Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 315, 2014 m. rugsėjo 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 315

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. rugsėjo 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 315/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 315/02

Sujungtos bylos C-141/12 ir C-372/12: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Middelburg, Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Y. S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M., S. (C-372/12) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Direktyva 95/46/EB — 2, 12 ir 13 straipsniai — „Asmens duomenų“ sąvoka — Duomenų subjekto teisės susipažinti apimtis — Duomenys apie prašymo išduoti leidimą gyventi šalyje teikėją ir administraciniame parengiamajame dokumente pateikta teisinė analizė — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 8 ir 41 straipsniai)

2

2014/C 315/03

Byla C-295/12 P: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Europos Komisija, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (SESV 102 straipsnis — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Ispanijos prieigos prie plačiajuosčio interneto rinkos — Maržų mažinimas — SESV 263 straipsnis — Teisėtumo kontrolė — SESV 261 straipsnis — Neribota jurisdikcija — Chartijos 47 straipsnis — Veiksmingos teisminės gynybos principas — Kontrolė pasinaudojant neribota jurisdikcija — Baudos dydis — Proporcingumo principas — Nediskriminavimo principas)

3

2014/C 315/04

Byla C-335/12: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuosavi ištekliai — Importo muitų išieškojimas išleidus prekes — Valstybių narių finansinė atsakomybė — Neeksportuoto cukraus atsargų perteklius)

3

2014/C 315/05

Byla C-358/12: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Pirkimo sutartys, kurių vertė nesiekia Direktyvoje 2004/18/EB numatytos ribos — SESV 49 ir 56 straipsniai — Proporcingumo principas — Pašalinimo iš sutarties sudarymo procedūros sąlygos — Kokybinės atrankos kriterijai, susiję su asmenine dalyvio padėtimi — Pareigos, susijusios su socialinio draudimo įmokų mokėjimu — „Sunkaus pažeidimo“ sąvoka — Skirtumas tarp mokėtinų ir sumokėtų sumų, kuris yra didesnis nei 100 eurų ir 5 % mokėtinų sumų)

4

2014/C 315/06

Byla C-421/12: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Belgijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Vartotojų apsauga — Nesąžininga komercinė veikla — Direktyva 2005/29/EB — Visiškas suderinimas — Liberalių profesijų atstovų, dantistų ir kineziterapeutų neįtraukimas — Pranešimo apie kainų nuolaidas tvarka — Tam tikrų pristatomosios prekybos rūšių ribojimas arba draudimas)

5

2014/C 315/07

Byla C-472/12: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — 8471 ir 8528 pozicijos — Plazminiai ekranai — Kompiuterio ekrano funkcija — Galima funkcija kaip televizoriaus ekrano įstačius vaizdo plokštę)

5

2014/C 315/08

Byla C-553/12 P: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Graikijos Respublika, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — EB 82 straipsnis ir EB 86 straipsnio 1 dalis — Sprendimas palikti galioti valstybės įmonei Graikijos Respublikos suteiktas privilegijas tirti ir eksploatuoti lignito telkinius — Naudojimasis šiomis teisėmis — Konkurencinis pranašumas lignito ir didmeninėje elektros energijos tiekimo rinkose — Dominuojančios padėties išsaugojimas, išplėtimas arba sustiprinimas)

6

2014/C 315/09

Byla C-554/12 P: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Graikijos Respublika (Apeliacinis skundas — Konkurencija — EB 86 straipsnio 3 dalis — Sprendimas palikti galioti valstybės įmonei Graikijos suteiktas privilegijas tirti ir eksploatuoti lignito telkinius — Pažeidimas — Sprendimas — Nesuderinamumas su Sąjungos teise — Ankstesnis sprendimas — Specifinių priemonių įgyvendinimas — Pažeidimo antikonkurencinio poveikio pašalinimas — Ieškinys dėl panaikinimo)

7

2014/C 315/10

Byla C-600/12: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Atliekų valdymas — Direktyvos 2008/98/EB, 1999/31/EB ir 92/43/EEB — Atliekų sąvartynas Zakinto sąloje — Zakinto nacionalinis jūrų parkas — Natura 2000 teritorija — Jūrų vėžlys Caretta caretta — Aplinkos apsaugos nuostatų galiojimo trukmės pratęsimas — Tvarkymo plano nebuvimas — Sąvartyno eksploatavimas — Veikimo trūkumai — Sąvartyno perpildymas — Šarmų infiltracija — Nepakankama apimtis ir atliekų išmėtymas — Sąvartyno išplėtimas)

7

2014/C 315/11

Byla C-48/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet (Mokesčių teisės aktai — Įsisteigimo laisvė — Nacionalinis pelno mokestis — Įmonių grupių apmokestinimas — Bendrovių rezidenčių užsienyje esančių nuolatinių buveinių veiklos apmokestinimas — Dvigubo apmokestinimo išvengimas įskaitant mokestį (įskaitymo metodas) — Nuostolių, anksčiau atskaitytų perleidžiant nuolatinę buveinę tos pačios grupės bendrovei, dėl kurios atitinkama valstybė narė neturi apmokestinimo kompetencijos, reintegravimas)

8

2014/C 315/12

Byla C-58/13 ir C-59/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio Nazionale Forense (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas asmenų judėjimas — Galimybė verstis advokato praktika — Galimybė atsisakyti įtraukti į advokatų sąrašą valstybės narės piliečius, advokato profesinę kvalifikaciją įgijusius kitoje valstybėje narėje — Piktnaudžiavimas teise)

9

2014/C 315/13

Byla C-83/13: 2014 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbetsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Jūrų transportas — Laisvė teikti paslaugas — Reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 — Taikymas su trečiosios šalies vėliava plaukiojančiais laivais vykdomam transportavimui iš valstybių Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo šalių arba į jas — Kolektyviniai veiksmai, tokios valstybės uostuose atliekami trečiųjų šalių piliečių, įdarbintų šiuose laivuose, naudai — Šių darbuotojų pilietybės ir šių laivų nacionalinės priklausomybės poveikio Sąjungos teisės taikytinumui nebuvimas)

9

2014/C 315/14

Byla C-126/13 P: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Apibūdinamasis pobūdis — Atsisakymas registruoti žodinį prekių ženklą „ecoDoor“ — Gaminio dalies savybė)

10

2014/C 315/15

Byla C-138/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Naime Dogan /Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Papildomas protokolas — 41 straipsnio 1 dalis — Turkijos piliečių šeimos narių teisė gyventi šalyje — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama sutuoktinio, norinčio atvykti į šalies teritoriją, pagrindinių kalbos žinių įrodymo — Leistinumas — Direktyva 2003/86/EB — Šeimos susijungimas — 7 straipsnio 2 dalis — Suderinamumas)

11

2014/C 315/16

Byla C-141/13 P: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Reber Holding GmbH & Co. KG/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Wedl & Hofmann GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas „Walzer Traum“ — Nacionalinio žodinio prekių ženklo „Walzertraum“ savininko protestas — Tikrojo prekių ženklo naudojimo sąvoka — Neatsižvelgimas į ankstesnius sprendimus — Vienodo požiūrio principas)

11

2014/C 315/17

Byla C-173/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour administrative d'appel de Lyon (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Socialinė politika — EB 141 straipsnis — Vienodas darbuotojų moterų ir vyrų darbo užmokestis — Ankstesnis išėjimas į pensiją su teise nedelsiant pasinaudoti galimybe į pensijos išmoką — Stažo prailginimas apskaičiuojant pensijos išmoką — Lengvatos, kuriomis daugiausiai naudojasi darbuotojos moterys — Netiesioginė diskriminacija — Objektyvus pateisinimas — Tikrasis siekis įgyvendinti nurodytą tikslą — Nuoseklumas įgyvendinant — EB 141 straipsnio 4 dalis — Priemonės, kuriomis siekiama kompensuoti darbuotojoms moterims nepalankią padėtį dėl profesinės karjeros — Netaikymas)

12

2014/C 315/18

Byla C-183/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fazenda Pública/Banco Mais SA (Apmokestinimas — PVM — Direktyva 77/388/EEB — 17 straipsnio 5 dalies trečios pastraipos c punktas — 19 straipsnis — Sumokėto pirkimo mokesčio atskaita — Finansinės nuomos sandoriai — Mišriai naudoti skirtos prekės ir paslaugos — Atskaitytino PVM sumos nustatymo taisyklė — Išimtis — Sąlygos)

13

2014/C 315/19

Byla C-198/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Víctor Manuel Julián Hernández ir kt./Puntal Arquitectura SL ir kt. (Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam — Direktyva 2008/94/EB — Taikymo sritis — Darbdavio teisė į kompensaciją iš valstybės narės už darbuotojui išmokėtą atlyginimą per to darbuotojo atleidimo iš darbo ginčijimo procesą, kai jis trunka ilgiau nei šešiasdešimt darbo dienų nuo ieškinio dėl užginčijimo pateikimo — Teisės į kompensaciją nebuvimas niekinio atleidimo iš darbo atveju — Reikalavimo, susijusio su darbdavio teise į kompensaciją, perėjimas regreso tvarka jo darbuotojui, kai darbdavys tampa laikinai nemokus — Darbuotojų, kurių atleidimas iš darbo buvo pripažintas niekiniu, diskriminacija — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Taikymo sritis — 20 straipsnis)

13

2014/C 315/20

Byla C-213/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 93/37/EEB — „Įsipareigojimas nuomoti“ dar nepastatytus pastatus — „Res judicata“ galią įgijęs nacionalinio teismo sprendimas — „Res judicata“ galios principo taikymas esant situacijai, kuri nesuderinama su Sąjungos teise)

14

2014/C 315/21

Byla C-220/13 P: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Kalliopi Nikolaou/Europos Sąjungos Audito Rūmai (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Audito Rūmų neveikimas — Prašymas atlyginti žalą — Nekaltumo prezumpcijos principas — Lojalaus bendradarbiavimo principas — Įgaliojimai — Preliminarių tyrimų eiga)

15

2014/C 315/22

Byla C-244/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — 16 straipsnio 2 dalis — Sąjungos piliečio šeimos narių trečiųjų šalių piliečių teisė nuolat gyventi šalyje — Sutuoktinių bendro gyvenimo pabaiga — Apsigyvenimas nedelsiant su kitais partneriais per nenutrūkstamą penkerių metų gyvenimo šalyje laikotarpį — Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 — 10 straipsnio 3 dalis — Sąlygos — Valstybės narės padarytas Sąjungos teisės pažeidimas — Šio pažeidimo pobūdžio nagrinėjimas — Būtinybė pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą)

15

2014/C 315/23

Byla C-272/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — Direktyva 2006/112/EB — Prekių, kurioms numatoma įforminti sandėliavimo, išskyrus muitinio sandėliavimo, procedūrą, importo atleidimas nuo mokesčio — Pareiga fiziškai patalpinti prekes į sandėlį — Nesilaikymas — Pareiga sumokėti PVM, nepaisant to, kad jis jau buvo sumokėtas pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą)

16

2014/C 315/24

Byla C-307/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas (Helsingborgs tingsrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vidaus rinka — Direktyva 98/34/EB — 8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa — Informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarka — „Techninio reglamento“ sąvoka — Dedeklės vištos — Iš pradžių numatyto techninio reglamento įgyvendinimo termino sutrumpinimas — Pareiga pranešti — Sąlygos — Skirtingos kalbinės versijos)

17

2014/C 315/25

Sujungtos bylos C-325/13 P ir C-326/13 P: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Peek & Cloppenburg kg/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Peek & Cloppenburg kg (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas „Peek & Cloppenburg“ — Kito komercinio pavadinimo „Peek & Cloppenburg“ savininko protestas — Atsisakymas registruoti)

18

2014/C 315/26

Byla C-338/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisė į šeimos susijungimą — Direktyva 2003/86/EB — 4 straipsnio 5 dalis — Nacionalinės teisės norma, pagal kurią reikalaujama, kad pateikiant prašymą susijungti su šeima globėjui ir jo sutuoktiniui būtų suėję 21 metai — Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas)

18

2014/C 315/27

Sujungtos bylos C-358/13 ir C-181/14: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) – baudžiamosios bylos prieš Markus D. (C-358/13) ir G. (C-181/14) (Žmonėms skirti vaistai — Direktyva 2001/83/EB — Taikymo sritis — Sąvokos „vaistas“ aiškinimas — Kriterijaus, susijusio su galėjimu keisti fiziologines funkcijas, taikymo sritis — Aromatinių augalų ir kanabinoidų produktai — Neįtraukimas)

19

2014/C 315/28

Byla C-391/13 P: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Graikijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — EAGGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP — Europos Sąjungos nefinansuojamos išlaidos — Alyvuogių aliejus — Lauko kultūros — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienkartinio koregavimo normos padidinimas dėl pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo — BŽŪP reformos poveikis vienkartiniam koregavimui — Proporcingumas — Alyvuogių auginimo GIS įsteigimo išlaidų pobūdis)

19

2014/C 315/29

Byla C-420/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — Prekių ar paslaugų, kurioms prašoma prekių ženklo suteikiamos apsaugos, nustatymas — Aiškumo ir tikslumo reikalavimai — Nicos klasifikacija — Mažmeninė prekyba — Paslaugų sukaupimas)

20

2014/C 315/30

Byla C-421/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Apple, Inc./Deutsches Patent- und Markenamt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 2 ir 3 straipsniai — Žymenys, galintys sudaryti prekių ženklą — Skiriamasis požymis — Reprezentacinės parduotuvės (flagship store) apstatymo vaizdavimas piešinyje — Įregistravimas kaip prekių ženklo „paslaugoms“, susijusioms su toje parduotuvėje pardavinėjamomis prekėmis)

20

2014/C 315/31

Byla C-438/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC BCR Leasing IFN SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (PVM — Direktyva 2006/112/EB — 16 ir 18 straipsniai — Finansinė nuoma — Turtas, dėl kurio sudaryta finansinės nuomos sutartis — Situacija, kai, nutraukus sutartį, finansinės nuomos bendrovė šio turto nesusigrąžina — Trūkstamas turtas)

21

2014/C 315/32

Byla C-469/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Verona (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Shamim Tahir/Ministero dell'Interno, Questura di Verona (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2003/109/EB — 2 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnis — „Ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES“ — Suteikimo sąlygos — Teisėtas ir nepertraukiamas gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje penkerius metus iki prašymo išduoti leidimą pateikimo — Su ilgalaikiu gyventoju šeimos ryšiais susijęs asmuo — Palankesnės nacionalinės nuostatos — Pasekmės)

22

2014/C 315/33

Sujungtos bylos C-473/13 ir C-514/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof, Landgericht München I (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendri standartai ir tvarka, taikomi valstybėse narėse, grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius — 16 straipsnio 1 dalis — Sulaikymas siekiant išsiųsti iš šalies — Sulaikymas apgyvendinant įkalinimo įstaigoje — Galimybės apgyvendinti trečiųjų šalių piliečius specialiame sulaikymo centre nebuvimas — Tokio centro federalinėje žemėje (Land), kurioje pilietis buvo sulaikytas, nebuvimas)

22

2014/C 315/34

Byla C-474/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendri standartai ir tvarka, taikomi valstybėse narėse, grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius — 16 straipsnio 1 dalis — Sulaikymas siekiant išsiųsti iš šalies — Sulaikymas apgyvendinant įkalinimo įstaigoje — Galimybė sulaikytą trečiosios šalies pilietį, kuris davė sutikimą, apgyvendinti su bausmę atliekančiais kaliniais)

23

2014/C 315/35

Byla C-480/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tarifinis klasifikavimas — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — 3204, 3212 ir 3822 pozicijos — Medžiaga, kuri, įvykus cheminei reakcijai ir apšvietus lazeriu, sukelia fluorescenciją, reikalingą baltųjų kraujo kūnelių tyrimui)

24

2014/C 315/36

Byla C-481/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Bamberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mohammad Ferooz Qurbani (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso — 31 straipsnis — Trečiosios šalies pilietis, atvykęs į valstybę narę per kitą valstybę narę — Naudojimasis neteisėtai žmones gabenančių asmenų paslaugomis — Neteisėtas atvykimas ir gyvenimas — Suklastoto paso pateikimas — Baudžiamosios sankcijos — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

24

2014/C 315/37

Nuomonė 1/14: Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį Maltos Respublika paduotas prašymas pateikti nuomonę

25

2014/C 315/38

Byla C-169/14: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Castellón (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — 7 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Sutartys su vartotojais — Hipoteka užtikrintos paskolos sutartis — Nesąžiningos sąlygos — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Teisė pareikšti ieškinį)

25

2014/C 315/39

Byla C-264/12: 2014 m. birželio 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal do Trabalho de Porto (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Nacionalinės teisės aktai, kuriais numatyta sumažinti atlyginimus tam tikriems viešojo sektoriaus darbuotojams — Sąjungos teisės neįgyvendinimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

26

2014/C 315/40

Byla C-552/12 P: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Graikijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — EAGGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP — Europos Sąjungos nefinansuotinos išlaidos — Graikijos Respublikos patirtos išlaidos)

26

2014/C 315/41

Byla C-71/13 P: 2014 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje Graikijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — EŽŪOGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP — Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos — Graikijos Respublikos patirtos išlaidos)

27

2014/C 315/42

Byla C-102/13 P: 2014 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Tinkamas Komisijos sprendimo įteikimas nuolatinei valstybės narės atstovybei — Įteikimo datos nustatymas — Teisingumo Teismo procedūros reglamentas — 181 straipsnis — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

27

2014/C 315/43

Byla C-370/13: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 18 straipsnis — Sąjungos pilietybė — Nediskriminavimas — Kompensacija už nekilnojamą turtą, likusį už dabartinės atitinkamos valstybės narės teritorijos ribų — Pilietybės sąlyga — Sąsajos su Sąjungos teise nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

28

2014/C 315/44

Byla C-427/13: 2014 m. liepos 17d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Emmerci Srl/Cotral SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — SESV 267 straipsnis — „Nacionalinio teismo“ sąvoka — Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

28

2014/C 315/45

Byla C-450/13: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas „ultrafilter international“ — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Piktnaudžiavimas teise)

29

2014/C 315/46

Byla C-459/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Najvyšší súd (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Visuomenės sveikatos apsauga — Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta pareiga skiepyti nepilnamečius vaikus — Tėvų teisė atsisakyti šio skiepijimo — SESV 168 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 33 ir 35 straipsniai — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

29

2014/C 315/47

Byla C-468/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Žodinis prekių ženklas „MOL Blue Card“ — Protestas — Atsisakymas registruoti)

30

2014/C 315/48

Byla C-643/13 P: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Melkveebedrijf Overenk BV ir kt./Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Reglamentas (EB) Nr. 1468/2006 — Mokestis pieno ir pieno produktų sektoriuje — Akivaizdus nepriimtinumas)

30

2014/C 315/49

Byla C-654/13: 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 183 straipsnis — PVM permokos grąžinimas — Nacionalinė tvarka, pagal kurią nemokami delspinigiai už per protingą terminą nesusigrąžintiną PVM dėl sąlygos, kuri pripažinta nesuderinama su Sąjungos teise — Lygiavertiškumo principas)

31

2014/C 315/50

Byla C-670/13: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje The Cartoon Network, Inc./Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Boomerang TV, SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BOOMERANG paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Boomerang TV“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti)

31

2014/C 315/51

Byla C-19/14: 2014 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Sozialgericht Duisburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Duomenų apie faktines pagrindinės bylos aplinkybes ir teisės nuostatas, taip pat apie priežastis, pateisinančias būtinybę atsakyti į prejudicinį klausimą, nepakankamumas — Akivaizdus nepriimtinumas)

32

2014/C 315/52

Byla C-45/14: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš István Balázs, Dániel Papp (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pagrindinės teisės — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47, 50 ir 54 punktai — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

32

2014/C 315/53

Byla C-92/14: 2014 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Judecătoria Câmpulung (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyvos 93/13/EEB ir 2008/48/EB — Taikymas „ratione temporis“ ir „ratione materiale“ — Faktinės aplinkybės iki Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas — SESV 49 ir 56 straipsniai — Akivaizdus nepriimtinumas)

33

2014/C 315/54

Byla C-22/14 P: 2014 m. sausio 17 d.Three-N-Products Private Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-63/13 Three-N-Products Private Ltd/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

33

2014/C 315/55

Byla C-107/14: 2014 m. vasario 4 d.Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Byla C-262/14: 2014 m. birželio 2 d.Tribunalul Neamț (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) ir kt./Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Byla C-280/14 P: 2014 m. birželio 9 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-117/10, Italijos Respublika/Komisija

35

2014/C 315/58

Byla C-283/14: 2014 m. birželio 11 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Byla C-284/14: 2014 m. birželio 11 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Byla C-294/14: 2014 m. birželio 16 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Byla C-299/14: 2014 m. birželio 17 d.Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

38

2014/C 315/62

Byla C-304/14: 2014 m. birželio 24 d.Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department/CS

39

2014/C 315/63

Byla C-319/14: 2014 m. liepos 3 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B&S Global Transit Center BV, kita kasacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Byla C-321/14: 2014 m. liepos 4 d.Landgerichts Krefeld (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Byla C-322/14: 2014 m. liepos 4 d.Landgericht Krefeld (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Byla C-323/14: 2014 m. liepos 7 d.Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Byla C-325/14: 2014 m. liepos 7 d.Hof van beroep te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Byla C-337/14: 2014 m. liepos 14 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Byla C-358/14: 2014 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika/Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

42

2014/C 315/70

Byla C-360/14 P: 2014 m. liepos 24 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 14 d. Bendrojo Teismo (aštuntosios kolegijos) priimto sprendimo byloje T-198/12 Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Komisija

43

2014/C 315/71

Byla C-578/12 P: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje El Corte Inglés, SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Byla C-582/12 P: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje El Corte Inglés, SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Byla C-584/12 P: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje El Corte Inglés, SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Byla C-86/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba (įstojusios į bylą šalys: Europos Parlamentas, Vokietijos Federacinė Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)

45

2014/C 315/75

Byla C-248/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba (įstojusios į bylą šalys: Europos Parlamentas, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)

45

2014/C 315/76

Byla C-431/13: 2014 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo ketvirtosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Byla C-442/13: 2014 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sarah Nagy/Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Byla C-451/13: 2014 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Byla C-563/13: 2014 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Byla C-79/14: 2014 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Hannover (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TUIfly GmbH/Harald Walter

47

 

Bendrasis Teismas

2014/C 315/81

Byla T-1/10 RENV: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PPG ir SNF/ECHA (Ieškinys dėl panaikinimo — REACH — Akrilamido kaip itin didelį susirūpinimą keliančios medžiagos nustatymas — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

48

2014/C 315/82

Byla T-271/10: 2014 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje H/Taryba ir kt. (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Nacionalinis ekspertas, komandiruotas į ESPM Bosnijoje ir Hercegovinoje — Sprendimas paskirti į kitas pareigas — Bendrojo Teismo jurisdikcijos nebuvimas — Nepriimtinumas)

48

2014/C 315/83

Byla T-224/12: 2014 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Accorinti ir kt./ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Ekonominė ir pinigų politika — ECB — Nacionaliniai centriniai bankai — Graikijos valstybės skolos pertvarkymas — Graikijos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumas, atsižvelgiant į Eurosistemos monetarinę politiką — Kredito kokybės minimalių ribų išsaugojimas, kurio pakanka tinkamumui išsaugoti — Įkaito vertės nacionaliniams centriniams bankams padidinimas skolos išpirkimo schemos forma — Privatūs kreditoriai — Tam tikrų teisinių pasekmių priskyrimas ginčijamam aktui — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

49

2014/C 315/84

Byla T-268/12: 2014 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Suwaid/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Tam tikriems asmenims ir subjektams taikomos ribojamosios priemonės, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje — Neatstovavimas — Ieškovo neveikimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

50

2014/C 315/85

Byla T-202/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Group’Hygiène/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Profesinė asociacija — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

50

2014/C 315/86

Byla T-217/13: 2014 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Saf-Holland/VRDT (INTEGRAL) (Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas registruoti — Prašymo užregistruoti atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

51

2014/C 315/87

Byla T-223/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cofresco Frischhalteprodukte/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

52

2014/C 315/88

Byla T-224/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Melitta France/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

52

2014/C 315/89

Byla T-231/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wepa Lille/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

53

2014/C 315/90

Byla T-232/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje SCA Hygiène Products/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

53

2014/C 315/91

Byla T-233/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Paul Hartmann/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

54

2014/C 315/92

Byla T-234/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lucart France/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

55

2014/C 315/93

Byla T-235/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gopack/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

55

2014/C 315/94

Byla T-236/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CMC France/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

56

2014/C 315/95

Byla T-237/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje SCA Tissue France/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

56

2014/C 315/96

Byla T-238/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Delipapier/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

57

2014/C 315/97

Byla T-243/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ICT/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

58

2014/C 315/98

Byla T-244/13: 2014 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Direktyva 2013/2/ES — Ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

58

2014/C 315/99

Byla T-288/13 P: 2014 m. gegužės 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje AK/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita — Vertinimo procedūros už 2001/2002, 2004, 2005 ir 2008 m. — Pavėluotas ataskaitų apie karjeros raidą parengimas — Neturtinė žala — Galimybės būti paaukštintam praradimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

59

2014/C 315/00

Byla T-305/13 R: 2014 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje SACE ir Sace BT/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Kapitalo įnašai į draudimo kompaniją, padaryti jos patronuojančiosios valstybinės bendrovės — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skuba — „Fumus boni juris“ — Interesų palyginimas)

60

2014/C 315/01

Byla T-315/13: 2014 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kompas MTS/Parlamentas ir kt. (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Žala, tariamai patirta į Austrijos teisę perkėlus direktyvą dėl tabako gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo — Tabako gaminių ženklinimas — Ribojamosios tabako gaminių importo priemonės — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

60

2014/C 315/02

Byla T-356/13 P: 2014 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lebedef/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminė procedūra — Drausminė nuobauda — Priskyrimas prie žemesnio lygio — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

61

2014/C 315/03

Byla T-503/13 P: 2014 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 14 straipsnis — „Pagal įstatymą įsteigto teismo“ principas — Ieškinio kaip akivaizdžiai nepriimtino atmetimas pirmojoje instancijoje — Telefaksu atsiųstas ieškinys, kuriame nėra advokato parašo ranka — Faksu atsiųsto ieškinio ir vėliau pateikto ieškinio originalo netapatumas — Vėlavimas pareikšti ieškinį — Prašymas sumokėti tam tikrą sumą ketvirtadaliui byloje F-56/09 patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginti — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

62

2014/C 315/04

Byla T-603/13: 2014 m. birželio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Léon Van Parys/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Muitų sąjunga — Belgijos institucijoms pateiktas Komisijos prašymas suteikti papildomos informacijos — Raštas, kuriuo ieškovei pranešta apie šį prašymą — Aktas, kurį galima ginčyti — Nepriimtinumas)

62

2014/C 315/05

Byla T-8/14: 2014 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mogyi/VRDT (Just crunch it...) (Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

63

2014/C 315/06

Byla T-9/14: 2014 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mogyi/VRDT (Just crunch it...) (Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

63

2014/C 315/07

Byla T-410/14 R: 2014 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Wilders/Parlamentas ir Taryba (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Europos Parlamentas — Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise — Europos Parlamento narių pareigų nesuderinamumas su nacionalinio parlamento nario pareigomis (dvigubo mandato draudimas) — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Formos reikalavimų pažeidimas — Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas — Nepriimtinumas)

64

2014/C 315/08

Byla T-390/14: 2014 m. birželio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Établissement Amra/VRDT (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Byla T-395/14: 2014 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Best-Lock (Europe)/VRDT -– Lego Juris (Žaislinės figūros forma)

65

2014/C 315/10

Byla T-396/14: 2014 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Best-Lock (Europe)/VRDT – Lego Juris (Žaislinės figūros forma)

66

2014/C 315/11

Byla T-440/14: 2014 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Premo/VRDT – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Byla T-462/14: 2014 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje EAB/Komisija

67

2014/C 315/13

Byla T-475/14: 2014 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Prysmian ir Prysmian cavi e sistemi/Komisija

68

2014/C 315/14

Byla T-548/14: 2014 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

69

2014/C 315/15

Byla T-580/14: 2014 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Aduanas y Servicios Fornesa/Komisija

70

2014/C 315/16

Byla T-420/09: 2014 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BSA/VRDT – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Byla T-337/10: 2014 m. birželio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Seatech International ir kt./Taryba ir Komisija

72

2014/C 315/18

Byla T-557/11: 2014 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Elsid ir kt./Komisija

72

2014/C 315/19

Byla T-419/12: 2014 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje LVM/Komisija

72

2014/C 315/20

Byla T-621/13: 2014 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Pell Amar Cosmetics/VRDT – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Byla T-651/13: 2014 m. birželio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Time/VRDT (InStyle)

72

 

Tarnautojų teismas

2014/C 315/22

Byla F-5/13: 2014 m. birželio 2 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Da Cunha Almeida/Komisija (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Neįtraukimas į rezervo sąrašą — Žodinio mąstymo testas — Pranešimo apie konkursą neteisėtumu pagrįstas prieštaravimas — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų kalbų — Nediskriminavimo principas)

73

2014/C 315/23

Byla F-26/13: 2014 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Morgan/VRDT (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Vertinimo ataskaita — Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą)

73

2014/C 315/24

Byla F-114/13 R: 2014 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Klar ir Fernandez Fernandez/Komisija (Viešoji tarnyba — Komisijos personalo komitetas — Centrinis personalo komitetas — Vietinio personalo komiteto Liuksemburge narių skyrimas į Centrinį personalo komitetą — Vietinio personalo komiteto vieno iš savo narių Centriniame personalo komitete atšaukimas — Paskyrimų tarnybos atsisakymas pripažinti sprendimo, panaikinančio suteiktus įgaliojimus, teisėtumą — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Ikiteisminės procedūros taisyklių nesilaikymas — Ieškinio padavimas pavėluotai — Akivaizdus nepriimtinumas)

74


LT

 

Top