID FOS Research (Arbitražinė išlyga — Sutartys dėl finansinės paramos projektams pramoninių technologijų ir medžiagų technologijų srityje — Sumokėtų sumų dalies grąžinimas — Palūkanos)

5

2014/C 380/06

Byla T-425/11: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (Valstybės pagalba — Graikijos lošimo namai — Sistema, pagal kurią numatoma 80 % rinkliava nuo skirtingų kainų įėjimo bilietų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas)

5

2014/C 380/07

Byla T-443/11: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gold East Paper ir Gold Huasheng Paper/Taryba (Dempingas — Kinijos kilmės plono kreidinio popieriaus importas — Rinkos ekonomikos požiūriu besivystančios įmonės statusas — Su šiuo statusu susijusio sprendimo priėmimo terminas — Kruopštus ir nešališkas tyrimas — Teisė į gynybą — Akivaizdi vertinimo klaida — Gero administravimo principas — Įrodinėjimo pareiga — Žala — Pelno maržos nustatymas — Atitinkamo produkto apibrėžimas — Bendrijos pramonė — Priežastinis ryšys)

6

2014/C 380/08

Byla T-444/11: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gold East Paper ir Gold Huasheng Paper/Taryba (Subsidijos — Kinijos kilmės plono kreidinio popieriaus importas — Metodika — Naudos apskaičiavimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Konkretus pobūdis — Nuvertėjimo laikotarpis — Lengvatinis mokestinis režimas — Kompensacinės priemonės — Žala — Pelno maržos nustatymas — Atitinkamo produkto apibrėžimas — Bendrijos pramonė — Priežastinis ryšys)

7

2014/C 380/09

Byla T-450/11: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Galileo International Technology/VRDT – ESA ir Komisija (GALILEO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo GALILEO paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai GALILEO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo nebuvimas)

8

2014/C 380/10

Byla T-536/12: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aroa Bodegas/VRDT– Bodegas Muga (aroa) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „aroa“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Aro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Dalinis atsisakymas įregistruoti prekių ženklą)

8

2014/C 380/11

Byla T-127/13: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje El Corte Inglés/VRDT – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PRO OUTDOOR paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „OUTDOOR garden barbecue camping“ — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ginčo Apeliacinėje taryboje dalykas — Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnis ir 64 straipsnio 1 dalis)

9

2014/C 380/12

Byla T-185/13: 2014 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Continental Wind Partners/VRDT – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo CONTINENTAL WIND PARTNERS paraiška — Ankstesnis vaizdinis tarptautinis prekių ženklas „Continental“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Dalinis atsisakymas įregistruoti)

10

2014/C 380/13

Byla T-112/11: 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos geografinės nuorodos įregistravimas — „Edam Holland“ — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

10

2014/C 380/14

Byla T-113/11: 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos geografinės nuorodos įregistravimas — „Gouda Holland“ — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

11

2014/C 380/15

Byla T-261/12: 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Komisija (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Komisijos institucinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti konkurencijos apsaugą Serbijoje — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Teisiniu atžvilgiu akivaizdžiai visiškai nepagrįstas ieškinys)

12

2014/C 380/16

Byla T-336/13: 2014 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Borghezio /Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Parlamento pirmininko pareiškimas per plenarinę sesiją, kuriuo pranešama apie Europos Parlamento nario pašalinimą iš frakcijos, kurioje jis įrašytas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

12

2014/C 380/17

Byla T-386/13: 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt./Taryba ir Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra žemės ūkio politika — Tiesioginės paramos schemos ūkininkams — Leidimas skirti 2012 m. papildomas nacionalines tiesiogines išmokas Lietuvoje — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Nepriimtinumas — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

13

2014/C 380/18

Byla T-538/13: 2014 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Verein Natura Havel ir Vierhaus/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Oficialus pranešimas, pateiktas vykstant procedūrai dėl įsipareigojimų nevykdymo, susijusiai su Vokietijos aviacijos srities teisės aktų atitikimu Sąjungos teisei — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies visiškai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

14

2014/C 380/19

Byla T-499/14: 2014 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Ertico – Its Europe/Komisija

14

2014/C 380/20

Byla T-564/14: 2014 m. liepos 28 d.pareikštas ieškinys byloje Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/VRDT

15

2014/C 380/21

Byla T-631/14: 2014 m. rugpjūčio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Roland SE/VRDT – Louboutin (Raudonos spalvos atspalvis bato padui)

16

2014/C 380/22

Byla T-632/14: 2014 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Intercon/Komisija

16

2014/C 380/23

Byla T-638/14: 2014 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Frinsa del Noroeste/VRTD – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Byla T-641/14: 2014 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dellmeier/VRDT – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Byla T-643/14: 2014 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Red Lemon Incorporation/VRDT – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Byla T-647/14: 2014 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Infusion Brands/VRDT (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Byla T-648/14: 2014 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Infusion Brands/VRDT (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Byla T-652/14: 2014 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje AF Steelcase/VRDT

21

2014/C 380/29

Byla T-657/14: 2014 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

22

2014/C 380/30

Byla T-658/14: 2014 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Jurašinović/Taryba

23

2014/C 380/31

Byla T-664/14: 2014 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Belgija/Komisija

24

2014/C 380/32

Byla T-665/14 P: 2014 m. rugsėjo 17 d. Robert Klar ir Francisco Fernandez Fernandez pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-114/13 Klar ir Fernandez Fernandez/Komisija

24

 

Tarnautojų teismas

2014/C 380/33

Byla F-65/14: 2014 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/SEAE

26

2014/C 380/34

Byla F-67/14: 2014 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

26

2014/C 380/35

Byla F-69/14: 2014 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

27

2014/C 380/36

Byla F-73/13: 2014 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europolas

27


LT

 

Top