Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:212:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 212, 2014 m. liepos 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 212

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. liepos 7d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 212/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 212/02

Byla C-184/11: 2014 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame konstatuojamas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — SESV 260 straipsnis — Valstybės pagalba — Susigrąžinimas — Neteisėtos ir su vidaus rinka nesuderinamos pagalbos schema — Individuali pagalba, suteikta pagal šią schemą — Piniginė sankcija)

2

2014/C 212/03

Byla C-97/12 P: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Louis Vuitton Malletier/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Friis Group International ApS (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis užraktą — Skiriamojo požymio nebuvimas — Negaliojimas iš dalies — Reglamentas (EB) Nr.o40/94 — 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

3

2014/C 212/04

Byla C-131/12: 2014 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Nacional (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Asmens duomenys — Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis — Direktyva 95/46/EB — 2, 4, 12 ir 14 straipsniai — Dalykinė ir teritorinė taikymo sritis — Internetinės paieškos varikliai — Tinklalapiuose esančių duomenų tvarkymas — Šių duomenų paieška, indeksavimas ir kaupimas — Paieškos variklio eksploatuotojo atsakomybė — Padalinys valstybės narės teritorijoje — Šio eksploatuotojo pareigų ir duomenų subjekto teisių apimtis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7 ir 8 straipsniai)

4

2014/C 212/05

Byla C-359/12: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Michael Timmel/Aviso Zeta AG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Direktyva 2003/71/EB — 14 straipsnio 2 dalies b punktas — Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 — 22 straipsnio 2 dalis ir 29 straipsnio 1 dalis — Bazinis prospektas — Prospekto priedai — Galutinės sąlygos — Privalomai įtrauktinos informacijos paskelbimo data ir būdas — Paskelbimo elektronine forma sąlygos)

5

2014/C 212/06

Byla C-480/12: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister van Financiën/X BV (Bendrijos muitinės kodeksas — Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 203 straipsnio ir 204 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritis — Išorės tranzito procedūra — Skolos muitinei atsiradimas dėl prievolės neįvykdymo — Pavėluotas pateikimas paskirties įstaigai — Šeštoji PVM direktyva — 10 straipsnio 3 dalis — Skolos muitinei ir PVM skolos atsiradimo sąsaja — Apmokestinamojo sandorio sąvoka)

6

2014/C 212/07

Byla C-521/12: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T.C. Briels ir kt./Minister van Infrastructuur en Milieu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — 6 straipsnio 3 ir 4 dalys — Natūralių buveinių apsauga — Specialios saugomos teritorijos — Plano ar projekto poveikio saugomai teritorijai vertinimas — Leidimas įgyvendinti planą ar projektą saugomoje teritorijoje — Kompensacinės priemonės — Natura 2000 teritorija „Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek“ — Greitkelio A2 atkarpos Hertogenbosas – Eindhovenas projektas)

7

2014/C 212/08

Byla C-90/13 P: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje 1. garantovaná a.s./Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — Karteliai — Baudos sumos skaičiavimas — Bendra apyvarta, gauta per praėjusius finansinius metus)

8

2014/C 212/09

Byla C-135/13: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Szatmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Žemės ūkis — EŽŪFKP — Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 — 20, 26 ir 28 straipsniai — Parama žemės ūkio valdoms modernizuoti ir parama žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertei didinti — Atitikties atrankos kriterijams sąlygos — Valstybių narių kompetencija — Turimam miltų gamyklų pajėgumui modernizuoti teikiama parama — Miltų gamyklos, pakeistos viena nauja miltų gamykla, nepadidinant turimo pajėgumo — Netaikymas — Vienodo požiūrio principas)

9

2014/C 212/10

Byla C-297/13: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Data I/O GmbH/Hauptzollamt München (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tarifinis klasifikavimas — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — XVI skyriaus 2 pastaba — 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 ir 8473 pozicijos — Sąvokos „dalys“ ir „prekės“ — Dalys ir reikmenys (varikliai, maitinimo blokai, lazeriai, generatoriai, kabeliai ir užlydymo aparatai), skirti programavimo sistemoms veikti — Klasifikavimo 8473 pozicijoje pirmumo prieš kitas 84 ir 85 skirsnio pozicijas nebuvimas)

10

2014/C 212/11

Byla C-337/13: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Almos Agrárkülkereskedelmi kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — 90 straipsnis — Apmokestinamosios vertės sumažinimas — Valstybių narių įsipareigojimų apimtis — Tiesioginis veikimas)

11

2014/C 212/12

Byla C-142/14 P: 2014 m. kovo 24 d.The Sunrider Corporation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-221/12 The Sunrider Corporation/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

11

2014/C 212/13

Byla C-144/14: 2014 m. kovo 26 d. Tribunalul Maramureș (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

13

2014/C 212/14

Byla C-161/14: 2014 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

14

2014/C 212/15

Byla C-172/14: 2014 m. balandžio 7 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ING – Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței

15

2014/C 212/16

Byla C-174/14: 2014 m. balandžio 9 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública

15

2014/C 212/17

Byla C-181/14: 2014 m. balandžio 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš G

16

2014/C 212/18

Byla C-186/14 P: 2014 m. balandžio 14 d.ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-528/09 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Europos Sąjungos Taryba

16

2014/C 212/19

Byla C-193/14 P: 2014 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Europos Sąjungos Taryba

17

2014/C 212/20

Byla C-205/14: 2014 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

18

2014/C 212/21

Byla C-206/14: 2014 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Estijos Respublika

19

2014/C 212/22

Byla C-227/14 P: 2014 m. gegužės 7 d.LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-128/11 LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Europos Komisija

19

2014/C 212/23

Byla C-231/14 P: 2014 m. gegužės 8 d.InnoLux Corp., buvusios Chimei InnoLux Corp., pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-91/11 InnoLux Corp., buvusi Chimei InnoLux Corp./Europos Komisija

20

2014/C 212/24

Byla C-234/14: 2014 m. gegužės 12 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „Ostas celtnieks“/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

21

2014/C 212/25

Byla C-236/14: 2014 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Airija

22

 

Bendrasis Teismas

2014/C 212/26

Byla T-519/09: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toshiba/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Galios transformatorių rinka — Sprendimas, kuriame konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimas pasidalyti rinką — Atsiribojimo nuo kartelio įrodymai — Konkurencijos apribojimas — Poveikis prekybai — Įėjimo kliūtys — Baudos — Bazinis dydis — Referenciniai metai — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairių 18 punktas — Dalies fiktyvios rinkos naudojimas EEE rinkoje)

23

2014/C 212/27

Byla T-447/11: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Catinis/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su OLAF tyrimu dėl infrastruktūros Sirijoje atnaujinimo projekto įgyvendinimo — Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga)

23

2014/C 212/28

Byla T-553/11: 2014 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg/ECB (Viešojo paslaugų pirkimo sutartys — Konkurso procedūra — Paslaugų infrastruktūros ir informacinių technologijų priemonių srityje teikimas ECB naudai — Kandidatūros atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, kurį galima ginčyti — Priimtinumas — Atrankos kriterijai — Kandidatūros atitikimas kvietime teikti paraiškas numatytiems reikalavimams — Pareiga motyvuoti — Nepasinaudojimas teise paprašyti pateikti išsamesnės informacijos apie kandidatūrą — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

24

2014/C 212/29

Byla T-599/11: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Eni/VRDT – Emi (IP) (ENI) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ENI paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas EMI — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Dalinis atsisakymas registruoti)

25

2014/C 212/30

Byla T-633/11: 2014 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Guangdong Kito Ceramics ir kt./Taryba (Dempingas — Kinijos kilmės keraminių plytelių importas — Galutinis antidempingo muitas — Nebendradarbiavimas — Būtina informacija — Nustatyti terminai — Turimi duomenys — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 18 straipsnio 1 ir 3 dalys)

25

2014/C 212/31

Byla T-347/12 P: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mocová/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Terminuota sutartis — Sprendimas nepratęsti — Skundo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Motyvas, pateiktas sprendime atmesti skundą)

26

2014/C 212/32

Byla T-368/12 P: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/Macchia (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Terminuota darbo sutartis — Sprendimas nepratęsti sutarties — Tarnautojų teismo kompetencija — KTĮS 8 straipsnio pirma pastraipa — Rūpestingumo pareiga — Tarnybos intereso sąvoka — Draudimas priimti sprendimą „ultra petita“ — Rungimosi principas)

27

2014/C 212/33

Byla T-406/12 P: 2014 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BG/Ombudsmenas (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminės priemonės — Nušalinimo nuo pareigų neprarandant teisių į pensijų nuobauda — Nacionaliniame teisme pradėtas ikiteisminis tyrimas priimant sprendimą nušalinti nuo pareigų — Vienodas požiūris — Draudimas atleisti iš darbo motinystės atostogų laikotarpiu)

27

2014/C 212/34

Byla T-553/12: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bateaux mouches/VRDT (BATEAUX-MOUCHES) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BATEAUX-MOUCHES paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)

28

2014/C 212/35

Byla T-61/13: 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Melt Water/VRDT (NUEVA) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo NUEVA paraiška — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 60 straipsnis — Pareigos laiku sumokėti apeliacijos mokestį nesilaikymas — Kalbinės versijos dviprasmiškumas — Vienodas aiškinimas — Aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti, arba „force majeure“ atvejis — Atleistina klaida — Atidumo ir rūpestingumo pareiga)

29

2014/C 212/36

Byla T-95/13: 2014 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walcher Meßtechnik/VRDT (HIPERDRIVE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo HIPERDRIVE paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

29

2014/C 212/37

Byla T-228/13: 2014 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NIIT Insurance Technologies/VRDT (EXACT) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo EXACT paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris — SESV 56 straipsnis)

30

2014/C 212/38

Byla T-207/12 P: 2014 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Aktas, kuriuo patenkinamas prašymas pridėti dokumentą prie bylos, sudarytos siekiant išnagrinėti prašymą pripažinti ieškovo patirtą įvykį atsitiktiniu — Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas — Parengiamasis aktas — Informacinio pobūdžio aktas — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas — Apeliacinis skundas iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

30

2014/C 212/39

Byla T-359/13: 2014 m. gegužės 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Spain Doce 13/VRDT – Ovejero Jiménez ir Becerra Guibert (VICTORIA DELEF) (Bendrijos prekių ženklas — Dalinis atsisakymas registruoti — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

31

2014/C 212/40

Byla T-567/13: 2014 m. gegužės 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sharp/VRDT (BIG PAD) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BIG PAD paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

32

2014/C 212/41

Byla T-203/14: 2014 m. kovo 31 d. pareikštas ieškinys byloje Mo Industries/VRDT (Splendid)

32

2014/C 212/42

Byla T-205/14: 2014 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Schroeder/Taryba ir Komisija

33

2014/C 212/43

Byla T-206/14: 2014 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Hüpeden/Taryba ir Komisija

33

2014/C 212/44

Byla T-226/14: 2014 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/McCarron Poultry

34

2014/C 212/45

Byla T-238/14: 2014 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EGBA ir RGA/Komisija

35

2014/C 212/46

Byla T-239/14: 2014 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Monard/Komisija

36

2014/C 212/47

Byla T-251/14: 2014 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Promarc Technics/VRDT – PIS (durų dalys)

36

2014/C 212/48

Byla T-315/14: 2014 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Hipp/VRDT – Nestlé Nutrition (Praebiotik)

37

2014/C 212/49

Byla T-319/41: 2014 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Drogenhilfe Köln Projekt/VRDT (Rauschbrille)

38

2014/C 212/50

Byla T-320/14: 2014 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Sephora/VRDT – Mayfield Trading (Dvi vertikalios linijos)

38

2014/C 212/51

Byla T-321/14: 2014 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Volkswagen/VRDT (STREET)

39

2014/C 212/52

Byla T-328/14: 2014 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Jannatian/Taryba

40

2014/C 212/53

Byla T-338/14: 2014 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje UNIC/Komisija

41

2014/C 212/54

Byla T-342/14 P: 2014 m. gegužės 19 d. CR pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. kovo 12 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-128/12 CR/Parlamentas

42

2014/C 212/55

Byla T-353/14: 2014 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

43

 

Tarnautojų teismas

2014/C 212/56

Byla F-9/14: 2014 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EIB

44

2014/C 212/57

Byla F-38/14: 2014 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

45

2014/C 212/58

Byla F-42/14: 2014 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

45

2014/C 212/59

Byla F-44/14: 2014 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

46

2014/C 212/60

Byla F-45/14: 2014 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2014/C 212/61

Byla F-46/14: 2014 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

47

2014/C 212/62

Byla F-47/14: 2014 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Komisija

47


LT

 

Top