Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:244:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 244, 2014 m. liepos 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 244

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. liepos 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos Centrinis Bankas

2014/C 244/01

2014 m. liepos 8 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 (CON/2014/50)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2014/C 244/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7238 – American Express Company/Qatar Holding/GBT) (1)

2


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2014/C 244/03

2014 m. sausio 8 d. Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2014/1)

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2014/C 244/04

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2014/499/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 810/2014, numatytos ribojamosios priemonės

4

 

Europos Komisija

2014/C 244/05

Euro kursas

6

2014/C 244/06

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Komisijos 2015 m. darbo programos ir finansinio įnašo, skirto Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms

7

2014/C 244/07

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

14

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2014/C 244/08

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl teisėkūros priemonių, kuriomis reformuojamas Eurojustas ir įsteigiama Europos prokuratūra (angl. EPPO), rinkinio santrauka

15

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2014/C 244/09

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

21

2014/C 244/10

Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksą), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas (OL C 316, 2007 12 28, p. 1; OL C 134, 2008 5 31, p. 16; OL C 177, 2008 7 12, p. 9; OL C 200, 2008 8 6, p. 10; OL C 331, 2008 12 31, p. 13; OL C 3, 2009 1 8, p. 10; OL C 37, 2009 2 14, p. 10; OL C 64, 2009 3 19, p. 20; OL C 99, 2009 4 30, p. 7; OL C 229, 2009 9 23, p. 28; OL C 263, 2009 11 5, p. 22; OL C 298, 2009 12 8, p. 17; OL C 74, 2010 3 24, p. 13; OL C 326, 2010 12 3, p. 17; OL C 355, 2010 12 29, p. 34; OL C 22, 2011 1 22, p. 22; OL C 37, 2011 2 5, p. 12; OL C 149, 2011 5 20, p. 8; OL C 190, 2011 6 30, p. 17; OL C 203, 2011 7 9, p. 14; OL C 210, 2011 7 16, p. 30; OL C 271, 2011 9 14, p. 18; OL C 356, 2011 12 6, p. 12; OL C 111, 2012 4 18, p. 3; OL C 183, 2012 6 23, p. 7; OL C 313, 2012 10 17, p. 11; OL C 394, 2012 12 20, p. 22; OL C 51, 2013 2 22, p. 9; OL C 167, 2013 6 13, p. 9; OL C 242, 2013 8 23, p. 2; OL C 275, 2013 9 24, p. 7; OL C 314, 2013 10 29, p. 5; OL C 324, 2013 11 9, p. 6; OL C 57, 2014 2 28, p. 4; OL C 167, 2014 6 4, p. 9)

22


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2014/C 244/11

Kvietimas pareikšti susidomėjimą tapti kandidatu į bendrosios įmonės SESAR narius – SESAR mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 2020 – Nuor. SJU/LC/0110-CEI

23


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top